Zestawy danych (formularze)

Informacje

Do poprawnego przeglądania formularzy niezbędna jest najnowsza wersja programu Adobe Acrobat Reader — koniecznie wersja językowa opisana Central European.
Program można pobrać klikając tutaj.

Legenda:

Zestawy danych (formularze) elektroniczne — zestawy danych (formularze) do wypełnienia on-line przez Internet
Dla systemu Windows, Linux, Mac Aplikacja off-line, do pobrania i zainstalowania na komputerze
Dla systemu Windows
Dla systemu Linux
Zestawy danych (formularze), zawierające wymagany zakres danych. Można je wydrukować i w uzasadnionych przypadkach (wyłącznie braku możliwości skorzystania z formy elektronicznej) wypełnić w formie papierowej, a następnie przesłać drogą pocztową w terminie i na adres wskazany w formularzu lub objaśnieniach do formularza, po uprzednim uzgodnieniu z adresatem tej formy przekazania danych.
Wzór zestawu danych (formularza) w XML Schema

Zestawy danych (formularze) na rok 2019

On line Off line PDF Symbol zestawu danych Nazwa zestawu danych Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
AK-B/m Ankieta koniunktury gospodarczej – budownictwo 2019 1.61.10 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca 01-01-2019
01-02-2019
01-03-2019
01-04-2019
01-05-2019
01-06-2019
01-07-2019
01-08-2019
01-09-2019
01-10-2019
01-11-2019
01-12-2019
10-01-2019
11-02-2019
11-03-2019
10-04-2019
10-05-2019
10-06-2019
10-07-2019
12-08-2019
10-09-2019
10-10-2019
12-11-2019
10-12-2019
AK-H/m Ankieta koniunktury gospodarczej – handel 2019 1.61.10 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca 01-01-2019
01-02-2019
01-03-2019
01-04-2019
01-05-2019
01-06-2019
01-07-2019
01-08-2019
01-09-2019
01-10-2019
01-11-2019
01-12-2019
10-01-2019
11-02-2019
11-03-2019
10-04-2019
10-05-2019
10-06-2019
10-07-2019
12-08-2019
10-09-2019
10-10-2019
12-11-2019
10-12-2019
AK-I/p Ankieta koniunktury gospodarczej – inwestycje 2019 1.61.10 2 razy w roku dwa razy w roku: do 11 marca 2019 r. i 10 października 2019 r. 01-03-2019
01-10-2019
11-03-2019
10-10-2019
AK-P Ankieta koniunktury gospodarczej – przemysł 2019 1.61.10 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca,
raz w kwartale do 10. dnia pierwszego miesiąca kwartału
01-01-2019
01-02-2019
01-03-2019
01-04-2019
01-05-2019
01-06-2019
01-07-2019
01-08-2019
01-09-2019
01-10-2019
01-11-2019
01-12-2019
10-01-2019
11-02-2019
11-03-2019
10-04-2019
10-05-2019
10-06-2019
10-07-2019
12-08-2019
10-09-2019
10-10-2019
12-11-2019
10-12-2019
AK-R Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym 2019 1.45.38 2 razy w roku do 25 lipca 2019 r. za I półrocze 2019 r.
do 27 stycznia 2020 r. za II półrocze 2019 r.
15-07-2019
15-01-2020
25-07-2019
27-01-2020
AK-U/m Ankieta koniunktury gospodarczej – usługi 2019 1.61.10 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca 01-01-2019
01-02-2019
01-03-2019
01-04-2019
01-05-2019
01-06-2019
01-07-2019
01-08-2019
01-09-2019
01-10-2019
01-11-2019
01-12-2019
10-01-2019
11-02-2019
11-03-2019
10-04-2019
10-05-2019
10-06-2019
10-07-2019
12-08-2019
10-09-2019
10-10-2019
12-11-2019
10-12-2019
AP-01 Statystyczna ankieta przedsiębiorstw z kapitałem publicznym 2018 1.65.19 1 raz w roku raz w roku do 18 maja 2019 r. z danymi za rok 2018 06-05-2019 20-05-2019
AW-01 Statystyczna ankieta wyznaniowa 2018 1.22.01 1 raz w roku raz w roku do 29 marca 2019 r. z danymi za rok 2018 17-03-2019 29-03-2019
B-01 Sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych 2018 1.47.01 1 raz w roku raz w roku do 24 lutego 2019 r. z danymi za rok 2018 01-02-2019 25-02-2019
B-02 Sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych 2018 1.47.01 1 raz w roku raz w roku do 24 lutego 2019 r. z danymi za rok 2018 01-02-2019 25-02-2019
B-05 Sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę i zgłoszeniach z projektem budowlanym budowy obiektów budowlanych 2019 1.47.04 kwartał raz w kwartale do 15 kwietnia 2019 r. za I kwartał 2019 r., do 15 lipca 2019 r. za II kwartał 2019 r., do 15 października 2019 r. za III kwartał 2019 r. i do 15 stycznia 2020 r. za IV kwartał 2019 r. 01-04-2019
01-07-2019
01-10-2019
02-01-2020
15-04-2019
15-07-2019
15-10-2019
15-01-2020
B-06 Meldunek o budownictwie mieszkaniowym 2019 1.47.04 miesiąc raz w miesiącu do 3. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc i do 7 stycznia 2020 r. za grudzień 2019 r. 01-02-2019
01-03-2019
01-04-2019
02-05-2019
03-06-2019
01-07-2019
01-08-2019
02-09-2019
01-10-2019
04-11-2019
02-12-2019
02-01-2020
05-02-2019
05-03-2019
03-04-2019
07-05-2019
05-06-2019
03-07-2019
05-08-2019
04-09-2019
03-10-2019
06-11-2019
04-12-2019
07-01-2020
B-07 Sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych oddanych do użytkowania 2019 1.47.04 kwartał raz w kwartale do 14 kwietnia 2019 r. za I kwartał 2019 r., do 14 lipca 2019 r. za II kwartał 2019 r., do 14 października 2019 r. za III kwartał 2019 r., do 14 stycznia 2020 r. za IV kwartał 2019 r. 01-04-2019
01-07-2019
01-10-2019
02-01-2020
15-04-2019
15-07-2019
14-10-2019
14-01-2020
B-08 Sprawozdanie o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz domach letnich oddanych do użytkowania 2019 1.47.04 kwartał raz w kwartale do 25 kwietnia 2019 r. za I kwartał 2019 r., do 25 lipca 2019 r. za II kwartał 2019 r., do 25 października 2019 r. za III kwartał 2019 r., do 25 stycznia 2020 r. za IV kwartał 2019 r. 01-04-2019
01-07-2019
01-10-2019
02-01-2020
25-04-2019
25-07-2019
25-10-2019
25-01-2020
WINS Wykaz inwestorów (innych niż indywidualni – realizujący budynki mieszkalne na własne potrzeby – oraz fundacje, kościoły i związki wyznaniowe), którzy oddali do użytkowania nowe budynki mieszkalne 2019 1.47.04 miesiąc raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc 01-02-2019
01-03-2019
01-04-2019
02-05-2019
03-06-2019
01-07-2019
01-08-2019
02-09-2019
01-10-2019
04-11-2019
02-12-2019
02-01-2020
07-02-2019
07-03-2019
05-04-2019
09-05-2019
07-06-2019
05-07-2019
07-08-2019
06-09-2019
07-10-2019
08-11-2019
06-12-2019
09-01-2020
B-09 Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania 2019 1.47.04 kwartał raz w kwartale do 19 kwietnia 2019 r. za I kwartał 2019, do 19 lipca 2019 r. za II kwartał 2019 r., do 21 października 2019 r. za III kwartał 2019 i do 23 stycznia 2020 za IV kwartał 2019 r. 14-02-2019
16-05-2019
14-08-2019
18-11-2019
19-04-2019
19-07-2019
21-10-2019
23-01-2020
BS Sprawozdanie ze sprzedaży usług związanych z obsługą działalności gospodarczej 2018 1.49.08 1 raz w roku raz w roku do 31 maja 2019 r., z danymi za rok 2018 06-05-2019 31-05-2019
C-01 Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług 2019 1.64.03 miesiąc raz w miesiącu do 14. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 01-02-2019
01-03-2019
01-04-2019
02-05-2019
03-06-2019
01-07-2019
01-08-2019
02-09-2019
01-10-2019
04-11-2019
02-12-2019
02-01-2020
14-02-2019
14-03-2019
15-04-2019
14-05-2019
14-06-2019
15-07-2019
14-08-2019
16-09-2019
14-10-2019
14-11-2019
16-12-2019
14-01-2020
C-01b Sprawozdanie o cenach producentów robót budowlano-montażowych 2019 1.64.05 miesiąc raz w miesiącu do 14. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 01-02-2019 01-03-2019
01-04-2019
02-05-2019
03-06-2019
01-07-2019
01-08-2019
02-09-2019
01-10-2019
04-11-2019
02-12-2019
02-01-2020
14-02-2019
14-03-2019
15-04-2019
14-05-2019
14-06-2019
15-07-2019
14-08-2019
16-09-2019
14-10-2019
14-11-2019
16-12-2019
14-01-2020
C-03 Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów spożywczych 2019 1.64.04 miesiąc raz w miesiącu do 12. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 01-02-2019
01-03-2019
01-04-2019
02-05-2019
03-06-2019
01-07-2019
01-08-2019
02-09-2019
01-10-2019
04-11-2019
02-12-2019
02-01-2020
12-02-2019
12-03-2019
12-04-2019
13-05-2019
12-06-2019
12-07-2019
12-08-2019
12-09-2019
11-10-2019
12-11-2019
12-12-2019
13-01-2020
C-04 Sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowych realizowanych na drogach, ulicach i mostach 2019 1.64.06 miesiąc raz w miesiącu do 20. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 01-02-2019
01-03-2019
01-04-2019
02-05-2019
03-06-2019
01-07-2019
01-08-2019
02-09-2019
01-10-2019
04-11-2019
02-12-2019
02-01-2020
20-02-2019
20-03-2019
23-04-2019
20-05-2019
21-06-2019
22-07-2019
20-08-2019
20-09-2019
21-10-2019
25-11-2019
20-12-2018
20-01-2020
C-05 Sprawozdanie o cenach towarów w handlu zagranicznym

