Zestawy danych (formularze)

Informacje

Do poprawnego przeglądania formularzy niezbędna jest najnowsza wersja programu Adobe Acrobat Reader — koniecznie wersja językowa opisana Central European.
Program można pobrać klikając tutaj.

Legenda:

Zestawy danych (formularze) elektroniczne — zestawy danych (formularze) do wypełnienia on-line przez Internet
Dla systemu Windows, Linux, Mac Aplikacja off-line, do pobrania i zainstalowania na komputerze
Dla systemu Windows
Dla systemu Linux
Zestawy danych (formularze), zawierające wymagany zakres danych. Można je wydrukować i w uzasadnionych przypadkach (wyłącznie braku możliwości skorzystania z formy elektronicznej) wypełnić w formie papierowej, a następnie przesłać drogą pocztową w terminie i na adres wskazany w formularzu lub objaśnieniach do formularza, po uprzednim uzgodnieniu z adresatem tej formy przekazania danych.
Wzór zestawu danych (formularza) w XML Schema

Zestawy danych (formularze) na rok 2022

On line Off line PDF Symbol zestawu danych Nazwa zestawu danych Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
AK-B/m Ankieta koniunktury gospodarczej – budownictwo 2022 1.61.10 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca 01.01.2022 01.02.2022 01.03.2022 01.04.2022 01.05.2022 01.06.2022 01.07.2022 01.08.2022 01.09.2022 01.10.2022 01.11.2022 01.12.2022 10.01.2022 10.02.2022 10.03.2022 11.04.2022 10.05.2022 10.06.2022 11.07.2022 10.08.2022 12.09.2022 11.10.2022 10.11.2022 12.12.2022
AK-H/m Ankieta koniunktury gospodarczej – handel 2022 1.61.10 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca 01.01.2022 01.02.2022 01.03.2022 01.04.2022 01.05.2022 01.06.2022 01.07.2022 01.08.2022 01.09.2022 01.10.2022 01.11.2022 01.12.2022 10.01.2022 10.02.2022 10.03.2022 11.04.2022 10.05.2022 10.06.2022 11.07.2022 10.08.2022 12.09.2022 11.10.2022 10.11.2022 12.12.2022
AK-P Ankieta koniunktury gospodarczej – przemysł 2021 1.61.10 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca,
raz w kwartale do 10. dnia pierwszego miesiąca kwartału
01.01.2022 01.02.2022 01.03.2022 01.04.2022 01.05.2022 01.06.2022 01.07.2022 01.08.2022 01.09.2022 01.10.2022 01.11.2022 01.12.2022 10.01.2022 10.02.2022 10.03.2022 11.04.2022 10.05.2022 10.06.2022 11.07.2022 10.08.2022 12.09.2022 11.10.2022 10.11.2022 12.12.2022
AK-R Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym 2022 1.45.38 2 razy w roku do 26 lipca 2022 r. za I półrocze 2022 r.
do 25 stycznia 2023 r. za II półrocze 2022 r.
15.07.2022 13.01.2023 26.07.2022 25.01.2023
AK-U/m Ankieta koniunktury gospodarczej – usługi 2022 1.61.10 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca 01.01.2022 01.02.2022 01.03.2022 01.04.2022 01.05.2022 01.06.2022 01.07.2022 01.08.2022 01.09.2022 01.10.2022 01.11.2022 01.12.2022 10.01.2022 10.02.2022 10.03.2022 11.04.2022 10.05.2022 10.06.2022 11.07.2022 10.08.2022 12.09.2022 11.10.2022 10.11.2022 12.12.2022
AP-01 Statystyczna ankieta przedsiębiorstw z kapitałem publicznym 2021 1.65.19 1 raz w roku raz w roku do 18 maja 2022 r. z danymi za rok 2021 04.05.2022 18.05.2022
AW-01 Statystyczna ankieta wyznaniowa 2021 1.22.01 1 raz w roku raz w roku do 31 marca 2022 r. według stanu na 31 grudnia 2021 r. 17.03.2022 31.03.2022
B-01 Sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych 2021 1.47.01 1 raz w roku raz w roku do 24 lutego 2022 r. z danymi za rok 2021 01.02.2022 24.02.2022
B-02 Sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych 2021 1.47.01 1 raz w roku raz w roku do 24 lutego 2022 r. z danymi za rok 2021 01.02.2022 24.02.2022
B-05 Sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę i zgłoszeniach z projektem budowlanym budowy obiektów budowlanych 2022 1.47.04 kwartał raz w kwartale do 15 kwietnia 2022 r. za I kwartał 2022 r., do 15 lipca 2022 r. za II kwartał 2022 r., do 17 października 2022 r. za III kwartał 2022 r. i do 16 stycznia 2023 r. za IV kwartał 2022 r. 01.04.2022 01.07.2022 03.10.2022 02.01.2023 15.04.2022 15.07.2022 17.10.2022 16.01.2023
B-06 Meldunek o budownictwie mieszkaniowym 2022 1.47.04 miesiąc raz w miesiącu do 3. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc i do 4 stycznia 2023 r. za grudzień 2022 r. 01.02.2022 01.03.2022 01.04.2022 02.05.2022 01.06.2022 01.07.2022 01.08.2022 01.09.2022 03.10.2022 02.11.2022 01.12.2022 02.01.2023 03.02.2022 03.03.2022 05.04.2022 05.05.2022 03.06.2022 05.07.2022 03.08.2022 05.09.2022 05.10.2022 04.11.2022 05.12.2022 04.01.2023
B-07 Sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych oddanych do użytkowania 2022 1.47.04 kwartał raz w kwartale do 14 kwietnia 2022 r. za I kwartał 2022 r., do 14 lipca 2022 r. za II kwartał 2022 r., do 14 października 2022 r. za III kwartał 2022 r., do 16 stycznia 2023 r. za IV kwartał 2022 r 01.04.2022 01.07.2022 03.10.2022 02.01.2023 14.04.2022 14.07.2022 14.10.2022 16.01.2023
B-08 Sprawozdanie o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz domach letnich oddanych do użytkowania 2021 1.47.04 kwartał raz w kwartale do 25 kwietnia 2022 r. za I kwartał 2022 r., do 25 lipca 2022 r. za II kwartał 2022 r., do 25 października 2022 r. za III kwartał 2022 r., do 25 stycznia 2023 r. za IV kwartał 2022 r. 01.04.2022 01.07.2022 03.10.2022 02.01.2023 25.04.2022 25.07.2022 25.10.2022 25.01.2023
WINS Wykaz inwestorów (innych niż indywidualni – realizujący budynki mieszkalne na własne potrzeby – oraz fundacje, kościoły i związki wyznaniowe), którzy oddali do użytkowania nowe budynki mieszkalne 2022 miesiąc raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc i do 9 stycznia 2023r., za grudzień 2022r. 01.02.2022 01.03.2022 01.04.2022 02.05.2022 01.06.2022 01.07.2022 01.08.2022 01.09.2022 03.10.2022 02.11.2022 01.12.2022 02.01.2023 07.02.2022 07.03.2022 07.04.2022 09.05.2022 07.06.2022 07.07.2022 05.08.2022 07.09.2022 07.10.2022 08.11.2022 07.12.2022 09.01.2023
B-09 Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania 2022 1.47.04 kwartał raz w kwartale do do 22 kwietnia 2022 r. za I kwartał 2022, do 21 lipca 2022 r. za II kwartał 2022 r., do 21 października 2022 r. za III kwartał 2022 i do 23 stycznia 2023 za IV kwartał 2022r. 14.02.2022 16.05.2022 12.08.2022 16.11.2022 22.04.2022 21.07.2022 21.10.2022 23.01.2023
BS Sprawozdanie ze sprzedaży usług związanych z obsługą działalności gospodarczej 2021 1.49.08 1 raz w roku raz w roku do 1 czerwca 2022 r., z danymi za rok 2021 09.05.2022 01.06.2022
C-01 Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług 2022 1.64.03 miesiąc raz w miesiącu do 14. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 01.02.2022 01.03.2022 01.04.2022 02.05.2022 01.06.2022 01.07.2022 01.08.2022 01.09.2022 03.10.2022 02.11.2022 01.12.2022 02.01.2023 14.02.2022 14.03.2022 14.04.2022 13.05.2022 14.06.2022 14.07.2022 16.08.2022 14.09.2022 14.10.2022 14.11.2022 14.12.2022 13.01.2023
C-01b Sprawozdanie o cenach producentów robót budowlano-montażowych 2022 1.64.05 miesiąc raz w miesiącu do 14. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 01.02.2022 01.03.2022 01.04.2022 02.05.2022 01.06.2022 01.07.2022 01.08.2022 01.09.2022 03.10.2022 02.11.2022 01.12.2022 02.01.2023 14.02.2022 14.03.2022 14.04.2022 13.05.2022 14.06.2022 14.07.2022 16.08.2022 14.09.2022 14.10.2022 14.11.2022 14.12.2022 13.01.2023
C-03 Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów spożywczych 2022 1.64.04 miesiąc raz w miesiącu do 12. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 01.02.2022 01.03.2022 01.04.2022 02.05.2022 01.06.2022 01.07.2022 01.08.2022 01.09.2022 03.10.2022 02.11.2022 01.12.2022 02.01.2023 14.02.2022 14.03.2022 12.04.2022 12.05.2022 13.06.2022 12.07.2022 12.08.2022 12.09.2022 12.10.2022 14.11.2022 12.12.2022 12.01.2023
C-04 Sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowych realizowanych na drogach, ulicach i mostach 2022 1.64.06 miesiąc raz w miesiącu do 20. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 01.02.2022 01.03.2022 01.04.2022 02.05.2022 01.06.2022 01.07.2022 01.08.2022 01.09.2022 03.10.2022 02.11.2022 01.12.2022 02.01.2023 21.02.2022 21.03.2022 20.04.2022 20.05.2022 21.06.2022 20.07.2022 22.08.2022 20.09.2022 20.10.2022 21.11.2022 20.12.2022 20.01.2023
C-05 Sprawozdanie o cenach towarów w handlu zagranicznym

