Archiwum — formularze sprawozdawcze

Informacje

Do poprawnego przeglądania formularzy niezbędna jest najnowsza wersja programu Adobe Acrobat Reader — koniecznie wersja językowa opisana Central European.
Program można pobrać klikając tutaj.

Legenda:

Formularze elektroniczne — formularze do wypełnienia on-line przez Internet
Dla systemu Windows, Linux, Mac Aplikacja off-line, do pobrania i zainstalowania na komputerze
Dla systemu Windows
Dla systemu Linux
Wzór formularza, zawierający wymagany zakres danych. Można go wydrukować i w uzasadnionych przypadkach (wyłącznie braku możliwości skorzystania z formy elektronicznej) wypełnić w formie papierowej, a następnie przesłać drogą pocztową w terminie i na adres wskazany w formularzu lub objaśnieniach do formularza, po uprzednim uzgodnieniu z adresatem tej formy przekazania danych.
Wzór formularza w XML Schema

Formularze sprawozdawcze na rok 2014

On line Off line PDF Symbol formularza Nazwa formularza Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
AK-B/m Ankieta koniunktury gospodarczej - budownictwo 2014 1.61.10 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca 01-01-2014
01-02-2014
01-03-2014
01-04-2014
01-05-2014
01-06-2014
01-07-2014
01-08-2014
01-09-2014
01-10-2014
01-11-2014
01-12-2014
10-01-2014
10-02-2014
11-03-2014
10-04-2014
12-05-2014
10-06-2014
10-07-2014
11-08-2014
10-09-2014
10-10-2014
10-11-2014
10-12-2014
AK-H/m Ankieta koniunktury gospodarczej - handel 2014 1.61.10 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca 01-01-2014
01-02-2014
01-03-2014
01-04-2014
01-05-2014
01-06-2014
01-07-2014
01-08-2014
01-09-2014
01-10-2014
01-11-2014
01-12-2014
10-01-2014
10-02-2014
11-03-2014
10-04-2014
12-05-2014
10-06-2014
10-07-2014
11-08-2014
10-09-2014
10-10-2014
10-11-2014
10-12-2014
AK-I/p Ankieta koniunktury gospodarczej - inwestycje 2014 1.61.10 2 razy w roku dwa razy w roku: do 10 marca 2014 r. i 10 października 2014 r. 01-03-2014
01-10-2014
10-03-2014
10-10-2014
AK-P Ankieta koniunktury gospodarczej - przemysł 2014 1.61.10 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca 01-01-2014
01-02-2014
01-03-2014
01-04-2014
01-05-2014
01-06-2014
01-07-2014
01-08-2014
01-09-2014
01-10-2014
01-11-2014
01-12-2014
10-01-2014
10-02-2014
11-03-2014
10-04-2014
12-05-2014
10-06-2014
10-07-2014
11-08-2014
10-09-2014
10-10-2014
10-11-2014
10-12-2014
AK-R Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym 2014 1.45.38 2 razy w roku do 23 czerwca 2014 r. według stanu w dniu 1 czerwca 2014 r.
do 15 grudnia 2014 r. według stanu w dniu 1 grudnia 2014 r.
01-06-2014

01-12-2014
23-06-2014
15-12-2014
AK-U/m Ankieta koniunktury gospodarczej - usługi 2014 1.61.10 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca 01-01-2014
01-02-2014
01-03-2014
01-04-2014
01-05-2014
01-06-2014
01-07-2014
01-08-2014
01-09-2014
01-10-2014
01-11-2014
01-12-2014
10-01-2014
10-02-2014
11-03-2014
10-04-2014
12-05-2014
10-06-2014
10-07-2014
11-08-2014
10-09-2014
10-10-2014
10-11-2014
10-12-2014
AW-01 Statystyczna ankieta wyznaniowa 2013 1.22.01 1 raz w roku raz w roku do 31 marca 2014 r. z danymi za rok 2013 17-03-2014 31-03-2014
B-01 Sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych 2013 1.47.01 1 raz w roku raz w roku do 24 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013 03-02-2014 24-02-2014
B-02 Sprawozdanie o produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych 2013 1.47.01 1 raz w roku raz w roku do 24 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013 03-02-2014 24-02-2014
B-05 Sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę obiektów budowlanych 2014 1.47.04 kwartał do 15. dnia kalendarzowego po I, II, III i IV kwartale z danymi za okres od 1 stycznia do końca kwartału 01-04-2014
01-07-2014
01-10-2014
02-01-2015
15-04-2014
15-07-2014
15-10-2014
15-01-2015
B-06 Meldunek o budownictwie mieszkaniowym 2014 1.47.04 miesiąc do 3. dnia roboczego miesiąca z danymi od początku roku do końca poprzedniego miesiąca (sprawozdawczego) 03-02-2014
03-03-2014
01-04-2014
02-05-2014
02-06-2014
01-07-2014
01-08-2014
01-09-2014
01-10-2014
03-11-2014
01-12-2014
02-01-2015
05-02-2014
05-03-2014
03-04-2014
06-05-2014
04-06-2014
03-07-2014
05-08-2014
03-09-2014
03-10-2014
05-11-2014
03-12-2014
07-01-2015
B-07 Sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych oddanych do użytkowania 2014 1.47.04 kwartał do 14. dnia po kwartale z danymi za I, II, III i IV kwartał 2014 r. 01-04-2014
01-07-2014
01-10-2014
02-01-2015
14-04-2014
14-07-2014
14-10-2014
14-01-2015
B-08 Sprawozdanie o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz domach letnich oddanych do użytkowania 2013 1.47.04 1 raz w roku do 25 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013 14-01-2014 27-01-2014
WINS Wykaz inwestorów (innych niż indywidualni - realizujący budynki mieszkalne na własne potrzeby - oraz fundacje, kościoły i związki wyznaniowe), którzy oddali do użytkowania nowe budynki mieszkalne 2014 1.47.04 miesiąc do 5. dnia roboczego miesiąca z danymi za miesiąc poprzedni 03-02-2014
03-03-2014
01-04-2014
02-05-2014
02-06-2014
01-07-2014
01-08-2014
01-09-2014
01-10-2014
03-11-2014
01-12-2014
02-01-2015
07-02-2014
07-03-2014
