Portal Sprawozdawczy

Informacja o obowiązkach sprawozdawczych realizowanych w 2018 r

Główny Urząd Statystyczny informuje, że przygotował zestawienie obowiązków sprawozdawczych dla podmiotów gospodarki narodowej, wynikające z zapisów rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 i 2018, a realizowanych w roku 2018. Jednocześnie informujemy, że dla badań do których podmioty wybierane są metodą reprezentacyjną lub dobór zależy od występowania określonego zjawiska obserwowanego w innych badaniach, informacja o obowiązku sprawozdawczym zostanie umieszczona w terminie uzyskania odpowiednich danych.
Dotyczy to następujących badań:

— CBSG-01 Badanie podmiotów małych
— DNU-K Kwartalne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług
— DNU-R Roczne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług
— H-01/k Kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych
— SOF-2 Sprawozdanie o działalności związków zawodowych
— SOF-5 Sprawozdanie o współpracy, zarządzaniu i działalności informacyjnej wybranych organizacji non profit
— SOF-5SN Załącznik do sprawozdania SOF-5 dla stowarzyszeń zrzeszających przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych lub cudzoziemców
— SP-3 Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw
— Z-05 Badanie popytu na pracę


Dodatkowo w zestawieniu obowiązków nie wskazano badań incydentalnych.
Szczegółowe informacje o obowiązkach sprawozdawczych są dostępne po zalogowaniu się na: Portal Sprawozdawczy GUS.