2022 1.64.15 miesiąc raz w miesiącu do 16. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 01.02.2022 01.03.2022 01.04.2022 02.05.2022 01.06.2022 01.07.2022 01.08.2022 01.09.2022 03.10.2022 02.11.2022 01.12.2022 02.01.2023 16.02.2022 16.03.2022 15.04.2022 16.05.2022 17.06.2022 15.07.2022 16.08.2022 16.09.2022 17.10.2022 16.11.2022 16.12.2022 16.01.2023
C-06 Sprawozdanie o cenach producentów usług

2022 1.64.16 kwartał raz w kwartale do: 15 kwietnia 2022 r. z danymi za I kw.2022 r.; 15 lipca 2022 r. z danymi za II kw. 2022 r.; 15 października 2022 r. za III kw. 20211 r.; 17 stycznia 2023 r. za IV kw. 2022 r. 01.04.2022 01.07.2022 03.10.2022 02.01.2023 15.04.2022 15.07.2022 17.10.2022 16.01.2023
C-09 Sprawozdanie o cenach producentów usług transportu, gospodarki magazynowej i telekomunikacji 2022 1.64.16 kwartał raz w kwartale do 15 kwietnia 2022 r. za I kwartał 2022 r., do 15 lipca 2022 r. za II kwartał 2022 r., do 15 października 2022 r. za III kwartał 2022 r., do 17 stycznia 2023 r. za IV kwartał 2022 r. 01.04.2022 01.07.2022 03.10.2022 03.01.2023 15.04.2022 15.07.2022 14.10.2022 17.01.2023
CBSG/01 Badanie podmiotów o liczbie pracujących do 49 osób 2021 1.67.08 1 raz w roku raz w roku do 2 września 2022 r. z danymi za rok 2021 05.08.2022 02.09.2022
On line Off line PDF Symbol zestawu danych Nazwa zestawu danych Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
DG-1 Meldunek o działalności gospodarczej 2022 1.61.04 miesiąc raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po każdym miesiącu z danymi za miesiąc poprzedni 01.02.2022 01.03.2022 01.04.2022 04.05.2022 01.06.2022 01.07.2022 02.08.2022 01.09.2022 01.10.2022 02.11.2022 01.12.2022 02.01.2023 07.02.2022 07.03.2022 07.04.2022 10.05.2022 07.06.2022 07.07.2022 05.08.2022 07.09.2022 07.10.2022 08.11.2022 07.12.2022 09.01.2023
Załącznik
do DG-1
Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych 2022 1.47.01 kwartał raz w kwartale do 7 kwietnia 2022 r. za I kwartał 2022 r., do 7 lipca 2022 r. za I półrocze 2022 r., do 7 października 2022 r. za trzy kwartały 2022 r., do 9 stycznia 2023 r. za rok 2022 01.04.2022 01.07.2022 03.10.2022 02.01.2023 07.04.2022 07.07.2022 07.10.2022 09.01.2023
DNU-K Kwartalne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług 2022 1.51.09 kwartał raz w kwartale do 20 kwietnia 2022 r. za I kwartał 2022 r., do 20 lipca 2022 r. za II kwartał 2022 r., do 20 października 2022 r. za III kwartał 2022 r., do 20 stycznia 2023 r. za IV kwartał 2022 r. 01.04.2022 01.07.2022 03.10.2022 02.01.2023 20.04.2022 20.07.2022 20.10.2022 20.01.2023
DNU-R Roczne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług 2021 1.51.09 1 raz w roku raz w roku do 31 marca 2022 r. z danymi za rok 2021 07.03.2022 31.03.2022
F-01/I-01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe 2022 1.46.01 kwartał/
półrocze
raz w kwartale: do 20 kwietnia 2022 r. za I kwartał 2022 r., do 20 lipca 2022 r. za I półrocze 2022 r., do 20 października 2022 r. za trzy kwartały 2022 r., do 10 lutego 2023 r. za rok 2022; (liczba pracujących ≥ 50); raz w półroczu: do 20 lipca 2022 r. za I półrocze 2022 r., do 10 lutego 2023 r. za rok 2022; (liczba pracujących 10-49) 06.04.2022 07.07.2022 06.10.2022 18.01.2023 20.04.2022 20.07.2022 20.10.2022 10.02.2023
F-01/o Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół i innych placówek oświatowych 2021 1.27.04 1 raz w roku raz w roku do 29 kwietnia 2022 r. z danymi za rok 2021 15.04.2022 29.04.2022
F-01/s Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych 2021 1.27.05 1 raz w roku raz w roku do 31 marca 2022 r. z danymi za rok 2021 15.03.2022 31.03.2022
F-01/dk Kwartalne sprawozdanie o finansach instytucji kultury 2022 1.28.10 kwartał raz w kwartale: do 30 kwietnia 2022 r. za I kwartał 2022 r., do 30 lipca 2022 r. za I półrocze 2022 r., do 30 października 2022 r. za trzy kwartały 2022 r., do 30 stycznia 2023 r. za rok 2022 12.04.2022 12.07.2022 11.10.2022 11.01.2023 02.05.2022 01.08.2022 31.10.2022 30.01.2023
F-02/dk Roczne sprawozdanie o finansach instytucji kultury 2021 1.28.10 1 raz w roku raz w roku do 31 marca 2022 r. z danymi za rok 2021 08.03.2022 31.03.2022
F-03 Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych 2021 1.66.01 1 raz w roku raz w roku do 15 lutego 2022 r. z danymi za rok 2021 01.02.2022 15.02.2022
FDF Działalność finansowa przedsiębiorstwa 2021 1.62.11;
1.62.12;
1.62.13;
1.62.20
1 raz w roku raz w roku do 1 kwietnia 2022 r. z danymi za rok 2021 14.03.2022 01.04.2022
G-01 Sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów 2021 1.44.05 1 raz w roku raz w roku do 8 marca 2022 r. z danymi za rok 2021 15.02.2022 08.03.2022
G-02a Sprawozdanie bilansowe nośników energii 2022 1.44.01 kwartał raz w kwartale do 15 kwietnia 2022 r. za I kwartał 2022 r., do 15 lipca 2022 r. za I półrocze 2022 r., do 15 października 2022 r. za trzy kwartały 2022 r. 01.04.2022 01.07.2022 03.10.2022 15.04.2022 15.07.2022 15.10.2022