2019 1.64.15 miesiąc raz w miesiącu do 16. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 01-02-2019
01-03-2019
01-04-2019
02-05-2019
03-06-2019
01-07-2019
01-08-2019
02-09-2019
01-10-2019
02-11-2019
02-12-2019
02-01-2020
17-02-2019
17-03-2019
16-04-2019
16-05-2019
16-06-2019
16-07-2019
18-08-2019
16-09-2019
16-10-2019
17-11-2019
16-12-2019
16-01-2020
C-06 Sprawozdanie o cenach producentów usług 2019 1.64.16 kwartał raz w kwartale do: 15 kwietnia 2019 r. z danymi za I kw.2019 r.; 15 lipca 2019 r. z danymi za II kw. 2019 r.; 15 października 2019 r. za III kw. 2019 r.; 15 stycznia 2020 r. za IV kw. 2019 r. 01-04-2019
01-07-2019
01-10-2019
02-01-2020
15-04-2019
15-07-2019
15-10-2019
15-01-2020
C-09 Sprawozdanie o cenach producentów uslugtransportu, gospodarki magazynowej i telekomunikacji 2019 1.64.16 kwartał raz w kwartale do 15 kwietnia 2019 r. za I kwartał 2019 r., do 15 lipca za II kwartał 2019 r., do 15 października 2019 r. za III kwartał 2019 r., do 15 stycznia 2020 r. za IV kwartał 2019 r. 01-04-2019
01-07-2019
01-10-2019
02-01-2020
15-04-2019
15-07-2019
15-10-2019
15-01-2020
CBSG/01 Badanie podmiotów małych 2018 1.67.08 1 raz w roku raz w roku do 3 września 2019 r. z danymi za rok 2018 09-08-2019 03-09-2019
On line Off line PDF Symbol zestawu danych Nazwa zestawu danych Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
DG-1 Meldunek o działalności gospodarczej 2019 1.23.02 miesiąc raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po każdym miesiącu z danymi za miesiąc poprzedni 01-02-2019
01-03-2019
03-04-2019
02-05-2019
01-06-2019
02-07-2019
01-08-2019
03-09-2019
01-10-2019
02-11-2019
03-12-2019
02-01-2020
07-02-2019
07-03-2019
05-04-2019
09-05-2019
07-06-2019
05-07-2019
07-08-2019
06-09-2019
07-10-2019
08-11-2019
06-12-2019
09-01-2020
Załącznik
do DG-1
Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych 2019 1.47.01 kwartał raz w kwartale do 5 kwietnia 2019 r. za I kwartał 2019 r., do 5 lipca 2019 r. za I półrocze 2019 r., do 7 października 2019 r. za trzy kwartały 2019 r., do 9 stycznia 2020 r. za rok 2019 01-04-2019
01-07-2019
01-10-2019
02-01-2020
05-04-2019
05-07-2019
07-10-2019
09-01-2020
DNU-K Kwartalne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług 2019 1.51.09 kwartał raz w kwartale do 20 kwietnia 2019 r. za I kwartał 2019 r., do 20 lipca 2019 r. za II kwartał 2019 r., do 22 października 2019 r. za III kwartał 2019 r., do 21 stycznia 2020 r. za IV kwartał 2019 r. 01-04-2019
01-07-2019
01-10-2019
02-01-2020
23-04-2019
22-07-2019
21-10-2019
20-01-2020
DNU-R Roczne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług 2018 1.51.09 1 raz w roku raz w roku do 1 kwietnia 2019 r. z danymi za rok 2018 04-03-2019 01-04-2019
F-01/I-01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe 2019 1.46.01 kwartał/
półrocze
raz w kwartale: do 19 kwietnia 2019 r. za I kwartał 2019 r., do 19 lipca 2019 r. za I półrocze 2019 r., do 21 października 2019 r. za trzy kwartały 2019 r., do 10 lutego 2020 r. za rok 2019; (liczba pracujących ≥ 50); raz w półroczu: do 19 lipca 2019 r. za I półrocze 2019 r., do 10 lutego 2020 r. za rok 2019; (liczba pracujących 10-49) 04-04-2019
05-07-2019
04-10-2019
17-01-2020
17-01-2020
19-04-2019
19-07-2019
21-10-2019
10-02-2020
10-02-2020
F-01/o Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół i innych placówek oświatowych 2018 1.27.04 1 raz w roku raz w roku do 30 kwietnia 2019 r. z danymi za rok 2018 16-04-2019 30-04-2019
F-01/s Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych 2018 1.27.05 1 raz w roku raz w roku do 29 marca 2019 r. z danymi za rok 2018 15-03-2019 29-03-2019
F-01/dk Kwartalne sprawozdanie o finansach instytucji kultury 2019 1.28.10 kwartał raz w kwartale: do 30 kwietnia 2019 r. za I kwartał 2019 r., do 30 lipca 2019 r. za I półrocze 2019 r., do 30 października 2019 r. za trzy kwartały 2019 r., do 30 stycznia 2020 r. za rok 2019 15-04-2019
16-07-2019
15-10-2019
15-01-2020
30-04-2019
30-07-2019
30-10-2019
30-01-2020
F-02/dk Roczne sprawozdanie o finansach instytucji kultury 2018 1.28.10 1 raz w roku raz w roku do 31 marca 2019 r. z danymi za rok 2018 15-03-2019 01-04-2019
F-03 Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych 2018 1.66.01 1 raz w roku raz w roku do 15 lutego 2019 r. z danymi za rok 2018 01-02-2019 15-02-2019
FDF Formularz działalności finansowej 2018 1.62.11;
1.62.12;
1.62.13;
1.62.20
1 raz w roku raz w roku do 2 kwietnia 2019 r. z danymi za rok 2018 12-03-2019 02-04-2019
G-01 Sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów 2018 1.44.05 1 raz w roku raz w roku do 6 marca 2019 r. z danymi za rok 2018 13-02-2019 06-03-2019
G-02a Sprawozdanie bilansowe nośników energii 2019 1.44.01 kwartał raz w kwartale do 15 kwietnia 2019 r. za I kwartał 2019 r., do 15 lipca 2019 r. za I półrocze 2019 r., do 15 października 2019 r. za trzy kwartały 2019 r. 01-04-2019
01-07-2019
01-10-2019
15-04-2019
15-07-2019
15-10-2019
G-02b Sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej 2018 1.44.01 1 raz w roku raz w roku do 18 lutego 2019 r. z danymi za rok 2018 28-01-2019 18-02-2019
G-02g Sprawozdanie o infrastrukturze, odbiorcach i sprzedaży gazu z sieci 2018 1.26.06 1 raz w roku raz w roku do 30 kwietnia 2019 r. z danymi za rok 2018 15-04-2019 30-04-2019