07-04-2014
08-05-2014
06-06-2014
07-07-2014
07-08-2014
05-09-2014
07-10-2014
07-11-2014
05-12-2014
09-01-2015
B-09 Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania 2014 1.47.04 miesiąc w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu powiadomienia o obowiązku sprawozdawczym 14-02-2014
14-03-2014
14-04-2014
15-05-2014
13-06-2014
14-07-2014
14-08-2014
12-09-2014
14-10-2014
17-11-2014
12-12-2014
16-01-2015
18-02-2014
18-03-2014
16-04-2014
19-05-2014
17-06-2014
16-07-2014
19-08-2014
16-09-2014
16-10-2014
19-11-2014
16-12-2014
20-01-2015
BS Sprawozdanie ze sprzedaży usług związanych z obsługą działalności gospodarczej 2013 1.49.08 1 raz w roku raz w roku do 30 kwietnia 2014 r., z danymi za rok 2013 01-04-2014 30-04-2014
C-01 Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług 2014 1.64.03 miesiąc raz w miesiącu do 14. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 03-02-2014
03-03-2014
01-04-2014
02-05-2014
02-06-2014
01-07-2014
01-08-2014
01-09-2014
01-10-2014
03-11-2014
01-12-2014
02-01-2015
14-02-2014
14-03-2014
14-04-2014
14-05-2014
16-06-2014
14-07-2014
14-08-2014
15-09-2014
14-10-2014
14-11-2014
15-12-2014
14-01-2015
C-01b Sprawozdanie o cenach producentów robót budowlano-montażowych 2014 1.64.05 miesiąc raz w miesiącu do 14. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 03-02-2014
03-03-2014
01-04-2014
02-05-2014
02-06-2014
01-07-2014
01-08-2014
01-09-2014
01-10-2014
03-11-2014
01-12-2014
02-01-2015
14-02-2014
14-03-2014
14-04-2014
14-05-2014
16-06-2014
14-07-2014
14-08-2014
15-09-2014
14-10-2014
14-11-2014
15-12-2014
14-01-2015
C-03 Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów spożywczych 2014 1.64.04 miesiąc raz w miesiącu do 12. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 03-02-2014
03-03-2014
01-04-2014
02-05-2014
02-06-2014
01-06-2014
01-08-2014
01-09-2014
01-10-2014
03-11-2014
01-12-2014
02-01-2015
12-02-2014
12-03-2014
11-04-2014
12-05-2014
12-06-2014
11-07-2014
12-08-2014
12-09-2014
13-10-2014
12-11-2014
12-12-2014
12-01-2015
C-04 Sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowych realizowanych na drogach, ulicach i mostach 2014 1.64.06 miesiąc raz w miesiącu do 20. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 03-02-2014
03-03-2014
01-04-2014
02-05-2014
02-06-2014
01-07-2014
01-08-2014
01-09-2014
01-10-2014
03-11-2014
01-12-2014
02-01-2015
20-02-2014
20-03-2014
22-04-2014
20-05-2014
20-06-2014
21-07-2014
20-08-2014
22-09-2014
20-10-2014
20-11-2014
22-12-2014
20-01-2015
C-05 Sprawozdanie o cenach towarów w handlu zagranicznym 2014 1.64.15 miesiąc raz w miesiącu do 16. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 03-02-2014
03-03-2014
01-04-2014
02-05-2014
02-06-2014
01-07-2014
01-08-2014
01-09-2014
01-10-2014
03-11-2014
01-12-2014
02-01-2015
17-02-2014
17-03-2014
16-04-2014
16-05-2014
16-06-2014
16-07-2014
18-08-2014
16-09-2014
16-10-2014
17-11-2014
16-12-2014
16-01-2015
C-06 Sprawozdanie o cenach producentów usług 2014 1.64.16 kwartał raz w kwartale do 25. dnia po zakończeniu kwartału sprawozdawczego 01-04-2014
01-07-2014
01-10-2014
02-01-2015
25-04-2014
25-07-2014
27-10-2014
26-01-2015
C-06/RU Sprawozdanie o cenach producentów usług związanych z zatrudnieniem 2014 1.64.16 kwartał raz w kwartale do 25. dnia po zakończeniu kwartału sprawozdawczego 01-04-2014
01-07-2014
01-10-2014
02-01-2015
25-04-2014
25-07-2014
27-10-2014
26-01-2015
CBSG/01 Badanie podmiotów małych i średnich 2013 1.67.08 1 raz w roku raz w roku do 1 września 2014 r. z danymi za rok 2013 11-08-2014 01-09-2014
On line Off line PDF Symbol formularza Nazwa formularza Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
DG-1 Meldunek o działalności gospodarczej 2014 1.61.04 miesiąc raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po każdym miesiącu z danymi za miesiąc poprzedni 03-02-2014
03-03-2014
01-04-2014
02-05-2014
02-06-2014
01-07-2014
01-08-2014
01-09-2014
01-10-2014
03-11-2014
01-12-2014
02-01-2015
07-02-2014
07-03-2014
07-04-2014
08-05-2014
06-06-2014
07-07-2014
07-08-2014
05-09-2014
07-10-2014
07-11-2014
05-12-2014
09-01-2015
Załącznik
do DG-1
Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych 2014 1.47.01 kwartał do 5. dnia roboczego po każdym kwartale, z danymi od 1 stycznia do końca I, II, III i IV kwartału 01-04-2014
01-07-2014
01-10-2014
02-01-2015
07-04-2014
07-07-2014
07-10-2014
09-01-2015
DNU-K Sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług za ... kwartał 2014 r. 2014 1.51.09 kwartał raz na kwartał, do 20. dnia kalendarzowego po kwartale sprawozdawczym z danymi za I, II i III kwartał kwartał i do 20 stycznia 2015 r. za IV kwartał 2014r. 01-04-2014
01-07-2014
01-10-2014
02-01-2015
22-04-2014
21-07-2014
20-10-2014
20-01-2015
DNU-R Sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług za rok 2013 2013 1.51.09 1 raz w roku raz w roku do 31 marca 2014 r. z danymi za rok 2013 03-03-2014 31-03-2014
F-01/I-01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe 2014 1.61.01 kwartał/
półrocze
do 20. dnia po kwartale z danymi za okres od początku roku do końca I, II, II kwartału i do 10 lutego 2015 r. z danymi za rok 2014 (liczba pracujących ≥ 50); dwa razy w roku: do 20. dnia po półroczu z danymi za I półrocze i do 10 lutego 2015 r. z danymi za rok 2014 (liczba pracujących 10-49) 04-04-2014
