Archiwum — formularze sprawozdawcze

Informacje

Do poprawnego przeglądania formularzy niezbędna jest najnowsza wersja programu Adobe Acrobat Reader — koniecznie wersja językowa opisana Central European.
Program można pobrać klikając tutaj.

Legenda:

Formularze elektroniczne — formularze do wypełnienia on-line przez Internet
Dla systemu Windows, Linux, Mac Aplikacja off-line, do pobrania i zainstalowania na komputerze
Dla systemu Windows
Dla systemu Linux
Wzór formularza, zawierający wymagany zakres danych. Można go wydrukować i w uzasadnionych przypadkach (wyłącznie braku możliwości skorzystania z formy elektronicznej) wypełnić w formie papierowej, a następnie przesłać drogą pocztową w terminie i na adres wskazany w formularzu lub objaśnieniach do formularza, po uprzednim uzgodnieniu z adresatem tej formy przekazania danych.
Wzór formularza w XML Schema

Formularze sprawozdawcze na rok 2016

On line Off line PDF Symbol formularza Nazwa formularza Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
AK-B/m Ankieta koniunktury gospodarczej - budownictwo 2016 1.61.10 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca 01-01-2016
01-02-2016
01-03-2016
01-04-2016
01-05-2016
01-06-2016
01-07-2016
01-08-2016
01-09-2016
01-10-2016
01-11-2016
01-12-2016
11-01-2016
10-02-2016
10-03-2016
11-04-2016
10-05-2016
10-06-2016
11-07-2016
10-08-2016
12-09-2016
10-10-2016
10-11-2016
12-12-2016
AK-H/m Ankieta koniunktury gospodarczej - handel 2016 1.61.10 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca 01-01-2016
01-02-2016
01-03-2016
01-04-2016
01-05-2016
01-06-2016
01-07-2016
01-08-2016
01-09-2016
01-10-2016
01-11-2016
01-12-2016
11-01-2016
10-02-2016
10-03-2016
11-04-2016
10-05-2016
10-06-2016
11-07-2016
10-08-2016
12-09-2016
10-10-2016
10-11-2016
12-12-2016
AK-I/p Ankieta koniunktury gospodarczej - inwestycje 2016 1.61.10 2 razy w roku dwa razy w roku: do 10 marca 2016 r. i 10 października 2016 r. 01-03-2016
01-10-2016
10-03-2016
10-10-2016
AK-P Ankieta koniunktury gospodarczej - przemysł 2016 1.61.10 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca,
raz w kwartale do 10. dnia pierwszego miesiąca kwartału
01-01-2016
01-02-2016
01-03-2016
01-04-2016
01-05-2016
01-06-2016
01-07-2016
01-08-2016
01-09-2016
01-10-2016
01-11-2016
01-12-2016
11-01-2016
10-02-2016
10-03-2016
11-04-2016
10-05-2016
10-06-2016
11-07-2016
10-08-2016
12-09-2016
10-10-2016
10-11-2016
12-12-2016
AK-R Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym 2016 1.45.38 2 razy w roku do 29 lipca 2016 r. z danymi za I półrocze 2016 r.
do 31 stycznia 2017 r. z danymi za II półrocze 2016 r.
15-07-2016
16-01-2017
29-07-2016
25-01-2016
AK-U/m Ankieta koniunktury gospodarczej - usługi 2016 1.61.10 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca 01-01-2016
01-02-2016
01-03-2016
01-04-2016
01-05-2016
01-06-2016
01-07-2016
01-08-2016
01-09-2016
01-10-2016
01-11-2016
01-12-2016
11-01-2016
10-02-2016
10-03-2016
11-04-2016
10-05-2016
10-06-2016
11-07-2016
10-08-2016
12-09-2016
10-10-2016
10-11-2016
12-12-2016
AW-01 Statystyczna ankieta wyznaniowa 2015 1.22.01 1 raz w roku raz w roku do 31 marca 2016 r. z danymi za rok 2015 16-03-2016 31-03-2016
B-01 Sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych 2015 1.47.01 1 raz w roku raz w roku do 24 lutego 2016 r. z danymi za rok 2015 01-02-2016 24-02-2016
B-02 Sprawozdanie o produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych 2015 1.47.01 1 raz w roku raz w roku do 24 lutego 2016 r. z danymi za rok 2016 01-02-2016 15-04-2016
B-05 Sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę i zgłoszeniach z projektem budowlanym budowy obiektów budowlanych 2016 1.47.04 kwartał do 15. dnia kalendarzowego po I, II, III i IV kwartale z danymi za okres od 1 stycznia do końca kwartału 01-04-2016
01-07-2016
03-10-2016
02-01-2017
15-04-2016
15-07-2016
17-10-2016
16-01-2017
B-06 Meldunek o budownictwie mieszkaniowym 2016 1.47.04 miesiąc do 3. dnia roboczego miesiąca z danymi od początku roku do końca poprzedniego miesiąca (sprawozdawczego) 01-02-2016
01-03-2016
01-04-2016
02-05-2016
01-06-2016
01-07-2016
01-08-2016
01-09-2016
03-10-2016
02-11-2016
01-12-2016
02-01-2017
03-02-2016
03-03-2016
05-04-2016
05-05-2016
03-06-2016
05-07-2016
03-08-2016
05-09-2016
05-10-2016
04-11-2016
05-12-2016
04-01-2017
B-07 Sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych oddanych do użytkowania 2016 1.47.04 kwartał do 14. dnia kalendarzowego po kwartale z danymi za I, II, III i IV kwartał 2016 r. 01-04-2016
01-07-2016
01-10-2016
02-01-2017
14-04-2016
14-07-2016
14-10-2016
14-01-2017
B-08 Sprawozdanie o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz domach letnich oddanych do użytkowania 2015 1.47.04 1 raz w roku do 25 stycznia 2016 r. z danymi za rok 2015 04-01-2016 25-01-2016
B-08 Sprawozdanie o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz domach letnich oddanych do użytkowania 2016 1.47.04 kwartał do 25. dnia kalendarzowego po kwartale z danymi za I, II, III i IV kwartał 2016 r. 01-04-2016
01-07-2016
03-10-2016
02-01-2017
25-04-2016
25-07-2016
25-10-2016
25-01-2017