G-02b Sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej 2021 1.44.01 1 raz w roku raz w roku do 17 lutego 2022 r. z danymi za rok 2021 17.01.2022 17.02.2022
G-02g Sprawozdanie o infrastrukturze, odbiorcach i sprzedaży gazu z sieci 2021 1.26.06 1 raz w roku raz w roku do 29 kwietnia 2022 r. według stany na 31 grudnia 2021 r. 12.04.2022 29.04.2022
G-02o Sprawozdanie o cieple ze źródeł odnawialnych 2021 1.44.01 1 raz w roku raz w roku do 17 lutego 2022 r. z danymi za rok 2021 17.01.2022 17.02.2022
G-03 Sprawozdanie o zużyciu nośników i energii 2021 1.44.01 1 raz w roku raz w roku do 17 lutego 2022 r. z danymi za rok 2021 17.01.2022 17.02.2022
G-04 Sprawozdanie o obrocie środkami ochrony roślin 2021 1.45.13 1 raz w roku raz w roku do 11 marca 2022 r. z danymi za rok 2021 21.02.2022 11.03.2022
G-06 Sprawozdanie o odpadach nadających się do recyklingu 2021 1.44.05 1 raz w roku raz w roku do 26 lutego 2022 r. z danymi za rok 2021 01.02.2022 26.02.2022
GP Sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiębiorstw 2021 1.61.12 1 raz w roku raz w roku do 29 lipca 2022 r. z danymi za rok 2021 01.06.2022 29.07.2022
GS-S Sprawozdanie o działalności spółdzielni: pracy, socjalnych, inwalidów i niewidomych 2021 1.04.09 co 2 lata co 2 lata do 30 czerwca 2022 r. za rok 2021 11.05.2022 30.06.2022
H-01/k Kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych 2022 1.49.02 kwartał raz w kwartale do 22 kwietnia 2022 r. za I kwartał 2022 r., do 21 lipca 2022 r. za II kwartał 2022 r., do 21 października 2022 r. za III kwartał 2022 r., do 23 stycznia 2023 r. za IV kwartał 2022 r. 01.04.2022 01.07.2022 03.10.2022 02.01.2023 22.04.2022 21.07.2022 21.10.2022 23.01.2023
H-01a Sprawozdanie o działalności sklepów, aptek i stacji paliw 2021 1.49.02 1 raz w roku raz w roku do 1 marca 2022 r. z danymi za rok 2021 07.02.2022 01.03.2022
H-01g Sprawozdanie o sieci placówek gastronomicznych 2021 1.49.05 1 raz w roku raz w roku do 1 marca 2022 r. z danymi za rok 2021 02.02.2022 01.03.2022
H-01s Sprawozdanie o sprzedaży detalicznej i hurtowej 2021 1.49.02 1 raz w roku raz w roku do 1 marca 2022 r. z danymi za rok 2021 07.02.2022 01.03.2022
H-01w Sprawozdanie o sieci handlowej 2021 1.49.02 1 raz w roku raz w roku do 1 marca 2022 r. według stanu na 31 grudnia 2021 r. 07.02.2022 01.03.2022
H-02n Sprawozdanie o dostawach nawozów dla rolnictwa przez jednostki produkcyjne oraz importerów 2022 1.45.13 półrocze 2 razy w roku: do 22 lipca 2022 r. za I półrocze 2022 r.; do 20 stycznia 2023 r. za rok 2022 01.07.2022 03.01.2023 22.07.2022 20.01.2023
H-02p Sprawozdanie o dostawach pasz dla zwierząt przez jednostki produkcyjne oraz importerów 2022 1.45.13 półrocze 2 razy w roku: do 22 lipca 2022 r. za I półrocze 2022 r.; do 20 stycznia 2023 r. za rok 2022 01.07.2022 03.01.2023 22.07.2022 20.01.2023
I-01 Sprawozdanie o nakładach na środki trwałe 2022 1.66.02 kwartał raz w kwartale do 20 kwietnia 2022 r. za I kwartał 2022 r., do 20 lipca 2022 r. za I półrocze 2022 r., do 20 października 2022 r. za trzy kwartały 2022 r., do10 lutego 2023 r. za rok 2022 07.04.2022 07.07.2022 07.10.2022 16.01.2023 20.04.2022 20.07.2022 20.10.2022 10.02.2023
IF Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych 2021 1.61.13 1 raz w roku raz w roku do 31 lipca 2022 r. z danymi za rok 2021 01.07.2022 31.07.2022
On line Off line PDF Symbol zestawu danych Nazwa zestawu danych Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
K-01 Sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej 2021 1.28.01 1 raz w roku raz w roku do 24 stycznia 2022 r. z danymi za rok 2021 04.01.2022 24.01.2022
K-02 Sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej 2021 1.28.01 1 raz w roku raz w roku do 24 stycznia 2022 r. z danymi za rok 2021 04.01.2022 24.01.2022
K-03 Sprawozdanie biblioteki 2021 1.28.01 1 raz w roku raz w roku do 7 lutego 2022 r. z danymi za rok 2021 17.01.2022 07.02.2022
K-05 Sprawozdanie z działalności wystawienniczej 2021 1.28.01 1 raz w roku raz w roku do 24 stycznia 2022 r. z danymi za rok 2021 10.01.2022 24.01.2022
K-06 Sprawozdanie z produkcji filmowej 2021 1.28.02 1 raz w roku raz w roku do 21 lutego2022 r. z danymi za rok 2021 07.02.2022 21.02.2022
K-07 Sprawozdanie z działalności centrum kultury, domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy 2021 1.28.01 1 raz w roku raz w roku do 24 lutego 2022 r. z danymi za rok 2021 04.02.2022 24.02.2022
K-08 Sprawozdanie kina 2021 1.28.02 1 raz w roku raz w roku do 24 stycznia 2022 r. z danymi za rok 2021 07.01.2022 24.01.2022
K-09 Sprawozdanie z organizacji imprez masowych 2021 1.28.08 1 raz w roku raz w roku do 21 lutego 2022 r. z danymi za rok 2021 03.02.2022 21.02.2022
K-10 Sprawozdanie z działalności na rynku dzieł sztuki i antyków 2021 1.28.09 1 raz w roku raz w roku do 4 marca 2022 r. z danymi za rok 2021 14.02.2022 04.03.2022
KFT-2 Sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego 2021 1.30.01 1 raz w roku raz w roku do 25 stycznia 2022 r. z danymi za rok 2021 11.01.2022 25.01.2022
