Portal Sprawozdawczy

Obowiązek przekazywania danych w formie elektronicznej

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom respondentów, od 1 stycznia 2009 roku Główny Urząd Statystyczny wprowadził jako obowiązującą bezpieczną elektroniczną formę przekazywania danych statystycznych w sprawozdaniach GUS. Zgodnie programem badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019 (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2018r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019 (Dz. U. poz. 2103) podmioty gospodarki narodowej, dla których w Programie został określony obowiązek sprawozdawczy powinny przekazywać dane w formie elektronicznej na PORTAL SPRAWOZDAWCZY GUS. W Portalu są udostępnione aplikacje, umożliwiające wypełnienie formularza on-line. Zalogowanie się w portalu sprawozdawczym GUS jest możliwe poprzez aktywowane wcześniej konto.
Dla wybranych sprawozdań pod adresem http://form.stat.gov.pl/formularze/2020/index.htm zostaną również udostępnione aplikacje off-line, które dają możliwość wypełnienia sprawozdań na Państwa komputerze, bez konieczności bezpośredniego połączenia z Internetem, a następnie wysłania ich drogą elektroniczną do statystyki publicznej.