WINS Wykaz inwestorów (innych niż indywidualni - realizujący budynki mieszkalne na własne potrzeby - oraz fundacje, kościoły i związki wyznaniowe), którzy oddali do użytkowania nowe budynki mieszkalne 2016 1.47.04 miesiąc do 5. dnia roboczego miesiąca z danymi za miesiąc poprzedni 01-02-2016
01-03-2016
01-04-2016
02-05-2016
01-06-2016
01-07-2016
01-08-2016
01-09-2016
03-10-2016
02-11-2016
01-12-2016
02-01-2017
05-02-2016
07-03-2016
08-04-2016
09-05-2016
07-06-2016
07-07-2016
05-08-2016
07-09-2016
07-10-2016
08-11-2016
07-12-2016
09-01-2017
B-09 Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania 2016 1.47.04 miesiąc w ciągu 6 dni roboczych po otrzymaniu powiadomienia o obowiązku sprawozdawczym 12-02-2016
13-03-2016
14-04-2016
16-05-2016
14-06-2016
14-07-2016
12-08-2016
14-09-2016
14-10-2016
16-11-2016
14-12-2016
16-01-2017
19-02-2016
21-03-2016
21-04-2016
23-05-2016
21-06-2016
21-07-2016
22-08-2016
21-09-2016
21-10-2016
23-11-2016
21-12-2016
23-01-2017
BS Sprawozdanie ze sprzedaży usług związanych z obsługą działalności gospodarczej 2015 1.49.08 1 raz w roku raz w roku do 31 maja 2016 r., z danymi za rok 2015 09-05-2016 31-05-2016
C-01 Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług 2016 1.64.03 miesiąc raz w miesiącu do 14. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 01-02-2016
01-03-2016
01-04-2016
02-05-2016
01-06-2016
01-07-2016
01-08-2016
01-09-2016
03-10-2016
02-11-2016
01-12-2016
02-01-2017
15-02-2016
14-03-2016
14-04-2016
16-05-2016
14-06-2016
14-07-2016
16-08-2016
14-09-2016
14-10-2016
14-11-2016
14-12-2016
16-01-2017
C-01b Sprawozdanie o cenach producentów robót budowlano-montażowych 2016 1.64.05 miesiąc raz w miesiącu do 14. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 01-02-2016
01-03-2016
01-04-2016
02-05-2016
01-06-2016
01-07-2016
01-08-2016
01-09-2016
03-10-2016
02-11-2016
01-12-2016
02-01-2017
15-02-2016
14-03-2016
14-04-2016
16-05-2016
14-06-2016
14-07-2016
16-08-2016
14-09-2016
14-10-2016
14-11-2016
14-12-2016
16-01-2017
C-03 Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów spożywczych 2016 1.64.04 miesiąc raz w miesiącu do 12. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 01-02-2016
01-03-2016
01-04-2016
02-05-2016
01-06-2016
01-07-2016
01-08-2016
01-09-2016
03-10-2016
02-11-2016
01-12-2016
02-01-2017
12-02-2016
11-03-2016
12-04-2016
12-05-2016
13-06-2016
12-07-2016
12-08-2016
12-09-2016
12-10-2016
14-11-2016
12-12-2016
12-01-2017
C-04 Sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowych realizowanych na drogach, ulicach i mostach 2016 1.64.06 miesiąc raz w miesiącu do 20. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 01-02-2016
01-03-2016
01-04-2016
02-05-2016
01-06-2016
01-07-2016
01-08-2016
01-09-2016
03-10-2016
02-11-2016
01-12-2016
02-01-2017
22-02-2016
21-03-2016
20-04-2016
20-05-2016
20-06-2016
20-07-2016
19-08-2016
20-09-2016
20-10-2016
21-11-2016
20-12-2016
20-01-2017
C-05 Sprawozdanie o cenach towarów w handlu zagranicznym 2016 1.64.15 miesiąc raz w miesiącu do 16. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 01-02-2016
01-03-2016
01-04-2016
02-05-2016
01-06-2016
01-07-2016
01-08-2016
01-09-2016
03-10-2016
02-11-2016
01-12-2016
02-01-2017
16-02-2016
16-03-2016
18-04-2016
16-05-2016
16-06-2016
18-07-2016
16-08-2016
16-09-2016
17-10-2016
16-11-2016
16-12-2016
16-01-2017
C-06 Sprawozdanie o cenach producentów usług 2016 1.64.16 kwartał raz w kwartale do 25. dnia po zakończeniu kwartału sprawozdawczego 01-04-2016
01-07-2016
03-10-2016
02-01-2017
25-04-2016
25-07-2016
25-10-2016
25-01-2017
C-06/RU Sprawozdanie o cenach producentów usług związanych z zatrudnieniem 2016 1.64.16 kwartał raz w kwartale do 25. dnia po zakończeniu kwartału sprawozdawczego 01-04-2016
01-07-2016
03-10-2016
02-01-2017
25-04-2016
25-07-2016
25-10-2016
25-01-2017
CBSG/01 Badanie podmiotów małych 2015 1.67.08 1 raz w roku raz w roku do 2 września 2016 r. z danymi za rok 2015 11-08-2016 02-09-2016
On line Off line PDF Symbol formularza Nazwa formularza Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
DG-1 Meldunek o działalności gospodarczej 2016 1.61.04 miesiąc raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po każdym miesiącu z danymi za miesiąc poprzedni 01-02-2016
01-03-2016
01-04-2016
02-05-2016
01-06-2016
01-07-2016
01-08-2016
01-09-2016
03-10-2016
02-11-2016
01-12-2016
02-01-2017
06-02-2016
07-03-2016
07-04-2016
09-05-2016
07-06-2016
07-07-2016
06-08-2016
07-09-2016
08-10-2016
08-11-2016
07-12-2016
09-01-2017
Załącznik
do DG-1
Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych 2016 1.47.01 kwartał do 5. dnia roboczego po każdym kwartale, z danymi od 1 stycznia do końca I, II, III i IV kwartału 01-04-2016
01-07-2016
03-10-2016
02-01-2017
07-04-2016
07-07-2016
08-10-2016
09-01-2017
DNU-K Kwartalne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług za ... kwartał 2016 r. 2016 1.51.09 kwartał raz na kwartał, do 20. dnia kalendarzowego po kwartale sprawozdawczym z danymi za I, II i III kwartał i do 20 stycznia 2017 r. za IV kwartał 2016 r. 01-04-2016
01-07-2016
03-10-2016
02-01-2017
20-04-2016
20-07-2016
20-10-2016
20-01-2017
DNU-R Sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług za rok 2015 2015 1.51.09 1 raz w roku raz w roku do 31 marca 2016 r. z danymi za rok 2015 01-03-2016 31-03-2016