09-07-2014
07-10-2014
20-01-2015
21-04-2014
21-07-2014
20-10-2014
10-02-2015
F-01/s Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych 2013 1.27.05 1 raz w roku raz w roku do 28 marca 2014 r. z danymi według stanu w dniu 31 grudnia 2013 r. 2014-03-14 28-03-2014
F-01/dk Kwartalne sprawozdanie o finansach instytucji kultury 2014 1.28.10 kwartał do 30 dnia po kwartale z danymi za okres od początku roku do końca I, II III IV kwartału 2014 16-04-2014
17-07-2014
17-10-2014
19-01-2015
30-04-2014
30-07-2014
30-10-2014
30-01-2015
F-02 Statystyczne sprawozdanie finansowe 2013 1.61.05 1 raz w roku raz w roku do 30 kwietnia 2014 r. z danymi za rok 2013 13-03-2014 30-04-2014
F-02/dk Sprawozdanie o finansach instytucji kultury 2013 1.61.05 1 raz w roku raz w roku do 31 marca 2014 r. z danymi za rok 2013 18-03-2014 30-03-2014
F-03 Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych 2013 1.66.01 1 raz w roku raz w roku do 17 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013 04-02-2014 17-02-2014
FKT Sprawozdanie dotyczące działalności faktoringowej 2013 1.62.12 1 raz w roku raz w roku 90 dni po zakończeniu roku z danymi za rok 2013 11-03-2014 31-03-2014
G-01 Sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów 2013 1.44.05 1 raz w roku raz w roku do 4 marca 2014 r. z danymi za rok 2013 11-02-2014 04-03-2014
G-02a Sprawozdanie bilansowe nośników energii 2014 1.44.01 kwartał raz w kwartale do 15. dnia kalendarzowego po I, II, III kwartale z danymi od 1 stycznia do końca każdego kwartału 02-04-2014
02-07-2014
02-10-2014
15-04-2014
15-07-2014
15-10-2014
G-02b Sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej 2013 1.44.01 1 raz w roku raz w roku do 14 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013 03-02-2014 14-02-2014
G-02g Sprawozdanie o infrastrukturze, odbiorcach i sprzedaży gazu z sieci 2013 1.26.06 1 raz w roku raz w roku do końca kwietnia 2014 r. z danymi za rok 2013 16-04-2014 30-04-2014
G-02o Sprawozdanie o cieple ze źródeł odnawialnych 2013 1.44.01 1 raz w roku raz w roku do 14 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013 21-01-2014 14-02-2014
G-03 Sprawozdanie o zużyciu paliw i energii 2013 1.44.01 1 raz w roku raz w roku do 17 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013 20-01-2014 17-02-2014
G-04 Sprawozdanie o obrocie środkami ochrony roślin 2013 1.45.13 1 raz w roku raz w roku do 10 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013 28-01-2014 10-02-2014
G-06 Sprawozdanie o surowcach wtórnych 2013 1.44.05 1 raz w roku raz w roku do 18 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013 04-02-2014 18-02-2014
GP Sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiębiorstw 2013 1.61.12 1 raz w roku raz w roku do 31 lipca 2014 r. z danymi za rok 2013 02-06-2014 31-07-2014
H-01/k Kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych 2014 1.49.02 kwartał raz w kwartale do 15. dnia roboczego po kwartale 01-04-2014
01-07-2014
01-10-2014
02-01-2015
22-04-2014
21-07-2014
21-10-2014
23-01-2015
H-01a Sprawozdanie o działalności sklepów, aptek i stacji paliw 2013 1.49.02 1 raz w roku raz w roku do 21 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013 03-02-2014 21-02-2014
H-01g Sprawozdanie o sieci placówek gastronomicznych 2013 1.49.05 1 raz w roku raz w roku do 21 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013 03-02-2014 21-02-2014
H-01s Sprawozdanie o sprzedaży detalicznej i hurtowej 2013 1.49.02 1 raz w roku raz w roku do 21 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013 03-02-2014 21-02-2014
H-01w Sprawozdanie o sieci handlowej 2013 1.49.02 1 raz w roku raz w roku do 21 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013 03-02-2014 21-02-2014
H-02n Sprawozdanie o dostawach nawozów dla rolnictwa przez jednostki produkcyjne oraz importerów 2014 1.45.13 półrocze dwa razy w roku: do 21 lipca 2014 r. z danymi za I półrocze, do 19 stycznia 2015 r. z danymi za rok 2014 08-07-2014
05-01-2015
21-07-2014
19-01-2015
H-02p Sprawozdanie o dostawach pasz dla zwierząt przez jednostki produkcyjne oraz importerów 2014 1.45.13 półrocze dwa razy w roku: do 21 lipca 2014 r. z danymi za I półrocze, do 19 stycznia 2015 r. z danymi za rok 2014 08-07-2014
05-01-2015
21-07-2014
19-01-2015
I-01 Sprawozdanie o nakładach na środki trwałe 2014 1.66.02 kwartał do 20. dnia po kwartale z danymi od początku roku do końca I, II i III kwartału i do 10lutego 2015 r. z danymi za rok 2014 08-04-2014
08-07-2014
06-10-2014
21-01-2015
22-04-2014
21-07-2014
20-10-2014
10-02-2015
IF Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych 2013 1.61.13 1 raz w roku do 30 lipca 2014 r. z danymi za rok 2013 01-07-2014 30-07-2014
On line Off line PDF Symbol formularza Nazwa formularza Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
K-01 Sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej 2013 1.28.01 1 raz w roku raz w roku do 21 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013 08-01-2014 21-01-2014
K-02 Sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej 2013 1.28.01 1 raz w roku raz w roku do 21 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013 08-01-2014 21-01-2014
