Archiwum — formularze sprawozdawcze

Informacje

Do poprawnego przeglądania formularzy niezbędna jest najnowsza wersja programu Adobe Acrobat Reader — koniecznie wersja językowa opisana Central European.
Program można pobrać klikając tutaj.

Legenda:

Formularze elektroniczne — formularze do wypełnienia on-line przez Internet
Dla systemu Windows, Linux, Mac Aplikacja off-line, do pobrania i zainstalowania na komputerze
Dla systemu Windows
Dla systemu Linux
Wzór formularza, zawierający wymagany zakres danych. Można go wydrukować i w uzasadnionych przypadkach (wyłącznie braku możliwości skorzystania z formy elektronicznej) wypełnić w formie papierowej, a następnie przesłać drogą pocztową w terminie i na adres wskazany w formularzu lub objaśnieniach do formularza, po uprzednim uzgodnieniu z adresatem tej formy przekazania danych.
Wzór formularza w XML Schema

Formularze sprawozdawcze na rok 2012

On line Off line PDF Symbol formularza Nazwa formularza Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
AK-B/m Ankieta koniunktury gospodarczej - budownictwo 2012 1.61.10 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca 01-01-2012
01-02-2012
01-03-2012
01-04-2012
01-05-2012
01-06-2012
01-07-2012
01-08-2012
01-09-2012
01-10-2012
01-11-2012
01-12-2012
10-01-2012
10-02-2012
12-03-2012
10-04-2012
10-05-2012
11-06-2012
10-07-2012
10-08-2012
10-09-2012
10-10-2012
12-11-2012
10-12-2012
AK-H/m Ankieta koniunktury gospodarczej - handel 2012 1.61.10 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca 01-01-2012
01-02-2012
01-03-2012
01-04-2012
01-05-2012
01-06-2012
01-07-2012
01-08-2012
01-09-2012
01-10-2012
01-11-2012
01-12-2012
10-01-2012
10-02-2012
12-03-2012
10-04-2012
10-05-2012
11-06-2012
10-07-2012
10-08-2012
10-09-2012
10-10-2012
12-11-2012
10-12-2012
AK-I/p Ankieta koniunktury gospodarczej - inwestycje 2012 1.61.10 2 razy w roku dwa razy w roku: do 10 marca 2012 r. i 10 października 2012 r. 01-03-2012
01-10-2012
12-03-2012
10-10-2012
AK-P/k Ankieta koniunktury gospodarczej - przemysł 2012 1.61.10 kwartał raz w kwartale do 10. dnia pierwszego miesiąca kwartału 01-01-2012
01-04-2012
01-07-2012
01-10-2012
10-01-2012
10-04-2012
10-07-2012
10-10-2012
AK-P/m Ankieta koniunktury gospodarczej - przemysł 2012 1.61.10 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca 01-01-2012
01-02-2012
01-03-2012
01-04-2012
01-05-2012
01-06-2012
01-07-2012
01-08-2012
01-09-2012
01-10-2012
01-11-2012
01-12-2012
10-01-2012
10-02-2012
12-03-2012
10-04-2012
10-05-2012
11-06-2012
10-07-2012
10-08-2012
10-09-2012
10-10-2012
12-11-2012
10-12-2012
AK-U/m Ankieta koniunktury gospodarczej - usługi 2012 1.61.10 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca 01-01-2012
01-02-2012
01-03-2012
01-04-2012
01-05-2012
01-06-2012
01-07-2012
01-08-2012
01-09-2012
01-10-2012
01-11-2012
01-12-2012
10-01-2012
10-02-2012
12-03-2012
10-04-2012
10-05-2012
11-06-2012
10-07-2012
10-08-2012
10-09-2012
10-10-2012
12-11-2012
10-12-2012
AK-R Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym 2012 1.45.38 2 razy w roku dwa razy w roku; do 4 lipca 2012 r. z danymi według stanu w dniu 10 czerwca 2012 r.; do 14 grudnia 2012 r. z danymi według stanu w dniu 1 grudnia 2012 r. 11-06-2012
03-12-2012
04-07-2012
14-12-2012
AW-01 Statystyczna ankieta wyznaniowa 2011 1.22.01 rok raz w roku do 30 marca 2012 r. za rok 2011 20-02-2012 30-03-2012
B-01 Sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych 2011 1.47.01 rok raz w roku do 24 lutego 2012 r. z danymi za rok 2011 02-02-2012 24-02-2012
B-02 Sprawozdanie o produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych 2011 1.47.01 rok raz w roku do 24 lutego 2012 r. z danymi za rok 2011 02-02-2012 24-02-2012
B-05 Sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę obiektów budowlanych 2012 1.47.04 kwartał do 15. dnia kalendarzowego po I, II, III i IV kwartale z danymi za okres od 1 stycznia do końca kwartału 01-04-2012
01-07-2012
01-10-2012
01-01-2013
16-04-2012
16-07-2012
15-10-2012
15-01-2013
B-06 Meldunek o budownictwie mieszkaniowym 2012 1.47.04 miesiąc do 3. dnia roboczego miesiąca z danymi od początku roku do końca poprzedniego miesiąca (sprawozdawczego) 01-02-2012
01-03-2012
02-04-2012
02-05-2012
01-06-2012
02-07-2012
01-08-2012
03-09-2012
01-10-2012
02-11-2012
03-12-2012
02-01-2013
03-02-2012
05-03-2012
04-04-2012
07-05-2012
05-06-2012
04-07-2012
03-08-2012
05-09-2012
03-10-2012
06-11-2012
05-12-2012
04-01-2013
B-07 Sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych oddanych do użytkowania 2012 1.47.04 kwartał do 14. dnia po kwartale z danymi za I, II, III i IV kwartał 2012 r. 02-04-2012
02-07-2012
01-10-2012
02-01-2013
16-04-2012
16-07-2012
15-10-2012
14-01-2013
B-08 Sprawozdanie o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz domach letnich oddanych do użytkowania 2011 1.47.04 rok do 25 stycznia 2012 r. z danymi za rok 2011 04-01-2012 25-01-2012
WINS Wykaz inwestorów (innych niż indywidualni - realizujący budynki mieszkalne na własne potrzeby - oraz fundacje, kościoły i związki wyznaniowe), którzy oddali do użytkowania nowe budynki mieszkalne 2012 1.47.04 miesiąc do 5. dnia roboczego miesiąca z danymi za miesiąc poprzedni 01-02-2012
