Formularze sprawozdawcze

Informacje

Do poprawnego przeglądania formularzy niezbędna jest najnowsza wersja programu Adobe Acrobat Reader - koniecznie wersja językowa opisana Central European.
Program można pobrać klikając tutaj.

Legenda:

Formularze elektroniczne - formularze do wypełnienia on-line przez Internet
Dla systemu Windows, Linux, Mac Aplikacja off-line, do pobrania i zainstalowania na komputerze
Dla systemu Windows
Dla systemu Linux
Wzór formularza, zawierający wymagany zakres danych. Można go wydrukować i w uzasadnionych przypadkach (wyłącznie braku możliwości skorzystania z formy elektronicznej) wypełnić w formie papierowej, a następnie przesłać drogą pocztową w terminie i na adres wskazany w formularzu lub objaśnieniach do formularza, po uprzednim uzgodnieniu z adresatem tej formy przekazania danych.
Wzór formularza w XML Schema

Formularze sprawozdawcze na rok 2017

On line Off line PDF Symbol formularza Nazwa formularza Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
AK-B/m Ankieta koniunktury gospodarczej - budownictwo 2017 1.61.10 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca 01-01-2017
01-02-2017
01-03-2017
01-04-2017
01-05-2017
01-06-2017
01-07-2017
01-08-2017
01-09-2017
01-10-2017
01-11-2017
01-12-2017
11-01-2017
12-02-2017
12-03-2017
10-04-2017
10-05-2017
12-06-2017
10-07-2017
10-08-2017
11-09-2017
10-10-2017
12-11-2017
11-12-2017
AK-H/m Ankieta koniunktury gospodarczej - handel 2017 1.61.10 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca 01-01-2017
01-02-2017
01-03-2017
01-04-2017
01-05-2017
01-06-2017
01-07-2017
01-08-2017
01-09-2017
01-10-2017
01-11-2017
01-12-2017
11-01-2017
12-02-2017
12-03-2017
10-04-2017
10-05-2017
12-06-2017
10-07-2017
10-08-2017
11-09-2017
10-10-2017
12-11-2017
11-12-2017
AK-I/p Ankieta koniunktury gospodarczej - inwestycje 2017 1.61.10 2 razy w roku dwa razy w roku: do 10 marca 2017 r. i 10 października 2017 r. 01-03-2017
01-10-2017
12-03-2017
10-10-2017
AK-P Ankieta koniunktury gospodarczej - przemysł 2017 1.61.10 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca,
raz w kwartale do 10. dnia pierwszego miesiąca kwartału
01-01-2017
01-02-2017
01-03-2017
01-04-2017
01-05-2017
01-06-2017
01-07-2017
01-08-2017
01-09-2017
01-10-2017
01-11-2017
01-12-2017
11-01-2017
12-02-2017
12-03-2017
10-04-2017
10-05-2017
12-06-2017
10-07-2017
10-08-2017
11-09-2017
10-10-2017
12-11-2017
11-12-2017
AK-R Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym 2017 1.45.38 2 razy w roku do 31 lipca 2017 r. z danymi za I półrocze 2017 r.
do 31 stycznia 2018 r. z danymi za II półrocze 2017 r.
14-07-2017

15-01-2018
31-07-2017

31-01-2018
AK-U/m Ankieta koniunktury gospodarczej - usługi 2017 1.61.10 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca 01-01-2017
01-02-2017
01-03-2017
01-04-2017
01-05-2017
01-06-2017
01-07-2017
01-08-2017
01-09-2017
01-10-2017
01-11-2017
01-12-2017
11-01-2017
12-02-2017
12-03-2017
10-04-2017
10-05-2017
12-06-2017
10-07-2017
10-08-2017
11-09-2017
10-10-2017
12-11-2017
11-12-2017
AP-01 Statystyczna ankieta przedsiębiorstw z kapitałem publicznym 2016 1.65.19 1 raz w roku raz w roku do 18 maja 2017 r. z danymi za rok 2016 04-05-2017 18-05-2017
AW-01 Statystyczna ankieta wyznaniowa 2016 1.22.01 1 raz w roku raz w roku do 31 marca 2017 r. z danymi za rok 2016 16-03-2017 31-03-2017
B-01 Sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych 2016 1.47.01 1 raz w roku raz w roku do 24 lutego 2017 r. z danymi za rok 2016 01-02-2017 24-02-2017
B-02 Sprawozdanie o produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych 2016 1.47.01 1 raz w roku raz w roku do 24 lutego 2017 r. z danymi za rok 2016 01-02-2017 24-02-2017
B-05 Sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę i zgłoszeniach z projektem budowlanym budowy obiektów budowlanych 2017 1.47.04 kwartał do 15. dnia kalendarzowego po I, II, III i IV kwartale z danymi za okres od 1 stycznia do końca kwartału 03-04-2017
03-07-2017
02-10-2017
02-01-2018
18-04-2017
17-07-2017
16-10-2017
15-01-2018
B-06 Meldunek o budownictwie mieszkaniowym 2017 1.47.04 miesiąc do 3. dnia roboczego miesiąca z danymi od początku roku do końca poprzedniego miesiąca (sprawozdawczego) 01-02-2017
01-03-2017
03-04-2017
02-05-2017
01-06-2017
03-07-2017
01-08-2017
01-09-2017
02-10-2017
02-11-2017
01-12-2017
02-01-2018
03-02-2017
03-03-2017
05-04-2017
05-05-2017
05-06-2017
05-07-2017
03-08-2017
05-09-2017
04-10-2017
06-11-2017
05-12-2017
04-01-2018
B-07 Sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych oddanych do użytkowania 2017 1.47.04 kwartał do 14. dnia kalendarzowego po kwartale z danymi za I, II, III i IV kwartał 2017 r. 01-04-2017
01-07-2017
01-10-2017
02-01-2018
14-04-2017
14-07-2017
16-10-2017
15-01-2018
B-08 Sprawozdanie o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz domach letnich oddanych do użytkowania 2017 1.47.04 kwartał do 25. dnia kalendarzowego po kwartale z danymi za I, II, III i IV kwartał 2017 r. 03-04-2017
03-07-2017
02-10-2017
02-01-2018
25-04-2017
25-07-2017
25-10-2017
25-01-2018
WINS Wykaz inwestorów (innych niż indywidualni - realizujący budynki mieszkalne na własne potrzeby - oraz fundacje, kościoły i związki wyznaniowe), którzy oddali do użytkowania nowe budynki mieszkalne 2017 1.47.04 miesiąc do 5. dnia roboczego miesiąca z danymi za miesiąc poprzedni 01-02-2017
01-03-2017
03-04-2017
02-05-2017
01-06-2017
03-07-2017
01-08-2017
01-09-2017
02-10-2017
02-11-2017
01-12-2017
02-01-2018
07-02-2017
07-03-2017
07-04-2017
09-05-2017
07-06-2017
07-07-2017
07-08-2017
07-09-2017
06-10-2017
08-11-2017
07-12-2017
08-01-2018
B-09 Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania 2017 1.47.04 miesiąc w ciągu 6 dni roboczych po otrzymaniu powiadomienia o obowiązku sprawozdawczym 14-02-2017
14-03-2017
14-04-2017
16-05-2017
14-06-2017
14-07-2017
14-08-2017
14-09-2017
13-10-2017
15-11-2017
14-12-2017
15-01-2018
21-02-2017
21-03-2017
24-04-2017
23-05-2017
22-06-2017
21-07-2017
22-08-2017
21-09-2017
20-10-2017
22-11-2017
21-12-2017
22-01-2018
BS Sprawozdanie ze sprzedaży usług związanych z obsługą działalności gospodarczej 2016 1.49.08 1 raz w roku raz w roku do 31 maja 2017 r., z danymi za rok 2016 09-05-2017 31-05-2017
C-01 Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług 2017 1.64.03 miesiąc raz w miesiącu do 14. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 01-02-2017
01-03-2017
03-04-2017
02-05-2017
01-06-2017
03-07-2017
01-08-2017
01-09-2017
02-10-2017
02-11-2017
01-12-2017
02-01-2018
14-02-2017
14-03-2017
14-04-2017
15-05-2017
14-06-2017
14-07-2017
14-08-2017
14-09-2017
16-10-2017
14-11-2017
14-12-2017
15-01-2018
C-01b Sprawozdanie o cenach producentów robót budowlano-montażowych 2017 1.64.05 miesiąc raz w miesiącu do 14. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 01-02-2017
01-03-2017
03-04-2017
02-05-2017
01-06-2017
03-07-2017
01-08-2017
01-09-2017
02-10-2017
02-11-2017
01-12-2017
02-01-2018
14-02-2017
14-03-2017
14-04-2017
15-05-2017
14-06-2017
14-07-2017
14-08-2017
14-09-2017
16-10-2017
14-11-2017
14-12-2017
15-01-2018
C-03 Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów spożywczych 2017 1.64.04 miesiąc raz w miesiącu do 12. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 01-02-2017
01-03-2017
03-04-2017
02-05-2017
01-06-2017
03-07-2017
01-08-2017
01-09-2017
02-10-2017
02-11-2017
01-12-2017
02-01-2018
13-02-2017
13-03-2017
12-04-2017
12-05-2017
12-06-2017
12-07-2017
11-08-2017
12-09-2017
12-10-2017
13-11-2017
12-12-2017
12-01-2018
C-04 Sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowych realizowanych na drogach, ulicach i mostach 2017 1.64.06 miesiąc raz w miesiącu do 20. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 01-02-2017
01-03-2017
03-04-2017
02-05-2017
01-06-2017
03-07-2017
01-08-2017
01-09-2017
02-10-2017
02-11-2017
01-12-2017
02-01-2018
20-02-2017
20-03-2017
20-04-2017
22-05-2017
20-06-2017
20-07-2017
21-08-2017
20-09-2017
20-10-2017
20-11-2017
20-12-2017
22-01-2018
C-05 Sprawozdanie o cenach towarów w handlu zagranicznym