F-01/I-01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe 2016 1.61.01 kwartał/
półrocze
do 20. dnia po kwartale z danymi za okres od początku roku do końca I, II, III kwartału i do 10 lutego 2017 r. z danymi za rok 2016 (liczba pracujących ≥ 50); dwa razy w roku: do 20. dnia po półroczu z danymi za I półrocze i do 10 lutego 2017 r. z danymi za rok 2016 (liczba pracujących 10-49) 04-04-2016
06-07-2016
05-10-2016
18-01-2017
20-04-2016
20-07-2016
20-10-2016
10-02-2017
F-01/s Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych 2015 1.27.05 1 raz w roku raz w roku do 30 marca 2016 r. z danymi według stanu w dniu 31 grudnia 2015 r. 16-03-2016 30-03-2016
F-01/dk Kwartalne sprawozdanie o finansach instytucji kultury 2016 1.28.10 kwartał do 30 dnia po kwartale z danymi za okres od początku roku do końca I, II, III, IV kwartału 2016 18-04-2016
18-07-2016
17-10-2016
16-01-2017
02-05-2016
01-08-2016
31-10-2016
30-01-2017
F-02 Statystyczne sprawozdanie finansowe 2015 1.61.05 1 raz w roku raz w roku do 2 maja 2016 r. z danymi za rok 2015 14-03-2016 02-05-2016
F-02/dk Roczne sprawozdanie o finansach instytucji kultury 2015 1.28.10 1 raz w roku raz w roku do 31 marca 2016 r. z danymi za rok 2015 16-03-2016 31-03-2016
F-03 Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych 2015 1.66.01 1 raz w roku raz w roku do 15 lutego 2016 r. z danymi za rok 2015 01-02-2016 15-02-2016
FDF Formularz działalności finansowej 2015 1.62.11
1.62.12
1.62.13
1 raz w roku raz w roku 90 dni po zakończeniu roku z danymi za rok 2015 11-03-2016 31-03-2016
G-01 Sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów 2015 1.44.05 1 raz w roku raz w roku do 4 marca 2016 r. z danymi za rok 2015 11-02-2016 04-03-2016
G-02a Sprawozdanie bilansowe nośników energii 2016 1.44.01 kwartał raz w kwartale do 15. dnia kalendarzowego po I, II, III kwartale z danymi od 1 stycznia do końca każdego kwartału 01-04-2016
01-07-2016
03-10-2016
15-04-2016
15-07-2016
17-10-2016
G-02b Sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej 2015 1.44.01 1 raz w roku raz w roku do 16 lutego 2016 r. z danymi za rok 2015 01-02-2016 16-02-2016
G-02g Sprawozdanie o infrastrukturze, odbiorcach i sprzedaży gazu z sieci 2015 1.26.06 1 raz w roku raz w roku do 29 kwietnia 2016 r. z danymi za rok 2015 18-04-2016 29-04-2016
G-02o Sprawozdanie o cieple ze źródeł odnawialnych 2015 1.44.01 1 raz w roku raz w roku do 16 lutego 2016 r. z danymi za rok 2015 01-02-2016 16-02-2016
G-03 Sprawozdanie o zużyciu nośników energii 2015 1.44.01 1 raz w roku raz w roku do 16 lutego 2016 r. z danymi za rok 2015 01-02-2016 16-02-2016
G-04 Sprawozdanie o obrocie środkami ochrony roślin 2015 1.45.13 1 raz w roku raz w roku do 10 lutego 2016 r. z danymi za rok 2015 28-01-2016 10-02-2016
G-05 Sprawozdanie o kosztach zużycia materiałów, energii i uslug obcych oraz wartości zapasów materiałów 2015 1.44.15 co 5 lat cyklicznie co 5 lat do 10 maja 2016 z danymi za rok 2015 11-04-2016 10-05-2016
G-06 Sprawozdanie o odpadach nadających się do recyklingu 2015 1.44.05 1 raz w roku raz w roku do 26 lutego 2016 r. z danymi za rok 2015 02-02-2016 26-02-2016
GP Sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiębiorstw 2015 1.61.12 1 raz w roku raz w roku do 29 lipca 2016 r. z danymi za rok 2015 01-06-2016 29-07-2016
H-01/k Kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych 2016 1.49.02 kwartał raz w kwartale do 15. dnia roboczego po kwartale 01-04-2016
01-07-2016
03-10-2016
02-01-2017
21-04-2016
21-07-2016
21-10-2016
23-01-2017
H-01a Sprawozdanie o działalności sklepów, aptek i stacji paliw 2015 1.49.02 1 raz w roku raz w roku do 26 lutego 2016 r. z danymi za rok 2015 08-02-2016 26-02-2016
H-01g Sprawozdanie o sieci placówek gastronomicznych 2015 1.49.05 1 raz w roku raz w roku do 26 lutego 2016 r. z danymi za rok 2015 08-02-2016 26-02-2016
H-01s Sprawozdanie o sprzedaży detalicznej i hurtowej 2015 1.49.02 1 raz w roku raz w roku do 26 lutego 2016 r. z danymi za rok 2015 08-02-2016 26-02-2016
H-01w Sprawozdanie o sieci handlowej 2015 1.49.02 1 raz w roku raz w roku do 26 lutego 2016 r. z danymi za rok 2015 08-02-2016 26-02-2016
H-02n Sprawozdanie o dostawach nawozów dla rolnictwa przez jednostki produkcyjne oraz importerów 2016 1.45.13 półrocze dwa razy w roku: do 20 lipca 2016 r. z danymi za I półrocze, do 20 stycznia 2017 r. z danymi za rok 2016 08-07-2016
05-01-2017
20-07-2016
20-01-2017
H-02p Sprawozdanie o dostawach pasz dla zwierząt przez jednostki produkcyjne oraz importerów 2016 1.45.13 półrocze dwa razy w roku: do 20 lipca 2016 r. z danymi za I półrocze, do 20 stycznia 2017 r. z danymi za rok 2016 08-07-2016
05-01-2017
20-07-2016
20-01-2017
I-01 Sprawozdanie o nakładach na środki trwałe 2016 1.66.02 kwartał do 20. dnia po kwartale z danymi od początku roku do końca I, II i III kwartału i do 10 lutego 2017 r. z danymi za rok 2016 08-04-2016
06-07-2016
06-10-2016
20-01-2017
20-04-2016
20-07-2016
20-10-2016
10-02-2017
IF Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych 2015 1.61.13 1 raz w roku do 1 sierpnia 2016 r. z danymi za rok 2015 01-07-2016 01-08-2016
On line Off line PDF Symbol formularza Nazwa formularza Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
