Zestawy danych (formularze)

Informacje

Do poprawnego przeglądania formularzy niezbędna jest najnowsza wersja programu Adobe Acrobat Reader — koniecznie wersja językowa opisana Central European.
Program można pobrać klikając tutaj.

Legenda:

Zestawy danych (formularze) elektroniczne — zestawy danych (formularze) do wypełnienia on-line przez Internet
Dla systemu Windows, Linux, Mac Aplikacja off-line, do pobrania i zainstalowania na komputerze
Dla systemu Windows
Dla systemu Linux
Zestawy danych (formularze), zawierające wymagany zakres danych. Można je wydrukować i w uzasadnionych przypadkach (wyłącznie braku możliwości skorzystania z formy elektronicznej) wypełnić w formie papierowej, a następnie przesłać drogą pocztową w terminie i na adres wskazany w formularzu lub objaśnieniach do formularza, po uprzednim uzgodnieniu z adresatem tej formy przekazania danych.
Wzór zestawu danych (formularza) w XML Schema

Zestawy danych (formularze) na rok 2020

On line Off line PDF Symbol zestawu danych Nazwa zestawu danych Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
AK-B/m Ankieta koniunktury gospodarczej – budownictwo 2020 1.61.10 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca 01.01.2020 01.02.2020 01.03.2020 01.04.2020 01.05.2020 01.06.2020 01.07.2020 01.08.2020 01.09.2020 01.10.2020 01.11.2020 01.12.2020 10.01.2020 10.02.2020 10.03.2020 13.04.2020 11.05.2020 10.06.2020 10.07.2020 10.08.2020 10.09.2020 12.10.2020 10.11.2020 10.12.2020
AK-H/m Ankieta koniunktury gospodarczej – handel 2020 1.61.10 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca 01.01.2020 01.02.2020 01.03.2020 01.04.2020 01.05.2020 01.06.2020 01.07.2020 01.08.2020 01.09.2020 01.10.2020 01.11.2020 01.12.2020 10.01.2020 10.02.2020 10.03.2020 13.04.2020 11.05.2020 10.06.2020 10.07.2020 10.08.2020 10.09.2020 12.10.2020 10.11.2020 10.12.2020
AK-I/p Ankieta koniunktury gospodarczej – inwestycje 2020 1.61.10 2 razy w roku dwa razy w roku: do 10 marca 2020 r. i 10 października 2020 r. 02.03.2020 01.10.2020 10.03.2020 12.10.2020
AK-P Ankieta koniunktury gospodarczej – przemysł 2020 1.61.10 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca,
raz w kwartale do 10. dnia pierwszego miesiąca kwartału
01.01.2020 01.02.2020 01.03.2020 01.04.2020 01.05.2020 01.06.2020 01.07.2020 01.08.2020 01.09.2020 01.10.2020 01.11.2020 01.12.2020 10.01.2020 10.02.2020 10.03.2020 13.04.2020 11.05.2020 10.06.2020 10.07.2020 10.08.2020 10.09.2020 12.10.2020 10.11.2020 10.12.2020
AK-R Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym 2020 1.45.38 2 razy w roku do 27 lipca 2020 r. za I półrocze 2020 r.
do 29 stycznia 2021 r. za II półrocze 2020 r.