01-03-2012
02-04-2012
02-05-2012
01-06-2012
02-07-2012
01-08-2012
03-09-2012
01-10-2012
02-11-2012
03-12-2012
02-01-2013
07-02-2012
07-03-2012
06-04-2012
09-05-2012
08-06-2012
06-07-2012
07-08-2012
07-09-2012
05-10-2012
08-11-2012
07-12-2012
08-01-2013
B-09 Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania 2012 1.47.04 miesiąc w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu powiadomienia o obowiązku sprawozdawczym 14-02-2012
14-03-2012
16-04-2012
16-05-2012
15-06-2012
13-07-2012
14-08-2012
14-09-2012
12-10-2012
15-11-2012
14-12-2012
15-01-2013
21-02-2012
21-03-2012
23-04-2012
23-05-2012
22-06-2012
20-07-2012
22-08-2012
21-09-2012
19-10-2012
22-11-2012
21-12-2012
22-01-2013
BS Sprawozdanie ze sprzedaży usług związanych z obsługą działalności gospodarczej 2011 1.49.08 rok raz w roku do 30 kwietnia 2012 r. za rok 2011 02-04-2012 30-04-2012
C-01 Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług 2012 1.64.03 miesiąc raz w miesiącu do 14. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 01-02-2012
01-03-2012
02-04-2012
02-05-2012
01-06-2012
02-07-2012
01-08-2012
03-09-2012
01-10-2012
02-11-2012
03-12-2012
02-01-2013
14-02-2012
14-03-2012
16-04-2012
14-05-2012
14-06-2012
16-07-2012
14-08-2012
14-09-2012
15-10-2012
14-11-2012
14-12-2012
14-01-2013
C-01b Sprawozdanie o cenach producentów robót budowlano-montażowych 2012 1.64.05 miesiąc raz w miesiącu do 14. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 01-02-2012
01-03-2012
02-04-2012
02-05-2012
01-06-2012
02-07-2012
01-08-2012
03-09-2012
01-10-2012
02-11-2012
03-12-2012
02-01-2013
14-02-2012
14-03-2012
16-04-2012
14-05-2012
14-06-2012
16-07-2012
14-08-2012
14-09-2012
15-10-2012
14-11-2012
14-12-2012
14-01-2013
C-03 Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów spożywczych 2012 1.64.04 miesiąc raz w miesiącu do 12. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 01-02-2012
01-03-2012
02-04-2012
02-05-2012
01-06-2012
02-07-2012
01-08-2012
03-09-2012
01-10-2012
02-11-2012
03-12-2012
02-01-2013
13-02-2012
12-03-2012
12-04-2012
14-05-2012
12-06-2012
12-07-2012
13-08-2012
12-09-2012
12-10-2012
12-11-2012
12-12-2012
14-01-2013
C-04 Sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowych realizowanych na drogach, ulicach i mostach 2012 1.64.06 miesiąc raz w miesiącu do 20. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 01-02-2012
01-03-2012
02-04-2012
02-05-2012
01-06-2012
02-07-2012
01-08-2012
03-09-2012
01-10-2012
02-11-2012
03-12-2012
02-01-2013
20-02-2012
20-03-2012
20-04-2012
21-05-2012
20-06-2012
20-07-2012
20-08-2012
20-09-2012
22-10-2012
20-11-2012
20-12-2012
21-01-2013
C-05 Sprawozdanie o cenach towarów w handlu zagranicznym 2012 1.64.15 miesiąc raz w miesiącu do 16. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 01-02-2012
01-03-2012
02-04-2012
01-05-2012
01-06-2012
02-07-2012
01-08-2012
03-09-2012
01-10-2012
02-11-2012
03-12-2012
02-01-2013
16-02-2012
16-03-2012
16-04-2012
16-05-2012
18-06-2012
16-07-2012
16-08-2012
17-09-2012
16-10-2012
16-11-2012
17-12-2012
16-01-2013
C-06 Sprawozdanie o cenach producentów usług 2012 1.64.16 kwartał raz w kwartale do 25. dnia po zakończeniu kwartału sprawozdawczego 02-04-2012
02-07-2012
01-10-2012
02-01-2013
25-04-2012
25-07-2012
25-01-2013
C-06/RU Sprawozdanie o cenach producentów usług związanych z zatrudnieniem 2012 1.64.16 kwartał raz w kwartale do 25. dnia po zakończeniu kwartału sprawozdawczego 02-04-2012
02-07-2012
01-10-2012
02-01-2013
25-04-2012
25-07-2012
25-10-2012
25-01-2013
CBSG/01 Badanie podmiotów małych i średnich 2011 1.67.08 rok raz w roku do 8 czerwca 2012 r. z danymi za rok 2011 10-05-2012 08-06-2012
CBSG/04 Warunki działania przedsiębiorstw - badanie opinii pilotaż raz w roku do 28 listopada 2012 r. z danymi za rok 2011 13-11-2012 28-11-2012
On line Off line PDF Symbol formularza Nazwa formularza Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
DG-1 Meldunek o działalności gospodarczej 2012 1.61.04 miesiąc raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po każdym miesiącu z danymi za miesiąc poprzedni 01-02-2012
01-03-2012
02-04-2012
02-05-2012
01-06-2012
02-07-2012
01-08-2012
03-09-2012
01-10-2012
02-11-2012
03-12-2012
02-01-2013
07-02-2012
07-03-2012
06-04-2012
09-05-2012
08-06-2012
06-07-2012
07-08-2012
07-09-2012
05-10-2012
08-11-2012
07-12-2012
08-01-2013
Załącznik
do DG-1
Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych 2012 1.47.01 kwartał do 5. dnia roboczego po każdym kwartale, z danymi od 1 stycznia do końca I, II, III i IV kwartału 02-04-2012
02-07-2012
01-10-2012
02-01-2013
06-04-2012
06-07-2012
05-10-2012
08-01-2013
DNU-K Sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług za ... kwartał 2012 r. 2012 1.51.09 kwartał raz na kwartał, do 20. dnia kalendarzowego po kwartale sprawozdawczym z danymi za I, II i III kwartał i do 21 stycznia 2013 r. za IV kwartał 2012 r. 02-04-2012
02-07-2012
01-10-2012
02-01-2013
20-04-2012
20-07-2012
22-10-2012
21-01-2013