G-02o Sprawozdanie o cieple ze źródeł odnawialnych 2018 1.44.01 1 raz w roku raz w roku do 18 lutego 2019 r. z danymi za rok 2018 28-01-2019 18-02-2019
G-03 Sprawozdanie o zużyciu nośników i energii 2018 1.44.01 1 raz w roku raz w roku do 18 lutego 2019 r. z danymi za rok 2018 28-01-2019 18-02-2019
G-04 Sprawozdanie o obrocie środkami ochrony roślin 2018 1.45.13 1 raz w roku raz w roku do 11 lutego 2019 r. z danymi za rok 2018 30-01-2019 11-02-2019
G-06 Sprawozdanie o odpadach nadających się do recyklingu 2018 1.44.05 1 raz w roku raz w roku do 27 lutego 2019 r. z danymi za rok 2018 01-02-2019 27-02-2019
GP Sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiębiorstw 2018 1.61.12 1 raz w roku raz w roku do 31 lipca 2019 r. z danymi za rok 2018 03-06-2019 31-07-2019
H-01/k Kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych 2019 1.49.02 kwartał raz w kwartale do 19 kwietnia 2019 r. za I kwartał 2019 r., do 19 lipca 2019 r. za II kwartał 2019 r., do 21 października 2019 r. za III kwartał 2019 r., do 23 stycznia 2020 r. za IV kwartał 2019 r. 01-04-2019
01-07-2019
01-10-2019
02-01-2020
19-04-2019
19-07-2019
21-10-2019
23-01-2020
H-01a Sprawozdanie o działalności sklepów, aptek i stacji paliw 2018 1.49.02 1 raz w roku raz w roku do 27 lutego 2019 r. z danymi za rok 2018 04-02-2019 27-02-2019
H-01g Sprawozdanie o sieci placówek gastronomicznych 2018 1.49.05 1 raz w roku raz w roku do 27 lutego 2019 r. z danymi za rok 2018 06-02-2019 27-02-2019
H-01s Sprawozdanie o sprzedaży detalicznej i hurtowej 2018 1.49.02 1 raz w roku raz w roku do 27 lutego 2019 r. z danymi za rok 2018 04-02-2019 27-02-2019
H-01w Sprawozdanie o sieci handlowej 2018 1.49.02 1 raz w roku raz w roku do 27 lutego 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r. 04-02-2019 27-02-2019
H-02n Sprawozdanie o dostawach nawozów dla rolnictwa przez jednostki produkcyjne oraz importerów 2019 1.45.13 półrocze 2 razy w roku: do 22 lipca 2019 r. za I półrocze 2018 r.; do 22 stycznia 2020 r. za rok 2019 05-07-2019
07-01-2020
22-07-2019
22-01-2020
H-02p Sprawozdanie o dostawach pasz dla zwierząt przez jednostki produkcyjne oraz importerów 2019 1.45.13 półrocze 2 razy w roku: do 22 lipca 2019 r. za I półrocze 2018 r.; do 22 stycznia 2020 r. za rok 2019 05-07-2019
07-01-2020
22-07-2019
22-01-2020
I-01 Sprawozdanie o nakładach na środki trwałe 2019 1.66.02 kwartał raz w kwartale do 19 kwietnia 2019 r. za I kwartał 2019 r., do 19 lipca 2019 r. za I półrocze 2019 r., do 18 października 2019 r. za trzy kwartały 2019 r., do 7 lutego 2020 r. za rok 2019 05-04-2019
05-07-2019
07-10-2019
15-01-2020
19-04-2019
19-07-2019
18-10-2019
07-02-2020
IF Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych 2018 1.61.13 1 raz w roku raz w roku do 31 lipca 2019 r. z danymi za rok 2018 01-07-2019 31-07-2019
On line Off line PDF Symbol zestawu danych Nazwa zestawu danych Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
K-01 Sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej 2018 1.28.01 1 raz w roku raz w roku do 23 stycznia 2019 r. z danymi za rok 2018 08-01-2019 23-01-2019
K-02 Sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej 2018 1.28.01 1 raz w roku raz w roku do 23 stycznia 2019 r. z danymi za rok 2018 08-01-2019 23-01-2019
K-03 Sprawozdanie biblioteki 2018 1.28.01 1 raz w roku raz w roku do 19 lutego 2019 r. z danymi za rok 2018 25-01-2019 19-02-2019
K-05 Sprawozdanie z działalności wystawienniczej 2018 1.28.01 1 raz w roku raz w roku do 23 stycznia 2019 r. z danymi za rok 2018 07-01-2019 23-01-2019
K-06 Sprawozdanie z produkcji filmowej 2018 1.28.02 1 raz w roku raz w roku do 22 lutego 2018 r. z danymi za rok 2018 08-02-2019 22-02-2019
K-07 Sprawozdanie z działalności centrum kultury, domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy 2018 1.28.01 1 raz w roku raz w roku do 22 lutego 2019 r. z danymi za rok 2018 11-02-2019 22-02-2019
K-08 Sprawozdanie kina 2018 1.28.02 1 raz w roku raz w roku do 23 stycznia 2019 r. z danymi za rok 2018 08-01-2019 23-01-2019
K-09 Sprawozdanie z organizacji imprez masowych 2018 1.28.08 1 raz w roku raz w roku do 21 lutego 2019 r. z danymi za rok 2018 07-02-2019 21-02-2019
K-10 Sprawozdanie z działalności na rynku dzieł sztuki i antyków 2018 1.28.09 1 raz w roku raz w roku do 6 marca 2019 r. z danymi za rok 2018 21-02-2019 06-03-2019
KFT-1 Sprawozdanie z działalności klubu sportowego 2018 1.30.01 co 2 lata co 2 lata do 25 stycznia 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r. 09-01-2019 25-01-2019
KFT-2 Sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego 2018 1.30.01 1 raz w roku raz w roku do 25 stycznia 2019 r. z danymi za rok 2018 09-01-2019 25-01-2019
KFT-OB/a Sprawozdanie o gminnych obiektach sportowych 2018 1.30.01 co 4 lata co 4 lata do 1 lutego 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r. 15-01-2019 01-02-2019
KFT-OB/b Sprawozdanie o obiektach sportowych 2018 1.30.01 co 4 lata co 4 lata do 15 kwietnia 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r. 01-04-2019 15-04-2019
KK-02 Sprawozdanie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w samorządzie gminnym 2019 1.28.11 1 raz w roku Co 4 lata do 30 września 2019 r. według stanu na 30 czerwca 2019 r. 03-09-2019 30-09-2019
KT-1 Sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego 2019 1.30.03 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia po miesiącu sprawozdawczym 01-02-2019