15.07.2020 15.01.2021 27.07.2020 29.01.2021
AK-U/m Ankieta koniunktury gospodarczej – usługi 2020 1.61.10 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca 01.01.2020 01.02.2020 01.03.2020 01.04.2020 01.05.2020 01.06.2020 01.07.2020 01.08.2020 01.09.2020 01.10.2020 01.11.2020 01.12.2020 10.01.2020 10.02.2020 10.03.2020 13.04.2020 11.05.2020 10.06.2020 10.07.2020 10.08.2020 10.09.2020 12.10.2020 10.11.2020 10.12.2020
AP-01 Statystyczna ankieta przedsiębiorstw z kapitałem publicznym 2019 1.65.19 1 raz w roku raz w roku do 18 maja 2020 r. z danymi za rok 2019 06.05.2020 18.05.2020
AW-01 Statystyczna ankieta wyznaniowa 2019 1.22.01 1 raz w roku raz w roku do 31 marca 2020 r. według stanu na 31 grudnia 2019 r. 17.03.2020 31.03.2019
B-01 Sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych 2019 1.47.01 1 raz w roku raz w roku do 24 lutego 2020 r. z danymi za rok 2019 03.02.2020 24.02.2020
B-02 Sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych 2019 1.47.01 1 raz w roku raz w roku do 24 lutego 2020 r. z danymi za rok 2019 03.02.2020 24.02.2020
B-05 Sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę i zgłoszeniach z projektem budowlanym budowy obiektów budowlanych 2020 1.47.04 kwartał raz w kwartale do 15 kwietnia 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 15 lipca 2020 r. za II kwartał 2020 r., do 15 października 2020 r. za III kwartał 2020 r. i do 15 stycznia 2021 r. za IV kwartał 2020 r. 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 04.01.2021 15.04.2020 15.07.2020 15.10.2020 15.01.2021
B-06 Meldunek o budownictwie mieszkaniowym 2020 1.47.04 miesiąc raz w miesiącu do 3. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc i do 7 stycznia 2021 r. za grudzień 2020 r. 03.02.2020 02.03.2020 01.04.2020 04.05.2020 01.06.2020 01.07.2020 03.08.2020 01.09.2020 01.10.2020 02.11.2020 01.12.2020 04.01.2021 05.02.2020 04.03.2020 03.04.2020 06.05.2020 03.06.2020 03.07.2020 05.08.2020 03.09.2020 05.10.2020 04.11.2020 03.12.2020 07.01.2021
B-07 Sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych oddanych do użytkowania 2020 1.47.04 kwartał raz w kwartale do 14 kwietnia 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 14 lipca 2020 r. za II kwartał 2020 r., do 14 października 2020 r. za III kwartał 2020 r., do 14 stycznia 2021 r. za IV kwartał 2020 r 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 04.01.2021 14.04.2020 14.07.2020 14.10.2020 14.01.2021
B-08 Sprawozdanie o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz domach letnich oddanych do użytkowania 2020 1.47.04 kwartał raz w kwartale do 25 kwietnia 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 25 lipca 2020 r. za II kwartał 2020 r., do 25 października 2020 r. za III kwartał 2020 r., do 25 stycznia 2021 r. za IV kwartał 2020 r. 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 04.01.2021 27.04.2020 27.07.2020 26.10.2020 25.01.2021
WINS Wykaz inwestorów (innych niż indywidualni – realizujący budynki mieszkalne na własne potrzeby – oraz fundacje, kościoły i związki wyznaniowe), którzy oddali do użytkowania nowe budynki mieszkalne 2020 miesiąc raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc i do 11 stycznia 2021r., za grudzień 2020r. 03.02.2020 02.03.2020 01.04.2020 04.05.2020 01.06.2020 01.07.2020 03.08.2020 01.09.2020 01.10.2020 02.11.2020 01.12.2020 04.01.2021 07.02.2020 06.03.2020 07.04.2020 08.05.2020 05.06.2020 07.07.2020 07.08.2020 07.09.2020 07.10.2020 06.11.2020 07.12.2020 11.01.2021
B-09 Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania 2020 1.47.04 kwartał raz w kwartale do do 22 kwietnia 2020 r. za I kwartał 2020, do 21 lipca 2020 r. za II kwartał 2020 r., do 21 października 2020 r. za III kwartał 2020 i do 25 stycznia 2021 za IV kwartał 2020 r. 14.02.2020 15.05.2020 14.08.2020 16.11.2020 22.04.2020 21.07.2020 21.10.2020 25.01.2021