DNU-R Sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług za rok 2011 2011 1.51.09 rok raz w roku, do 30 marca 2012 r. za rok 2011 01-03-2012 30-03-2012
DS-01 Sprawozdanie z przyjętych zamówień na towary o znaczeniu strategicznym i zrealizowanych dostaw 2012 1.44.08 półrocze raz w półroczu do 23 lipca za I półrocze i do 25 stycznia 2013 r. z danymi za rok 2012
DS-01a Załącznik do sprawozdania DS-01 2012 1.44.08 rok raz w roku do 25 lutego 2013 r. z danymi za rok 2012
DS-01b Zestawienie z zawartych umów i zrealizowanych transakcji w handlu zagranicznym towarami o znaczeniu strategicznym 2012 1.44.08 półrocze raz w półroczu do 23 lipca za I półrocze i do 25 stycznia 2013 r. z danymi za rok 2012
F-01/I-01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe 2012 1.61.01 kwartał/
półrocze
do 20. dnia po kwartale z danymi za okres od początku roku do końca I, II, III kwartału i do 11 lutego 2013r. z danymi za rok 2012 (liczba pracujących ≥ 50); dwa razy w roku: do 20 lipca z danymi za I półrocze i do 11 lutego 2013r. z danymi za rok 2012 (liczba pracujących 10-49) 06-04-2012
09-07-2012
08-10-2012
21-01-2013
20-04-2012
20-07-2012
22-10-2012
11-02-2013
F-01/s Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych 2011 1.27.05 rok raz w roku do 31 marca 2012 r. z danymi według stanu w dniu 31 grudnia 2011 r. 16-03-2012 02-04-2012
F-02 Statystyczne sprawozdanie finansowe 2011 1.61.05 rok raz w roku do 31 marca 2012 r. za rok 2011 05-03-2012 02-04-2012
F-02/dk Sprawozdanie o finansach instytucji kultury 2011 1.61.05 rok raz w roku do 31 marca 2012 r. za rok 2011 19-03-2012 02-04-2012
F-03 Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych 2011 1.66.01 rok raz w roku do 15 lutego 2012 r. z danymi za rok 2011 01-02-2012 15-02-2012
FKT Sprawozdanie dotyczące działalności faktoringowej 2011 1.62.12 rok raz w roku 90 dni po zakończeniu roku z danymi za rok 2011 12-03-2012 30-03-2012
G-01 Sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów 2011 1.44.05 rok raz w roku do 2 marca 2012 r. z danymi za rok 2011 01-02-2012 02-03-2012
G-02a Sprawozdanie bilansowe nośników energii 2012 1.44.01 kwartał raz w kwartale do 15. dnia kalendarzowego po I, II, III kwartale z danymi od 1 stycznia do końca każdego kwartału 30-03-2012
02-07-2012
01-10-2012
16-04-2012
16-07-2012
17-10-2012
G-02b Sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej 2011 1.44.01 rok raz w roku do 14 lutego 2012 r. z danymi za rok 2011 17-01-2012 14-02-2012
G-02g Sprawozdanie o infrastrukturze, odbiorcach i sprzedaży gazu ziemnego 2011 1.26.06 rok raz w roku do końca kwietnia 2012 r. za rok 2011 02-04-2012 30-04-2012
G-02o Sprawozdanie o cieple ze źródeł odnawialnych 2011 1.44.01 rok raz w roku do 14 lutego 2012 r. z danymi za rok 2011 20-01-2012 14-02-2012
G-03 Sprawozdanie o zużyciu paliw i energii 2011 1.44.01 rok raz w roku do 16 lutego 2012 r. z danymi za rok 2011 17-01-2012 16-02-2012
G-04 Sprawozdanie o obrocie środkami ochrony roślin 2011 1.45.13 rok raz w roku do 9 lutego 2012 r. z danymi za rok 2011 27-01-2012 09-02-2012
G-06 Sprawozdanie o surowcach wtórnych 2011 1.44.05 rok raz w roku do 16 lutego 2012 r. z danymi za rok 2011 25-01-2012 16-02-2012
GP Sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiębiorstw 2011 1.61.12 rok raz w roku do 31 lipca 2012 r. z danymi za rok 2011 01-06-2012 31-07-2012
H-01/k Kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych 2012 1.49.02 kwartał raz w kwartale do 15. dnia roboczego po kwartale 02-04-2012
02-07-2012
01-10-2012
02-01-2013
23-04-2012
20-07-2012
19-10-2012
22-01-2013
H-01a Sprawozdanie o działalności sklepów, aptek i stacji paliw 2011 1.49.02 rok raz w roku do 21 lutego 2012 r. z danymi za rok 2011 01-02-2012 21-02-2012
H-01g Sprawozdanie o sieci placówek gastronomicznych 2011 1.49.05 rok raz w roku do 22 lutego 2012 r. z danymi za rok 2011 02-02-2012 22-02-2012
H-01s Sprawozdanie o sprzedaży detalicznej i hurtowej 2011 1.49.02 rok raz w roku do 22 lutego 2012 r. z danymi za rok 2011 02-02-2012 22-02-2012
H-01w Sprawozdanie o sieci handlowej 2011 1.49.02 rok raz w roku do 21 lutego 2012 r. z danymi za rok 2011 01-02-2012 21-02-2012
H-02n Sprawozdanie o dostawach nawozów dla rolnictwa przez jednostki produkcyjne oraz importerów 2012 1.45.13 półrocze dwa razy w roku: do 20 lipca 2012 r. z danymi za I półrocze, do 18 stycznia 2013 r. z danymi za rok 2012 05-07-2012
04-01-2013
20-07-2012
18-01-2013
H-02p Sprawozdanie o dostawach pasz dla zwierząt przez jednostki produkcyjne oraz importerów 2012 1.45.13 półrocze dwa razy w roku: do 20 lipca 2012 r. z danymi za I półrocze, do 18 stycznia 2013 r. z danymi za rok 2012 05-07-2012
04-01-2013
20-07-2012
18-01-2013
I-01 Sprawozdanie o nakładach na środki trwałe 2012 1.66.02 kwartał do 20. dnia po kwartale z danymi od początku roku do końca I, II i III kwartału i do 11 lutego 2013 r. z danymi za rok 2012 10-04-2012
06-07-2012
08-10-2012
21-01-2013
20-04-2012
20-07-2012
22-10-2012
11-02-2013
IF Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych 2011 1.61.13 rok do 29 lipca 2012 r. z danymi za rok 2011 02-07-2012 30-07-2012