KT-1 Sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego 2022 1.30.03 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia po miesiącu sprawozdawczym 01.02.2022 01.03.2022 01.04.2022 01.05.2022 01.06.2022 01.07.2022 01.08.2022 01.09.2022 01.10.2022 01.11.2022 01.12.2022 01.01.2023 10.02.2022 10.03.2022 11.04.2022 10.05.2022 10.06.2022 11.07.2022 10.08.2022 12.09.2022 10.10.2022 10.11.2022 12.12.2022 10.01.2023
KT-2 Wykorzystanie turystycznego obiektu noclegowego 2021 1.30.03 1 raz w roku raz do roku do 20 stycznia 2022 z danymi za rok 2021 01.01.2022 20.01.2022
KZZ Sprawozdanie podmiotów posiadających jednostki zagraniczne 2021 1.61.16 1 raz w roku raz w roku do 30 września 2022 r. z danymi za rok 2021 10.09.2022 30.09.2022
L-01 Sprawozdanie o lasach publicznych (bez lasów gminnych i wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa) 2021 1.52.01 1 raz w roku raz w roku do 7 lutego 2022 r. z danymi za rok 2021 24.01.2022 07.02.2022
Załącznik
do L-01
Załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-01 2021 1.52.01 1 raz w roku raz w roku do 7 lutego 2022 r. z danymi za rok 2021 24.01.2022 07.02.2022
L-02 Sprawozdanie o zadrzewieniach 2021 1.52.02 1 raz w roku raz w roku do 1 lutego 2022 r. z danymi za rok 2021 19.01.2022 01.02.2022
L-03 Sprawozdanie o lasach prywatnych (osób fizycznych i prawnych) 2021 1.52.03 1 raz w roku raz w roku do 18 lutego 2022 r. z danymi za rok 2021 07.02.2022 18.02.2022
Załącznik
do L-03
załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-03 2021 1.52.03 1 raz w roku raz w roku do 18 lutego 2022 r. z danymi za rok 2021 07.02.2022 18.02.2022
LOT-1 Sprawozdanie o transporcie lotniczym 2021 1.48.08 1 raz w roku raz w roku do 4 marca 2022 r. z danymi za rok 2021 18.02.2022 04.03.2022
ŁP-3 Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie abonentów radia i telewizji 2021 1.28.03;
1.48.06
1 raz w roku raz w roku do 18 marca 2022 r. z danymi za rok 2021
M-05 wykaz budynków mieszkalnych administrowanych/zarządzanych przez zarządcę nieruchomości 2022 1.26.01 co 2 lata co 2 lata do 31 maja 2022 r. według stanu na 31 marca 2022 r. 10.05.2022 31.05.2022
M-06 Sprawozdanie o wodociągach i kanalizacji 2021 1.26.06
1.01.05
1 raz w roku raz w roku do 2 lutego 2022 r. z danymi za rok 2021 20.01.2022 02.02.2022
M-09 Sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych 2021 1.01.08 1 raz w roku raz w roku do 22 lutego 2022 r. z danymi za rok 2021 07.02.2022 22.02.2022
MN-01 Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie biotechnologii 2021 1.43.12 1 raz w roku raz w roku do 29 kwietnia 2022 r. z danymi za rok 2021 01.04.2022 29.04.2022
MN-02 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach 2021 1.43.12 1 raz w roku raz w roku do 29 kwietnia 2022 r. z danymi za rok 2021 01.04.2022 29.04.2022
MT-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności metra 2021 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 7 kwietnia 2022 r. z danymi za rok 2021
OD-1 Żłobki i kluby dziecięce 2021 1.20.05 1 raz w roku raz w roku do 3 lutego 2022 r. według stanu na 31 grudnia 2021 r. 07.01.2022 03.02.2022
OS-1 Sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających 2021 1.01.06 1 raz w roku raz w roku do 25 lutego 2022 r. z danymi za rok 2021 09.02.2022 25.02.2022
OS-3 Sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń 2021 1.01.05 1 raz w roku raz w roku do 31 stycznia 2022 r. z danymi za rok 2021 14.01.2022 31.01.2022
OS-4 Sprawozdanie o poborze wody do napełniania stawów rybnych. 2021 1.01.05 1 raz w roku raz w roku do 31 stycznia 2022 r. z danymi za rok 2021 14.01.2022 31.01.2022
OS-5 Sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich 2021 1.01.05 1 raz w roku raz w roku do 31 stycznia 2022 r. z danymi za rok 2021 14.01.2022 31.01.2022
OS-6 Sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych) 2021 1.01.08 1 raz w roku raz w roku do 28 stycznia 2022 r. z danymi za rok 2021 14.01.2022 28.01.2022
OS-29/k Kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną 2021 1.01.12 raz w roku do 23 maja 2022 r. z danymi za rok 2021 09.05.2022 23.05.2022
OS-7 Sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu 2021 1.01.07 1 raz w roku raz w roku do 10 lutego 2022 r. z danymi za rok 2021 21.01.2022 10.02.2022
Zał. nr 1 do OS-7 Załącznik nr 1 do działu 1 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu 2021 1.01.07 1 raz w roku raz w roku do 10 lutego 2022 r. z danymi za rok 2021 21.01.2022 10.02.2022
Zał. nr 2a do OS-7 Załącznik nr 2a do działu 2 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu 2021 1.01.07 1 raz w roku raz w roku do 10 lutego 2022 r. z danymi za rok 2021 21.01.2022 10.02.2022
Zał. nr 2b do OS-7 Załącznik nr 2b do działów 3 i 4 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu 2021 1.01.07 1 raz w roku raz w roku do 10 lutego 2022 r. z danymi za rok 2021 21.01.2022 10.02.2022
On line Off line PDF Symbol zestawu danych Nazwa zestawu danych Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
P-01 Sprawozdanie o produkcji