BS Sprawozdanie ze sprzedaży usług związanych z obsługą działalności gospodarczej 2019 1.49.08 1 raz w roku raz w roku do 1 czerwca 2020 r., z danymi za rok 2019 04.05.2020 01.06.2020
C-01 Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług 2020 1.64.03 miesiąc raz w miesiącu do 14. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 03.02.2020 02.03.2020 01.04.2020 04.05.2020 01.06.2020 01.07.2020 03.08.2020 01.09.2020 01.10.2020 02.11.2020 01.12.2020 04.01.2021 14.02.2020 16.03.2020 14.04.2020 14.05.2020 15.06.2020 14.07.2020 14.08.2020 14.09.2020 14.10.2020 16.11.2020 14.12.2020 14.01.2021
C-01b Sprawozdanie o cenach producentów robót budowlano-montażowych 2020 1.64.05 miesiąc raz w miesiącu do 14. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 03.02.2020 02.03.2020 01.04.2020 04.05.2020 01.06.2020 01.07.2020 03.08.2020 01.09.2020 01.10.2020 02.11.2020 01.12.2020 04.01.2021 14.02.2020 16.03.2020 14.04.2020 14.05.2020 15.06.2020 14.07.2020 14.08.2020 14.09.2020 14.10.2020 16.11.2020 14.12.2020 14.01.2021
C-03 Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów spożywczych 2020 1.64.04 miesiąc raz w miesiącu do 12. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 03.02.2020 02.03.2020 01.04.2020 04.05.2020 01.06.2020 01.07.2020 03.08.2020 01.09.2019 01.10.2020 02.11.2020 01.12.2020 04.01.2021 12.02.2020 12.03.2020 13.04.2020 12.05.2020 12.06.2020 13.07.2020 12.08.2020 14.09.2019 12.10.2020 12.11.2020 14.12.2020 12.01.2021
C-04 Sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowych realizowanych na drogach, ulicach i mostach 2020 1.64.06 miesiąc raz w miesiącu do 20. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 03.02.2020 02.03.2020 01.04.2020 04.05.2020 01.06.2020 01.07.2020 03.08.2020 01.09.2020 01.10.2020 02.11.2020 01.12.2020 04.01.2021 20.02.2020 20.03.2020 20.04.2020 20.05.2020 22.06.2020 20.07.2020 20.08.2020 21.09.2020 20.10.2020 20.11.2020 21.12.2020 20.01.2021
C-05 Sprawozdanie o cenach towarów w handlu zagranicznym

2020 1.64.15 miesiąc raz w miesiącu do 16. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 03.02.2020 02.03.2020 01.04.2020 04.05.2020 01.06.2020 01.07.2020 03.08.2020 01.09.2020 01.10.2020 02.11.2020 01.12.2020 04.01.2021 17.02.2020 16.03.2020 16.04.2020 18.05.2020 16.06.2020 16.07.2020 17.08.2020 16.09.2020 16.10.2020 16.11.2020 16.12.2020 18.01.2021
C-06 Sprawozdanie o cenach producentów usług 2020 1.64.16 kwartał raz w kwartale do: 15 kwietnia 2020 r. z danymi za I kw.2020 r.; 15 lipca 2020 r. z danymi za II kw. 2020 r.; 15 października 2020 r. za III kw. 2020 r.; 15 stycznia 2021 r. za IV kw. 2020 r. 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 04.01.2021 15.04.2020 15.07.2020 15.10.2020 15.01.2021
C-09 Sprawozdanie o cenach producentów uslug transportu, gospodarki magazynowej i telekomunikacji 2020 1.64.16 kwartał raz w kwartale do 15 kwietnia 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 15 lipca za II kwartał 2020 r., do 15 października 2020 r. za III kwartał 2020 r., do 15 stycznia 2021 r. za IV kwartał 2020 r. 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 04.01.2021 15.04.2020 15.07.2020 15.10.2020 15.01.2021
CBSG/01 Badanie podmiotów o liczbie pracujących do 49 osób 2019 1.67.08 1 raz w roku raz w roku do 3 września 2020 r. z danymi za rok 2019 07.08.2020 03.09.2020
On line Off line PDF Symbol zestawu danych Nazwa zestawu danych Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
DG-1 Meldunek o działalności gospodarczej 2020 1.23.02 miesiąc raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po każdym miesiącu z danymi za miesiąc poprzedni 03.02.2020 02.03.2020 01.04.2020 04.05.2020 01.06.2020 01.07.2020 03.08.2020 01.09.2020 01.10.2020 02.11.2020 01.12.2020 04.01.2021 09.02.2020 08.03.2020 07.04.2020 10.05.2020 07.06.2020 07.07.2020 09.08.2020 07.09.2020 08.10.2020 09.11.2020 07.12.2020 11.01.2021