2017 1.64.15 miesiąc raz w miesiącu do 16. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 01-02-2017
01-03-2017
03-04-2017
02-05-2017
01-06-2017
03-07-2017
01-08-2017
01-09-2017
02-10-2017
02-11-2017
01-12-2017
02-01-2018
16-02-2017
16-03-2017
18-04-2017
16-05-2017
16-06-2017
17-07-2017
16-08-2017
18-09-2017
16-10-2017
16-11-2017
18-12-2017
16-01-2018
C-06 Sprawozdanie o cenach producentów usług 2017 1.64.16 kwartał raz w kwartale do 15. dnia po zakończeniu kwartału sprawozdawczego 03-04-2017
03-07-2017
02-10-2017
02-01-2018
18-04-2017
17-07-2017
16-10-2017
15-01-2018
C-06/RU Sprawozdanie o cenach producentów usług związanych z zatrudnieniem 2017 1.64.16 kwartał raz w kwartale do 15. dnia po zakończeniu kwartału sprawozdawczego 03-04-2017
03-07-2017
02-10-2017
02-01-2018
18-04-2017
17-07-2017
16-10-2017
15-01-2018
CBSG/01 Badanie podmiotów małych 2016 1.67.08 1 raz w roku raz w roku do 1 września 2017 r. z danymi za rok 2016 10-08-2017 01-09-2017
On line Off line PDF Symbol formularza Nazwa formularza Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
DG-1 Meldunek o działalności gospodarczej 2017 1.61.04 miesiąc raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po każdym miesiącu z danymi za miesiąc poprzedni 01-02-2017
01-03-2017
03-04-2017
02-05-2017
01-06-2017
03-07-2017
01-08-2017
01-09-2017
02-10-2017
02-11-2017
01-12-2017
02-01-2018
07-02-2017 07-03-2017
08-04-2017
09-05-2017
07-06-2017
08-07-2017
07-08-2017
07-09-2017
07-10-2017
08-11-2017
07-12-2017
08-01-2018
Załącznik
do DG-1
Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych 2017 1.47.01 kwartał do 5. dnia roboczego po każdym kwartale, z danymi od 1 stycznia do końca I, II, III i IV kwartału 03-04-2017
03-07-2017
02-10-2017
02-01-2018
08-04-2017
08-07-2017
07-10-2017
08-01-2018
DNU-K Kwartalne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług 2017 1.51.09 kwartał raz na kwartał, do 20. dnia kalendarzowego po kwartale sprawozdawczym z danymi za I, II i III kwartał i do 22 stycznia 2018 r. za IV kwartał 2017 r. 03-04-2017
03-07-2017
02-10-2017
02-01-2018
20-04-2017
20-07-2017
20-10-2017
22-01-2018
DNU-R Roczne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług 2016 1.51.09 1 raz w roku raz w roku do 31 marca 2017 r. z danymi za rok 2016 01-03-2017 31-03-2017
F-01/I-01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe 2017 1.61.01 kwartał/
półrocze
do 20. dnia po kwartale z danymi za okres od początku roku do końca I, II, II kwartału i do 10 lutego 2018 r. z danymi za rok 2016 (liczba pracujących ≥ 50); dwa razy w roku: do 20. dnia po półroczu z danymi za I półrocze i do 10 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017 (liczba pracujących 10-49) 04-04-2017
06-07-2017
05-10-2017
18-01-2018
20-04-2017
20-07-2017
20-10-2017
12-02-2018
F-01/o Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół i innych placówek oświatowych 2016 1.27.04 1 raz w roku raz w roku do 30 kwietnia 2017 r. z danymi za rok 2016 18-04-2017 30-04-2017
F-01/s Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych 2016 1.27.05 1 raz w roku raz w roku do 30 marca 2017 r. z danymi według stanu w dniu 31 grudnia 2016 r. 16-03-2017 30-03-2016
F-01/dk Kwartalne sprawozdanie o finansach instytucji kultury 2017 1.28.10 kwartał do 30 dnia po kwartale z danymi za okres od początku roku do końca I, II III IV kwartału 2017 18-04-2017
17-07-2017
16-10-2017
15-01-2018
02-05-2017
31-07-2017
31-10-2017
31-01-2018
F-02/dk Roczne sprawozdanie o finansach instytucji kultury 2016 1.28.10 1 raz w roku raz w roku do 31 marca 2017 r. z danymi za rok 2016 16-03-2017 31-03-2017
F-03 Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych 2016 1.66.01 1 raz w roku raz w roku do 15 lutego 2017 r. z danymi za rok 2016 01-02-2017 15-02-2017
FDF Formularz działalności finansowej 2016 1.62.11
1.62.12
1.62.13
1 raz w roku raz w roku 90 dni po zakończeniu roku z danymi za rok 2016 13-03-2017 31-03-2017
G-01 Sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów 2016 1.44.05 1 raz w roku raz w roku do 6 marca 2017 r. z danymi za rok 2016 13-02-2017 06-03-2017
G-02a Sprawozdanie bilansowe nośników energii 2017 1.44.01 kwartał raz w kwartale do 15. dnia kalendarzowego po I, II, III kwartale z danymi od 1 stycznia do końca każdego kwartału 31-03-2017
30-06-2017
02-10-2017
18-04-2017
17-07-2017
16-10-2017
G-02b Sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej 2016 1.44.01 1 raz w roku raz w roku do 16 lutego 2017 r. z danymi za rok 2016 01-02-2017 16-02-2017
G-02g Sprawozdanie o infrastrukturze, odbiorcach i sprzedaży gazu z sieci 2016 1.26.06 1 raz w roku raz w roku do 28 kwietnia 2017 r. z danymi za rok 2016 18-04-2017 28-04-2017
G-02o Sprawozdanie o cieple ze źródeł odnawialnych 2016 1.44.01 1 raz w roku raz w roku do 16 lutego 2017 r. z danymi za rok 2016 01-02-2017 16-02-2017
G-03 Sprawozdanie o zużyciu nośników i energii 2016 1.44.01 1 raz w roku raz w roku do 16 lutego 2017 r. z danymi za rok 2016 01-02-2017 16-02-2017
G-04 Sprawozdanie o obrocie środkami ochrony roślin 2016 1.45.13 1 raz w roku raz w roku do 10 lutego 2017 r. z danymi za rok 2016 30-01-2017 10-02-2017
G-06 Sprawozdanie o odpadach nadających się do recyklingu 2016 1.44.05 1 raz w roku raz w roku do 27 lutego 2017 r. z danymi za rok 2016 02-02-2017 27-02-2017
GP Sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiębiorstw 2016 1.61.12 1 raz w roku raz w roku do 31 lipca 2017 r. z danymi za rok 2016 01-06-2017 31-07-2017
H-01/k Kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych 2017 1.49.02 kwartał raz w kwartale do 15. dnia roboczego po kwartale 03-04-2017
03-07-2017
02-10-2017
02-01-2018
24-04-2017
21-07-2017
20-10-2017
22-01-2018
H-01a Sprawozdanie o działalności sklepów, aptek i stacji paliw 2016 1.49.02 1 raz w roku raz w roku do 27 lutego 2017 r. z danymi za rok 2016 06-02-2017 27-02-2017
H-01g Sprawozdanie o sieci placówek gastronomicznych 2016 1.49.05 1 raz w roku raz w roku do 27 lutego 2017 r. z danymi za rok 2016 06-02-2017 27-02-2017
H-01s Sprawozdanie o sprzedaży detalicznej i hurtowej 2016 1.49.02 1 raz w roku raz w roku do 27 lutego 2017 r. z danymi za rok 2016 06-02-2017 27-02-2017
H-01w Sprawozdanie o sieci handlowej 2016 1.49.02 1 raz w roku raz w roku do 27 lutego 2017 r. z danymi za rok 2016 06-02-2017 27-02-2017
H-02n Sprawozdanie o dostawach nawozów dla rolnictwa przez jednostki produkcyjne oraz importerów 2017 1.45.13 półrocze dwa razy w roku: do 20 lipca 2017 r. z danymi za I półrocze,
do 22 stycznia 2018 r. z danymi za rok 2017
07-07-2017

