Portal Sprawozdawczy

Formularze incydentalne

Instrukcja dotycząca postępowania w przypadku składania sprawozdań incydentalnych Z-KW (Statystyczna karta wypadku) i Z-KS (Karta statystyczna strajku) poprzez Portal Sprawozdawczy:

 1. W przypadku gdy dane sprawozdanie (Z-KW, Z-KS) nie było składane w roku sprawozdawczym poprzez Portal Sprawozdawczy i nie korzystali Państwo z aplikacji dostępnej pod adresem https://form.stat.gov.pl/zapis, osoba zarządzająca w jednostce sprawozdawczością (OZS) powinna:
  • korzystając z przeglądarki wejść na stronę https://form.stat.gov.pl/zapis/;
  • w pola "Login" i "Hasło" wpisać nazwę użytkownika oraz hasło używane w portalu sprawozdawczym;
  • przyciskiem "Zaloguj" przejść do strony aplikacji, w której na liście widoczne są wszystkie REGONY jednostek przypisane sprawozdawcy;
  • na liście zaznaczyć odpowiednie badanie;
  • po wybraniu proszę nacisnąć przycisk "Zapisz", a aplikacja wyloguje Państwa z systemu wraz z krótkim komunikatem potwierdzającym dodanie jednostki do badania;
  • następnie proszę wejść na Portal Sprawozdawczy (https://raport.stat.gov.pl) i po zalogowaniu nadać odpowiednim użytkownikom uprawnienia do badania na dany rok sprawozdawczy.

   Procedurę powtarzamy co roku przy składaniu pierwszego sprawozdania.

 2. W przypadku gdy Państwo korzystali już w danym roku sprawozdawczym z aplikacji na stronie https://form.stat.gov.pl/zapis/ dla danego formularza (wówczas w aplikacji pole wyboru dla danego badana jest zaznaczone i nie jest aktywne), prosimy jedynie o wypełnienie formularza na Portalu Sprawozdawczym (https://raport.stat.gov.pl).
 3. W ramach badań Z-KW i Z-KS można składać w danym roku sprawozdawczym wiele sprawozdań; nowe sprawozdanie dodajemy poprzez wybranie ikony . Nowe sprawozdanie rejestrujemy na karcie o statusie "nierozpoczęte".