Załącznik
do DG-1
Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych 2020 1.47.01 kwartał raz w kwartale do 7 kwietnia 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 7 lipca 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 7 października 2020 r. za trzy kwartały 2020 r., do 11 stycznia 2021 r. za rok 2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 04.01.2021 07.04.2020 07.07.2020 07.10.2020 11.01.2021
DNU-K Kwartalne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług 2020 1.51.09 kwartał raz w kwartale do 20 kwietnia 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 20 lipca 2020 r. za II kwartał 2020 r., do 20 października 2020 r. za III kwartał 2020 r., do 20 stycznia 2021 r. za IV kwartał 2020 r. 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 04.01.2021 20.04.2020 20.07.2020 20.10.2020 20.01.2021
DNU-R Roczne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług 2019 1.51.09 1 raz w roku raz w roku do 3 kwietnia 2020 r. z danymi za rok 2019 04.03.2020 03.04.2020
EKB Elektroniczna Karta Budynku 2020 1.26.10 co 5 lat raz w roku do 30 września 2020 r. według stanu na 31 sierpnia 2020 r. 15.09.2020 30.09.2020
F-01/I-01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe 2020 1.46.01 kwartał/
półrocze
raz w kwartale: do 20 kwietnia 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 20 lipca 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 20 października 2020 r. za trzy kwartały 2020 r., do 10 lutego 2021 r. za rok 2020; (liczba pracujących ≥ 50); raz w półroczu: do 20 lipca 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 10 lutego 2021 r. za rok 2020; (liczba pracujących 10-49) 06.04.2020 06.07.2020 05.10.2020 18.01.2021 20.04.2020 20.07.2020 20.10.2020 10.02.2021
F-01/o Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół i innych placówek oświatowych 2019 1.27.04 1 raz w roku raz w roku do 30 kwietnia 2020 r. z danymi za rok 2019 15.04.2020 30.04.2020
F-01/s Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych 2019 1.27.05 1 raz w roku raz w roku do 31 marca 2020 r. z danymi za rok 2019 16.03.2020 31.03.2020
F-01/dk Kwartalne sprawozdanie o finansach instytucji kultury 2020 1.28.10 kwartał raz w kwartale: do 30 kwietnia 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 30 lipca 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 30 października 2020 r. za trzy kwartały 2020 r., do 30 stycznia 2021 r. za rok 2020 15.04.2020 15.07.2020 15.10.2020 15.01.2021 30.04.2020 30.07.2020 30.10.2020 01.02.2021
F-02/dk Roczne sprawozdanie o finansach instytucji kultury 2019 1.28.10 1 raz w roku raz w roku do 31 marca 2020 r. z danymi za rok 2019 18.03.2020 31.03.2020
F-03 Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych 2019 1.66.01 1 raz w roku raz w roku do 17 lutego 2020 r. z danymi za rok 2019 03.02.2020 17.02.2020
FDF Działalność finansowa przedsiębiorstwa 2019 1.62.11;
1.62.12;
1.62.13;
1.62.20
1 raz w roku raz w roku do 1 kwietnia 2020 r. z danymi za rok 2019 12.03.2020 01.04.2020
G-01 Sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów 2019 1.44.05 1 raz w roku raz w roku do 6 marca 2020 r. z danymi za rok 2019 13.02.2020 06.03.2020
G-02a Sprawozdanie bilansowe nośników energii 2020 1.44.01 kwartał raz w kwartale do 15 kwietnia 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 15 lipca 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 15 października 2020 r. za trzy kwartały 2020 r. 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 15.04.2020 15.07.2020 15.10.2020
G-02b Sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej 2019 1.44.01 1 raz w roku raz w roku do 17 lutego 2020 r. z danymi za rok 2019 27.01.2020 17.02.2020
G-02g Sprawozdanie o infrastrukturze, odbiorcach i sprzedaży gazu z sieci 2019 1.26.06 1 raz w roku raz w roku do 30 kwietnia 2020 r. z danymi za rok 2019 14.04.2020 30.04.2020