05-01-2018
20-07-2017

22-01-2018
H-02p Sprawozdanie o dostawach pasz dla zwierząt przez jednostki produkcyjne oraz importerów 2017 1.45.13 półrocze dwa razy w roku: do 20 lipca 2017 r. z danymi za I półrocze,
do 22 stycznia 2018 r. z danymi za rok 2017
07-07-2017

05-01-2018
20-07-2017

22-01-2018
I-01 Sprawozdanie o nakładach na środki trwałe 2017 1.66.02 kwartał do 20. dnia po kwartale z danymi od początku roku do końca I, II i III kwartału i do 9 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017 07-04-2017
06-07-2017
06-10-2017
19-01-2018
20-04-2017
20-07-2017
20-10-2017
09-02-2018
IF Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych 2016 1.61.13 1 raz w roku do 1 sierpnia 2017 r. z danymi za rok 2016 01-07-2017 01-08-2017
On line Off line PDF Symbol formularza Nazwa formularza Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
K-01 Sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej 2016 1.28.01 1 raz w roku raz w roku do 23 stycznia 2017 r. z danymi za rok 2016 09-01-2017 23-01-2017
K-02 Sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej 2016 1.28.01 1 raz w roku raz w roku do 23 stycznia 2017 r. z danymi za rok 2016 09-01-2017 23-01-2017
K-03 Sprawozdanie biblioteki 2016 1.28.01 1 raz w roku raz w roku do 10 lutego 2017 r. z danymi za rok 2016 26-01-2017 10-02-2017
K-05 Sprawozdanie z działalności wystawienniczej 2016 1.28.01 1 raz w roku raz w roku do 23 stycznia 2017 r. z danymi za rok 2016 09-01-2017 23-01-2017
K-06 Sprawozdanie z produkcji i usług filmowych 2016 1.28.02 1 raz w roku raz w roku do 23 lutego 2017 r. z danymi za rok 2016 09-02-2017 23-02-2017
K-07 Sprawozdanie z działalności centrum kultury, domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy 2016 1.28.01 1 raz w roku raz w roku do 24 lutego 2017 r. z danymi za rok 2016 10-02-2017 24-02-2017
K-08 Sprawozdanie kina 2016 1.28.02 1 raz w roku raz w roku do 23 stycznia 2017 r. z danymi za rok 2016 09-01-2017 23-01-2017
K-09 Sprawozdanie z organizacji imprez masowych 2016 1.28.08 1 raz w roku raz w roku do 21 lutego 2017 r. z danymi za rok 2016 07-02-2017 21-02-2017
K-10 Sprawozdanie z działalności na rynku dzieł sztuki i antyków 2016 1.28.09 1 raz w roku raz w roku do 6 marca 2017 r. z danymi za rok 2016 21-02-2017 06-03-2017
KFT-1 Sprawozdanie z działalności klubu sportowego 2016 1.30.01 1 raz w roku co 2 lata do 25 stycznia 2017 r. z danymi za rok 2016 09-01-2017 25-01-2017
KFT-2 Sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego 2016 1.30.01 1 raz w roku raz w roku do 25 stycznia 2017 r. z danymi za rok 2016 09-01-2017 25-01-2017
KT-1 Sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego 2017 1.30.03 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia po miesiącu sprawozdawczym 01-02-2017
01-03-2017
03-04-2017
02-05-2017
01-06-2017
03-07-2017
01-08-2017
01-09-2017
02-10-2017
02-11-2017
01-12-2017
02-01-2018
10-02-2017
10-03-2017
10-04-2017
10-05-2017
10-06-2017
10-07-2017
10-08-2017
10-09-2017
10-10-2017
10-11-2017
10-12-2017
10-01-2018
KT-2 Wykorzystanie turystycznego obiektu noclegowego 2016 1.30.03 1 raz w roku raz do roku do 20 stycznia z danymi za rok poprzedni 02-01-2017 20-01-2017
KZ Sprawozdanie podmiotów z kapitałem zagranicznym 2016 1.61.15 1 raz w roku raz w roku do 2 maja 2017 r. z danymi za rok 2016 14-03-2017 04-05-2017
KZZ Sprawozdanie podmiotów posiadających za granicą udziały, oddziały lub zakłady 2016 1.61.16 1 raz w roku raz w roku do 29 września 2017 r. z danymi za rok 2016 08-09-2017 29-09-2017
L-01 Sprawozdanie o lasach publicznych (bez lasów gminnych i wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa) 2016 1.01.03 1 raz w roku raz w roku do 6 lutego 2017 r. z danymi za rok 2016 26-01-2017 06-02-2017
Załącznik
do L-01
załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-01 2016 1.01.03 1 raz w roku raz w roku do 6 lutego 2017 r. z danymi za rok 2016 26-01-2017 06-02-2017
L-02 Sprawozdanie o zadrzewieniach 2016 1.45.23 1 raz w roku raz w roku do 30 stycznia 2017 r. z danymi za rok 2016 16-01-2017 30-01-2017
L-03 Sprawozdanie o lasach prywatnych (osób fizycznych i prawnych) 2016 1.01.03 1 raz w roku raz w roku do 20 lutego 2017 r. z danymi za rok 2016 07-02-2017 20-02-2017
Załącznik
do L-03
załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-03 2016 1.01.03 1 raz w roku raz w roku do 20 lutego 2017 r. z danymi za rok 2016 07-02-2017 20-02-2017
LOT-1 Sprawozdanie o transporcie lotniczym 2016 1.48.08 1 raz w roku raz w roku do 7 marca 2017 r. z danymi za rok 2016
ŁP-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie poczty i o usługach pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 2016 1.48.06 1 raz w roku raz w roku do 17 marca 2017 r. z danymi za rok 2016
ŁP-2 Zestawienie tabelaryczne z danymi o usługach pocztowych i o liczbie placówek pocztowych 2016 1.48.06 1 raz w roku raz w roku do 17 marca 2017 r. z danymi za rok 2016
