Portal Sprawozdawczy

Informacja o obowiązkach sprawozdawczych realizowanych w 2023 r

Główny Urząd Statystyczny informuje, że przygotował zestawienie obowiązków sprawozdawczych dla podmiotów gospodarki narodowej, wynikające z zapisów rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 i 2023, realizowanych w roku 2023. Jednocześnie informujemy, że dla badań do których podmioty wybierane są metodą reprezentacyjną lub dobór zależy od występowania określonego zjawiska obserwowanego w innych badaniach, informacja o obowiązku sprawozdawczym zostanie umieszczona w terminie uzyskania odpowiednich danych.
Dotyczy to następujących badań:

— DNU-K   Kwartalne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług
— DNU-R   Roczne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług
— H-01/k   Kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych
— KFT-OB/b   Sprawozdanie o obiektach sportowych
— MN-01   Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w biotechnologii
— MN-02   Sprawozdanie o działalności w biotechnologii w przedsiębiorstwach
— PNT-01   Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R)
— PNT-05   Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie nanotechnologii
— PNT-06   Sprawozdanie o działalności w dziedzinie nanotechnologii w przedsiębiorstwach
— SOF-1   Sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych
— SOF-2F   Sprawozdanie o finansowych uwarunkowaniach działalności związków zawodowych
— SOF-3   Sprawozdanie z działalności partii politycznych
— SOF-4p   Sprawozdanie z działalności organizacji pracodawców
— SOF-4s   Sprawozdanie z działalności samorządu gospodarczego i zawodowego
— Z-05   Badanie popytu na pracę


Dodatkowo w zestawieniu obowiązków nie wskazano badań incydentalnych.
Szczegółowe informacje o obowiązkach sprawozdawczych są dostępne po zalogowaniu się na: Portal Sprawozdawczy GUS.