K-03 Sprawozdanie biblioteki 2013 1.28.01 1 raz w roku raz w roku do 10 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013 27-01-2014 10-02-2014
K-05 Sprawozdanie z działalności wystawienniczej 2013 1.28.01 1 raz w roku raz w roku do 21 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013 08-01-2014 21-01-2014
K-06 Sprawozdanie z produkcji i usług filmowych 2013 1.28.02 1 raz w roku raz w roku do 10 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013 28-01-2014 10-02-2014
K-07 Sprawozdanie z działalności domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy 2013 1.28.01 1 raz w roku raz w roku do 17 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013 04-02-2014 17-02-2014
K-08 Sprawozdanie kina 2013 1.28.02 1 raz w roku raz w roku do 21 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013 08-01-2014 21-01-2014
K-09 Sprawozdanie z organizacji imprez masowych 2013 1.28.08 1 raz w roku raz w roku do 17 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013 04-02-2014 17-02-2014
KFT-2 Sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego 2013 1.30.01 1 raz w roku raz w roku do 25 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013 20-01-2014 25-01-2014
KT-1 Sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego 2014 1.30.03 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia po miesiącu sprawozdawczym 03-02-2014
03-03-2014
01-04-2014
02-05-2014
02-06-2014
01-07-2014
01-08-2014
01-09-2014
01-10-2014
03-11-2014
01-12-2014
02-01-2015
10-02-2014
10-03-2014
10-04-2014
12-05-2014
10-06-2014
10-07-2014
11-08-2014
10-09-2014
10-10-2014
10-11-2014
10-12-2014
12-01-2015
KT-2 Wykorzystanie turystycznego obiektu noclegowego 2013 1.30.03 1 raz w roku raz do roku do 20 stycznia z danymi za rok poprzedni 02-01-2014 20-01-2014
KZ Sprawozdanie podmiotów z kapitałem zagranicznym 2013 1.61.15 1 raz w roku raz w roku do 30 kwietnia 2014 r. z danymi za rok 2013 13-03-2014 30-04-2014
KZZ Sprawozdanie podmiotów posiadających za granicą udziały, oddziały lub zakłady 2013 1.61.16 1 raz w roku raz w roku do 30 września 2014 r. z danymi za rok 2013 09-09-2014 30-09-2014
L-01 Sprawozdanie o lasach Skarbu Państwa 2013 1.01.03 1 raz w roku raz w roku do 5 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013 23-01-2014 05-02-2014
Załącznik
do L-01
Załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-01 o lasach Skarbu Państwa 2012 1.01.03 1 raz w roku raz w roku do 5 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013 23-01-2014 05-02-2014
L-02 Sprawozdanie o zadrzewieniach 2013 1.45.23 1 raz w roku raz w roku do 31 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013 20-01-2014 31-01-2014
L-03 Sprawozdanie o lasach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych (bez Skarbu Państwa) 2013 1.01.03 1 raz w roku raz w roku do 20 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013 07-02-2014 20-02-2014
Załącznik
do L-03
załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-03 o lasach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych (bez Skarbu Państwa) 2013 1.01.03 1 raz w roku raz w roku do 20 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013 07-02-2014 20-02-2014
LOT-1 Sprawozdanie o transporcie lotniczym 2012 1.48.08 1 raz w roku raz w roku do 5 marca 2014 r. z danymi za rok 2013 12-02-2014 05-03-2014
ŁP-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie poczty i o usługach pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 2013 1.48.06 1 raz w roku raz w roku do 17 marca 2014 r. z danymi za rok 2013
ŁP-2 Zestawienie tabelaryczne z danymi o usługach pocztowych i o liczbie placówek pocztowych 2012 1.48.06 1 raz w roku raz w roku do 17 marca 2014 r. z danymi za rok 2013
ŁP-3 Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie abonentów radia i telewizji 2012 1.48.06 1 raz w roku raz w roku do 17 marca 2014 r. z danymi za rok 2013
ŁP-4 Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie operatorów pocztowych, usługach pocztowych i placówkach operatorów poza Pocztą Polską 2013 1.48.06 1 raz w roku raz w roku do 30 maja 2014 r. z danymi za rok 2013
ŁT-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o usługach telekomunikacyjnych 2013 1.48.06 1 raz w roku raz w roku do 15 marca 2014 r. z danymi za rok 2013
ŁT-2 Zestawienie tabelaryczne z danymi o łączach głównych i abonentach 2013 1.48.06 1 raz w roku raz w roku do 21 marca 2014 r. z danymi za rok 2013
ŁT-5 Sprawozdanie o środkach technicznych w zakresie radiodyfuzji i abonentach platform cyfrowych 2013 1.48.06 1 raz w roku raz w roku do 20 marca 2014 r. z danymi za rok 2013
ŁT-6 Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz o usługach dostępu do sieci Internet 2013 1.48.06 2 razy w roku dwa razy w roku z danymi za rok 2013:
  • dane wstępne do 30 kwietnia 2014 r.
  • dane ostateczne do 13 sierpnia 2014 r.
ŁT-7 Zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie radiokomunikacji oraz o abonentach telewizji kablowej 2013 1.48.06 2 razy w roku dwa razy w roku z danymi za rok 2013:
  • dane wstępne do 30 kwietnia 2014 r
  • dane ostateczne do 13 sierpnia 2014 r.