K-01 Sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej 2015 1.28.01 1 raz w roku raz w roku do 21 stycznia 2016 r. z danymi za rok 2015 08-01-2016 21-01-2016
K-02 Sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej 2015 1.28.01 1 raz w roku raz w roku do 21 stycznia 2016 r. z danymi za rok 2015 08-01-2016 21-01-2016
K-03 Sprawozdanie biblioteki 2015 1.28.01 1 raz w roku raz w roku do 10 lutego 2016 r. z danymi za rok 2015 26-01-2016 10-02-2016
K-05 Sprawozdanie z działalności wystawienniczej 2015 1.28.01 1 raz w roku raz w roku do 21 stycznia 2016 r. z danymi za rok 2015 08-01-2016 21-01-2016
K-06 Sprawozdanie z produkcji i usług filmowych 2015 1.28.02 1 raz w roku raz w roku do 23 lutego 2016 r. z danymi za rok 2015 09-02-2016 23-02-2016
K-07 Sprawozdanie z działalności centrum kultury, domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy 2015 1.28.01 1 raz w roku raz w roku do 25 lutego 2016 r. z danymi za rok 2015 11-02-2016 25-02-2016
K-08 Sprawozdanie kina 2015 1.28.02 1 raz w roku raz w roku do 21 stycznia 2016 r. z danymi za rok 2015 08-01-2016 21-01-2016
K-09 Sprawozdanie z organizacji imprez masowych 2015 1.28.08 1 raz w roku raz w roku do 23 lutego 2016 r. z danymi za rok 2015 09-02-2016 23-02-2016
K-10 Sprawozdanie z działalności na rynku dzieł sztuki i antyków 2015 1.28.08 1 raz w roku raz w roku do 4 marca 2016 r. z danymi za rok 2015 22-02-2016 04-03-2016
KFT-2 Sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego 2015 1.30.01 1 raz w roku raz w roku do 25 stycznia 2016 r. z danymi za rok 2015 12-01-2016 25-01-2016
KT-1 Sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego 2016 1.30.03 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia po miesiącu sprawozdawczym 02-02-2016
02-03-2016
01-04-2016
02-05-2016
01-06-2016
01-07-2016
01-08-2016
01-09-2016
03-10-2016
02-11-2016
01-12-2016
02-01-2017
10-02-2016
10-03-2016
11-04-2016
10-05-2016
10-06-2016
11-07-2016
10-08-2016
12-09-2016
10-10-2016
10-11-2016
12-12-2016
11-01-2017
KT-2 Wykorzystanie turystycznego obiektu noclegowego 2015 1.30.03 1 raz w roku raz do roku do 20 stycznia z danymi za rok poprzedni 04-01-2016 20-01-2016
KZ Sprawozdanie podmiotów z kapitałem zagranicznym 2015 1.61.15 1 raz w roku raz w roku do 2 maja 2016 r. z danymi za rok 2015 14-03-2016 02-05-2016
KZZ Sprawozdanie podmiotów posiadających za granicą udziały, oddziały lub zakłady 2015 1.61.16 1 raz w roku raz w roku do 30 września 2016 r. z danymi za rok 2015 09-09-2016 30-09-2016
L-01 Sprawozdanie o lasach publicznych (bez lasów gminnych i wchodzących w skład zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa) 2015 1.01.03 1 raz w roku raz w roku do 5 lutego 2016 r. z danymi za rok 2015 25-01-2016 05-02-2016
Załącznik
do L-01
Załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-01 o lasach publicznych (bez lasów gminnych i wchodzących w skład zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa) 2015 1.01.03 1 raz w roku raz w roku do 5 lutego 2016 r. z danymi za rok 2015 25-01-2016 05-02-2016
L-02 Sprawozdanie o zadrzewieniach 2015 1.45.23 1 raz w roku raz w roku do 29 stycznia 2016 r. z danymi za rok 2015 18-01-2016 29-01-2016
L-03 Sprawozdanie o lasach prywatnych (osób fizycznych i prawnych) 2015 1.01.03 1 raz w roku raz w roku do 19 lutego 2016 r. z danymi za rok 2015 08-02-2016 19-02-2016
Załącznik
do L-03
Załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-03 o lasach prywatnych (osób fizycznych i prawnych) 2015 1.01.03 1 raz w roku raz w roku do 19 lutego 2016 r. z danymi za rok 2015 08-02-2016 19-02-2016
LOT-1 Sprawozdanie o transporcie lotniczym 2015 1.48.08 1 raz w roku raz w roku do 7 marca 2016 r. z danymi za rok 2015
ŁP-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie poczty i o usługach pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 2015 1.48.06 1 raz w roku raz w roku do 17 marca 2016 r. z danymi za rok 2015
ŁP-2 Zestawienie tabelaryczne z danymi o usługach pocztowych i o liczbie placówek pocztowych 2015 1.48.06 1 raz w roku raz w roku do 17 marca 2016 r. z danymi za rok 2015
ŁP-3 Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie abonentów radia i telewizji 2015 1.48.06 1 raz w roku raz w roku do 17 marca 2016 r. z danymi za rok 2015
ŁP-4 Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie operatorów pocztowych, usługach pocztowych i placówkach operatorów poza Pocztą Polską 2015 1.48.06 1 raz w roku raz w roku do 29 maja 2016 r. z danymi za rok 2015
ŁT-5 Sprawozdanie o środkach technicznych w zakresie radiodyfuzji i abonentach platform cyfrowych 2015 1.48.06 1 raz w roku raz w roku do 22 marca 2016 r. z danymi za rok 2015
ŁT-6 Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz o usługach dostępu do sieci Internet 2015 1.48.06 2 razy w roku dwa razy w roku z danymi według stanu w dniu 31.XII.2015 r:
  • dane wstępne do 29 kwietnia 2016 r.
  • dane ostateczne do 16 sierpnia 2016 r.
ŁT-7 Zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie radiokomunikacji oraz o abonentach telewizji kablowej 2015 1.48.06 2 razy w roku dwa razy w roku z danymi za rok 2015:
  • dane wstępne do 29 kwietnia 2016 r
  • dane ostateczne do 16 sierpnia 2016 r.