01-03-2019
01-04-2019
02-05-2019
03-06-2019
01-07-2019
01-08-2019
02-09-2019
01-10-2019
04-11-2019
02-12-2019
02-01-2020
10-02-2019
10-03-2019
10-04-2019
10-05-2019
10-06-2019
10-07-2019
10-08-2019
10-09-2019
10-10-2019
10-11-2019
10-12-2019
10-01-2020
KT-2 Wykorzystanie turystycznego obiektu noclegowego 2018 1.30.03 1 raz w roku raz do roku do 21 stycznia z danymi za rok 2018 02-01-2019 21-01-2019
KZZ Sprawozdanie podmiotów posiadających jednostki zagraniczne 2018 1.61.16 1 raz w roku raz w roku do 30 września 2019 r. z danymi za rok 2018 10-09-2019 30-09-2019
L-01 Sprawozdanie o lasach publicznych (bez lasów gminnych i wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa) 2018 1.01.03 1 raz w roku raz w roku do 6 lutego 2019 r. z danymi za rok 2018 24-01-2019 06-02-2019
Załącznik
do L-01
Załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-01 2018 1.01.03 1 raz w roku raz w roku do 6 lutego 2019 r. z danymi za rok 2018 24-01-2019 06-02-2019
L-02 Sprawozdanie o zadrzewieniach 2018 1.45.23 1 raz w roku raz w roku do 31 stycznia 2019 r. z danymi za rok 2018 18-01-2019 31-01-2019
L-03 Sprawozdanie o lasach prywatnych (osób fizycznych i prawnych) 2018 1.01.03 1 raz w roku raz w roku do 20 lutego 2019 r. z danymi za rok 2018 07-02-2019 20-02-2019
Załącznik
do L-03
załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-03 2018 1.01.03 1 raz w roku raz w roku do 20 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017 07-02-2019 20-02-2019
LOT-1 Sprawozdanie o transporcie lotniczym 2018 1.48.08 1 raz w roku raz w roku do 5 marca 2019 r. z danymi za rok 2018
ŁP-3 Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie abonentów radia i telewizji 2018 1.28.03;
1.48.06
1 raz w roku raz w roku do 18 marca 2019 r. z danymi za rok 2018
ŁP-4 Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie operatorów pocztowych, usługach i placówkach pocztowych, operatorów poza operatorem wyznaczonym 2018 1.48.06 1 raz w roku raz w roku do 30 maja 2019 r. z danymi za rok 2018
M-01 Sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych 2018 1.26.01 co 2 lata co 2 lata do 29 marca 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r. 04-03-2019 29-03-2019
Zał. do M-01 Sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych 2018 1.26.01 co 2 lata co 2 lata do 29 marca 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r. 04-03-2019 29-03-2019
M-06 Sprawozdanie o wodociągach i kanalizacji 2018 1.26.06 1 raz w roku raz w roku do 2 lutego 2019 r. z danymi za rok 2018 21-01-2019 02-02-2019
M-09 Sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych 2018 1.26.08 1 raz w roku raz w roku do 22 lutego 2019 r. z danymi za rok 2018 08-02-2019 22-02-2019
MN-01 Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie biotechnologii 2018 1.43.12 1 raz w roku raz w roku do 29 kwietnia 2019 r. z danymi za rok 2018 02-04-2019 29-04-2019
MN-02 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach 2018 1.43.12 1 raz w roku raz w roku do 29 kwietnia 2019 r. z danymi za rok 2018 02-04-2019 29-04-2019
MT-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności metra 2018 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 4 kwietnia 2019 r. z danymi za rok 2018
OD-1 Żłobki i kluby dziecięce 2018 1.25.14 1 raz w roku raz w roku do 1 lutego 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r 07-01-2019 01-02-2019
OS-1 Sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających 2018 1.01.06 1 raz w roku raz w roku do 28 lutego 2019 r. z danymi za rok 2018 11-02-2019 28-02-2019
OS-3 Sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń 2018 1.01.05 1 raz w roku raz w roku do 30 stycznia 2019 r. z danymi za rok 2018 14-01-2019 30-01-2019
OS-4 Sprawozdanie o poborze wody do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz o napełnianiu stawów rybnych 2018 1.01.05 1 raz w roku raz w roku do 31 stycznia 2019 r. z danymi za rok 2018 15-01-2019 31-01-2019
OS-5 Sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich 2018 1.01.05 1 raz w roku raz w roku do 30 stycznia 2019 r. z danymi za rok 2018 15-01-2019 31-01-2019
OS-6 Sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych) 2018 1.01.08 1 raz w roku raz w roku do 29 stycznia 2019 r. z danymi za rok 2018 14-01-2019 29-01-2019
OS-29/k Kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną 2018 1.01.12 1 raz w roku raz w roku do 31 maja 2019 r. z danymi za rok 2018 17-05-2019 31-05-2019
OS-7 Sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu 2018 1.01.07 1 raz w roku raz w roku do 8 lutego 2019 r. z danymi za rok 2018 22-01-2019 08-02-2019
Zał. nr 1 do OS-7 Załącznik nr 1 do działu 1 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu 2018 1.01.07 1 raz w roku raz w roku do 8 lutego 2019 r. z danymi za rok 2018 22-01-2019 08-02-2019
Zał. nr 2a do OS-7 Załącznik nr 2a do działu 2 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu 2018 1.01.07 1 raz w roku raz w roku do 8 lutego 2019 r. z danymi za rok 2018 22-01-2019 08-02-2019
Zał. nr 2b do OS-7 Załącznik nr 2b do działów 3 i 4 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu 2018 1.01.07 1 raz w roku raz w roku do 8 lutego 2019 r. z danymi za rok 2018 22-01-2019 08-02-2019
On line Off line PDF Symbol zestawu danych Nazwa zestawu danych Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
P-01 Sprawozdanie o produkcji

