Portal Sprawozdawczy

Informacja o obowiązkach sprawozdawczych realizowanych w 2021 r

Główny Urząd Statystyczny informuje, że przygotował zestawienie obowiązków sprawozdawczych dla podmiotów gospodarki narodowej, wynikające z zapisów rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020 i 2021, a realizowanych w roku 2021. Jednocześnie informujemy, że dla badań do których podmioty wybierane są metodą reprezentacyjną lub dobór zależy od występowania określonego zjawiska obserwowanego w innych badaniach, informacja o obowiązku sprawozdawczym zostanie umieszczona w terminie uzyskania odpowiednich danych.
Dotyczy to następujących badań:

— DNU-K   Kwartalne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług
— DNU-R   Roczne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług
— H-01/k   Kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych
— Z-05   Badanie popytu na pracę
— SP-3   Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw


Dodatkowo w zestawieniu obowiązków nie wskazano badań incydentalnych.
Szczegółowe informacje o obowiązkach sprawozdawczych są dostępne po zalogowaniu się na: Portal Sprawozdawczy GUS.