ŁT-10 Sprawozdanie o ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej 2015 1.48.06 1 raz w roku raz w roku do 22 marca 2016 r. z danymi za rok 2015
ŁT-1kkp Sprawozdanie o abonentach ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej i o telefonii stacjonarnej 2016 1.48.06 kwartał raz w kwartale do 10. dnia kalendarzowego po każdym kwartale 01-04-2016
01-07-2016
03-10-2016
02-01-2017
10-04-2016
10-07-2016
10-10-2016
10-01-2017
M-01 Sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych w 2016 r. 2015 1.26.01 co 2 lata co dwa lata do 31 marca 2016 r. z danymi za rok 2015 10-03-2016 31-03-2016
M-06 Sprawozdanie o wodociągach, kanalizacji i wywozie nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych 2015 1.26.06 1 raz w roku raz w roku do 2 lutego 2016 r. z danymi za rok 2015 20-01-2016 02-02-2016
M-09 Sprawozdanie o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych 2015 1.26.08 1 raz w roku raz w roku do 22 lutego 2016 r. z danymi za rok 2015 08-02-2016 22-02-2016
MN-01 Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie biotechnologii w jednostkach naukowych 2015 1.43.12 1 raz w roku raz w roku do 29 kwietnia 2016 r. z danymi za rok 2015 01-04-2016 29-04-2016
MN-02 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach 2015 1.43.12 1 raz w roku raz w roku do 29 kwietnia 2016 r. z danymi za rok 2015 01-04-2016 29-04-2016
MT-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności metra 2015 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 4 kwietnia 2016 r. z danymi za rok 2015
OD-1 Żłobki i kluby dziecięce 2015 1.25.16 1 raz w roku raz w roku do 1 lutego 2016 r. z danymi za rok 2015 04-01-2016 01-02-2016
OS-1 Sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających 2015 1.01.06 1 raz w roku raz w roku do 29 stycznia 2016 r. z danymi za rok 2015 14-01-2016 29-01-2016
OS-3 Sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń 2015 1.01.05 1 raz w roku raz w roku do 29 stycznia 2016 r. z danymi za rok 2015 13-01-2016 29-01-2016
OS-4 Sprawozdanie o poborze wody do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz o napełnianiu stawów rybnych 2015 1.01.05 1 raz w roku raz w roku do 29 stycznia 2016 r. z danymi za rok 2015 13-01-2016 29-01-2016
OS-5 Sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich 2015 1.01.05 1 raz w roku raz w roku do 29 stycznia 2016 r. z danymi za rok 2015 12-01-2016 29-01-2016
OS-6 Sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych) 2015 1.01.08 1 raz w roku raz w roku do 29 stycznia 2016 r. z danymi za rok 2015 12-01-2016 29-01-2016
OS-29/k Kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska 2015 1.01.12 1 raz w roku raz w roku do 30 maja 2016 r. z danymi za rok 2015 16-05-2016 30-05-2016
OS-7 Sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu 2015 1.01.07 1 raz w roku raz w roku do 11 lutego 2016 r. z danymi za rok 2015 21-01-2016 11-02-2016
Zał. nr 1 do OS-7 Załącznik nr 1 do działu 1 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu 2015 1.01.07 1 raz w roku raz w roku do 11 lutego 2016 r. z danymi za rok 2015 21-01-2016 11-02-2016
Zał. nr 2a do OS-7 Załącznik nr 2a do działu 2 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu 2015 1.01.07 1 raz w roku raz w roku do 11 lutego 2016 r. z danymi za rok 2015 21-01-2016 11-02-2016
Zał. nr 2b do OS-7 Załącznik nr 2b do działów 3 i 4 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu 2015 1.01.07 1 raz w roku raz w roku do 11 lutego 2016 r. z danymi za rok 2015 21-01-2016 11-02-2016
On line Off line PDF Symbol formularza Nazwa formularza Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
P-01 Sprawozdanie o produkcji 2015 1.46.04 1 raz w roku raz w roku do 26 lutego 2016 r. z danymi za rok 2015 15-02-2016 26-02-2016
P-02 Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach 2016 1.46.04 miesiąc raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po miesiącu sprawozdawczym 01-02-2016
01-03-2016
01-04-2016
02-05-2016
01-06-2016
01-07-2016
01-08-2016
01-09-2016
03-10-2016
02-11-2016
01-12-2016
02-01-2017
05-02-2016
07-03-2016
07-04-2016
09-05-2016
07-06-2016
07-07-2016
05-08-2016
07-09-2016
07-10-2016
08-11-2016
07-12-2016
09-01-2017
PERN-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o długości rurociągów i przetłaczaniu ropy i produktów naftowych 2015 1.48.10 1 raz w roku raz w roku do 4 marca 2016 r. z danymi za rok 2015
PL-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o ruchu samolotów, pasażerów i ładunków w porcie lotniczym 2015 1.48.08 1 raz w roku raz w roku do 25 marca 2016 r. z danymi za rok 2015
PNT-01 Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) 2015 1.43.01 1 raz w roku raz w roku do 18 lutego 2016 r. z danymi za rok 2015 20-01-2016 18-02-2016
PNT-01/a Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) oraz o środkach asygnowanych na prace badawcze i rozwojowe w jednostkach rządowych i samorządowych 2014 1.43.01 1 raz w roku raz w roku do 24 marca 2016 r. z danymi za rok 2015 dotyczącymi nakładów i pracujących w B + R oraz środków asygnowanych na działalność B + R z danymi za rok 2016 dotyczącymi środków planowanych do asygnacji i wydatkowania na działalność B + R 19-02-2016 24-03-2016
PNT-01/s Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) w szkołach wyższych 2015 1.43.01 1 raz w roku raz w roku do 24 marca 2016 r. z danymi za rok 2015 19-02-2016 24-03-2016
PNT-02 Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle 2015 1.43.02 1 raz w roku raz w roku do 15 lutego 2016 r. z danymi za rok 2015 20-01-2016 15-02-2016
PNT-02/u Sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług 2015 1.43.13 1 raz w roku raz w roku do 7 marca 2016 r. z danymi za rok 2015 19-02-2016 07-03-2016
PNT-05 Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie nanotechnologii w jednostkach naukowych 2015 1.43.17 1 raz w roku raz w roku do 11 kwietnia 2016 r. z danymi za rok 2015 14-03-2016 11-04-2016
PNT-06 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie nanotechnologii w przedsiębiorstwach 2015 1.43.17 1 raz w roku raz w roku do 11 kwietnia 2016 r. z danymi za rok 2015 14-03-2016 11-04-2016
PS-01 Sprawozdanie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego 2015 1.25.14 1 raz w roku raz w roku do 4 lutego 2016 r. z danymi za rok 2015 08-01-2016 04-02-2016
PS-02 Sprawozdanie rodzinnej pieczy zastępczej 2015 1.25.14 1 raz w roku raz w roku do 4 lutego 2016 r. z danymi za rok 2015 08-01-2016 04-02-2016
PS-03 Sprawozdanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej 2015 1.25.07 1 raz w roku raz w roku do 28 stycznia 2016 r. z danymi za rok 2015 08-01-2016 28-01-2016
PZP-1 Planowanie przestrzenne w gminie 2015 1.02.04 1 raz w roku raz w roku do 29 kwietnia 2016 r. według stanu na 31 grudnia 2015 r. 15-04-2016 29-04-2016
PU Sprawozdanie o zakupie usług 2015 1.49.10 1 raz w roku co 5 lat raz w roku do 30 września 2016 r. z danymi za rok 2015 05-09-2016 30-09-2016
R-04 Sprawozdanie o stanie upraw rolnych według oceny wiosennej 2016 1.45.06 1 raz w roku raz w roku do 13 maja 2016 r. według stanu w dniu 8 maja 2016 r. 29-04-2016 13-05-2016
R-05Sz Sprawozdanie o powierzchni upraw, plonach i zbiorach 2016 1.45.03 3 razy w roku trzy razy w roku: do 11 lipca 2016 r. plony i zbiory według stanu w dniu 30 czerwca 2016 r., do 26 sierpnia 2016 r. plony i zbiory według stanu w dniu 22 sierpnia 2016 r., do 27 października 2016 r. ostateczne dane o plonach i zbiorach 30-06-2016
12-08-2016
14-10-2016
11-07-2016
26-08-2016
27-10-2016
R-06 Sprawozdanie o powierzchni i zbiorach roślin pastewnych i pozostałych według użytkowania 2016 1.45.05 1 raz w roku raz w roku do 27 października 2016 z danymi za rok 2016 14-10-2016 27-10-2016
R-08 Sprawozdanie o wynikach produkcji ogrodniczej 2016 1.45.08 2 razy w roku dwa razy w roku: do 11 lipca 2016 r. z danymi według stanu w dniu 30 czerwca 2016 r., do 7 listopada 2016 r. dane ostateczne 28-06-2016 25-10-2016 11-07-2016 07-11-2016
Zał. nr 1 do R-08 Załącznik nr 1 do R-08 - sprawozdanie o powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami 2016 1.45.08 2 razy w roku do 11 lipca 2016 r.