2018 1.46.04 1 raz w roku raz w roku do 28 lutego 2019 r. z danymi za rok 2018 13-02-2019 28-02-2019
P-02 Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach

2019 1.46.04 miesiąc raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc i do 9 stycznia 2020 r. za grudzień 2019 r. 01-02-2019
01-03-2019
01-04-2019
02-05-2019
03-06-2019
01-07-2019
01-08-2019
02-09-2019
01-10-2019
04-11-2019
02-12-2019
02-01-2020
07-02-2019
07-03-2019
05-04-2019
09-05-2019
07-06-2019
05-07-2019
07-08-2019
06-09-2019
07-10-2019
08-11-2019
06-12-2019
09-01-2020
PERN-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o długości rurociągów i przetłaczaniu ropy i produktów naftowych 2018 1.48.10 1 raz w roku raz w roku do 6 marca 2019 r. z danymi za rok 2018
PL-1 Sprawozdanie o ruchu samolotów, pasażerów i ładunków w porcie lotniczym 2018 1.48.08 1 raz w roku raz w roku do 25 marca 2019 r. z danymi za rok 2018
PNT-01 Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) 2018 1.43.01 1 raz w roku raz w roku do 22 lutego 2019 r. z danymi za rok 2018 22-01-2019 22-02-2019
PNT-01/a Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) oraz o środkach asygnowanych na prace badawcze i rozwojowe w jednostkach rządowych i samorządowych 2018 1.43.01 1 raz w roku raz w roku do 22 marca 2019 r. z danymi za rok 2018 20-02-2019 22-03-2019
PNT-01/s Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) w szkołach wyższych 2018 1.43.01 1 raz w roku raz w roku do 23 marca 2019 r. z danymi za rok 2018 20-02-2019 22-03-2019
PNT-02 Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle 2018 1.43.02 1 raz w roku raz w roku do 14 lutego 2019 r. z danymi za rok 2018 18-01-2019 14-02-2019
PNT-02/u Sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług 2018 1.43.13 1 raz w roku raz w roku do 5 marca 2019 r. z danymi za rok 2018 20-02-2019 05-03-2019
PNT-05 Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie nanotechnologii 2018 1.43.17 1 raz w roku raz w roku do 12 kwietnia 2019 r. z danymi za rok 2018 15-03-2019 12-04-2019
PNT-06 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie nanotechnologii w przedsiębiorstwach 2018 1.43.17 1 raz w roku raz w roku do 12 kwietnia 2019 r. z danymi za rok 2018 15-03-2019 12-04-2019
PS-01 Sprawozdanie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego 2018 1.20.04 1 raz w roku raz w roku do 4 lutego 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.; 04-01-2019 04-02-2019
PS-02 Sprawozdanie rodzinnej pieczy zastępczej 2018 1.20.04 1 raz w roku raz w roku do 4 lutego 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r. 04-01-2019 04-02-2019
PS-03 Sprawozdanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej 2018 1.25.07 1 raz w roku raz w roku do 28 stycznia 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r. 04-01-2019 28-01-2019
PZP-1 Lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 2018 1.02.04 1 raz w roku raz w roku do 29 kwietnia 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r. 15-04-2019 29-04-2019
R-04 Sprawozdanie o stanie upraw rolnych według oceny wiosennej 2019 1.45.06 1 raz w roku raz w roku do 15 maja 2019 r. według stanu w dniu 8 maja 2019 r. 30-04-2019 15-05-2019
R-05Sz Sprawozdanie o powierzchni upraw, plonach i zbiorach 2019 1.45.03 3 razy w roku 3 razy w roku: do 11 lipca 2019 r. według stanu na 30 czerwca 2019 r., do 27 sierpnia 2019 r. według stanu na 24 sierpnia 2019 r., do 25 października 2019 r. za rok zbiorów 2019 01-07-2019
09-08-2019
11-10-2019
11-07-2019
27-08-2019
25-10-2019
R-06 Sprawozdanie o powierzchni upraw i zbiorach roślin pastewnych i pozostałych według użytkowania 2019 1.45.05 1 raz w roku raz w roku do 25 października 2019 r. za rok zbiorów 2019 11-10-2019 25-10-2019
R-08 Sprawozdanie o wynikach produkcji ogrodniczej 2019 1.45.08 2 razy w roku 2 razy w roku: do 11 lipca 2019 r. według stanu na 30 czerwca 2019 r., do 7 listopada 2019 r. za okres zbiorów 2019 r. 01-07-2019 25-10-2019 11-07-2019 07-11-2019
Zał. nr 1 do R-08 Załącznik nr 1 do R-08 - sprawozdanie o powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami 2019 1.45.08 2 razy w roku do 11 lipca 2019 r. za okres wiosenny 2019 r.,
do 7 listopada 2019 r. za okres jesienny 2019 r.
01-07-2019
25-10-2019
11-07-2019
07-11-2019
R-ZW-B Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej 2019 1.45.09 2 razy w roku 2 razy w roku: do 10 lipca 2019 r. według stanu na 1 czerwca 2019 r. i do 23 grudnia 2019 r. według stanu na 1 grudnia 2019 r 01-06-2019
27-06-2019
01-12-2019
17-12-2019
26-06-2019
10-07-2019
16-12-2019
23-12-2019
R-ZW-S Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego 2019 1.45.10 2 razy w roku 2 razy w roku do 10 lipca 2019 r. według stanu na 1 czerwca 2019 r. i do 23 grudnia 2019 r. według stanu na 1 grudnia 2019 r. 01-06-2019
27-06-2019
01-12-2019
17-12-2019
26-06-2019
10-07-2019
16-12-2019
23-12-2019
R-09U Sprawozdanie o wielkości ubojów zwierząt gospodarskich 2019 1.45.09;
1.45.10
miesiąc raz w miesiącu do 7. dnia roboczego po każdym miesiącu sprawozdawczym 01-02-2019
01-03-2019
01-04-2019
02-05-2019
03-06-2019
01-07-2019
01-08-2019
02-09-2019
01-10-2019
04-11-2019
02-12-2019
02-01-2020
11-02-2019
11-03-2019
09-04-2019
13-05-2019
11-06-2019
09-07-2019
09-08-2019
10-09-2019
09-10-2019
13-11-2019
10-12-2019
13-01-2020
R-09W Sprawozdanie o wylęgach drobiu i produkcji jaj konsumpcyjnych 2019 1.45.09 miesiąc,
kwartał
raz w miesiącu do 7. dnia roboczego po miesiącu sprawozdawczym;raz w kwartale do 15. dnia miesiąca po kwartale - dotyczy pakowania jaj konsumpcyjnych
01-02-2019
01-03-2019
01-04-2019
02-05-2019
03-06-2019
01-07-2019
01-08-2019
02-09-2019
01-10-2019
04-11-2019
02-12-2019
02-01-2020