ŁP-3 Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie abonentów radia i telewizji 2016 1.48.06 1 raz w roku raz w roku do 17 marca 2017 r. z danymi za rok 2016
ŁP-4 Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie operatorów pocztowych, usługach i placówkach pocztowych, operatorów poza operatorem wyznaczonym 2016 1.48.06 1 raz w roku raz w roku do 30 maja 2017 r. z danymi za rok 2016
ŁT-5 Sprawozdanie o środkach technicznych w zakresie radiodyfuzji i abonentach platform cyfrowych 2016 1.48.06 1 raz w roku raz w roku do 22 marca 2017 r. z danymi za rok 2016
ŁT-6 Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz o usługach dostępu do sieci Internet 2016 1.48.06 2 razy w roku dwa razy w roku z danymi za rok 2016:
  • -dane wstępne do 28 kwietnia 2017 r.
  • -dane ostateczne do 16 sierpnia 2017 r.
ŁT-7 Zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie radiokomunikacji oraz o abonentach w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego (w sieciach kablowych) 2016 1.48.06 2 razy w roku dwa razy w roku z danymi za rok 2016:
  • -dane wstępne do 28 kwietnia 2017 r
  • -dane ostateczne do 16 sierpnia 2017 r.
ŁT-10 Sprawozdanie o ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej 2016 1.48.06 1 raz w roku raz w roku do 22 marca 2017 r. z danymi za rok 2016
ŁT-1kkp Sprawozdanie o abonentach ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej i o telefonii stacjonarnej 2017 1.48.06 kwartał raz w kwartale do 10. dnia kalendarzowego po każdym kwartale 03-04-2017
03-07-2017
02-10-2017
02-01-2018
10-04-2017
10-07-2017
10-10-2017
10-01-2018
M-01 Sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych w2016 r. 2016 1.26.01 co 2 lata co dwa lata do 31 marca 2017 r. z danymi za rok 2016 09-03-2017 31-03-2017
Załącznik
do M-01
Załącznik do sprawozdania M-01 - Zasoby mieszkaniowe,dotyczący zieleni osiedlowej w 2016 r. 2016 1.07.07 co 2 lata co 2 lata do 31 marca 2017 r. z danymi za rok 2016 09-03-2017 31-03-2017
M-06 Sprawozdanie o wodociągach, kanalizacji i wywozie nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych 2016 1.26.06 1 raz w roku raz w roku do 2 lutego 2017 r. z danymi za rok 2016 20-01-2017 02-02-2017
M-09 Sprawozdanie o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych 2016 1.26.08 1 raz w roku raz w roku do 22 lutego 2017 r. z danymi za rok 2016 08-02-2017 22-02-2017
MN-01 Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie biotechnologii 2016 1.43.12 1 raz w roku raz w roku do 28 kwietnia 2017 r. z danymi za rok 2016 03-04-2017 28-04-2017
MN-02 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach 2016 1.43.12 1 raz w roku raz w roku do 28 kwietnia 2017 r. z danymi za rok 2016 03-04-2017 28-04-2017
MT-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności metra 2016 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 4 kwietnia 2017 r. z danymi za rok 2016
OD-1 Żłobki i kluby dziecięce 2016 1.25.16 1 raz w roku raz w roku do 1 lutego 2017 r. z danymi za rok 2016 05-01-2017 01-02-2017
OS-1 Sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających 2016 1.01.06 1 raz w roku raz w roku do 28 lutego 2017 r. z danymi za rok 2016 10-02-2017 28-02-2017
OS-3 Sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń 2016 1.01.05 1 raz w roku raz w roku do 30 stycznia 2017 r. z danymi za rok 2016 16-01-2017 30-01-2017
OS-4 Sprawozdanie o poborze wody do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz o napełnianiu stawów rybnych 2016 1.01.05 1 raz w roku raz w roku do 30 stycznia 2017 r. z danymi za rok 2016 16-01-2017 30-01-2017
OS-5 Sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich 2016 1.01.05 1 raz w roku raz w roku do 30 stycznia 2017 r. z danymi za rok 2016 16-01-2017 30-01-2017
OS-6 Sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych) 2016 1.01.08 1 raz w roku raz w roku do 27 stycznia 2017 r. z danymi za rok 2016 12-01-2017 27-01-2017
OS-29/k Kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska 2016 1.01.12 1 raz w roku raz w roku do 31 maja 2017 r. z danymi za rok 2016 17-05-2017 31-05-2017
OS-7 Sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu 2016 1.01.07 1 raz w roku raz w roku do 10 lutego 2017 r. z danymi za rok 2016 20-01-2017 10-02-2017
Zał. nr 1 do OS-7 Załącznik nr 1 do działu 1 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu 2016 1.01.07 1 raz w roku raz w roku do 31 maja 2017 r. z danymi za rok 2016 17-05-2017 31-05-2017
Zał. nr 2a do OS-7 Załącznik nr 2a do działu 2 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu 2016 1.01.07 1 raz w roku raz w roku do 10 lutego 2017 r. z danymi za rok 2016 20-01-2017 10-02-2017
Zał. nr 2b do OS-7 Załącznik nr 2b do działów 3 i 4 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu 2016 1.01.07 1 raz w roku raz w roku do 10 lutego 2017 r. z danymi za rok 2016 20-01-2017 10-02-2017
On line Off line PDF Symbol formularza Nazwa formularza Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
P-01 Sprawozdanie o produkcji