On line Off line PDF Symbol formularza Nazwa formularza Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
K-01 Sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej 2011 1.28.01 rok raz w roku do 12 stycznia 2012 r. z danymi za rok 2011 02-01-2012 12-01-2012
K-02 Sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej 2011 1.28.01 rok raz w roku do 12 stycznia 2012 r. z danymi za rok 2011 04-01-2012 12-01-2012
K-03 Sprawozdanie biblioteki 2011 1.28.01 rok raz w roku do 27 stycznia 2012 r. z danymi za rok 2011 12-01-2012 27-01-2012
K-05 Sprawozdanie z działalności wystawienniczej 2011 1.28.01 rok raz w roku do 12 stycznia 2012 r. z danymi za rok 2011 04-01-2012 12-01-2012
K-06 Sprawozdanie z produkcji i usług filmowych 2011 1.28.02 rok raz w roku do 2 lutego 2012 r. z danymi za rok 2011 20-01-2012 02-02-2012
K-07 Sprawozdanie z działalności domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy 2011 1.28.01 rok raz w roku do 6 lutego 2012 r. z danymi za rok 2011 19-01-2012 06-02-2012
K-08 Sprawozdanie kina 2011 1.28.02 rok raz w roku do 12 stycznia 2012 r. z danymi za rok 2011 04-01-2012 12-01-2012
K-09 Sprawozdanie z organizacji imprez masowych 2011 1.28.07 rok raz w roku do 15 lutego 2012 r. z danymi za rok 2011 23-01-2012 15-02-2012
KFT-2 Sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego 2011 1.30.01 rok raz w roku do 25 stycznia 2012 r. z danymi za rok 2011 12-01-2012 25-01-2012
KT-1 Sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego 2012 1.30.03 miesiąc raz w miesiącu, do 10. dnia po miesiącu sprawozdawczym 01-02-2012
01-03-2012
02-04-2012
01-05-2012
01-06-2012
02-07-2012
01-08-2012
03-09-2012
01-10-2012
02-11-2012
03-12-2012
01-01-2013
10-02-2012
12-03-2012
10-04-2012
10-05-2012
11-06-2012
10-07-2012
10-08-2012
10-09-2012
10-10-2012
12-11-2012
10-12-2012
10-01-2013
KT-2 Wykorzystanie turystycznego obiektu noclegowego 2011 1.30.03 rok raz do roku do 20 stycznia z danymi za rok poprzedni 02-01-2012 20-01-2012
KZ Sprawozdanie podmiotów z kapitałem zagranicznym 2011 1.42.03 rok raz w roku do 30 kwietnia 2012 r. z danymi za rok 2011 07-03-2012 30-04-2012
KZZ Sprawozdanie podmiotów posiadających za granicą udziały, oddziały lub zakłady 2011 1.42.05 rok raz w roku do 30 września 2012 r. z danymi za rok 2011 07-09-2012 01-10-2012
L-01 Sprawozdanie o lasach Skarbu Państwa 2011 1.01.03 rok raz w roku do 5 lutego 2012 r. za rok 2011 16-01-2012 06-02-2012
Załącznik
do L-01
Załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-01 o lasach Skarbu Państwa 2011 1.01.03 rok raz w roku do 5 lutego 2012 r. z danymi za rok 2011 16-01-2012 06-02-2012
L-02 Sprawozdanie o zadrzewieniach 2011 1.45.23 rok raz w roku do 31 stycznia 2012 r. z danymi za rok 2012 16-01-2012 31-01-2012
L-03 Sprawozdanie o lasach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych (bez Skarbu Państwa) 2011 1.01.03 rok raz w roku do 20 lutego 2012 r. za rok 2011 03-02-2012 20-02-2012
Załącznik
do L-03
Załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-03 o lasach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych (bez Skarbu Państwa) 2011 1.01.03 rok raz w roku do 20 lutego 2012 r. z danymi za rok 2011 03-02-2012 20-02-2012
LOT-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o transporcie lotniczym 2011 1.48.08 rok raz w roku do 5 marca 2012 r. z danymi za rok 2011
ŁP-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie poczty i o usługach pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 2011 1.48.06 rok raz w roku do 15 marca 2012 r. z danymi za rok 2011
ŁP-2 Zestawienie tabelaryczne z danymi o usługach pocztowych i o liczbie placówek pocztowych 2011 1.48.06 rok raz w roku do 15 marca 2012 r. z danymi za rok 2011
ŁP-3 Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie abonentów radia i telewizji 2011 1.48.06 rok raz w roku do 15 marca 2012 r. z danymi za rok 2011
ŁP-4 Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie operatorów pocztowych, usługach pocztowych i placówkach operatorów poza Pocztą Polską 2011 1.48.06 rok raz w roku do 31 maja 2012 r. z danymi za rok 2011
ŁT-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o usługach telekomunikacyjnych 2011 1.48.06 rok raz w roku do 15 marca 2012 r. z danymi za rok 2011
ŁT-2 Zestawienie tabelaryczne z danymi o łączach głównych i abonentach 2011 1.48.06 rok raz w roku do 21 marca 2012 r. z danymi za rok 2011
ŁT-5 zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie radiodyfuzji i abonentach platform cyfrowych 2011 1.48.06 rok raz w roku do 20 marca 2012 r. z danymi za rok 2011
ŁT-6 Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz o usługach dostępu do sieci Internet 2011 1.48.06 rok dwa razy w roku z danymi za rok 2011:
  • dane wstępne do 30 kwietnia 2012r.
  • dane ostateczne do 13 sierpnia 2012r.
ŁT-7 Zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie radiokomunikacji oraz o abonentach telewizji kablowej 2011 1.48.06 rok dwa razy w roku z danymi za rok 2011:
  • dane wstępne do 30 kwietnia 2012r.
  • dane ostateczne do 13 sierpnia 2012r.