do 7 listopada 2016 r.
28-06-2016
25-10-2016
11-07-2016
07-11-2016
R-ZW-B Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej 2016 1.45.09 2 razy w roku dwa razy w roku: do 30 czerwca 2016 r. według stanu na 1 czerwca 2016 r. i do 14 grudnia 2016 r. według stanu na 1 grudnia 2016 r. 01-06-2016
01-12-2016
30-06-2016
14-12-2016
R-ZW-S Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego 2016 1.45.10 3 razy w roku trzy razy w roku: do 10 marca 2016 r. według stanu na 1 marca, do 30 czerwca 2016 r. według stanu na 1 czerwca i do 14 grudnia 2016 r. według stanu na 1 grudnia 01-03-2016
01-06-2016
01-12-2016
10-03-2016
30-06-2016
14-12-2016
R-09U Sprawozdanie o wielkości ubojów zwierząt gospodarskich 2016 1.45.09
1.45.10
miesiąc raz w miesiącu do 7. dnia roboczego po każdym miesiącu sprawozdawczym 01-02-2016
01-03-2016
01-04-2016
02-05-2016
01-06-2016
01-07-2016
01-08-2016
01-09-2016
03-10-2016
02-11-2016
01-12-2016
02-01-2017
09-02-2016
09-03-2016
11-04-2016
11-05-2016
09-06-2016
11-07-2016
09-08-2016
09-09-2016
11-10-2016
10-11-2016
09-12-2016
11-01-2017
R-09W Sprawozdanie o wylęgach drobiu 2016 1.45.09 miesiąc raz w miesiącu do 7. dnia roboczego po miesiącu sprawozdawczym 01-02-2016
01-03-2016
01-04-2016
02-05-2016
01-06-2016
01-07-2016
01-08-2016
01-09-2016
03-10-2016
02-11-2016
01-12-2016
02-01-2017
09-02-2016
09-03-2016
11-04-2016
11-05-2016
09-06-2016
11-07-2016
09-08-2016
09-09-2016
11-10-2016
10-11-2016
09-12-2016
11-01-2017
R-10S Sprawozdanie o skupie produktów rolnych i leśnych 2016 1.45.12 półrocze dwa razy w roku: do 11 lipca 2016 r. z danymi za I pólrocze 2016 r.,
do 11 stycznia 2017 r. z danymi za II pólrocze 2016 r.
27-06-2016
23-12-2016
11-07-2016
11-01-2017
R-10M Meldunek o skupie ważniejszych produktów rolnych 2016 1.45.12 miesiąc raz w miesiącu do 3. dnia roboczego po każdym miesiącu z danymi za miesiąc poprzedni 01-02-2016
01-03-2016
01-04-2015
02-05-2016
01-06-2016
01-07-2016
01-08-2016
01-09-2016
03-10-2016
02-11-2016
01-12-2016
02-01-2017
03-02-2016
03-03-2016
05-04-2016
05-05-2016
03-06-2016
05-07-2016
03-08-2016
05-09-2016
05-10-2016
04-11-2016
05-12-2016
04-01-2017
R-10Ma Meldunek o skupie niektórych gatunków owoców 2016 1.45.12 miesiąc raz w miesiącu od maja do października do 3. dnia roboczego po każdym miesiącu z danymi za miesiąc poprzedni 01-06-2016
01-07-2016
01-08-2016
01-09-2016
03-10-2016
02-11-2016
03-06-2016
05-07-2016
03-08-2016
05-09-2016
05-10-2016
04-11-2016
R-SGR Badanie struktury gospodarstw rolnych 2016 1.45.01 1 raz w roku raz w roku do 30 czerwca 2016 r. według stanu w dniu 1 czerwca 2016 r. 01-06-2016 30-06-2016
RF-01 Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych 2016 1.61.01 kwartał do 30. dnia po kwartale z danymi na koniec I, II, III kwartału i do 22 lutego 2017 r. z danymi za rok 2016 15-04-2016
15-07-2016
15-10-2016
03-02-2017
02-05-2016
01-08-2016
31-10-2016
22-02-2017
RF-02 Sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań 2016 1.65.21 kwartał do 30. dnia po kwartale z danymi na koniec I, II, III kwartału 2016 r. i do 20 lutego 2017 r. z danymi za rok 2016 18-04-2016
18-07-2016
17-10-2016
06-02-2017
29-04-2016
29-07-2016
31-10-2016
20-02-2017
RRW-26 Sprawozdanie miesięczne ze skupu mleka oraz produkcji przetworów mlecznych 2016 1.46.12 miesiąc raz w miesiącu do 8. dnia roboczego po miesiącu sprawozdawczym 01-02-2016
01-03-2016
01-04-2016
02-05-2016
01-06-2016
01-07-2016
01-08-2016
01-09-2016
03-10-2016
02-11-2016
01-12-2016
02-01-2017
10-02-2016
10-03-2016
12-04-2016
12-02-2016
10-06-2016
10-07-2016
10-08-2016
12-09-2016
12-10-2016
14-11-2016
12-12-2016
12-01-2017
RRW-27 Sprawozdanie ze skupu surowców oraz produkcji przetworów mlecznych 2015 1.46.12 1 raz w roku raz w roku do 31 marca 2016  r. z danymi za rok 2015  30-11-2016 19-12-2016
S-10 Sprawozdanie o studiach wyższych 2016 1.27.05 1 raz w roku raz w roku do 19 grudnia 2016  r. z danymi według stanu w dniu 30 listopada 2016 r. 30-11-2016 19-12-2016
S-11 Sprawozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów i doktorantów 2016 1.27.04 1 raz w roku raz w roku do 19 grudnia 2016 r. z danymi według stanu w dniu 30 listopada 2016 r. 30-11-2016 19-12-2016