2016 1.46.04 1 raz w roku raz w roku do 27 lutego 2017 r. z danymi za rok 2016 13-02-2017 27-02-2017
P-02 Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach

2017 1.46.04 miesiąc raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po miesiącu sprawozdawczym 01-02-2017
01-03-2017
03-04-2017
02-05-2017
01-06-2017
03-07-2017
01-08-2017
01-09-2017
02-10-2017
02-11-2017
01-12-2017
02-01-2018
07-02-2017
07-03-2017
07-04-2017
09-05-2017
07-06-2017
07-07-2017
07-08-2017
07-09-2017
06-10-2017
08-11-2017
07-12-2017
08-01-2018
PERN-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o długości rurociągów i przetłaczaniu ropy i produktów naftowych 2016 1.48.10 1 raz w roku raz w roku do 6 marca 2017 r. z danymi za rok 2016
PL-1 Sprawozdanie o ruchu samolotów, pasażerów i ładunków w porcie lotniczym 2016 1.48.08 1 raz w roku raz w roku do 27 marca 2017 r. z danymi za rok 2016
PNT-01 Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) 2016 1.43.01 1 raz w roku raz w roku do 20 lutego 2017 r. z danymi za rok 2016 23-01-2017 20-02-2017
PNT-01/a Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) oraz o środkach asygnowanych na prace badawcze i rozwojowe w jednostkach rządowych i samorządowych 2016 1.43.01 1 raz w roku raz w roku do 24 marca 2017 r. z danymi za rok 2016 dotyczącymi nakładów i pracujących w B + R oraz środków asygnowanych na działalność B + R z danymi za rok 2017 dotyczącymi środków planowanych do asygnacji i wydatkowania na działalność B + R 20-02-2017 24-03-2017
PNT-01/s Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) w szkołach wyższych 2016 1.43.01 1 raz w roku raz w roku do 24 marca 2017 r. z danymi za rok 2016 20-02-2017 24-03-2017
PNT-02 Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle 2016 1.43.02 1 raz w roku raz w roku do 14 lutego 2017 r. z danymi za rok 2016 20-01-2017 14-02-2017
PNT-02/u Sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług 2016 1.43.13 1 raz w roku raz w roku do 6 marca 2017 r. z danymi za rok 2016 20-02-2017 06-03-2017
PNT-05 Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie nanotechnologii w jednostkach naukowych 2016 1.43.17 1 raz w roku raz w roku do 11 kwietnia 2017 r. z danymi za rok 2016 15-03-2017 11-04-2017
PNT-06 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie nanotechnologii w przedsiębiorstwach 2016 1.43.17 1 raz w roku raz w roku do 11 kwietnia 2017 r. z danymi za rok 2016 15-03-2017 11-04-2017
PS-01 Sprawozdanie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego 2016 1.25.14 1 raz w roku raz w roku do 6 lutego 2017 r. z danymi za rok 2016 05-01-2017 06-02-2017
PS-02 Sprawozdanie rodzinnej pieczy zastępczej 2016 1.25.14 1 raz w roku raz w roku do 6 lutego 2017 r. z danymi za rok 2016 05-01-2017 07-02-2017
PS-03 Sprawozdanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej 2016 1.25.07 1 raz w roku raz w roku do 30 stycznia 2017 r. z danymi za rok 2016 05-01-2017 30-01-2017
PZP-1 Lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 2016 1.02.04 1 raz w roku raz w roku do 29 kwietnia 2017 r. według stanu na 31 grudnia 2016 r. 14-04-2017 29-04-2017
R-04 Sprawozdanie o stanie upraw rolnych według oceny wiosennej 2017 1.45.06 1 raz w roku raz w roku do 15 maja 2017 r. według stanu w dniu 8 maja 2017 r. 28-04-2017 15-05-2017
R-05Sz Sprawozdanie o powierzchni upraw, plonach i zbiorach 2017 1.45.03 3 razy w roku trzy razy w roku: do 11 lipca 2017 r. plony i zbiory według stanu w dniu 30 czerwca 2017 r.,
do 25 sierpnia 2017 r. plony i zbiory według stanu w dniu 22 sierpnia 2017 r.,
do 27 października 2017 r. ostateczne dane o plonach i zbiorach
30-06-2017


11-08-2017

13-10-2017
11-07-2017


25-08-2017

27-10-2017
R-06 Sprawozdanie o powierzchni upraw i zbiorach roślin pastewnych i pozostałych według użytkowania 2017 1.45.05 1 raz w roku raz w roku do 27 października 2017 r. z danymi za rok 2017 13-10-2017 27-10-2017
R-08 Sprawozdanie o wynikach produkcji ogrodniczej 2016 1.45.08 2 razy w roku dwa razy w roku: do 11 lipca 2017 r. z danymi według stanu w dniu 30 czerwca 2017 r.,
do 7 listopada 2017 r. dane ostateczne
28-06-2017