ŁT-10 Sprawozdanie o ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej 2013 1.48.06 1 raz w roku raz w roku do 20 marca 2014 r. z danymi za rok 2013
ŁT-1kkp Sprawozdanie o abonentach ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej i o telefonii stacjonarnej 2013 1.48.06 kwartał raz w kwartale do 10. dnia kalendarzowego po każdym kwartale 01-04-2014
01-07-2014
01-10-2014
02-01-2015
10-04-2014
10-07-2014
10-10-2014
09-01-2015
M-01 Sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych w 2013 r. 2013 1.26.01 co 2 lata co dwa lata do 31 marca 2014 r. z danymi za rok 2013 10-03-2014 31-03-2014
M-06 Sprawozdanie o wodociągach, kanalizacji i wywozie nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych 2013 1.26.06 1 raz w roku raz w roku do 2 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013 20-01-2014 03-02-2014
M-09 Sprawozdanie o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych 2013 1.26.08 1 raz w roku raz w roku do 20 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013 07-02-2014 20-02-2014
MN-01 Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie biotechnologii w jednostkach naukowych 2013 1.43.12 1 raz w roku raz w roku do 31 maja 2014 r. z danymi za rok 2013 05-05-2014 02-06-2014
MN-02 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach 2013 1.43.12 1 raz w roku raz w roku do 31 maja 2014 r. z danymi za rok 2013 05-05-2014 02-06-2014
MT-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności metra 2013 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 2 kwietnia 2014 r. z danymi za rok 2013
OD-1 Żłobki i kluby dziecięce 2013 1.29.08 1 raz w roku raz w roku do 30 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013 02-01-2014 30-01-2014
OS-1 Sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających 2013 1.01.06 1 raz w roku raz w roku do 28 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013 10-02-2014 28-02-2014
OS-3 Sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń 2013 1.01.05 1 raz w roku raz w roku do 31 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013 13-01-2014 31-01-2014
OS-4 Sprawozdanie o poborze wody do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz o napełnianiu stawów rybnych 2013 1.01.05 1 raz w roku raz w roku do 14 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013 03-01-2014 13-01-2014
OS-5 Sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich 2013 1.01.05 1 raz w roku raz w roku do 31 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013 13-01-2014 31-01-2014
OS-6 Sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych) 2013 1.01.08 1 raz w roku raz w roku do 31 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013 13-01-2014 31-01-2014
OS-7 Sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu 2013 1.01.07 1 raz w roku raz w roku do 11 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013 21-01-2014 11-02-2014
Zał. nr 1 do OS-7 Załącznik nr 1 do działu 1 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu 2013 1.01.07 1 raz w roku raz w roku do 11 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013 21-01-2014 11-02-2014
Zał. nr 2a do OS-7 Załącznik nr 2a do działu 2 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu 2013 1.01.07 1 raz w roku raz w roku do 11 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013 21-01-2014 11-02-2014
Zał. nr 2b do OS-7 Załącznik nr 2b do działów 3 i 4 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu 2013 1.01.07 1 raz w roku raz w roku do 11 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013 21-01-2014 11-02-2014
OS-29/k Kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska 2013 1.01.12 1 raz w roku raz w roku do 30 maja 2014 r. z danymi za rok 2013 19-05-2014 30-05-2014
On line Off line PDF Symbol formularza Nazwa formularza Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
P-01 Sprawozdanie o produkcji 2013 1.46.04 1 raz w roku raz w roku do 14 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013 01-02-2014 14-02-2014
P-02 Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach 2014 1.46.04 miesiąc raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po miesiącu sprawozdawczym 03-02-2014
03-03-2014
01-04-2014
02-05-2014
02-06-2014
01-07-2014
01-08-2014
01-09-2014
01-10-2014
03-11-2014
01-12-2014
02-01-2015
07-02-2014
07-03-2014
07-04-2014
08-05-2014
06-06-2014
07-07-2014
07-08-2014
05-09-2014
07-10-2014
07-11-2014
05-12-2014
09-01-2015
PERN-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o długości rurociągów i przetłaczaniu ropy i produktów naftowych 2013 1.48.10 1 raz w roku raz w roku do 28 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013
PK Sprawozdanie dotyczące działalności przedsiębiorstw prowadzących działalność pośrednictwa kredytowego oraz przedsiębiorstw udzielających pożyczek ze środków własnych 2013 1.62.11 1 raz w roku raz w roku 90 dni po zakończeniu roku z danymi za rok 2013 11-03-2014 31-03-2014
PL1 Panelowe badanie przedsiębiorstw 2014 1.61.08 1 raz w roku raz w roku do 30 września 2014 r. z danymi według stanu z 31 sierpnia 2014 r. 01-09-2014 30-09-2014
PL2 Panelowe badanie przedsiębiorstw 2014 1.61.08 1 raz w roku raz w roku do 30 września 2014 r. z danymi według stanu z 31 sierpnia 2014 r. 01-09-2014 30-09-2014
PL-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o ruchu samolotów, pasażerów i ładunków w porcie lotniczym 2013 1.48.08 1 raz w roku raz w roku do 26 marca 2014 r. z danymi za rok 2013
P-LS Sprawozdanie dotyczące działalności leasingowej 2013 1.62.13 1 raz w roku raz w roku 90 dni po zakończeniu roku z danymi za rok 2013 11-03-2014 31-03-2014
PNT-01 Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) 2013 1.43.01 1 raz w roku raz w roku do 18 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013 22-01-2014 18-02-2014
PNT-01/a Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) oraz o środkach asygnowanych na prace badawcze i rozwojowe w jednostkach rządowych i samorządowych 2013 1.43.01 1 raz w roku raz w roku do 21 marca 2014 r. z danymi za rok 2013 dotyczącymi nakładów i zatrudnionych w B + R, oraz środków asygnowanych na działalność B + R i z danymi dotyczącymi środków asygnowanych na działalność B + R na rok 2014 (budżet prowizoryczny) 19-02-2014 21-03-2014
PNT-01/s Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) w szkołach wyższych 2013 1.43.01 1 raz w roku raz w roku do 21 marca 2014 r. z danymi za rok 2013 19-02-2014 21-03-2014
PNT-02 Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle 2013 1.43.02 1 raz w roku raz w roku do 14 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013 20-01-2014 14-02-2014
PNT-02/u Sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług 2013 1.43.13 1 raz w roku raz w roku do 5 marca 2014 r. z danymi za lata 2011-2013 19-02-2014 05-03-2014
PNT-05 Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie nanotechnologii w jednostkach naukowych 2013 1.43.17 1 raz w roku raz w roku do 31 maja 2014 r. z danymi za rok 2013 05-05-2014 02-06-2014
PNT-06 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie nanotechnologii w przedsiębiorstwach 2013 1.43.17 1 raz w roku raz w roku do 31 maja 2014 r. z danymi za rok 2013 05-05-2014 02-06-2014
PP-1 Planowanie przestrzenne w gminie 2013 1.02.04 1 raz w roku raz w roku do 30 kwietnia 2014 r. według stanu na 31 grudnia 2013 r. 15-04-2014 30-04-2014
PS-01 Sprawozdanie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego 2013 1.25.07 1 raz w roku raz w roku do 4 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013 10-01-2014 04-02-2014
PS-02 Sprawozdanie rodzinnej pieczy zastępczej 2013 1.25.07 1 raz w roku raz w roku do 4 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013 10-01-2014 04-02-2014
PS-03 Sprawozdanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej 2013 1.25.07 1 raz w roku raz w roku do 28 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013 09-01-2014 28-01-2014
R-04 Sprawozdanie o stanie upraw rolnych według oceny wiosennej 2014 1.45.06 1 raz w roku raz w roku do 13 maja 2014 r. według stanu w dniu 9 maja 2014 r. 29-04-2014 13-05-2014
R-05Sz Sprawozdanie o powierzchni upraw, plonach i zbiorach 2014 1.45.03 3 razy w roku trzy razy w roku: do 4 lipca 2014 r. plony i zbiory według stanu w dniu 30 czerwca 2014 r., do 26 sierpnia 2014 r. plony i zbiory według stanu w dniu 22 sierpnia 2014 r., do 27 października 2014 r. ostateczne dane o plonach i zbiorach 24-06-2014
14-08-2014
15-10-2014
04-07-2014
26-08-2014
27-10-2014
R-06 Sprawozdanie o powierzchni i zbiorach roślin pastewnych i pozostałych według użytkowania 2014 1.45.05 1 raz w roku raz w roku do 27 października z danymi za rok 2014 15-10-2014 27-10-2014
R-08 Sprawozdanie o wynikach produkcji ogrodniczej 2014 1.45.08 2 razy w roku dwa razy w roku: do 4 lipca 2014 r. z danymi według stanu w dniu 30 czerwca 2014 r., do 5 listopada 2014 r. dane ostateczne 23-06-2014
23-10-2014
04-07-2014
05-11-2014
Zał. nr 1 do R-08 Załącznik nr 1 do R-08 - sprawozdanie o powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami 2013 1.45.08 2 razy w roku do 4 lipca 2014 r.