G-02o Sprawozdanie o cieple ze źródeł odnawialnych 2019 1.44.01 1 raz w roku raz w roku do 17 lutego 2020 r. z danymi za rok 2019 27.01.2020 17.02.2020
G-03 Sprawozdanie o zużyciu nośników i energii 2019 1.44.01 1 raz w roku raz w roku do 17 lutego 2020 r. z danymi za rok 2019 27.01.2020 17.02.2020
G-04 Sprawozdanie o obrocie środkami ochrony roślin 2019 1.45.13 1 raz w roku raz w roku do 11 lutego 2020 r. z danymi za rok 2019 30.01.2020 11.02.2020
G-06 Sprawozdanie o odpadach nadających się do recyklingu 2019 1.44.05 1 raz w roku raz w roku do 27 lutego 2020 r. z danymi za rok 2019 03.02.2020 27.02.2020
GP Sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiębiorstw 2019 1.61.12 1 raz w roku raz w roku do 31 lipca 2020 r. z danymi za rok 2019 01.06.2020 31.07.2020
H-01/k Kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych 2020 1.49.02 kwartał raz w kwartale do 22 kwietnia 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 21 lipca 2020 r. za II kwartał 2020 r., do 21 października 2020 r. za III kwartał 2020 r., do 25 stycznia 2021 r. za IV kwartał 2020 r. 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 04.01.2021 22.04.2020 21.07.2020 21.10.2020 25.01.2021
H-01a Sprawozdanie o działalności sklepów, aptek i stacji paliw 2019 1.49.02 1 raz w roku raz w roku do 27 lutego 2020 r. z danymi za rok 2019 03.02.2020 27.02.2020
H-01g Sprawozdanie o sieci placówek gastronomicznych 2019 1.49.05 1 raz w roku raz w roku do 27 lutego 2020 r. z danymi za rok 2019 05.02.2020 27.02.2019
H-01s Sprawozdanie o sprzedaży detalicznej i hurtowej 2019 1.49.02 1 raz w roku raz w roku do 27 lutego 2020 r. z danymi za rok 2019 03.02.2020 27.02.2020
H-01w Sprawozdanie o sieci handlowej 2019 1.49.02 1 raz w roku raz w roku do 27 lutego 2020 r. według stanu na 31 grudnia 2019 r. 03.02.2020 27.02.2020
H-02n Sprawozdanie o dostawach nawozów dla rolnictwa przez jednostki produkcyjne oraz importerów 2020 1.45.13 półrocze 2 razy w roku: do 22 lipca 2020 r. za I półrocze 2020 r.; do 22 stycznia 2021 r. za rok 2020 03.07.2020 04.01.2021 22.07.2020 22.01.2021
H-02p Sprawozdanie o dostawach pasz dla zwierząt przez jednostki produkcyjne oraz importerów 2020 1.45.13 półrocze 2 razy w roku: do 22 lipca 2020 r. za I półrocze 2020 r.; do 22 stycznia 2021 r. za rok 2020 03.07.2020 04.01.2021 22.07.2020 22.01.2021
I-01 Sprawozdanie o nakładach na środki trwałe 2020 1.66.02 kwartał raz w kwartale do 20 kwietnia 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 20 lipca 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 20 października 2020 r. za trzy kwartały 2020 r., do10 lutego 2021 r. za rok 2020 07.04.2020 07.07.2020 06.10.2020 13.01.2021 20.04.2020 20.07.2020 20.10.2020 10.02.2021
IF Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych 2019 1.61.13 1 raz w roku raz w roku do 31 lipca 2020 r. z danymi za rok 2019 01.07.2020 31.07.2020
On line Off line PDF Symbol zestawu danych Nazwa zestawu danych Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
K-01 Sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej 2019 1.28.01 1 raz w roku raz w roku do 23 stycznia 2020 r. z danymi za rok 2019 10.01.2020 23.01.2020
K-02 Sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej 2019 1.28.01 1 raz w roku raz w roku do 23 stycznia 2020 r. z danymi za rok 2019 10.01.2020 23.01.2020
K-03 Sprawozdanie biblioteki 2019 1.28.01 1 raz w roku raz w roku do 7 lutego 2020 r. z danymi za rok 2019 24.01.2020 07.02.2020
K-05 Sprawozdanie z działalności wystawienniczej 2019 1.28.01 1 raz w roku raz w roku do 23 stycznia 2020 r. z danymi za rok 2019 10.01.2020 23.01.2020
K-06 Sprawozdanie z produkcji filmowej 2019 1.28.02 1 raz w roku raz w roku do 21 lutego 2020 r. z danymi za rok 2019 10.02.2020 21.02.2020