25-10-2017
11-07-2017


07-11-2017
Zał. nr 1 do R-08 Załącznik nr 1 do R-08 - sprawozdanie o powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami 2017 1.45.08 2 razy w roku do 11 lipca 2017 r.
do 7 listopada 2017 r.
28-06-2017
25-10-2017
11-07-2017
07-11-2017
R-ZW-B Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej 2017 1.45.09 2 razy w roku dwa razy w roku: do 10 lipca 2017 r. według stanu na 1 czerwca 2017 r. i

do 21 grudnia 2017 r. według stanu na 1 grudnia 2017 r.
01-06-2017
27-06-2017

01-12-2017
15-12-2017
26-06-2017
10-07-2017

14-12-2017
21-12-2017
R-ZW-S Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego 2017 1.45.10 3 razy w roku trzy razy w roku: do 17 marca 2017 r. według stanu na 1 marca,

do 10 lipca 2017 r. według stanu na 1 czerwca i

do 21 grudnia 2017 r. według stanu na 1 grudnia
01-03-2017
10-03-2017

01-06-2017
27-06-2017

01-12-2017
15-12-2017
09-03-2017
17-03-2017

26-06-2017
10-07-2017

14-12-2017
21-12-2017
R-09U Sprawozdanie o wielkości ubojów zwierząt gospodarskich 2017 1.45.09
1.45.10
miesiąc raz w miesiącu do 7. dnia roboczego po każdym miesiącu sprawozdawczym 01-02-2017
01-03-2017
03-04-2017
02-05-2017
01-06-2017
03-07-2017
01-08-2017
01-09-2017
02-10-2017
02-11-2017
01-12-2017
02-01-2018
09-02-2017
09-03-2017
11-04-2017
11-05-2017
09-06-2017
11-07-2017
09-08-2017
11-09-2017
10-10-2017
10-11-2017
11-12-2017
10-01-2018
R-09W Sprawozdanie o wylęgach drobiu 2017 1.45.09 miesiąc raz w miesiącu do 7. dnia roboczego po miesiącu sprawozdawczym 01-02-2017
01-03-2017
03-04-2017
02-05-2017
01-06-2017
03-07-2017
01-08-2017
01-09-2017
02-10-2017
02-11-2017
01-12-2017
02-01-2018
09-02-2017
09-03-2017
11-04-2017
11-05-2017
09-06-2017
11-07-2017
09-08-2017
11-09-2017
10-10-2017
10-11-2017
11-12-2017
10-01-2018
R-10S Sprawozdanie o skupie produktów rolnych i leśnych 2017 1.45.12 półrocze dwa razy w roku: do 11 lipca 2017 r. z danymi za I pólrocze 2017 r.
do 11 stycznia 2018 r. z danymi za II pólrocze 2017 r.
27-06-2017

22-12-2017
11-07-2017

11-01-2018
R-10M Meldunek o skupie ważniejszych produktów rolnych 2017 1.45.12 miesiąc raz w miesiącu do 3. dnia roboczego po każdym miesiącu z danymi za miesiąc poprzedni 01-02-2017
01-03-2017
03-04-2017
02-05-2017
01-06-2017
03-07-2017
01-08-2017
01-09-2017
02-10-2017
02-11-2017
01-12-2017
02-01-2018
03-02-2017
03-03-2017
05-04-2017
05-05-2017
05-06-2017
05-07-2017
03-08-2017
05-09-2017
04-10-2017
06-11-2017
05-12-2017
04-01-2018
R-10Ma Meldunek o skupie niektórych gatunków owoców 2017 1.45.12 miesiąc raz w miesiącu od maja do października do 3. dnia roboczego po każdym miesiącu z danymi za miesiąc poprzedni 01-06-2017
03-07-2017
01-08-2017
01-09-2017
02-10-2017
02-11-2017
05-06-2017
05-07-2017
03-08-2017
05-09-2017
04-10-2017
06-11-2017
R-CzBR Czerwcowe badanie rolnicze 2017 1.45.03 1 raz w roku raz w roku do 10 lipca 2017 r. według stanu w dniu 1 czerwca 2017 r. 01.06.2017 27.06.2017
26.06.2017 10.07.2017
R-r-s Badanie sadów według gatunków i odmian 2017 1.45.08 1 raz w roku raz w roku do 30 listopada 2017 r. według stanu w dniu 7 listopada 2017 r. 07.11.2017
21.11.2017
20.11.2017
30.11.2017
RF-01 Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych 2017 1.61.01 kwartał do 30. dnia po kwartale z danymi na koniec I, II, III kwartału i do 22 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017 14-04-2017
14-07-2017
16-10-2017
02-02-2018
02-05-2017
31-07-2017
30-10-2017
22-02-2018
RF-02 Sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań 2017 1.65.21 kwartał do 30. dnia po kwartale z danymi na koniec I, II, III kwartału 2017 r. i do 20 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017 18-04-2017
17-07-2017
16-10-2017
06-02-2018
30-04-2017
30-07-2017
30-10-2017
20-02-2018
RRW-26 Sprawozdanie miesięczne ze skupu mleka oraz produkcji przetworów mlecznych 2017 1.46.12 miesiąc raz w miesiącu do 8. dnia roboczego po miesiącu sprawozdawczym 01-02-2017
01-03-2017
03-04-2017
02-05-2017
01-06-2017
03-07-2017
01-08-2017
01-09-2017
02-10-2017
02-11-2017
01-12-2017
02-01-2018
10-02-2017
10-03-2017
12-04-2017
12-05-2017
12-06-2017
12-07-2017
10-08-2017
12-09-2017
11-10-2017
13-11-2017
12-12-2017
11-01-2018
RRW-27 Sprawozdanie ze skupu surowców oraz produkcji przetworów mlecznych 2016 1.46.12 1 raz w roku raz w roku do 31 marca 2017 r. z danymi za rok 2016 13-03-2017 31-03-2017
S-10 Sprawozdanie o studiach wyższych 2017 1.27.05 1 raz w roku raz w roku do 19 grudnia 2017 r. z danymi według stanu w dniu 30 listopada 2017 r. 30-11-2017 19-12-2017
S-11 Sprawozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów i doktorantów 2017 1.27.05 1 raz w roku raz w roku do 19 grudnia 2017 r. z danymi według stanu w dniu 30 listopada 2017 r. 30-11-2017 19-12-2017
S-12 Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych, instytutach naukowych i badawczych 2016 1.27.05 1 raz w roku raz w roku do 16 stycznia 2017 r. z danymi według stanu w dniu 31 grudnia 2016 r. 09-01-2017 16-01-2016
SFU-OZ Sprawozdanie statystyczne zagranicznych oddziałów ubezpieczeń działających w Polsce 2017 1.67.03 4 razy w roku1 raz w roku
raz w kwartale, 45 dni po kwartale
raz w roku do 31 lipca 2018 r. z danymi za rok 2017
28-04-2017
31-07-2017
30-10-2017
01-02-2018