ŁT-10 Zestawienie tabelaryczne z danymi o ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2011 1.48.06 rok raz w roku do 20 marca 2012 r. z danymi za rok 2011
ŁT-1kkp Sprawozdanie o abonentach ruchomej publicznej sieci telefonicznej i o telefonii stacjonarnej 2012 1.48.06 kwartał raz w kwartale do 10. dnia kalendarzowego po każdym kwartale 02-04-2012
02-07-2012
01-10-2012
02-01-2013
10-04-2012
10-07-2012
10-10-2012
10-01-2013
M-01 Sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych w 2011 r. 2011 1.26.01 co 2 lata do 30 stycznia 2012 r. z danymi za rok 2011 10-01-2012 30-01-2012
M-06 Sprawozdanie o wodociągach, kanalizacji i wywozie nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych 2011 1.26.06 rok raz w roku do 2 lutego 2012 r. za rok 2011 20-01-2012 02-02-2012
M-09 Sprawozdanie o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych 2011 1.26.08 rok raz w roku do 20 lutego 2012 r. za rok 2011 07-02-2012 20-02-2012
MT-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności metra 2011 1.48.01 rok raz w roku do 2 kwietnia 2012 r. z danymi za rok 2011
MN-01 Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie biotechnologii w jednostkach naukowych 2011 1.43.12 rok raz w roku do 31 maja 2012 r. z danymi za rok 2011 16-05-2012 31-05-2012
MN-02 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach 2011 1.43.12 rok raz w roku do 31 maja 2012 r. z danymi za rok 2011 16-05-2012 31-05-2012
OD-1 Żłobki i kluby dziecięce 2011 1.29.08 rok raz w roku do 30 stycznia 2012 r. za rok 2011 07-01-2012 30-01-2012
OS-1 Sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających 2011 1.01.06 rok raz w roku do 31 stycznia 2012 r. za rok 2011 11-01-2012 31-01-2012
OS-3 Sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń 2011 1.01.05 rok raz w roku do 31 stycznia 2012 r. za rok 2011 11-01-2012 31-01-2012
OS-4 Sprawozdanie o poborze wody do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz o napełnianiu stawów rybnych 2011 1.01.05 rok raz w roku do 14 stycznia 2012 r. za rok 2011 04-01-2012 16-01-2012
OS-5 Sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich 2011 1.01.05 rok raz w roku do 31 stycznia 2012 r. za rok 2011 11-01-2012 31-01-2012
OS-6 Sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych) 2011 1.01.08 rok raz w roku do 31 stycznia 2012 r. za rok 201 11-01-2012 31-01-2012
OS-7 Sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu 2011 1.01.07 rok raz w roku do 10 lutego 2012 r. za rok 2011 20-01-2012 10-02-2012
Zał. nr 1 do OS-7 Załącznik nr 1 do działu 1 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu 2011 1.01.07 rok raz w roku do 10 lutego 2012 r. z danymi za rok 2011 20-01-2012 10-02-2012
Zał. nr 2a do OS-7 Załącznik nr 2a do działu 2 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu 2011 1.01.07 rok raz w roku do 10 lutego 2012 r. z danymi za rok 2011 20-01-2012 10-02-2012
Zał. nr 2b do OS-7 Załącznik nr 2b do działów 3 i 4 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu 2011 1.01.07 rok raz w roku do 10 lutego 2012 r. z danymi za rok 2011 20-01-2012 10-02-2012
On line Off line PDF Symbol formularza Nazwa formularza Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
P-01 Sprawozdanie o produkcji 2011 1.46.04 rok raz w roku do 14 lutego 2012 r. z danymi za rok 2011 01-02-2012 14-02-2012
P-02 Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach 2012 1.46.04 miesiąc raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po miesiącu sprawozdawczym 01-02-2012
01-03-2012
02-04-2012
02-05-2012
01-06-2012
02-07-2012
01-08-2012
03-09-2012
01-10-2012
02-11-2012
03-12-2012
02-01-2013
07-02-2012
07-03-2012
06-04-2012
09-05-2012
08-06-2012
06-07-2012
07-08-2012
07-09-2012
05-10-2012
08-11-2012
07-12-2012
08-01-2013
PERN-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o długości rurociągów i przetłaczaniu ropy i produktów naftowych 2011 1.48.10 rok raz w roku do 28 lutego 2012 r. z danymi za rok 2011
PK Sprawozdanie dotyczące działalności przedsiębiorstw finansowych prowadzących działalność pośrednictwa kredytowego oraz przedsiębiorstw udzielających pożyczek ze środków własnych 2011 1.62.11 rok raz w roku 90 dni po zakończeniu roku z danymi za rok 2011 12-03-2012 30-03-2012
PL1 Panelowe badanie przedsiębiorstw 2012 1.61.08 rok raz w roku do 30 września 2012 r. z danymi według stanu z 31 sierpnia 2012 r. 01-09-2012 01-10-2012
PL2 Panelowe badanie przedsiębiorstw 2012 1.61.08 rok raz w roku do 30 września 2012 r. z danymi według stanu z 31 sierpnia 2012 r 01-09-2012 01-10-2012
P-LS Sprawozdanie dotyczące działalności leasingowej 2011 1.62.13 rok raz w roku 90 dni po zakończeniu roku z danymi za rok 2011 12-03-2012 30-03-2012
PNT-01 Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) 2011 1.43.01 rok raz w roku do 17 lutego 2012 r. z danymi za rok 2011 25-01-2012 17-02-2012