2021 1.46.04 1 raz w roku raz w roku do 28 lutego 2022 r. z danymi za rok 2021 15.02.2022 28.02.2022
P-02 Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach

2022 1.46.04
1.49.01
miesiąc raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc i do 9 stycznia 2023 r. za grudzień 2022 r. 01.02.2022 01.03.2022 01.04.2022 02.05.2022 01.06.2022 01.07.2022 01.08.2022 01.09.2022 03.10.2022 02.11.2022 01.12.2022 02.01.2023 07.02.2022 07.03.2022 07.04.2022 09.05.2022 07.06.2022 07.07.2022 05.08.2022 07.09.2022 07.10.2022 08.11.2022 07.12.2022 09.01.2023
PERN-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o długości rurociągów i przetłaczaniu ropy i produktów naftowych 2021 1.48.10 1 raz w roku raz w roku do 4 marca 2022 r. z danymi za rok 2021
PL-1 Sprawozdanie o ruchu samolotów, pasażerów i ładunków w porcie lotniczym 2021 1.48.08 1 raz w roku raz w roku do 18 marca 2022 r. z danymi za rok 2021 04.03.2022 18.03.2022
PNT-01 Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) 2021 1.43.01 1 raz w roku raz w roku do 31 marca 2022 r. z danymi za rok 2021 01.02.2022 31.03.2022
PNT-02 Sprawozdanie o innowacjach 2021 1.43.02 1 raz w roku raz w roku do 14 lutego 2022 r. z danymi za rok 2021 27.01.2022 14.02.2022
PNT-05 Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie nanotechnologii 2021 1.43.17 1 raz w roku raz w roku do 18 kwietnia 2022 r. z danymi za rok 2021 15.03.2022 18.04.2022
PNT-06 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie nanotechnologii w przedsiębiorstwach 2021 1.43.17 1 raz w roku raz w roku do 18 kwietnia 2022 r. z danymi za rok 2021 15.03.2022 18.04.2022
PS-01 Sprawozdanie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego 2021 1.20.04 1 raz w roku raz w roku do 4 lutego 2022 r. według stanu na 31 grudnia 2021 r. 07.01.2022 04.02.2022
PS-02 Sprawozdanie rodzinnej pieczy zastępczej 2021 1.20.04 1 raz w roku raz w roku do 4 lutego 2022 r. według stanu na 31 grudnia 2021 r. 07.01.2022 04.02.2022
PS-03 Sprawozdanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej 2021 1.25.07 1 raz w roku raz w roku do 28 stycznia 2022 r. według stanu na 31 grudnia 2021 r. 07.01.2022 28.01.2022
PZP-1 Lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 2021 1.02.04 1 raz w roku raz w roku do 29 kwietnia 2022 r. według stanu na 31 grudnia 2021 r. 15.04.2022 29.04.2022
R-09U Sprawozdanie o wielkości ubojów zwierząt gospodarskich 2022 1.45.09;
1.45.10
miesiąc raz w miesiącu do 7. dnia po każdym miesiącu sprawozdawczym 01.02.2022 01.03.2022 01.04.2022 02.05.2022 01.06.2022 01.07.2022 01.08.2022 01.09.2022 03.10.2022 02.11.2022 01.12.2022 02.01.2023 07.02.2022 07.03.2022 07.04.2022 09.05.2022 07.06.2022 07.07.2022 08.08.2022 07.09.2022 07.10.2022 07.11.2022 07.12.2022 09.01.2023
R-09W Sprawozdanie o wylęgach drobiu i produkcji jaj konsumpcyjnych 2022 1.45.09 miesiąc,
kwartał
raz w miesiącu do 7. dnia po miesiącu za miesiąc i do 9 stycznia 2023 r. za grudzień 2022 r


raz w kwartale do 15 kwietnia 2022 r. za I kwartał 2022 r., do 15 lipca 2022 r. za II kwartał 2022 r., do 17 października 2022 r. za III kwartał 2022 r., do 16 stycznia 2023 r. za IV kwartał 2022 r.
01.02.2022 01.03.2022 01.04.2022 02.05.2022 01.06.2022 01.07.2022 01.08.2022 01.09.2022 03.10.2022 02.11.2022 01.12.2022 02.01.2023

01.04.2022 01.07.2022 03.10.2022 02.01.2023
07.02.2022 07.03.2022 07.04.2022 09.05.2022 07.06.2022 07.07.2022 08.08.2022 07.09.2022 07.10.2022 07.11.2022 07.12.2022 09.01.2023