16-07-2018
15-05-2017
14-08-2017
14-11-2017
14-02-2018

31-07-2018
SG-01 Statystyka gminy: leśnictwo i ochrona środowiska 2016 1.01.03
1.01.07
1 raz w roku raz w roku do 22 lutego 2017 r. z danymi za rok 2016 09-02-2017 22-02-2017
SG-01 Statystyka gminy: środki trwałe 2016 1.66.01 1 raz w roku raz w roku do 15 lutego 2017 r. z danymi za rok 2016 02-02-2017 15-02-2017
SG-01 Statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna 2016 1.26.01 1 raz w roku raz w roku do 22 lutego 2017 r. z danymi za rok 2016 06-02-2017 22-02-2017
SG-01 Statystyka gminy: samorząd i transport 2016 1.02.02
1.48.01
1.48.02
1 raz w roku raz w roku do 22 lutego 2017 r. z danymi za rok 2016 09-02-2017 22-02-2017
Załącznik
do SG-01
Załącznik do sprawozdania SG-01 - statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna 2016 1.26.08 1 raz w roku raz w roku do 15 kwietnia 2017 r. z danymi za rok 2016 03-04-2017 15-04-2017
SOF-1 Sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych 2016 1.04.01 co 2 lata raz w roku do 28 kwietnia 2017 r. z danymi za rok 2016 10-04-2017 28-04-2017
SOF-3 Sprawozdanie z działalności partii politycznych 2016 1.04.06 co 2 lata raz w roku do 28 kwietnia 2017 r. z danymi za rok 2016 23-03-2017 28-04-2017
SOF-4 Sprawozdanie z działalności samorządu gospodarczego i zawodowego 2016 1.04.01 co 2 lata raz w roku do 28 kwietnia 2017 r. z danymi za rok 2016 10-04-2017 28-04-2017
SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa 2016 1.61.05 1 raz w roku raz w roku do 4 maja 2017 r. z danymi za rok 2016 14-03-2017 04-05-2017
SP-3 Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw 2016 1.61.05 1 raz w roku raz w roku do 14 marca 2017 r. z danymi za rok 2016 01-03-2017 14-03-2017
SSI-01 Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach 2017 1.43.14 1 raz w roku raz w roku do 5 maja 2017 r. 20-04-2017 05-05-2017
SSI-02 Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora finansowego 2017 1.43.14 1 raz w roku raz w roku do 5 maja 2017 r. 20-04-2017 05-05-2017
ST-P Statystyka powiatu: samorząd i transport 2016 1.02.02
1.48.02
1 raz w roku raz w roku do 22 lutego 2017 r. z danymi za rok 2016 09-02-2017 22-02-2017
ST-W Statystyka województwa: samorząd i transport 2016 1.02.02
1.48.01
1.48.02
1 raz w roku raz w roku do 22 lutego 2017 r. z danymi za rok 2016 09-02-2017 22-02-2017
On line Off line PDF Symbol formularza Nazwa formularza Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
T-02 Sprawozdanie o usługach w transporcie i łączności 2016 1.48.11 1 raz w roku raz w roku do 14 marca 2017 r. z danymi za rok 2016 17-02-2017 14-03-2017
T-04 Sprawozdanie o towarowym transporcie drogowym zarobkowym 2016 1.48.02 1 raz w roku raz w roku do 17 lutego 2017 r. z danymi za rok 2016 27-01-2017 17-02-2017
T-06 Sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym 2016 1.48.02 1 raz w roku raz w roku do 23 lutego 2017 r. z danymi za rok 2016 03-02-2017 23-02-2017
T-08 Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową 2016 1.48.05 1 raz w roku raz w roku do 2 lutego 2017 r. z danymi za rok 2016 20-01-2017 02-02-2017
T-09 Sprawozdanie o morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej 2016 1.48.05 1 raz w roku raz w roku do 2 lutego 2017 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. 20-01-2017 02-02-2017
T-10 Sprawozdanie o obrotach ładunkowych oraz długości nabrzeży w portach morskich 2016 1.48.05 1 raz w roku raz w roku do 6 lutego 2017 r. z danymi za rok 2016 23-01-2017 06-02-2017
T-11/k Sprawozdanie o taborze i przewozach w żegludze śródlądowej 2017 1.48.09 kwartał raz w kwartale, do 25. dnia po każdym kwartale z danymi za poprzedni kwartał 11-04-2017
12-07-2017
12-10-2017
12-01-2018
25-04-2017
25-07-2017
25-10-2017
25-01-2018
T-11/u Sprawozdanie o taborze żeglugi śródlądowej 2016 1.48.09 1 raz w roku raz w roku do 10 lutego 2017 r. z danymi za rok 2016 30-01-2017 10-02-2017
TD-E Kwestionariusz tygodniowy o przewozach ładunków pojazdem samochodowym 2017 1.48.02 tyg raz w roku dla wylosowanego pojazdu, do 8 dni po wyznaczonym dla danego pojazdu terminie badania; terminy dla wyznaczonych pojazdów będą rozłożone od 2 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
TFI Sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych 2017 1.62.16 półrocze raz w półroczu, 30 dni po zakończeniu I półrocza i 90 dni po zakończeniu II półrocza z danymi za rok 2017 14-07-2017
15-03-2018
31-07-2017
30-03-2018
TK-1 Sprawozdanie o działalności eksploatacyjnej transportu kolejowego 2017 1.48.01 miesiąc raz w miesiącu do 6. dnia roboczego po miesiącu sprawozdawczym 01-02-2017
01-03-2017
03-04-2017
02-05-2017
01-06-2017
03-07-2017
01-08-2017
01-09-2017
02-10-2017
02-11-2017
01-12-2017
02-01-2018
08-02-2017
08-03-2017
10-04-2017
10-05-2017
08-06-2017
10-07-2017
08-08-2017
08-09-2017
09-10-2017
09-11-2017
08-12-2017
09-01-2018
TK-2 Sprawozdanie o przewozach ładunków transportem kolejowym 2017 1.48.01 kwartał do 35. dnia kalendarzowego po kwartale z danymi za okres od początku roku do końca I, II i III kwartału i do 5 marca 2018 r. z danymi za rok 2017 20-04-2017
10-07-2017
23-10-2017
20-02-2018
05-05-2017
04-08-2017
06-11-2017
05-03-2018
TK-2a Sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym 2016 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 14 marca 2017 r. z danymi za rok 2016 01-03-2017 14-03-2017
TK-3 Sprawozdanie o przewozach pasażerów transportem kolejowym 2016 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 18 kwietnia 2017 r. z danymi za rok 2016 03-04-2017 18-04-2017
TK-3a Sprawozdanie o przewozach pasażerów w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym 2016 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 26 czerwca 2017 r. z danymi za rok 2016
TK-4 Sprawozdanie o pracy taboru kolejowego 2016 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 14 marca 2017 r. z danymi za rok 2016 01-03-2017 14-03-2017
TK-5 Sprawozdanie o sieci kolejowej i dworcach kolejowych 2016 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 14 kwietnia 2017 r. z danymi za rok 2016
TK-6 Sprawozdanie o taborze kolejowym 2016 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 31 marca 2017 r. z danymi za rok 2016 20-03-2017 31-03-2017
TK-7 Sprawozdanie o wypadkach kolejowych 2016 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 7 kwietnia 2017 r. z danymi za rok 2016
TL-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie zarejestrowanych statków powietrznych w ULC 2016 1.48.08 1 raz w roku raz w roku do 28 lutego 2017 r. z danymi za rok 2016
TDI Sprawozdanie o transporcie drogowym intermodalnym 2016 1.48.16 1 raz w roku raz w roku do 30 kwietnia 2017 r. z danymi za rok 2016 14-04-2017 30-04-2017
TTI Sprawozdanie o terminalach transportu intermodalnego 2016 1.48.16 1 raz w roku raz w roku do 28 kwietnia 2017 r. z danymi za rok 2016 14-04-2017 28-04-2017
TWA Wykaz armatorów, którzy posiadają tabor żeglugi śródlądowej 2017 1.48.09 1 raz w roku raz w roku do 17 listopada 2017 r. z danymi wg stanu w dn. 31 października 2017 r. 06-11-2017 17-11-2017
TWS-1 Sprawozdanie o długości dróg wodnych śródlądowych i liczbie śluzowań 2016 1.48.09 1 raz w roku raz w roku do 2 marca 2017 r. z danymi za rok 2016 17-02-2017 02-03-2017
Z-02 Sprawozdanie o kosztach pracy 2016 1.24.10 co 4 lata do 18 kwietnia 2017 r. z danymi za rok 2016 24.03.2017 18.04.2017
Z-03 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

