Portal Sprawozdawczy

Informacja o obowiązkach sprawozdawczych realizowanych w 2017 r

Główny Urząd Statystyczny informuje, że przygotował zestawienie obowiązków sprawozdawczych dla podmiotów gospodarki narodowej, wynikające z zapisów rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 i 2017, a realizowanych w roku 2017. Jednocześnie informujemy, że dla badań do których podmioty wybierane są metodą reprezentacyjną lub dobór zależy od występowania określonego zjawiska obserwowanego w innych badaniach, informacja o obowiązku sprawozdawczym zostanie umieszczona w terminie uzyskania odpowiednich danych.
Dotyczy to następujących badań:

- CBSG-01Badanie podmiotów małych
- DNU-KKwartalne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług
- DNU-RRoczne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług
- H-01/kKwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych
- SOF-1Sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych
- SOF-3Sprawozdanie z działalności partii politycznych
- SOF-4Sprawozdanie z działalności samorządu gospodarczego i zawodowego
- SP-3Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw
- Z-05Badanie popytu na pracę


Dodatkowo w zestawieniu obowiązków nie wskazano badań incydentalnych.
Szczegółowe informacje o obowiązkach sprawozdawczych są dostępne po zalogowaniu się na: Portal Sprawozdawczy GUS.