K-07 Sprawozdanie z działalności centrum kultury, domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy 2019 1.28.01 1 raz w roku raz w roku do 24 lutego 2020 r. z danymi za rok 2019 11.02.2020 24.02.2020
K-08 Sprawozdanie kina 2019 1.28.02 1 raz w roku raz w roku do 23 stycznia 2020 r. z danymi za rok 2019 10.01.2020 23.01.2020
K-09 Sprawozdanie z organizacji imprez masowych 2019 1.28.08 1 raz w roku raz w roku do 21 lutego 2020 r. z danymi za rok 2019 10.02.2020 21.02.2020
K-10 Sprawozdanie z działalności na rynku dzieł sztuki i antyków 2019 1.28.09 1 raz w roku raz w roku do 5 marca 2020 r. z danymi za rok 2019 21.02.2020 05.03.2020
KFT-2 Sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego 2019 1.30.01 1 raz w roku raz w roku do 24 stycznia 2020 r. z danymi za rok 2019 10.01.2020 24.01.2020
KT-1 Sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego 2020 1.30.03 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia po miesiącu sprawozdawczym 01.02.2020 01.03.2020 01.04.2020 01.05.2020 01.06.2020 01.07.2020 01.08.2020 01.09.2020 01.10.2020 01.11.2020 01.12.2020 01.01.2021 10.02.2020 10.03.2020 12.04.2020 11.05.2020 10.06.2020 12.07.2020 10.08.2020 13.09.2020 12.10.2020 10.11.2020 13.12.2020 11.01.2021
KT-2 Wykorzystanie turystycznego obiektu noclegowego 2019 1.30.03 1 raz w roku raz do roku do 20 stycznia z danymi za rok 2019 01.01.2020 20.01.2020
KZZ Sprawozdanie podmiotów posiadających jednostki zagraniczne 2019 1.61.16 1 raz w roku raz w roku do 30 września 2020 r. z danymi za rok 2019 10.09.2020 30.09.2020
L-01 Sprawozdanie o lasach publicznych (bez lasów gminnych i wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa) 2019 1.01.03 1 raz w roku raz w roku do 7 lutego 2020 r. z danymi za rok 2019 24.01.2020 07.02.2020
Załącznik
do L-01
Załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-01 2019 1.01.03 1 raz w roku raz w roku do 7 lutego 2020 r. z danymi za rok 2019 24.01.2020 07.02.2020
L-02 Sprawozdanie o zadrzewieniach 2019 1.45.23 1 raz w roku raz w roku do 31 stycznia 2020 r. z danymi za rok 2019 20.01.2020 31.01.2020
L-03 Sprawozdanie o lasach prywatnych (osób fizycznych i prawnych) 2019 1.01.03 1 raz w roku raz w roku do 20 lutego 2020 r. z danymi za rok 2019 07.02.2019 20.02.2019
Załącznik
do L-03
załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-03 2019 1.01.03 1 raz w roku raz w roku do 20 lutego 2020 r. z danymi za rok 2019 07.02.2019 20.02.2019
LOT-1 Sprawozdanie o transporcie lotniczym 2019 1.48.08 1 raz w roku raz w roku do 5 marca 2020 r. z danymi za rok 2019 19.02.2020 05.03.2020
ŁP-3 Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie abonentów radia i telewizji 2019 1.28.03;
1.48.06
1 raz w roku raz w roku do 18 marca 2020 r. z danymi za rok 2019
M-05 wykaz budynków mieszkalnych administrowanych/zarządzanych przez zarządcę nieruchomości 2019 1.26.01 co 2 lata co 2 lata do 30 września 2020 r. według stanu na 31 marca 2020 r. 09.09.2020 30.09.2020
M-06 Sprawozdanie o wodociągach i kanalizacji 2019 1.26.06 1 raz w roku raz w roku do 2 lutego 2020 r. z danymi za rok 2019 20.01.2020 03.02.2020
M-09 Sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych 2019 1.26.08 1 raz w roku raz w roku do 21 lutego 2020 r. z danymi za rok 2019 07.02.2020 21.02.2020
MN-01 Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie biotechnologii 2019 1.43.12 1 raz w roku raz w roku do 29 kwietnia 2020 r. z danymi za rok 2019 02.04.2020 29.04.2020
MN-02 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach 2019 1.43.12 1 raz w roku raz w roku do 29 kwietnia 2020 r. z danymi za rok 2019 02.04.2020 29.04.2020
MT-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności metra 2019 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 7 kwietnia 2020 r. z danymi za rok 2019
OD-1 Żłobki i kluby dziecięce 2019 1.20.05 1 raz w roku raz w roku do 3 lutego 2020 r. według stanu na 31 grudnia 2019 r. 07.01.2020 03.02.2020