do 5 listopada 2014 r.
23-06-2014
23-10-2014
04-07-2014
05-11-2014
R-09A Sprawozdanie o stanie pogłowia bydła, owiec, kóz, koni i drobiu oraz produkcji zwierzęcej 2014 1.45.09 2 razy w roku dwa razy w roku: do 10 czerwca 2014 r. i do 9 grudnia 2014 r. 02-06-2014
01-12-2014
10-06-2014
09-12-2014
R-09B Sprawozdanie o stanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego 2014 1.45.10 3 razy w roku trzy razy w roku: do 11 marca 2014 r., do 10 czerwca 2014 r. i do 9 grudnia 2014 r. 03-03-2014
02-06-2014
01-12-2014
11-03-2014
10-06-2014
09-12-2014
R-09U Sprawozdanie o wielkości ubojów zwierząt gospodarskich 2014 1.45.09;
1.45.10
miesiąc raz w miesiącu do 7. dnia roboczego po każdym miesiącu sprawozdawczym 03-02-2014
03-03-2014
01-04-2014
02-05-2014
02-06-2014
01-07-2014
01-08-2014
01-09-2014
01-10-2014
03-11-2014
01-12-2014
02-01-2015
11-02-2014
11-03-2014
09-04-2014
12-05-2014
10-06-2014
09-07-2014
11-08-2014
09-09-2014
09-10-2014
12-11-2014
09-12-2014
13-01-2015
R-09W Sprawozdanie o wylęgach drobiu 2014 1.45.09 miesiąc raz w miesiącu do 7. dnia roboczego po miesiącu sprawozdawczym 03-02-2014
03-03-2014
01-04-2014
02-05-2014
02-06-2014
01-07-2014
01-08-2014
01-09-2014
01-10-2014
03-11-2014
01-12-2014
02-01-2015
11-02-2014
11-03-2014
09-04-2014
12-05-2014
10-06-2014
09-07-2014
11-08-2014
09-09-2014
09-10-2014
12-11-2014
09-12-2014
13-01-2015
R-10 Sprawozdanie o skupie produktów rolnych i leśnych 2014 1.45.12 półrocze dwa razy w roku: do 9 lipca z danymi za I pólrocze 2014 r.,
do 09 stycznia 2015 r. z danymi za II pólrocze 2014 r.
27-06-2014
24-12-2014
09-07-2014
09-01-2015
R-10 Meldunek o skupie ważniejszych produktów rolnych 2014 1.45.12 miesiąc raz w miesiącu do 3. dnia roboczego po każdym miesiącu z danymi za miesiąc poprzedni 03-02-2014
03-03-2014
01-04-2014
02-05-2014
02-06-2014
01-07-2014
01-08-2014
01-09-2014
01-10-2014
03-11-2014
01-12-2014
02-01-2015
05-02-2014
05-03-2014
03-04-2014
06-05-2014
04-06-2014
03-07-2014
05-08-2014
03-09-2014
03-10-2014
05-11-2014
03-12-2014
07-01-2015
R-CzBR Czerwcowe badanie rolnicze 2014 1.45.03 1 raz w roku raz w roku do 23 czerwca 2014 r. według stanu w dniu 1 czerwca 2014 r. 01-06-2014 23-06-2014
RF-01 Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych 2014 1.67.15 kwartał do 30. dnia po kwartale z danymi na koniec I, II, III kwartału i do 20 lutego 2015 r. z danymi za rok 2014 17-04-2014
17-07-2014
17-10-2014
05-02-2015
30-04-2014
30-07-2014
30-10-2014
20-02-2015
RF-02 Sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań 2014 1.65.21 kwartał do 30. dnia po kwartale z danymi na koniec I, II, III kwartału 2014 r. i do 20 lutego 2014 r. z danymi za rok 2014 16-04-2014
17-07-2014
17-10-2014
09-02-2015
30-04-2014
30-07-2014
30-10-2014
20-02-2015
RRW-26 Sprawozdanie miesięczne ze skupu mleka oraz produkcji przetworów mlecznych 2014 1.46.12 miesiąc raz w miesiącu do 8. dnia roboczego po miesiącu sprawozdawczym 03-02-2014
03-03-2014
01-04-2014
02-05-2014
02-06-2014
01-07-2014
01-08-2014
01-09-2014
01-10-2014
03-11-2014
01-12-2014
02-01-2015
12-02-2014
12-03-2014
10-04-2014
13-05-2014
11-06-2014
10-07-2014
12-08-2014
10-09-2014
10-10-2014
13-11-2014
10-12-2014
14-01-2015
RRW-27 Sprawozdanie ze skupu surowców oraz produkcji przetworów mlecznych 2013 1.46.12 1 raz w roku raz w roku do 31 marca 2014 r. z danymi za rok 2013 14-03-2014 31-03-2014
S-10 Sprawozdanie o studiach wyższych 2014 1.27.05 1 raz w roku raz w roku do 18 grudnia 2014 r. z danymi według stanu w dniu 30 listopada 2014 r. 01-12-2014 18-12-2014
S-11 Sprawozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów i doktorantów 2014 1.27.04 1 raz w roku raz w roku do 18 grudnia 2014 r. z danymi według stanu w dniu 30 listopada 2014 r. 01-12-2014 18-12-2014
S-12 Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych, instytutach naukowych i badawczych 2013 1.27.05 1 raz w roku raz w roku do 18 stycznia 2014 r. z danymi według stanu w dniu 31 grudnia 2013 r. 07-01-2014 17-01-2014
SG-01 Statystyka gminy: leśnictwo i ochrona środowiska 2013 1.01.03;
1.01.07
1 raz w roku raz w roku do 20 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013 07-02-2014 20-02-2014