2017 1.23.02 kwartał raz na kwartał do 11. dnia kalendarzowego po I, II i III kwartale 2017 r. z danymi za okres od początku roku do końca I, II i III kwartału 2017 r. 03-04-2017
03-07-2017
02-10-2017
11-04-2017
11-07-2017
11-10-2017
Z-05 Badanie popytu na pracę 2017 1.23.07 kwartał raz w kwartale do 6. dnia roboczego po kwartale sprawozdawczym 03-04-2017
03-07-2017
02-10-2017
02-01-2018
10-04-2017
10-07-2017
09-10-2017
09-01-2018
Z-06 Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy

2016 1.23.02 1 raz w roku raz w roku do 18 stycznia 2017 r. z danymi za rok 2016
Z-06a
Sporządzają jednostki, które w 2016 r. były zobowiązane do przekazywania kwartalnych sprawozdań Z-03
02-01-2017 18-01-2017
raz w roku do 2 lutego 2017 r. z danymi za rok 2016

Z-06b
Sporządzają jednostki należące do sektora przedsiębiorstw
02-01-2017 02-02-2017
Z-10 Sprawozdanie o warunkach pracy 2016 1.23.09 1 raz w roku raz w roku do 15 stycznia 2017 r. z danymi za rok 2016 01-01-2017 15-01-2017
Z-12 Sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń według zawodów 2016 1.24.02 co 2 lata raz w roku do dnia 31 marca 2017 r. z danymi za rok 2016 01.03.2017 31.03.2017
Z-14 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w administracji publicznej 2016 1.24.05 1 raz w roku raz w roku do 10 kwietnia 2017 r. z danymi za rok 2016 23-03-2017 10-04-2017
ZD-2 Sprawozdanie z lecznictwa uzdrowiskowego, stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej 2016 1.29.07 1 raz w roku raz w roku do 27 stycznia 2017 r. z danymi za rok 2016 13-01-2017 27-01-2017
ZD-3 Sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 2016 1.29.07 1 raz w roku raz w roku do 27 stycznia 2017 r. z danymi za rok 2016 05-01-2017 27-01-2017
ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego 2016 1.29.07 1 raz w roku raz w roku do 27 stycznia 2017 r. z danymi za rok 2016 09-01-2017 27-01-2017
ZD-5 Sprawozdanie apteki i punktu aptecznego 2016 1.29.09 1 raz w roku raz w roku do 31 stycznia 2017 r. z danymi za rok 2016 09-01-2017 31-01-2017
Z-KS Karta statystyczna strajku 2017 1.23.11 incydent do 3. dnia roboczego po zakończeniu strajku 01-01-2017 09-01-2018
Z-KW Statystyczna karta wypadku 2017 1.23.10 incydent po zatwierdzeniu protokołu powypadkowego lub sporządzeniu karty wypadku: # - część I karty, nie później niż w terminie 14 dni roboczych, # - część II uzupełniająca, nie później niż z upływem 6 miesięcy 19-01-2017 30-06-2018
Zał. do F-03, SP, SG-01 środki trwałe Załącznik do sprawozdań: F-03, SP i SG-01 - środki trwałe, dotyczący nakładów na środki trwałe służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych 2016 1.01.12 1 raz w roku raz w roku do 15 lutego 2017 r. za rok 2016

raz w roku do 4 maja 2017 r. za rok 2016
01-02-2017


21-04-2017
15-02-2017


04-05-2017
Z.2.
GRIJHARS
Dane zbiorcze powierzchni i zbiorach chmielu, odmianach, liczbie plantacji i plantatorów 2016 1.45.07 1 raz w roku raz w roku do 30 marca 2017 r. (powierzchnia) i do 28 kwietnia 2017 r. (zbiory) z danymi za rok 2016
Z.3.ARR Dane zbiorcze o powierzchni i zbiorach buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru 2016 1.45.07 1 raz w roku raz w roku do 30 marca 2017 r. z danymi za rok 2016
Formularz ewidencyjny w transporcie morskim


W tabeli znajdują się wzory formularzy sprawozdawczych na rok 2017. Formularze umieszczone zostały w zakładkach, w kolejności alfabetycznej, z wyjątkiem: formularz WINS znajduje się w zakładce A-B, Załącznik do DG-1 w zakładce D-I, Załącznik do L-01, Załącznik do L-03, Załączniki do OS-7 znajdują się w zakładce K-O, Załączniki do R-08, Załącznik do SG-01 znajduje się w zakładce P-S.

Aplikacje off-line, które pozostały w 2016 r., będą zamieszczane sukcesywnie w miarę zbliżania się terminu ich składania.

Równocześnie prosimy o niewykorzystywanie aplikacji off-line z roku 2016 (za wyjątkiem aplikacji, które dotyczą sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i półrocznych kończących rok 2016), ponieważ są one nieaktualne dla sprawozdań obowiązujących w roku 2017.

Uprzejmie informujemy, że w przypadku korzystania z innych przeglądarek niż Internet Explorer wersja: 8, 9, 10 oraz Mozilla Firefox wersja 10, w celu poprawnego wydruku sprawozdań w formacie .pdf bezpośrednio ze strony internetowej, niezbędne jest wcześniejsze pobranie wybranego pliku i zapisanie go na dysku.