01-04-2019
01-07-2019
01-10-2019
02-01-2020
11-02-2019
11-03-2019
09-04-2019
13-05-2019
11-06-2019
09-07-2019
09-08-2019
10-09-2019
09-10-2019
13-11-2019
10-12-2019
13-01-2020

15-04-2019
15-07-2019
15-10-2019
15-01-2020
R-10S Sprawozdanie o skupie produktów rolnych i leśnych 2019 1.45.12 półrocze raz w półroczu do 11 lipca 2019 r. za I półrocze 2019 r., do 13 stycznia 2020 r. za II półrocze 2019 r.; raz w roku do 13 stycznia 2020 r. za rok 2019 27-06-2019
23-12-2019
11-07-2019
13-01-2020
R-10M Meldunek o skupie ważniejszych produktów rolnych 2019 1.45.12 miesiąc raz w miesiącu do 3. dnia roboczego po każdym miesiącu z danymi za miesiąc poprzedni 01-02-2019
01-03-2019
01-04-2019
02-05-2019
03-06-2019
01-07-2019
01-08-2019
02-09-2019
01-10-2019
04-11-2019
02-12-2019
02-01-2020
05-02-2019
05-03-2019
03-04-2019
07-05-2019
05-06-2019
03-07-2019
05-08-2019
04-09-2019
03-10-2019
06-11-2019
04-12-2019
07-01-2020
R-10Ma Meldunek o skupie niektórych gatunków owoców 2019 1.45.12 6 razy w roku raz w miesiącu do 5 czerwca 2019 r. za maj 2019 r., do 4 lipca 2019 r. za czerwiec 2019 r., do 5 sierpnia 2019 r. za lipiec 2019 r., do 5 września 2019 r. za sierpień 2019 r., do 3 października 2019 r. za wrzesień 2019 r., do 6 listopada 2019 r. za październik 2019 r. 03-06-2019
01-07-2019
01-08-2019
02-09-2019
01-10-2019
04-11-2019
05-06-2019
04-07-2019
05-08-2019
05-09-2019
03-10-2019
06-11-2019
R-CzBR Czerwcowe badanie rolnicze 2019 1.45.03 1 raz w roku raz w roku do 10 lipca 2019 r. według stanu w dniu 1 czerwca 2019 r. 01-06-2019
27-06-2019
26-06-2019
10-07-2019
RF-01 Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych 2019 1.61.01 kwartał raz w kwartale: do 30 kwietnia 2019 r. za I kwartał 2019 r., do 30 lipca 2019 r. za I półrocze 2019 r., do 30 października 2019 r. za trzy kwartały 2019 r., do 24 lutego 2020 r. za rok 2019 16-04-2019
16-07-2019
15-10-2019
04-02-2020
30-04-2019
30-07-2019
30-10-2019
24-02-2020
RF-02 Sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań 2018 1.65.21 kwartał raz w kwartale do 30 kwietnia 2019 r. według stanu na 31 marca 2019 r., do 30 lipca 2019 r. według stanu na 30 czerwca 2019 r., do 30 października 2019 r. według stanu na 30 września 2019 r., do 20 lutego 2020 r. według stanu na 31 grudnia 2019 r. 16-04-2019
16-07-2019
15-10-2019
04-02-2020
30-04-2019
30-07-2019
30-10-2019
20-02-2020
RF-03 Sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych 2018 1.65.19 1 raz w roku raz w roku do 30 czerwca 2019 r. za rok 2018 11-06-2019 01-07-2019
RRW-26 Sprawozdanie miesięczne ze skupu mleka oraz produkcji przetworów mlecznych 2019 1.46.12 miesiąc Raz w miesiącu do 8. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc i do 13 stycznia 2020 r. za grudzień 2019 r. 01-02-2019
01-03-2019
01-04-2019
02-05-2019
03-06-2019
01-07-2019
01-08-2019
02-09-2019
01-10-2019
04-11-2019
02-12-2019
02-01-2020
12-02-2019
12-03-2019
10-04-2019
14-05-2019
12-06-2019
10-07-2019
12-08-2019
11-09-2019
10-10-2019
14-11-2019
11-12-2019
13-01-2020
RRW-27 Sprawozdanie ze skupu surowców oraz produkcji przetworów mlecznych 2018 1.46.12 1 raz w roku raz w roku do 29 marca 2019 r. z danymi za rok 2018 13-03-2019 29-03-2019
S-10 Sprawozdanie o studiach wyższych 2018 1.27.05 1 raz w roku raz w roku do 18 stycznia 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r. 04-01-2019 18-01-2019
S-11 Sprawozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów i doktorantów 2018 1.27.05 1 raz w roku raz w roku do 18 stycznia 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r. 04-01-2019 18-01-2019
S-12 Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich, doktoratach oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych, instytutach naukowych i badawczych 2018 1.27.05 1 raz w roku raz w roku do 16 stycznia 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r. 04-01-2019 16-01-2019
SFU-OZ Sprawozdanie statystyczne oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń działających w Polsce 2019 1.67.03 4 razy w roku 4 razy w roku do 15 maja 2019 r. według stanu na 31 marca 2019 r., do 14 sierpnia 2019 r. według stanu na 30 czerwca 2019 r., do 14 listopada 2019 r. według stanu na 30 września 2019 r., do 14 lutego 2020 r. według stanu na 31 grudnia 2019 r. 29-04-2019
30-07.2019
30-10-2019
31-01-2020
15-05-2019
14-08-2019
14-11-2019
14-02-2020
SG-01 Statystyka gminy: leśnictwo i ochrona środowiska 2018 1.01.03
1.01.07
1 raz w roku raz w roku do 22 lutego 2019 r. z danymi za rok 2018 07-02-2019 22-02-2019
SG-01 Statystyka gminy: środki trwałe 2018 1.66.01 1 raz w roku raz w roku do 15 lutego 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r. 04-02-2019 15-02-2019
SG-01 Statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna 2018 1.26.01 1 raz w roku raz w roku do 22 lutego 2019 r. z danymi za rok 2018 07-02-2019 22-02-2019
SG-01 Statystyka gminy: samorząd i transport 2018 1.02.02
1.48.01
1.48.02
1 raz w roku raz w roku do 22 lutego 2019 r. z danymi za rok 2018 07-02-2019 22-02-2019
Załącznik
do SG-01
Załącznik do sprawozdania SG-01 - statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna 2018 1.26.08 1 raz w roku raz w roku do 15 kwietnia 2019 r. z danymi za rok 2018 27-03-2019 15-04-2019
SOF-1 Sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych 2018 1.04.01 co 2 lata co 2 lata do 30 kwietnia 2019 r. za rok 2018 28-03-2019 30-04-2019
SOF-2F Sprawozdanie o finansowych uwarunkowaniach działalności związków zawodowych 2018 1.04.08 co 4 lata co 4 lata do 29 kwietnia 2019 r. za rok 2018 28-03-2019 29-04-2019
SOF-3 Sprawozdanie z działalności partii politycznych 2018 1.04.06 co 2 lata co 2 lata do 30 kwietnia 2019 r. za rok 2018 28-03-2019 30-04-2019
SOF-4p Sprawozdanie z działalności organizacji pracodawców 2018 1.04.08 co 4 lata co 4 lata do 29 kwietnia 2019 r. za rok 2018 28-03-2019 29-04-2019
SOF-4s Sprawozdanie z działalności samorządu gospodarczego i zawodowego 2018 1.04.01 co 2 lata co 2 lata do 29 kwietnia 2019 r. za rok 2018 28-03-2019 29-04-2019
SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa 2018 1.61.05 1 raz w roku raz w roku do 30 kwietnia 2019 r. z danymi za rok 2018 14-03-2019 30-04-2019
SP-3 Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw 2018 1.61.05 1 raz w roku raz w roku do 15 marca 2019 r. z danymi za rok 2018 01-03-2019 15-03-2019
SSI-01 Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach 2019 1.43.14 1 raz w roku raz w roku do 6 maja 2019 r. z danymi za rok 2019 15-04-2019 06-05-2019
SSI-03 Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej 2018 1.43.14 1 raz w roku raz w roku do 25 stycznia 2019 r. z danymi za rok 2018 14-01-2019 25-01-2019
ST-P Statystyka powiatu: samorząd i transport 2018 1.02.02
1.48.02
1 raz w roku raz w roku do 22 lutego 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r. 07-02-2019 22-02-2019
ST-W Statystyka województwa: samorząd i transport 2018 1.02.02
1.48.01
1.48.02
1 raz w roku raz w roku do 22 lutego 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r. 07-02-2019 22-02-2019
On line Off line PDF Symbol zestawu danych Nazwa zestawu danych Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
T-02 Sprawozdanie o usługach w transporcie, poczcie i telekomunikacji 2018 1.48.11 1 raz w roku raz w roku do 14 marca 2019 r. z danymi za rok 2018 18-02-2019 14-03-2019
T-04 Sprawozdanie o towarowym transporcie drogowym zarobkowym 2018 1.48.02 1 raz w roku raz w roku do 19 lutego 2019 r. z danymi za rok 2018 29-01-2019 19-02-2019
T-06 Sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym 2018 1.48.02 1 raz w roku raz w roku do 15 lutego 2019 r. z danymi za rok 2018 25.01.2019 15-02-2019
T-08 Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową 2018 1.50.01 1 raz w roku raz w roku do 4 lutego 2019 r. z danymi za rok 2018 22-01-2019 04-02-2019
T-09 Sprawozdanie o morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej 2018 1.50.01 1 raz w roku raz w roku do 4 lutego 2019 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. 22-01-2019 04-02-2019
T-10 Sprawozdanie o obrotach ładunkowych oraz długości nabrzeży w portach morskich 2018 1.50.01 1 raz w roku raz w roku do 5 lutego 2019 r. z danymi za rok 2018 22-01-2019 05-02-2019
T-11/k Sprawozdanie o taborze i przewozach w żegludze śródlądowej 2019 1.44.01,
1.50.09
kwartał raz w kwartale do 25 kwietnia 2019 r. za I kwartał 2019 r., do 25 lipca 2019 r. za II kwartał 2019 r., do 25 października 2019 r. za III kwartał 2019 r., do 25 stycznia 2020 r. za IV kwartał 2019 r. 11-04-2019
11-07-2019
11-10-2019
13-01-2020
25-04-2019
25-07-2019
25-10-2019
27-01-2020
T-11/u Sprawozdanie o taborze żeglugi śródlądowej 2018 1.50.09 1 raz w roku raz w roku do 12 lutego 2019 r. z danymi za rok 2018 30-01-2019 12-02-2019
TD-E Kwestionariusz tygodniowy o przewozach ładunków pojazdem samochodowym 2019 tyg do 8. dnia po tygodniu za tydzień
TFI Sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych 2019 półrocze raz w półroczu do 31 lipca 2019 r. za I półrocze 2019 r., do 31 marca 2020 r. za rok 2019 15-07-2019
16-03-2020
31-07-2019
31-03-2020
TK-1 Sprawozdanie o działalności eksploatacyjnej transportu kolejowego 2019 1.48.01 miesiąc raz w miesiącu do 6. dnia roboczego po miesiącu sprawozdawczym za miesiąc, za okres od początku roku do końca miesiąca i do 10 stycznia 2020 r. za grudzień 2019 r. 01-02-2019
01-03-2019
01-04-2019
02-05-2019
03-06-2019
01-07-2019
01-08-2019
02-09-2019
01-10-2019
31-10-2019
02-12-2019
02-01-2020
08-02-2019
08-03-2019
09-04-2019
10-05-2019
10-06-2019
08-07-2019
08-08-2019
09-09-2019
08-10-2019
12-11-2019
09-12-2019
10-01-2020
TK-2 Sprawozdanie o przewozach ładunków transportem kolejowym 2019 1.48.01 kwartał raz w kwartale do 6 maja 2019 r. za I kwartał 2019 r., do 5 sierpnia 2019 r. za I półrocze 2019 r., do 4 listopada 2019 r. za trzy kwartały 2019 r., do 2 marca 2020 r. za rok 2019 23-04-2019
10-07-2019
23-10-2019
20-02-2020
06-05-2019
05-08-2019
04-11-2019
02-03-2020
TK-2a Sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym 2018 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 14 marca 2019 r. z danymi za rok 2018 01-03-2019 14-03-2019
TK-3 Sprawozdanie o przewozach pasażerów transportem kolejowym 2018 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 18 kwietnia 2019 r. z danymi za rok 2018 03-04-2019 18-04-2019
TK-3a Sprawozdanie o przewozach pasażerów w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym 2018 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 26 czerwca 2019 r. z danymi za rok 2018
TK-4 Sprawozdanie o pracy taboru kolejowego 2018 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 12 kwietnia 2019 r. z danymi za rok 2018 25-03-2019 12-04-2019
TK-5 Sprawozdanie o sieci kolejowej i dworcach kolejowych 2018 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 15 kwietnia 2019 r. z danymi za rok 2018
TK-6 Sprawozdanie o taborze kolejowym 2018 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 29 marca 2019 r. z danymi za rok 2018 19-03-2019 29-03-2019
TL-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie zarejestrowanych statków powietrznych w ULC 2018 1.48.08 1 raz w roku raz w roku do 28 lutego 2019 r. z danymi za rok 2018
TDI Sprawozdanie o transporcie drogowym intermodalnym 2019 1.48.16 1 raz w roku raz w roku do 30 kwietnia 2019 r. z danymi za rok 2018 15-04-2019 30-04-2019
TTI Sprawozdanie o terminalach transportu intermodalnego 2019 1.48.16 1 raz w roku raz w roku do 30 kwietnia 2019 r. z danymi za rok 2018 16-04-2019 30-04-2019
TWA Wykaz armatorów, którzy posiadają tabor żeglugi śródlądowej 2019 1.50.09 1 raz w roku raz w roku do 16 listopada 2019 r. z danymi wg stanu na 31 października 2019 r. 05-11-2019 15-11-2019
TWS-1 Sprawozdanie o długości dróg wodnych śródlądowych i liczbie śluzowań 2018 1.50.09 1 raz w roku raz w roku do 4 marca 2019 r. z danymi za rok 2018 15-02-2019 04-03-2019
Z-03 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