PNT-01/s Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) w szkołach wyższych 2011 1.43.01 rok raz w roku do 23 marca 2012 r. z danymi za rok 2011 24-02-2012 23-03-2012
PNT-02 Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle 2011 1.43.02 rok raz w roku do 14 lutego 2012 r. z danymi za rok 2011 19-01-2012 14-02-2012
PNT-02/u Sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług 2011 1.43.13 rok raz w roku do 5 marca 2012 r. z danymi za rok 2011 15-02-2012 05-03-2012
PP-1 Planowanie przestrzenne w gminie 2011 01.02.01 rok raz w roku do 30 kwietnia 2012 r. z danymi za rok 2011 13-04-2012 02-05-2012
PS-01 Sprawozdanie placówki opiekuńczo-wychowawczej 2011 1.25.07 rok raz w roku do 4 lutego 2012 r. za rok 2011 11-01-2012 06-02-2012
PS-02 Sprawozdanie rodzin zastępczych 2011 1.25.07 rok raz w roku do 4 lutego 2012 r. za rok 2011 12-01-2012 06-02-2012
PS-03 Sprawozdanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej 2011 1.25.07 rok raz w roku do 28 stycznia 2012 r. za rok 2011 09-01-2012 30-01-2012
R-03 Sprawozdanie o zużyciu nawozów mineralnych, wapniowych i naturalnych 2012 1.45.13 rok raz w roku do 4 lipca 2012 r. za rok gospodarczy od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. 22-06-2012 04-07-2012
R-04 Sprawozdanie o stanie upraw rolnych według oceny wiosennej 2012 1.45.06 rok raz w roku do 11 maja 2012 r. według stanu w dniu 9 maja 2012 r. 27-04-2012 11-05-2012
R-05 Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach 2012 1.45.03 3 razy w roku trzy razy w roku: do 4 lipca 2012 r. plony i zbiory według stanu w dniu 30 czerwca 2012 r., do 24 sierpnia 2012 r. plony i zbiory według stanu w dniu 22 sierpnia 2012 r., do 25 października 2012 r. ostateczne dane o plonach i zbiorach 22-06-2012
16-08-2012
15-10-2012
04-07-2012
24-08-2012
25-10-2012
R-06 Sprawozdanie o powierzchni i zbiorach roślin pastewnych i pozostałych według użytkowania 2012 1.45.05 rok raz w roku do 25 października z danymi za rok 2012 15-10-2012 25-10-2012
R-08 Sprawozdanie o wynikach produkcji ogrodniczej 2012 1.45.08 2 razy w roku dwa razy w roku: do 4 lipca 2012 r. z danymi według stanu w dniu 30 czerwca 2012 r., do 5 listopada 2012 r. dane ostateczne 20-06-2012
22-10-2012
04-07-2012
05-11-2012
Zał. nr 1 do R-08 Załącznik nr 1 do R-08 - sprawozdanie o powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami 2012 1.45.08 2 razy w roku 2 razy w roku: do 4 lipca 2012 r., do 25 października 2012 r. 20-06-2012
15-10-2012
04-07-2012
26-10-2012
Zał. nr 2 do R-08 Załącznik nr 2 do R-08 - sprawozdanie o badaniu sadów według gatunków i odmian 2012 1.45.08 rok raz w roku do 8 października 2012 r. z danymi za rok 2012 24-09-2012 08-10-2012
R-09A Sprawozdanie o stanie pogłowia bydła, owiec, kóz, koni i drobiu oraz produkcji zwierzęcej 2012 1.45.09 2 razy w roku dwa razy w roku: do 12 czerwca 2012 r. i do 11 grudnia 2012 r. 01-06-2012
03-12-2012
12-06-2012
11-12-2012
R-09B Sprawozdanie o stanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego 2012 1.45.10 3 razy w roku trzy razy w roku: do 11 kwietnia 2012 r., do 9 sierpnia 2012 r. i do 11 grudnia 2012 r. 02-04-2012
01-08-2012
03-12-2012
11-04-2012
09-08-2012
11-12-2012
R-09U Sprawozdanie o wielkości ubojów zwierząt gospodarskich 2012 1.45.09;
1.45.10
miesiąc raz w miesiącu do 7. dnia roboczego po każdym miesiącu sprawozdawczym 01-02-2012
01-03-2012
02-04-2012
02-05-2012
01-06-2012
02-07-2012
01-08-2012
03-09-2012
01-10-2012
02-11-2012
03-12-2012
02-01-2013
09-02-2012
09-03-2012
11-04-2012
11-05-2012
12-06-2012
10-07-2012
09-08-2012
11-09-2012
09-10-2012
12-11-2012
11-12-2012
10-01-2013
R-09W Sprawozdanie o wylęgach drobiu 2012 1.45.09 miesiąc raz w miesiącu do 7. dnia roboczego po miesiącu sprawozdawczym 01-02-2012
01-03-2012
02-04-2012
02-05-2012
01-06-2012
02-07-2012
01-08-2012
03-09-2012
01-10-2012
02-11-2012
03-12-2012
02-01-2013
09-02-2012
09-03-2012
11-04-2012
11-05-2012
12-06-2012
10-07-2012
09-08-2012
11-09-2012
09-10-2012
12-11-2012
11-12-2012
10-01-2013
R-10 Sprawozdanie o skupie produktów rolnych i leśnych 2012 1.45.12 półrocze dwa razy w roku: do 9 lipca z danymi za I półrocze 2012 r., do 11 stycznia 2013 r. z danymi za II półrocze 2012 r. 27-06-2012
28-12-2012
09-07-2012
11-01-2013
R-10 Meldunek o skupie ważniejszych produktów rolnych 2012 1.45.12 miesiąc raz w miesiącu do 3. dnia roboczego po każdym miesiącu z danymi za miesiąc poprzedni 01-02-2012
01-03-2012
02-04-2012
02-05-2012
01-06-2012
02-07-2012
01-08-2012
03-09-2012
01-10-2012
02-11-2012
03-12-2012
02-01-2013
03-02-2012
05-03-2012
04-04-2012
07-05-2012
05-06-2012
04-07-2012
03-08-2012
05-09-2012
03-10-2012
06-11-2012
05-12-2012
04-01-2013
RF-01 Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych 2012 1.67.15 kwartał do 30. dnia po kwartale z danymi na koniec I, II, III kwartału i do 20 lutego 2013 r. z danymi za rok 2012 16-04-2012
16-07-2012
16-10-2012
01-02-2013
30-04-2012
31-07-2012
31-10-2012