S-12 Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych, instytutach naukowych i badawczych 2015 1.27.05 1 raz w roku raz w roku do 15 stycznia 2016  r. z danymi według stanu w dniu 31 grudnia 2015  r. 07-01-2016 15-01-2016
SG-01 Statystyka gminy: leśnictwo i ochrona środowiska 2015 1.01.03
1.01.07
1 raz w roku raz w roku do 22 lutego 2016  r. z danymi za rok 2015  09-02-2016 22-02-2016
SG-01 Statystyka gminy: środki trwałe 2015 1.66.01 1 raz w roku raz w roku do 15 lutego 2015  r. z danymi za rok 2015  02-02-2016 15-02-2016
SG-01 Statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna 2015 1.26.01 1 raz w roku raz w roku do 22 lutego 2016  r. z danymi za rok 2015  08-02-2016 22-02-2016
SG-01 Statystyka gminy: samorząd i transport 2015 1.02.02
1.48.01
1.48.02
1 raz w roku raz w roku do 22 lutego 2016  r. z danymi za rok 2015  09-02-2016 22-02-2016
Załącznik
do SG-01
Załącznik do sprawozdania SG-01 - statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna 2015 1.26.08 1 raz w roku raz w roku do 15 kwietnia 2016  r. z danymi za rok 2015  01-04-2016 15-04-2016
SOF-5 Sprawozdanie o współpracy, zarządzaniu i działalności informacyjnej wybranych organizacji non-profit 2015 1.04.01 co 2 lata raz w roku do 29 kwietnia 2016 r. z danymi za rok 2015 30-03-2016 29-04-2016
SOF-5SN Załącznik do sprawozdania SOF-5 dla stowarzyszeń narodowościowych 2015 1.04.01 co 2 lata raz w roku do 29 kwietnia 2016 r. z danymi za rok 2015 30-03-2016 29-04-2016
SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa 2015 1.61.05 1 raz w roku raz w roku do 2 maja 2016 r. z danymi za rok 2015 14-03-2016 02-05-2016
SP-3 Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw 2015 1.61.05 1 raz w roku raz w roku do 14 marca 2016 r. z danymi za rok 2015 01-03-2016 14-03-2016
SSI-01 Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach 2016 1.43.14 1 raz w roku raz w roku do 5 maja 2016r. 18-04-2016 05-05-2016
SSI-02 Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora finansowego 2016 1.43.14 1 raz w roku raz w roku do 5 maja 2016r. 18-04-2016 05-05-2016
ST-P Statystyka powiatu: samorząd i transport 2015 1.02.02
1.48.02
1 raz w roku raz w roku do 22 lutego 2016 r. z danymi za rok 2015 09-02-2016 22-02-2016
ST-W Statystyka województwa: samorząd i transport 2015 1.02.02
1.48.01
1.48.02
1 raz w roku raz w roku do 22 lutego 2016 r. z danymi za rok 2015 09-02-2016 22-02-2016
SU-2 Sprawozdanie o ustawicznym szkoleniu zawodowym w przedsiębiorstwach 2015 1.27.11 Co 5 lat do 25 kwietnia 2016 r. z danymi za rok 2015 11-04-2016 25-04-2016
On line Off line PDF Symbol formularza Nazwa formularza Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
T-02 Sprawozdanie o usługach w transporcie i łączności 2015 1.48.11 1 raz w roku raz w roku do 14 marca 2016 r. z danymi za rok 2015 17-02-2016 14-03-2016
T-04 Sprawozdanie o towarowym transporcie drogowym zarobkowym 2015 1.48.02 1 raz w roku raz w roku do 17 lutego 2016 r. z danymi za rok 2015 28-01-2016 17-02-2016
T-06 Sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym 2015 1.48.02 1 raz w roku raz w roku do 23 lutego 2016 r. z danymi za rok 2015 04-02-2016 23-02-2016
T-08 Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową 2015 1.48.05 1 raz w roku raz w roku do 2 lutego 2016 r. z danymi za rok 2015 20-01-2016 02-02-2016
T-09 Sprawozdanie o morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej 2015 1.48.05 1 raz w roku raz w roku do 2 lutego 2016 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. 20-01-2016 02-02-2016
T-10 Sprawozdanie o obrotach ładunkowych oraz długości nabrzeży w portach morskich 2015 1.48.05 1 raz w roku raz w roku do 5 lutego 2016 r. z danymi za rok 2015 25-01-2016 05-02-2016
T-11/k Sprawozdanie o taborze i przewozach w żegludze śródlądowej 2016 1.48.09 kwartał raz w kwartale, do 25. dnia po każdym kwartale z danymi za poprzedni kwartał 12-04-2016
12-07-2016
12-10-2016
12-01-2017
25-04-2016
25-07-2016
25-10-2016
25-01-2017
T-11/u Sprawozdanie o taborze żeglugi śródlądowej 2015 1.48.09 1 raz w roku raz w roku do 11 lutego 2016 r. z danymi za rok 2015 29-01-2016 11-02-2016
TD-E Kwestionariusz tygodniowy o przewozach ładunków pojazdem samochodowym 2016 1.48.02 tyg raz w roku dla wylosowanego pojazdu, do 8 dni po wyznaczonym dla danego pojazdu terminie badania; terminy dla wyznaczonych pojazdów będą rozłożone od 4 stycznia 2016 r. do 1 stycznia 2017 r.