2019 1.23.02 kwartał raz w kwartale do 11 kwietnia 2019 r. za I kwartał 2019 r., do 11 lipca 2019 r. za I półrocze 2019 r., do 11 października 2019 r. za trzy kwartały 2019 r. 01-04-2019
01-07-2019
01-10-2019
11-04-2019
11-07-2019
11-10-2019
Z-05 Badanie popytu na pracę 2019 1.23.07 kwartał raz w kwartale do 9 kwietnia 2019 r. za I kwartał 2019 r., do 9 lipca 2019 r. za II kwartał 2019 r., do 8 października 2019 r. za III kwartał 2019 r., do 9 stycznia 2020 r. za IV kwartał 2019 r. 01-04-2019
01-07-2019
01-10-2019
02-01-2020
08-04-2019
08-07-2019
08-10-2019
10-01-2020
Z-06 Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy

2018 1.23.02 1 raz w roku raz w roku do 18 stycznia 2019 r. z danymi za rok 2018

Z-06a
Sporządzają jednostki, które w 2018 r. były zobowiązane do przekazywania kwartalnych sprawozdań Z-03
02-01-2019 18-01-2019
raz w roku do 4 lutego 2019 r. z danymi za rok 2018

Z-06b
Sporządzają jednostki należące do sektora przedsiębiorstw
02-01-2019 04-02-2019
Z-10 Sprawozdanie o warunkach pracy 2018 1.23.09 1 raz w roku raz w roku do 15 lutego 2019 r. z danymi za rok 2018 01-02-2019 15-02-2019
Z-12 Sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń według zawodów 2018 1.24.02 co 2 lata co 2 lata do 29 marca 2019 r. za rok 2018 01-03-2019 29-03-2019
Z-14 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w administracji publicznej 2018 1.24.05 Co 2 lata co 2 lata do 10 kwietnia 2019 r. z danymi za rok 2018 21-03-2019 10-04-2019
ZD-2 Sprawozdanie z działalności leczniczej zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej 2018 1.29.07 1 raz w roku raz w roku do 28 stycznia 2019 r. z danymi za rok 2018 11-01-2019 28-01-2019
ZD-3 Sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 2018 1.29.07 1 raz w roku raz w roku do 28 stycznia 2019 r. z danymi za rok 2018 08-01-2019 28-01-2019
ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego 2018 1.29.07 1 raz w roku raz w roku do 31 stycznia 2019 r. z danymi za rok 2018 08-01-2019 31-01-2019
ZD-5 Sprawozdanie apteki i punktu aptecznego 2018 1.29.09 1 raz w roku raz w roku do 31 stycznia 2019 r. z danymi za rok 2018 08-01-2019 31-01-2019
Z-KS Karta statystyczna strajku 2019 1.23.11 incydent do 3. dnia roboczego po zakończeniu strajku 01-01-2019 09-01-2020
Z-KW Statystyczna karta wypadku 2019 1.23.10 incydent po zatwierdzeniu protokołu powypadkowego lub sporządzeniu karty wypadku: część I karty, nie później niż w terminie 14 dni roboczych; część II karty, nie później niż z upływem 6 miesięcy 19-01-2019 06-07-2020
Zał. do F-03, SP, SG-01 środki trwałe Załącznik do sprawozdań: F-03, SP i SG-01 - środki trwałe, dotyczący nakładów na środki trwałe służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych 2018 1.01.12 1 raz w roku raz w roku do 15 lutego 2019 r. za rok 2018
raz w roku do 30 kwietnia 2019 r. za rok 2018
01-02-2019
16-04-2019
15-02-2019
30-04-2019
Z.1.
MRiRW
Dopłaty dla rolników z tytułu płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego 2019 1.45.37 miesiąc raz w miesiącu do 15. dnia miesiąca według stanu na ostatni dzień miesiąca
Z.2.
GRIJHARS
Dane zbiorcze powierzchni i zbiorach chmielu, odmianach, liczbie plantacji i plantatorów 2018 1.45.07 1 raz w roku raz w roku do 29 marca 2019 r. z danymi za rok 2018
Z.3.
KOWR
Dane zbiorcze o powierzchni i zbiorach buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru 2018 1.45.07 1 raz w roku raz w roku do 30 kwietnia 2019 r. z danymi za rok 2018
Z.4.
IERiGZ-
PIB
Bilans ryb i owoców morza 2019 1.45.19 1 raz w roku raz w roku do 31 października 2019 r. za rok 2019 - szacunki
Formularz ewidencyjny w transporcie morskim
Dane o statkach


W tabeli znajdują się zestawy danych (formularze) na rok 2019. Zestawy danych (formularze) umieszczone zostały w zakładkach, w kolejności alfabetycznej, z wyjątkiem: zestaw danych WINS znajduje się w zakładce A – B, Załącznik do DG-1 w zakładce D – I, Załącznik do L-01, Załącznik do L-03, Załączniki do OS-7 znajdują się w zakładce K-O, Załączniki do R-08, Załącznik do SG-01 znajduje się w zakładce P – S.

Aplikacje off-line, które pozostały w 2018 r., będą zamieszczane sukcesywnie w miarę zbliżania się terminu ich składania.

Równocześnie prosimy o niewykorzystywanie aplikacji off-line z roku 2018 (za wyjątkiem aplikacji, które dotyczą sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i półrocznych kończących rok 2016), ponieważ są one nieaktualne dla sprawozdań obowiązujących w roku 2018.

Uprzejmie informujemy, że w przypadku korzystania z innych przeglądarek niż Internet Explorer wersja: 8, 9, 10 oraz Mozilla Firefox wersja 10, w celu poprawnego wydruku sprawozdań w formacie .pdf bezpośrednio ze strony internetowej, niezbędne jest wcześniejsze pobranie wybranego pliku i zapisanie go na dysku.