15.04.2022 15.07.2022 17.10.2022 16.01.2023
R-10S Sprawozdanie o skupie produktów rolnych i leśnych 2022 1.45.12 półrocze raz w półroczu do 11 lipca 2022 r. za I półrocze 2022 r., do 13 stycznia 2023 r. za II półrocze 2022 r., raz w roku do 13 stycznia 2023 r. za rok 2022 27.06.2022 23.12.2022 11.07.2022 13.01.2023
R-10M Meldunek o skupie ważniejszych produktów rolnych 2022 1.45.12 miesiąc raz w miesiącu do 3. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc i do 4 stycznia 2023 r. za grudzień 2022 r 01.02.2022 01.03.2022 01.04.2022 02.05.2022 01.06.2022 01.07.2022 01.08.2022 01.09.2022 03.10.2022 02.11.2022 01.12.2022 02.01.2023 03.02.2022 03.03.2022 05.04.2022 05.05.2022 03.06.2022 05.07.2022 03.08.2022 05.09.2022 05.10.2022 04.11.2022 05.12.2022 04.01.2023
R-10Ma Meldunek o skupie niektórych gatunków owoców 2022 1.45.12 6 razy w roku raz w miesiącu do 6 czerwca 2022 r. za maj 2022 r., do 5 lipca 2022 r. za czerwiec 2022 r., do 4 sierpnia 2022 r. za lipiec 2022 r., do 5 września 2022 r. za sierpień 2022 r., do 5 października 2022 r. za wrzesień 2022 r., do 4 listopada 2022 r. za październik 2022 r. 01.06.2022 01.07.2022 01.08.2022 01.09.2022 03.10.2022 02.11.2022 06.06.2022 05.07.2022 04.08.2022 05.09.2022 05.10.2022 04.11.2022
RF-01 Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych 2021 1.61.01 kwartał raz w kwartale: do 04 maja 2022 r. za I kwartał 2022 r., do 02 sierpnia 2022 r. za I półrocze 2022 r., do 02 listopada 2022 r. za trzy kwartały 2022 r., do 22 lutego 2023 r. za rok 2022 16.04.2022 16.07.2022 15.10.2022 04.02.2023 04.05.2022 02.08.2022 02.11.2022 22.02.2023
RF-02 Sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań 2021 1.65.21 kwartał raz w kwartale do 29 kwietnia 2022 r. według stanu na 31 marca 2022 r., do 29 lipca 2022 r. według stanu na 30 czerwca 2022 r., do 2 listopada 2022 r. według stanu na 30 września 2022 r., do 21 lutego 2023 r. według stanu na 31 grudnia 2022 r. 15.04.2022 15.07.2022 14.10.2022 03.02.2023 29.04.2022 29.07.2022 02.11.2022 21.02.2023
RF-03 Sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych 2021 1.65.19 1 raz w roku raz w roku do 30 czerwca 2022 r. za rok 2021 16.06.2022 30.06.2022
RRW-26 Sprawozdanie miesięczne ze skupu mleka oraz produkcji przetworów mlecznych 2022 1.46.12 miesiąc Raz w miesiącu do 8. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc i do 12 stycznia 2023 r. za grudzień 2022 r. 01.02.2022 01.03.2022 01.04.2022 02.05.2022 01.06.2022 01.07.2022 01.08.2022 01.09.2022 03.10.2022 02.11.2022 01.12.2022 02.01.2023 10.02.2022 10.03.2022 12.04.2022 12.05.2022 10.06.2022 12.07.2022 10.08.2022 12.09.2022 12.10.2022 14.11.2022 12.12.2022 12.01.2023
RRW-27 Sprawozdanie ze skupu surowców oraz produkcji przetworów mlecznych 2021 1.46.12 1 raz w roku raz w roku do 31 marca 2022 r. z danymi za rok 2021 15.03.2022 31.03.2022
R-ZW-B Badanie pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej 2022 1.45.09 1 raz w roku raz w roku do 23 grudnia 2022 r. według stanu na 1 grudnia 2022 r. 01.12.2022 19.12.2022 18.12.2022 23.12.2022
R-ZW-S Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego 2022 1.45.10 2 razy w roku 2 razy w roku: do 28 czerwca 2022 r. według stanu na 1 czerwca 2022 r. i do 23 grudnia 2022 r. według stanu na 1 grudnia 2022 r. 01.06.2022 15.06.2022 01.12.2022 19.12.2022 14.06.2022 28.06.2022 18.12.2022 23.12.2022
S-10 Sprawozdanie o studiach w uczelniach prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe 2021 1.27.05 1 raz w roku raz w roku do 17 stycznia 2022 r. według stanu na 31 grudnia 2021 r. 07.01.2022 17.01.2022
S-11 Sprawozdanie o świadczeniach dla studentów i doktorantów w uczelniach prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe 2021 1.27.05 1 raz w roku raz w roku do 17 stycznia 2022 r. według stanu na 31 grudnia 2021 r. 07.01.2022 17.01.2022
S-12 Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych, kształceniu specjalistycznym, osobach ubiegających się o stopień doktora oraz zatrudnieniu w uczelniach prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe 2021 1.27.05 1 raz w roku raz w roku do 17 stycznia 2022 r. według stanu na 31 grudnia 2021 r. 07.01.2022 17.01.2022
SFU-OZ Sprawozdanie statystyczne oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń działających w Polsce 2022 1.67.03 4 razy w roku 4 razy w roku do 13 maja 2022 r. według stanu na 31 marca 2022 r., do 12 sierpnia 2022 r. według stanu na 30 czerwca 2022 r., do 11 listopada 2022 r. według stanu na 30 września 2022 r., do 15 lutego 2023 r. według stanu na 31 grudnia 2022 r. 28.04.2022 03.08.2022 02.11.2022 01.02.2023 13.05.2022 12.08.2022 11.11.2022 15.02.2023
SG-01 Statystyka gminy: leśnictwo i ochrona środowiska 2021 1.01.03
1.01.07
1 raz w roku raz w roku do 22 lutego 2022 r. z danymi za rok 2021 08.02.2021 22.02.2022
SG-01 Statystyka gminy: środki trwałe 2021 1.66.01
1.66.02
1 raz w roku Raz w roku do 15 lutego 2022r. według stanu na 31 grudnia 2021 r. 01.02.2022 15.02.2022
SG-01 Statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna 2021 1.26.01 1 raz w roku raz w roku do 07 lutego 2022 r. z danymi za rok 2021 26.01.2022 07.02.2022
SG-01 Statystyka gminy: rewitalizacja 2021 1.02.02 1 raz w roku raz w roku do 24 maja 2022 r. z danymi za rok 2021 10.05.2022 24.05.2022
SG-01 Statystyka gminy: rozwój gospodarki społecznej 2021 1.02.02 1 raz w roku raz w roku do 10 maja 2022 r. z danymi za rok 2021 25.04.2022 10.05.2022
SG-01 Statystyka gminy: samorząd i transport 2021 1.02.02
1.48.01
1.48.02
1 raz w roku raz w roku do 22 lutego 2022 r. z danymi za rok 2021 08.02.2022 22.02.2022
Załącznik
do SG-01
Załącznik do sprawozdania SG-01 - statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna 2021 1.01.05
1.01.08
1 raz w roku raz w roku do 15 kwietnia 2022 r. z danymi za rok 2021 29.03.2022 15.04.2022
SOF-2 Sprawozdanie o działalności związków zawodowych 2022 1.04.08 co 4 lata Co 4 lata do 31 października 2022 r. według stanu na 30 września 2022 r. 03.10.2022 31.10.2022
SOF-5 Sprawozdanie o współpracy, zarządzaniu i działalności informacyjnej wybranych organizacji non-profit 2021 1.04.01 co 2 lata Co 2 lata do 29 kwietnia 2022 r. za rok 2021 15.03.2022 29.04.2022
SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa 2021 1.61.05 1 raz w roku raz w roku do 4 maja 2022 r. z danymi za rok 2021 14.03.2022 04.05.2022
SP-3 Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw 2021 1.61.05 1 raz w roku raz w roku do 16 marca 2022 r. z danymi za rok 2021 01.03.2022 16.03.2022
SSI-01 Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach 2022 1.43.14 1 raz w roku raz w roku do 9 maja 2022 r. z danymi za rok 2022 20.04.2022 09.05.2022
SSI-03 Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej 2021 1.43.14 1 raz w roku raz w roku do 31 stycznia 2022 r. z danymi za rok 2021 04.01.2022 31.01.2022
ST-P Statystyka powiatu: samorząd i transport 2021 1.02.02
1.48.02
1 raz w roku raz w roku do 22 lutego 2022 r. według stanu na 31 grudnia 2021 r. 08.02.2022 22.02.2022
ST-P Statystyka powiatu: rozwój gospodarki społecznej 2021 1.02.02
1.04.09
1 raz w roku co 2 lata do 10 maja 2022 r. za rok 2021 25.04.2022 10.05.2022
ST-W Statystyka województwa: samorząd i transport 2021 1.02.02
1.48.01
1.48.02
1 raz w roku raz w roku do 22 lutego 2022 r. według stanu na 31 grudnia 2021 r. 08.02.2022 22.02.2022
ST-W Statystyka województwa: rozwój gospodarki społecznej 2021 1.02.02,
1.04.09
1 raz w roku raz w roku do 10 maja 2022 r. za rok 2021 25.04.2022 10.05.2022
On line Off line PDF Symbol zestawu danych Nazwa zestawu danych Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
T-02 Sprawozdanie o usługach w transporcie, poczcie i telekomunikacji 2021 1.48.11 1 raz w roku raz w roku do 14 kwietnia 2022 r. z danymi za rok 2021 01.04.2022 14.04.2022
T-04 Sprawozdanie o towarowym transporcie drogowym zarobkowym 2021 1.48.02 1 raz w roku raz w roku do 18 lutego 2022 r. z danymi za rok 2021 28.01.2022 18.02.2022
T-06 Sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym 2021 1.48.02 1 raz w roku raz w roku do 15 lutego 2022 r. z danymi za rok 2021 28.01.2022 15.02.2022
T-08 Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową 2021 1.50.01 1 raz w roku raz w roku do 4 lutego 2022 r. z danymi za rok 2021 20.01.2022 04.02.2022
T-09 Sprawozdanie o morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej 2021 1.50.01 1 raz w roku raz w roku do 4 lutego 2022 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. 20.01.2022 04.02.2022
T-10 Sprawozdanie o obrotach ładunkowych oraz długości nabrzeży w portach morskich 2021 1.50.01 1 raz w roku raz w roku do 4 lutego 2022 r. z danymi za rok 2021 21.01.2022 04.02.2022
T-11/k Sprawozdanie o taborze i przewozach w żegludze śródlądowej 2022 1.44.01,
1.50.09
kwartał raz w kwartale do 26 kwietnia 2022 r. za I kwartał 2022 r., do 26 lipca 2022 r. za II kwartał 2022 r., do 25 października 2022 r. za III kwartał 2022 r., do 25 stycznia 2023 r. za IV kwartał 2022 r. 11.04.2022 11.07.2022 12.10.2022 12.01.2023 26.04.2022 26.07.2022 25.10.2022 25.01.2023
T-11/u Sprawozdanie o taborze żeglugi śródlądowej 2021 1.50.09 1 raz w roku raz w roku do 14 lutego 2022 r. z danymi za rok 2021 01.02.2022 14.02.2022
TD-E Kwestionariusz tygodniowy o przewozach ładunków pojazdem samochodowym 2021 1.48.02,
1.44.01
tyg tygodniowo do 8. dnia po tygodniu za tydzień
TFI Sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych 2022 1.62.16,
1.67.15
półrocze raz w półroczu do 29 lipca 2022 r. za I półrocze 2022 r., do 31 marca 2023 r. za rok 2022 15.07.2022 16.03.2023 29.07.2022 31.03.2023
TK-1 Sprawozdanie o działalności eksploatacyjnej transportu kolejowego 2022 1.48.01 miesiąc raz w miesiącu do 6. dnia roboczego po miesiącu sprawozdawczym za miesiąc, za okres od początku roku do końca miesiąca i do 10 stycznia 2023 r. za grudzień 2022 r. 01.02.2022 01.03.2022 01.04.2022 02.05.2022 01.06.2022 01.07.2022 01.08.2022 01.09.2022 03.10.2022 02.11.2022 01.12.2022 02.01.2023 08.02.2022 08.03.2022 08.04.2022 10.05.2022 08.06.2022 08.07.2022 08.08.2022 08.09.2022 10.10.2022 09.11.2022 08.12.2022 10.01.2023
TK-2 Sprawozdanie o przewozach ładunków transportem kolejowym 2022 1.48.01 kwartał raz w kwartale do 5 maja 2022 r. za I kwartał 2022 r., do 4 sierpnia 2022 r. za I półrocze 2022 r., do 4 listopada 2022 r. za trzy kwartały 2022 r., do 2 marca 2023 r. za rok 2022 20.04.2022 08.07.2022 20.10.2022 17.02.2023 05.05.2022 04.08.2022 04.11.2022 02.03.2023
TK-2a Sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym 2021 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 14 marca 2022 r. z danymi za rok 2021 01.03.2022 14.03.2022
TK-3 Sprawozdanie o przewozach pasażerów transportem kolejowym 2021 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 15 kwietnia 2022 r. z danymi za rok 2021 29.03.2022 15.04.2022
TK-3a Sprawozdanie o przewozach pasażerów w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym 2021 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 24 czerwca 2022 r. z danymi za rok 2021 10.06.2022 24.06.2022
TK-4 Sprawozdanie o pracy taboru kolejowego 2021 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 27 kwietnia 2022 r. z danymi za rok 2021 05.11.2022 16.11.2022
TK-5 Sprawozdanie o sieci kolejowej i dworcach kolejowych 2021 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 15 kwietnia 2022 r. z danymi za rok 2021 29.03.2022 15.04.2022
TK-6 Sprawozdanie o taborze kolejowym 2021 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 15 kwietnia 2022 r. z danymi za rok 2021 29.03.2022 15.04.2022
TDI Sprawozdanie o transporcie drogowym intermodalnym 2021 1.48.16 1 raz w roku raz w roku do 4 maja 2022 r. z danymi za rok 2021 12.04.2022 04.05.2022
TTI Sprawozdanie o terminalach transportu intermodalnego 2021 1.48.16 1 raz w roku raz w roku do 4 maja 2022 r. z danymi za rok 2021 12.04.2022 04.05.2022
TWA Wykaz armatorów, którzy posiadają tabor żeglugi śródlądowej 2022 1.50.09 1 raz w roku raz w roku do 16 listopada 2022 r. z danymi wg stanu na 31 października 2022 r. 05.11.2022 16.11.2022
TWS-1 Sprawozdanie o długości dróg wodnych śródlądowych i liczbie śluzowań 2021 1.50.09 1 raz w roku raz w roku do 2 marca 2022 r. z danymi za rok 2021 17.02.2022 02.03.2022
UTW-1 Sprawozdanie z działalności uniwersytetów trzeciego wieku 2022 1.27.13 1 raz w roku co 3 lata do 31 października 2022 r. za rok akademicki 2021/2022 14.10.2022 31.10.2022
Z-03 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