20-02-2013
RRW-26 Sprawozdanie miesięczne ze skupu mleka oraz produkcji przetworów mlecznych 2012 1.46.12 miesiąc raz w miesiącu do 8. dnia roboczego po miesiącu sprawozdawczym 01-02-2012
01-03-2012
02-04-2012
02-05-2012
01-06-2012
02-07-2012
01-08-2012
03-09-2012
01-10-2012
02-11-2012
03-12-2012
02-01-2013
10-02-2012
12-03-2012
12-04-2012
14-05-2012
13-06-2012
11-07-2012
10-08-2012
12-09-2012
10-10-2012
13-11-2012
12-12-2012
11-01-2013
RRW-27 Sprawozdanie ze skupu surowców oraz produkcji przetworów mlecznych 2011 1.46.12 rok raz w roku do 30 marca 2012 r. z danymi za rok 2011 15-03-2012 30.03-2012
S-10 Sprawozdanie o studiach wyższych 2012 1.27.05 rok raz w roku do 18 grudnia 2012 r. z danymi według stanu w dniu 30 listopada 2012 r. 30-11-2012 18-12-2012
S-11 Sprawozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów i doktorantów 2012 1.27.04 rok raz w roku do 18 grudnia 2012 r. z danymi według stanu w dniu 30 listopada 2012 r. 30-11-2012 18-12-2012
S-12 Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych, instytutach naukowych i badawczych 2011 1.27.05 rok raz w roku do 19 stycznia 2012 r. z danymi według stanu w dniu 31 grudnia 2011 r. 05-01-2012 19-01-2012
SG-01 Statystyka gminy: leśnictwo i ochrona środowiska 2011 1.01.03;
1.01.07
rok raz w roku do 20 lutego 2012 r. za rok 2011 01-02-2012 20-02-2012
SG-01 Statystyka gminy: środki trwałe 2011 1.66.01 rok raz w roku do 15 lutego 2012 r. z danymi za rok 2011 01-02-2012 15-02-2012
SG-01 Statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna 2011 1.26.01;
1.26.06;
1.49.02
rok raz w roku do 20 lutego 2012 r. z danymi za rok 2011 01-02-2012 20-02-2012
SG-01 Statystyka gminy: samorząd/transport 2011 1.02.02;
1.02.03;
1.48.02
rok raz w roku do 21 lutego 2012 r. z danymi za rok 2011 01-02-2012 21-02-2012
Załącznik
do SG-01
Załącznik do sprawozdania SG-01
Statystyka gminy
Gospodarka mieszkaniowa i komunalna
2011 1.26.08 rok raz w roku do 15 kwietnia 2012 r. za rok 2011 01-04-2012 16-04-2012
SN-01 Statystyczna ankieta stowarzyszeń narodowościowych 2011 1.22.02 rok raz w roku do 30 marca 2012 r. za rok 2011 20-02-2012 30-03-2012
SOF-5 Sprawozdanie o kooperacji, zarządzaniu i komunikacji wybranych organizacji non-profit 2011 1.04.05 co 2 lata do 30 kwietnia 2012 r. z danymi za rok 2011 26-03-2012 30-04-2012
SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa 2011 1.61.05 rok raz w roku do 30 kwietnia 2012 r. za rok 2011 07-03-2012 30-04-2012
SP-3 Sprawozdanie o działalności gospodarczej 2011 1.61.05 rok raz w roku do 16 marca 2012 r. za rok 2011 01-03-2012 16-03-2012
SSI-01 Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach 2012 1.43.14 rok raz w roku do 30 kwietnia 2012 r. 16-04-2012 30-04-2012
SSI-02 Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora finansowego 2012 1.43.14 rok raz w roku do 30 kwietnia 2012 r. 16-04-2012 30-04-2012
ST-P Statystyka powiatu: samorząd/transport 2011 1.02.02;
1.48.02
rok raz w roku do 21 lutego 2012 r. z danymi za rok 2011 01-02-2012 21-02-2012
ST-W Statystyka województwa: samorząd 2011 1.02.02 rok raz w roku do 21 lutego 2012 r. z danymi za rok 2011 01-02-2012 21-02-2012
On line Off line PDF Symbol formularza Nazwa formularza Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
T-02 Sprawozdanie o usługach w transporcie i łączności 2011 1.48.11 rok raz w roku do 12 marca 2012 r. z danymi za rok 2011 10-02-2012 12-03-2012
T-04 Sprawozdanie o towarowym transporcie drogowym zarobkowym 2011 1.48.02 rok raz w roku do 16 lutego 2012 r. z danymi za rok 2011 26-01-2012 16-02-2012
T-06 Sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym 2011 1.48.02 rok raz w roku do 23 lutego 2012 r. z danymi za rok 2011 26-01-2012 23-02-2012
T-08 Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową 2011 1.48.05 rok raz w roku do 2 lutego 2012 r. z danymi za rok 2011 25-01-2012 02-02-2012
T-09 Sprawozdanie o morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej 2011 1.48.05 rok raz w roku do 2 lutego 2012 r. z danymi za rok 2011 24-01-2012 02-02-2012
T-10 Sprawozdanie o obrotach ładunkowych oraz długości nabrzeży w portach morskich 2011 1.48.05 rok raz w roku do 5 lutego 2012 r. z danymi za rok 2011 25-01-2012 06-02-2012
T-11/k Sprawozdanie o taborze i przewozach w żegludze śródlądowej 2012 1.48.09 kwartał raz w kwartale, do 25. dnia po każdym kwartale z danymi za ostatni kwartał 20-04-2012
20-07-2012
19-10-2012
18-01-2013
25-04-2012
25-07-2012
25-10-2012
25-01-2013
T-11/u Sprawozdanie o taborze żeglugi śródlądowej 2011 1.48.09 rok raz w roku do 10 lutego 2012 r. z danymi za rok 2011 26-01-2012 10-02-2012
TD-E Kwestionariusz tygodniowy o przewozach ładunków transportem samochodowym 2012 1.48.02 raz w roku dla wylosowanego pojazdu, do 8 dni po wyznaczonym dla danego pojazdu terminie badania; terminy dla wyznaczonych pojazdów będą rozłożone od 2 stycznia 2012 r. do 6 stycznia 2013r.