SG-01 Statystyka gminy: środki trwałe 2013 1.66.01 1 raz w roku raz w roku do 17 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013 04-02-2014 17-02-2014
SG-01 Statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna 2013 1.26.01 1 raz w roku raz w roku do 20 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013 07-02-2014 20-02-2014
SG-01 Statystyka gminy: samorząd i transport 2013 1.02.02;
1.02.03;
1.48.01
1.48.02
1 raz w roku raz w roku do 21 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013 10-02-2014 21-02-2014
Załącznik
do SG-01
Załącznik do sprawozdania SG-01 - statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna 2013 1.26.08 1 raz w roku raz w roku do 15 kwietnia 2014 r. z danymi za rok 2013 02-04-2014 15-04-2014
SN-01 Statystyczna ankieta stowarzyszeń narodowościowych 2013 1.22.02 1 raz w roku raz w roku do 31 marca 2014 r. z danymi za rok 2013 10-03-2014 31-03-2014
SOF-2 Działalność związków zawodowych i jej uwarunkowania społeczno - ekonomiczne 2014 1.04.08 co 2 lata raz w roku do 17 października 2014 r., stan na dzień 30 września 2014 r. 15-09-2014 17-10-2014
SOF-5 Współpraca, zarządzanie oraz działania informacyjne wybranych organizacji non-profit 2013 1.04.02 co 2 lata raz w roku do 30 kwietnia 2014 r. z danymi za rok 2013 31-03-2014 30-04-2014
SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa 2013 1.61.05 1 raz w roku raz w roku do 30 kwietnia 2014 r. z danymi za rok 2013 13-03-2014 30-04-2014
SP-3 Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw 2013 1.61.05 1 raz w roku raz w roku do 18 marca 2014 r. z danymi za rok 2013 03-03-2014 18-03-2014
SSI-01 Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach 2014 1.43.14 1 raz w roku raz w roku do 5 maja 2014 r. 18-04-2014 05-05-2014
SSI-02 Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora finansowego 2014 1.43.14 1 raz w roku raz w roku do 5 maja 2014 r. 18-04-2014 05-05-2014
ST-P Statystyka powiatu: samorząd i transport 2013 1.02.02;
1.48.02
1 raz w roku raz w roku do 21 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013 10-02-2014 21-02-2014
ST-W Statystyka województwa: samorząd 2013 1.02.02
1.48.02
1 raz w roku raz w roku do 21 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013 10-02-2014 21-02-2014
On line Off line PDF Symbol formularza Nazwa formularza Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
T-02 Sprawozdanie o usługach w transporcie i łączności 2013 1.48.11 1 raz w roku raz w roku do 12 marca 2014 r. z danymi za rok 2013 17-02-2014 12-03-2014
T-04 Sprawozdanie o towarowym transporcie drogowym zarobkowym 2013 1.48.02 1 raz w roku raz w roku do 17 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013 28-01-2014 17-02-2014
T-06 Sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym 2013 1.48.02 1 raz w roku raz w roku do 21 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013 04-02-2014 21-02-2014
T-08 Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową 2013 1.48.05 1 raz w roku raz w roku do 2 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013 21-01-2014 03-02-2014
T-09 Sprawozdanie o morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej 2013 1.48.05 1 raz w roku raz w roku do 2 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013 24-01-2014 04-02-2014
T-10 Sprawozdanie o obrotach ładunkowych oraz długości nabrzeży w portach morskich 2013 1.48.05 1 raz w roku raz w roku do 5 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013 23-01-2014 05-02-2014
T-11/k Sprawozdanie o taborze i przewozach w żegludze śródlądowej 2014 1.48.09 kwartał raz w kwartale, do 25. dnia po każdym kwartale z danymi za poprzedni kwartał 11-04-2014
14-07-2014
14-10-2014
13-01-2015
25-04-2014
25-07-2014
27-10-2014
26-01-2015
T-11/u Sprawozdanie o taborze żeglugi śródlądowej 2013 1.48.09 1 raz w roku raz w roku do 11 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013 29-01-2014 11-02-2014
TD-E Kwestionariusz tygodniowy o przewozach ładunków pojazdem samochodowym 2014 1.48.02 tyg raz w roku dla wylosowanego pojazdu, do 8 dni po wyznaczonym dla danego pojazdu terminie badania; terminy dla wyznaczonych pojazdów będą rozłożone od 6 stycznia 2014r. do 4 stycznia 2015r.