2022 1.23.02 kwartał raz w kwartale do 12 kwietnia 2022 r. za I kwartał 2022 r., do 12 lipca 2022 r. za I półrocze 2022 r., do 12 października 2022 r. za trzy kwartały 2022 r. 01.04.2022 01.07.2022 03.10.2022 12.04.2022 12.07.2022 12.10.2022
Z-05 Badanie popytu na pracę

2022 1.23.07 kwartał raz w kwartale do 8 kwietnia 2022 r. za I kwartał 2022 r., do 8 lipca 2022 r. za II kwartał 2022 r., do 10 października 2022 r. za III kwartał 2022 r., do 10 stycznia 2023 r. za IV kwartał 2022 r. 01.04.2022 01.07.2022 03.10.2022 03.01.2023 08.04.2022 08.07.2022 10.10.2022 10.01.2023
Z-06 Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy

2021 1.23.02 1 raz w roku raz w roku do 18 stycznia 2022 r. z danymi za rok 2021

Z-06a
Sporządzają jednostki, które w 2021 r. były zobowiązane do przekazywania kwartalnych sprawozdań Z-03
02.01.2022 18.01.2022
raz w roku do 2 lutego 2022 r. z danymi za rok 2021

Z-06b
Sporządzają jednostki należące do sektora przedsiębiorstw
02.01.2022 02.02.2022
Z-10 Sprawozdanie o warunkach pracy 2021 1.23.09 1 raz w roku raz w roku do 15 lutego 2022 r. z danymi za rok 2021 01.02.2022 15.02.2022
ZD-2 Sprawozdanie z działalności leczniczej zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej 2021 1.29.07 1 raz w roku raz w roku do 26 lutego 2022 r. z danymi za rok 2021 14.02.2022 26.02.2022
ZD-3 Sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 2021 1.29.07 1 raz w roku raz w roku do 28 stycznia 2022 r. z danymi za rok 2021 10.01.2022 28.01.2022
ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego 2021 1.29.07 1 raz w roku raz w roku do 27 stycznia 2022 r. z danymi za rok 2021 10.01.2022 27.01.2022
ZD-5 Sprawozdanie apteki i punktu aptecznego 2021 1.29.09 1 raz w roku raz w roku do 29 stycznia 2022r. z danymi za rok 2021 10.01.2022 29.01.2022
Z-KS Karta statystyczna strajku 2022 1.23.11 incydent do 3. dnia roboczego po zakończeniu strajku
Z-KW Statystyczna karta wypadku 2022 1.23.10 incydent po zatwierdzeniu protokołu powypadkowego lub sporządzeniu karty wypadku: część I karty, nie później niż w terminie 14 dni roboczych; część II karty, nie później niż z upływem 6 miesięcy
Zał. do F-03, SP, SG-01 środki trwałe Załącznik do sprawozdań: F-03, SP i SG-01 - środki trwałe, dotyczący nakładów na środki trwałe służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych 2021 1.01.12 1 raz w roku raz w roku do 15 lutego 2022 r. za rok 2021
raz w roku do 4 maja 2022 r. za rok 2021
01.02.2022 19.04.2022 15.02.2022 04.05.2022
Z.1.
ARiMR
Płatności dla rolników z tytułu Jednolitej Płatności Obszarowej 2022 1.45.37 miesiąc Raz w miesiącu do 15. dnia miesiąca według stanu na ostatni dzień miesiąca i do 17 stycznia 2023 r. za grudzień 2022 r.
Z.2.
GRIJHARS
Dane zbiorcze powierzchni i zbiorach chmielu, odmianach, liczbie plantacji i plantatorów 2021 1.45.07 1 raz w roku raz w roku do 29 kwietnia 2022 r. z danymi za rok 2021
Z.3.
KOWR
Dane zbiorcze o powierzchni i zbiorach buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru 2021 1.45.07 1 raz w roku raz w roku do 31 marca 2022 r. z danymi za rok 2021
Z.4.
IERiGZ-
PIB
Bilans ryb i owoców morza 2022 1.45.19 1 raz w roku raz w roku do 28 października 2022 r. za rok 2022 - szacunki
Formularz ewidencyjny w transporcie morskim
Dane o statkach


W tabeli znajdują się zestawy danych (formularze) na rok 2022. Zestawy danych (formularze) umieszczone zostały w zakładkach, w kolejności alfabetycznej, z wyjątkiem: zestaw danych WINS znajduje się w zakładce A – B, Załącznik do DG-1 w zakładce D – I, Załącznik do L-01, Załącznik do L-03, Załączniki do OS-7 znajdują się w zakładce K-O, Załączniki do R-08, Załącznik do SG-01 znajduje się w zakładce P – S.

Aplikacje off-line, które pozostały w 2022 r., będą zamieszczane sukcesywnie w miarę zbliżania się terminu ich składania.

Równocześnie prosimy o niewykorzystywanie aplikacji off-line z roku 2021 (za wyjątkiem aplikacji, które dotyczą sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i półrocznych kończących rok 2021), ponieważ są one nieaktualne dla sprawozdań obowiązujących w roku 2022.

Uprzejmie informujemy, że w przypadku korzystania z innych przeglądarek niż Internet Explorer wersja: 8, 9, 10 oraz Mozilla Firefox wersja 10, w celu poprawnego wydruku sprawozdań w formacie .pdf bezpośrednio ze strony internetowej, niezbędne jest wcześniejsze pobranie wybranego pliku i zapisanie go na dysku.