TFI Sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych 2012 1.62.16 półrocze raz w półroczu, 30 dni po zakończeniu I półrocza i 90 dni po zakończeniu II półrocza z danymi za rok 2012 16-07-2012
15-03-2013
30-07-2012
29-03-2013
TK-1 Sprawozdanie o działalności eksploatacyjnej transportu kolejowego 2012 1.48.01 miesiąc raz w miesiącu do 6. dnia roboczego po miesiącu sprawozdawczym 01-02-2012
01-03-2012
02-04-2012
02-05-2012
01-06-2012
02-07-2012
01-08-2012
03-09-2012
01-10-2012
02-11-2012
03-12-2012
02-01-2013
08-02-2012
08-03-2012
10-04-2012
10-05-2012
11-06-2012
09-07-2012
08-08-2012
10-09-2012
08-10-2012
09-11-2012
10-12-2012
09-01-2013
TK-2 Sprawozdanie o przewozach ładunków transportem kolejowym 2012 1.48.01 kwartał raz w kwartale do 35. dnia kalendarzowego po kwartale 02-04-2012
02-07-2012
01-10-2012
02-01-2013
07-05-2012
06-08-2012
05-11-2012
05-02-2013
TK-2a Zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym 2011 1.48.01 rok raz w roku do 28 marca 2012 r. z danymi za rok 2011
TK-3 Zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach pasażerów transportem kolejowym 2011 1.48.01 rok raz w roku do 16 kwietnia 2012 r. z danymi za rok 2011
TK-3a Zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach pasażerów w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym 2011 1.48.01 rok raz w roku do 28 czerwca 2012 r. z danymi za rok 2011
TK-4 Zestawienie tabelaryczne z danymi o pracy taboru kolejowego 2011 1.48.01 rok raz w roku do 19 marca 2012 r. z danymi za rok 2011
TK-5 Zestawienie tabelaryczne z danymi o sieci kolejowej i dworcach kolejowych 2011 1.48.01 rok raz w roku do 20 kwietnia 2012 r. z danymi za rok 2011
TK-6 Zestawienie tabelaryczne z danymi o taborze kolejowym 2011 1.48.01 rok raz w roku do 20 kwietnia 2012 r. z danymi za rok 2011
TK-7 Zestawienie tabelaryczne z danymi o wypadkach kolejowych 2011 1.48.01 rok raz w roku do 5 kwietnia 2012 r. z danymi za rok 2011
TL-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie zarejestrowanej floty lotniczej w ULC 2011 1.48.08 rok raz w roku do 27 lutego 2012 r. z danymi za rok 2011
TWA Wykaz armatorów, którzy posiadają tabor żeglugi śródlądowej 2012 1.48.09 rok raz w roku do 16 listopada 2012 r. 02-11-2012 16-11-2012
TWS-1 Sprawozdanie o długości dróg wodnych śródlądowych i liczbie śluzowań 2011 1.48.09 rok raz w roku do 1 marca 2012 r. z danymi za rok 2011 22-02-2012 01-03-2012
Z-03 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach 2012 1.23.02 kwartał raz w kwartale do 11. dnia kalendarzowego po I, II i III kwartale 2012 r. z danymi za okres od początku roku do końca I, II i III kwartału 2012 r. 02-04-2012
02-07-2012
01-10-2012
11-04-2012
11-07-2012
11-10-2012
Z-05 Badanie popytu na pracę 2012 1.23.07 kwartał raz w kwartale do 8. dnia kalendarzowego po kwartale sprawozdawczym 02-04-2012
02-07-2012
01-10-2012
02-01-2013
10-04-2012
09-07-2012
08-10-2012
09-01-2013
Z-06 Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy 2011 1.23.02 rok raz w roku do 18 stycznia 2012 r. z danymi za rok 2011

Z-06a
Sporządzają jednostki, które w 2011r. były zobowiązane do przekazywania kwartalnych sprawozdań Z-03
02-01-2012 18-01-2012
raz w roku do 2 lutego 2012 r. z danymi za rok 2011

Z-06b
Sporządzają jednostki należące do sektora przedsiębiorstw
02-01-2012 02-02-2012
Załącznik do Z-06 Załącznik do Z-06 - sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach nauczycieli akademickich
(Sporządzją tylko szkoły wyższe o PKD 2007=85.42B)
2011 1.23.02 rok raz w roku do 18 stycznia 2012 r. z danymi za rok 2011 02-01-2012 18-01-2012
Z-10 Sprawozdanie o warunkach pracy 2011 1.23.09 rok raz w roku do 16 stycznia 2012 r. z danymi za rok 2011 02-01-2012 16-01-2012
ZD-2 Sprawozdanie z lecznictwa uzdrowiskowego, stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej 2011 1.29.07 rok raz w roku do 28 stycznia 2012 r. za rok 2011 05-01-2012 30-01-2012
ZD-3 Sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 2011 1.29.07 rok raz w roku do 28 stycznia 2012 r. za rok 2011 05-01-2012 30-01-2012
ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego 2011 1.29.07 rok raz w roku do 22 stycznia 2012 r. za rok 2011 05-01-2012 23-01-2012
ZD-5 Sprawozdanie apteki i punktu aptecznego 2011 1.29.09 rok raz w roku do 25 stycznia 2012 r. za rok 2011 05-01-2012 25-01-2012
Z-KS Karta statystyczna strajku 2012 1.23.11 incydent do 3. dnia roboczego po zakończeniu strajku 02-01-2012 16-01-2013
Z-KW Statystyczna karta wypadku 2012 1.23.10 incydent po zatwierdzeniu protokołu powypadkowego lub sporządzeniu karty wypadku: - część I karty, nie później niż w terminie 14 dni roboczych, - część II uzupełniająca, nie później niż z upływem 6 miesięcy 19-01-2012 30-06-2013
Zał. do F-03, SP, SG-01 środki trwałe Załącznik do sprawozdań F-03, SP i SG-01 - środki trwałe, dotyczący nakładów na środki trwałe służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych 2011 1.01.12 rok raz w roku do 15 lutego 2012 r. za rok 2011
raz w roku do 30 kwietnia 2012 r. za rok 2011

Formularze on-line obsługują aplikacje:
SG-01/ZOS dla SG-01 - środki trwałe
SP/ZOS dla SP
F-03/ZOS dla F-03
01-02-2012

16-04-2012
15-02-2012

30-04-2012
Formularz ewidencyjny w transporcie morskim


W tabeli znajdują się wzory formularzy sprawozdawczych na rok 2012. Formularze umieszczone zostały w zakładkach, w kolejności alfabetycznej, z wyjątkiem: formularz WINS znajduje się w zakładce A – B, Załącznik do DG-1 w zakładce D – I, Załącznik do L-01, Załącznik do L-03, Załączniki do OS-7 znajdują się w zakładce K – O, Załączniki do R-08, Załącznik do SG-01 znajduje się w zakładce P – S.