Portal Sprawozdawczy

Informacja o obowiązkach sprawozdawczych realizowanych w 2019 r

Główny Urząd Statystyczny informuje, że przygotował zestawienie obowiązków sprawozdawczych dla podmiotów gospodarki narodowej, wynikające z zapisów rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 i 2019, a realizowanych w roku 2019. Jednocześnie informujemy, że dla badań do których podmioty wybierane są metodą reprezentacyjną lub dobór zależy od występowania określonego zjawiska obserwowanego w innych badaniach, informacja o obowiązku sprawozdawczym zostanie umieszczona w terminie uzyskania odpowiednich danych.
Dotyczy to następujących badań:

— CBSG-01 Badanie podmiotów małych
— DNU-K Kwartalne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług
— DNU-R Roczne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług
— KFT-OB/b Sprawozdanie o obiektach sportowych
— H-01/k Kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych
— SOF-1 Sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych
— SOF-2F Sprawozdanie o finansowych uwarunkowaniach działalności związków zawodowych
— SOF-3 Sprawozdanie z działalności partii politycznych
— SOF-4p Sprawozdanie z działalności organizacji pracodawców
— SOF-4s Sprawozdanie z działalności samorządu gospodarczego i zawodowego


Dodatkowo w zestawieniu obowiązków nie wskazano badań incydentalnych.
Szczegółowe informacje o obowiązkach sprawozdawczych są dostępne po zalogowaniu się na: Portal Sprawozdawczy GUS.