TFI Sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych 2014 1.62.16 półrocze raz w półroczu, 30 dni po zakończeniu I półrocza i 90 dni po zakończeniu II półrocza z danymi za rok 2014 14-07-2014
16-03-2015
30-07-2014
31-03-2015
TK-1 Sprawozdanie o działalności eksploatacyjnej transportu kolejowego 2014 1.48.01 miesiąc raz w miesiącu do 6. dnia roboczego po miesiącu sprawozdawczym 03-02-2014
03-03-2014
01-04-2014
02-05-2014
02-06-2014
01-07-2014
01-08-2014
01-09-2014
01-10-2014
03-11-2014
01-12-2014
02-01-2015
10-02-2014
10-03-2014
08-04-2014
09-05-2014
09-06-2014
08-07-2014
08-08-2014
08-09-2014
08-10-2014
10-11-2014
08-12-2014
12-01-2015
TK-2 Sprawozdanie o przewozach ładunków transportem kolejowym 2014 1.48.01 kwartał raz w kwartale do 35. dnia kalendarzowego po kwartale 18-04-2014
15-07-2014
22-10-2014
15-01-2015
05-05-2014
04-08-2014
04-11-2014
04-02-2015
TK-2a Sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym 2013 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 28 marca 2014 r. z danymi za rok 2013
TK-3 Sprawozdanie o przewozach pasażerów transportem kolejowym 2013 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 16 kwietnia 2014 r. z danymi za rok 2013
TK-3a Sprawozdanie o przewozach pasażerów w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym 2013 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 28 czerwca 2014 r. z danymi za rok 2013
TK-4 Sprawozdanie o pracy taboru kolejowego 2013 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 19 marca 2014 r. z danymi za rok 2013
TK-5 Sprawozdanie o sieci kolejowej i dworcach kolejowych 2013 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 14 kwietnia 2014 r. z danymi za rok 2013
TK-6 Sprawozdanie o taborze kolejowym 2013 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 10 kwietnia 2014 r. z danymi za rok 2013
TK-7 Sprawozdanie o wypadkach kolejowych 2013 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 7 kwietnia 2014 r. z danymi za rok 201
TL-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie zarejestrowanej floty lotniczej w ULC 2013 1.48.08 1 raz w roku raz w roku do 27 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013
TWA Wykaz armatorów, którzy posiadają tabor żeglugi śródlądowej 2014 1.48.09 1 raz w roku raz w roku do 17 listopada 2014 r. z danymi wg stanu w dn. 31 października 2014 r 03-11-2014 17-11-2014
TWS-1 Sprawozdanie o długości dróg wodnych śródlądowych i liczbie śluzowań 2013 1.48.09 1 raz w roku raz w roku do 1 marca 2014 r. z danymi za rok 2013 21-02-2014 03-03-2014
Z-03 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach 2014 1.23.02 kwartał raz w kwartale do 11. dnia kalendarzowego po I, II i III kwartale 2014 r. z danymi za okres od początku roku do końca I, II i III kwartału 2014 r. 01-04-2014
01-07-2014
01-10-2014
11-04-2014
11-07-2014
13-10-2014
Z-05 Badanie popytu na pracę 2014 1.23.07 kwartał raz w kwartale do 6. dnia roboczego po kwartale sprawozdawczym 01-04-2014
01-07-2014
01-10-2014
02-01-2015
08-04-2014
08-07-2014
08-10-2014
12-01-2015
Z-06 Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy 2013 1.23.02 1 raz w roku raz w roku do 20 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013

Z-06a
Sporządzają jednostki, które w 2013 r. były zobowiązane do przekazywania kwartalnych sprawozdań Z-03
02-01-2014 20-01-2014
raz w roku do 3 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013

Z-06b
Sporządzają jednostki należące do sektora przedsiębiorstw
02-01-2014 03-02-2014
Załącznik do Z-06 Załącznik do Z-06 - sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach nauczycieli akademickich 2013 1.23.02 1 raz w roku raz w roku do 20 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013 02-01-2014 20-01-2014
Z-10 Sprawozdanie o warunkach pracy 2013 1.23.09 1 raz w roku raz w roku do 15 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013 02-01-2014 15-01-2014
ZD-2 Sprawozdanie z lecznictwa uzdrowiskowego, stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej 2013 1.29.07 1 raz w roku raz w roku do 28 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013 14-01-2014 28-01-2014
ZD-3 Sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 2013 1.29.07 1 raz w roku raz w roku do 28 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013 09-01-2014 28-01-2014
ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego 2013 1.29.07 1 raz w roku raz w roku do 22 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013 07-01-2014 22-01-2014
ZD-5 Sprawozdanie apteki i punktu aptecznego 2013 1.29.09 1 raz w roku raz w roku do 31 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013 08-01-2014 31-01-2014
Z-KS Karta statystyczna strajku 2013 1.23.11 incydent do 3. dnia roboczego po zakończeniu strajku 02-01-2014 16-01-2015
Z-KW Statystyczna karta wypadku 2013 1.23.10 incydent po zatwierdzeniu protokołu powypadkowego lub sporządzeniu karty wypadku: # - część I karty, nie później niż w terminie 14 dni roboczych, # - część II uzupełniająca, nie później niż z upływem 6 miesięcy 19-01-2014 30-06-2015
Zał. do F-03, SP, SG-01 środki trwałe Załącznik do sprawozdań: F-03, SP i SG-01 - środki trwałe, dotyczący nakładów na środki trwałe służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych 2012 1.01.12 1 raz w roku raz w roku do 17 lutego 2014 r. za rok 2013
raz w roku do 30 kwietnia 2014 r. za rok 2013
03-02-2014
16-04-2014
17-02-2014
30-04-2014
Z.2.
GRIJHARS
Dane zbiorczo powierzchni i zbiorach chmielu, odmianach, liczbie plantacji i plantatorów 2013 1.45.07 1 raz w roku Raz w roku do 28 marca 2014 r. (powierzchnia) i do 28 kwietnia 2014 r. (zbiory) z danymi za rok 2013
Z.3.ARR Dane zbiorcze o powierzchni i zbiorach buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru 2013 1.45.07 1 raz w roku Raz w roku do 28 marca 2014 r. z danymi za rok 2013
Formularz ewidencyjny w transporcie morskim


W tabeli znajdują się wzory formularzy sprawozdawczych na rok 2014. Formularze umieszczone zostały w zakładkach, w kolejności alfabetycznej, z wyjątkiem: formularz WINS znajduje się w zakładce A – B, Załącznik do DG-1 w zakładce D – I, Załącznik do L-01, Załącznik do L-03, Załączniki do OS-7 znajdują się w zakładce K – O, Załączniki do R-08, Załącznik do SG-01 znajduje się w zakładce P – S.