TFI Sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych 2016 1.62.16 półrocze raz w półroczu, 30 dni po zakończeniu I półrocza i 90 dni po zakończeniu II półrocza z danymi za rok 2016 14-07-2016
16-03-2017
29-07-2016
31-03-2017
TK-1 Sprawozdanie o działalności eksploatacyjnej transportu kolejowego 2016 1.48.01 miesiąc raz w miesiącu do 6. dnia roboczego po miesiącu sprawozdawczym 01-02-2016
01-03-2016
01-04-2016
02-05-2016
01-06-2015
01-07-2016
01-08-2016
01-09-2016
03-10-2016
02-11-2016
01-12-2016
02-01-2017
08-02-2016
08-03-2016
08-04-2016
10-05-2016
09-06-2014
08-07-2016
08-08-2016
08-09-2016
10-10-2016
09-11-2016
08-12-2016
10-01-2017
TK-2 Sprawozdanie o przewozach ładunków transportem kolejowym 2016 1.48.01 kwartał do 35. dnia kalendarzowego po kwartale z danymi za okres od początku roku do końca I, II i III kwartału i do 3 marca 2017 r. z danymi za rok 2016 20-04-2016
11-07-2016
20-10-2016
20-02-2017
05-05-2016
04-08-2016
04-11-2016
03-03-2017
TK-2a Sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym 2015 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 14 marca 2016 r. z danymi za rok 2015 29-02-2016 14-03-2016
TK-3 Sprawozdanie o przewozach pasażerów transportem kolejowym 2015 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 18 kwietnia 2016 r. z danymi za rok 2015
TK-3a Sprawozdanie o przewozach pasażerów w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym 2015 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 24 czerwca 2016 r. z danymi za rok 2015
TK-4 Sprawozdanie o pracy taboru kolejowego 2015 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 14 marca 2016 r. z danymi za rok 2015 01-03-2016 14-03-2016
TK-5 Sprawozdanie o sieci kolejowej i dworcach kolejowych 2015 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 14 kwietnia 2016 r. z danymi za rok 2015
TK-6 Sprawozdanie o taborze kolejowym 2015 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 31 marca 2016 r. z danymi za rok 2015
TK-7 Sprawozdanie o wypadkach kolejowych 2015 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 7 kwietnia 2016 r. z danymi za rok 2015
TL-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie zarejestrowanej floty lotniczej w ULC 2015 1.48.08 1 raz w roku raz w roku z danymi według stanu w dniu 31.XII.2015 r. do 29 lutego 2016 r. z danymi za rok 2015
TWA Wykaz armatorów, którzy posiadają tabor żeglugi śródlądowej 2016 1.48.09 1 raz w roku raz w roku do 17 listopada 2016 r. z danymi wg stanu w dn. 31 października 2016 r 03-11-2016 17-11-2016
TWS-1 Sprawozdanie o długości dróg wodnych śródlądowych i liczbie śluzowań 2015 1.48.09 1 raz w roku raz w roku do 2 marca 2016 r. z danymi za rok 2015 18-02-2016 02-03-2016
Z-03 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach 2016 1.23.02 kwartał raz w kwartale do 11. dnia kalendarzowego po I, II i III kwartale 2016 r. z danymi za okres od początku roku do końca I, II i III kwartału 2016 r. 01-04-2016
01-07-2016
03-10-2016
11-04-2016
11-07-2016
11-10-2016
Z-05 Badanie popytu na pracę 2016 1.23.07 kwartał raz w kwartale do 6. dnia roboczego po kwartale sprawozdawczym 01-04-2016
01-07-2016
03-10-2016
02-01-2017
08-04-2016
08-07-2016
10-10-2016
10-01-2017
Z-06 Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy 2015 1.23.02 1 raz w roku raz w roku do 18 stycznia 2016 r. z danymi za rok 2015
Z-06a
Sporządzają jednostki, które w 2015 r. były zobowiązane do przekazywania kwartalnych sprawozdań Z-03
04-01-2016 18-01-2016
raz w roku do 2 lutego 2016 r. z danymi za rok 2015

Z-06b
Sporządzają jednostki należące do sektora przedsiębiorstw
04-01-2016 02-02-2016
Z-10 Sprawozdanie o warunkach pracy 2015 1.23.09 1 raz w roku raz w roku do 15 stycznia 2016 r. z danymi za rok 2015 01-01-2016 15-01-2016
ZD-2 Sprawozdanie z lecznictwa uzdrowiskowego, stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej 2015 1.29.07 1 raz w roku raz w roku do 28 stycznia 2016 r. z danymi za rok 2015 14-01-2016 28-01-2016
ZD-3 Sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 2015 1.29.07 1 raz w roku raz w roku do 28 stycznia 2016 r. z danymi za rok 2015 08-01-2016 28-01-2016
ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego 2015 1.29.07 1 raz w roku raz w roku do 27 stycznia 2016 r. z danymi za rok 2015 07-01-2016 27-01-2016
ZD-5 Sprawozdanie apteki i punktu aptecznego 2015 1.29.09 1 raz w roku raz w roku do 29 stycznia 2016 r. z danymi za rok 2015 07-01-2016 29-01-2016
Z-KS Karta statystyczna strajku

2016 1.23.11 incydent do 3. dnia roboczego po zakończeniu strajku 01-01-2016 09-01-2017
Z-KW Statystyczna karta wypadku

2016 1.23.10 incydent po zatwierdzeniu protokołu powypadkowego lub sporządzeniu karty wypadku: - część I karty, nie później niż w terminie 14 dni roboczych, - część II uzupełniająca, nie później niż z upływem 6 miesięcy 19-01-2016 30-06-2017
Zał. do F-03, SP, SG-01 środki trwałe Załącznik do sprawozdań: F-03, SP i SG-01 - środki trwałe, dotyczący nakładów na środki trwałe służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych 2015 1.01.12 1 raz w roku raz w roku do 15 lutego 2015 r. za rok 2015
raz w roku do 2 maja 2015 r. za rok 2015
01-02-2016
18-04-2016
15-02-2016
02-05-2016
Z.2.
GRIJHARS
Dane zbiorcze o powierzchni i zbiorach chmielu, odmianach, liczbie plantacji i plantatorów 2015 1.45.07 1 raz w roku Raz w roku do 30 marca 2016 r. (powierzchnia) i do 28 kwietnia 2016 r. (zbiory) z danymi za rok 2015
Z.3.ARR Dane zbiorcze o powierzchni i zbiorach buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru 2015 1.45.07 1 raz w roku Raz w roku do 30 marca 2016 r. z danymi za rok 2015
Formularz ewidencyjny w transporcie morskim


W tabeli znajdują się wzory formularzy sprawozdawczych na rok 2016. Formularze umieszczone zostały w zakładkach, w kolejności alfabetycznej, z wyjątkiem: formularz WINS znajduje się w zakładce A – B, Załącznik do DG-1 w zakładce D – I, Załącznik do L-01, Załącznik do L-03, Załączniki do OS-7 znajdują się w zakładce K – O, Załączniki do R-08, Załącznik do SG-01 znajduje się w zakładce P – S.