OS-1 Sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających 2019 1.01.06 1 raz w roku raz w roku do 28 lutego 2020 r. z danymi za rok 2019 11.02.2020 28.02.2020
OS-3 Sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń 2019 1.01.05 1 raz w roku raz w roku do 31 stycznia 2020 r. z danymi za rok 2019 14.01.2020 31.01.2020
OS-4 Sprawozdanie o poborze wody do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz o napełnianiu stawów rybnych 2019 1.01.05 1 raz w roku raz w roku do 31 stycznia 2020 r. z danymi za rok 2019 15.01.2020 31.01.2020
OS-5 Sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich 2019 1.01.05 1 raz w roku raz w roku do 31 stycznia 2020 r. z danymi za rok 2019 15.01.2020 31.01.2020
OS-6 Sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych) 2019 1.01.08 1 raz w roku raz w roku do 29 stycznia 2020 r. z danymi za rok 2019 14.01.2020 29.01.2020
OS-29/k Kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną 2019 1.01.12 raz w roku do 29 maja 2020 r. z danymi za rok 2019 15.05.2020 29.05.2020
OS-7 Sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu 2019 1.01.07 1 raz w roku raz w roku do 10 lutego 2020 r. z danymi za rok 2019 22.01.2020 10.02.2020
Zał. nr 1 do OS-7 Załącznik nr 1 do działu 1 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu 2019 1.01.07 1 raz w roku raz w roku do 10 lutego 2020 r. z danymi za rok 2019 22.01.2020 10.02.2020
Zał. nr 2a do OS-7 Załącznik nr 2a do działu 2 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu 2019 1.01.07 1 raz w roku raz w roku do 10 lutego 2020 r. z danymi za rok 2019 22.01.2020 10.02.2020
Zał. nr 2b do OS-7 Załącznik nr 2b do działów 3 i 4 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu 2019 1.01.07 1 raz w roku raz w roku do 10 lutego 2020 r. z danymi za rok 2019 22.01.2020 10.02.2020
On line Off line PDF Symbol zestawu danych Nazwa zestawu danych Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
P-01 Sprawozdanie o produkcji

2019 1.46.04 1 raz w roku raz w roku do 28 lutego 2020 r. z danymi za rok 2019 17.02.2020 28.02.2020
P-02 Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach

2020 1.46.04
1.49.01
miesiąc raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc i do11 stycznia 2021 r. za grudzień 2020 r. 03.02.2020 02.03.2020 01.04.2020 04.05.2020 01.06.2020 01.07.2020 03.08.2020 01.09.2020 01.10.2020 02.11.2020 01.12.2020 04.01.2021 07.02.2020 06.03.2020 07.04.2020 08.05.2020 05.06.2020 07.07.2020 07.08.2020 07.09.2020 07.10.2020 06.11.2020 07.12.2020 11.01.2021
PERN-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o długości rurociągów i przetłaczaniu ropy i produktów naftowych 2019 1.48.10 1 raz w roku raz w roku do 6 marca 2020 r. z danymi za rok 2019
PL-1 Sprawozdanie o ruchu samolotów, pasażerów i ładunków w porcie lotniczym 2019 1.48.08 1 raz w roku raz w roku do 25 marca 2020 r. z danymi za rok 2019 11.03.2020 25.03.2020
PNT-01 Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) 2019 1.43.01 1 raz w roku raz w roku do 21 lutego 2020 r. z danymi za rok 2019 22.01.2020 21.02.2020
PNT-01/a Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) oraz o środkach asygnowanych na prace badawcze i rozwojowe w jednostkach rządowych i samorządowych 2019 1.43.01 1 raz w roku raz w roku do 22 marca 2020 r. z danymi za rok 2019 20.02.2020 22.03.2020
PNT-01/s Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) w szkołach wyższych 2019 1.43.01 1 raz w roku raz w roku do 22 marca 2020 r. z danymi za rok 2019 20.02.2020 22.03.2020
PNT-02 Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle 2019 1.43.02 1 raz w roku raz w roku do 14 lutego 2020 r. z danymi za rok 2019 20.01.2020 14.02.2020
PNT-02/u Sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług 2019 1.43.13 1 raz w roku raz w roku do 5 marca 2020 r. z danymi za rok 2019 20.02.2020 05.03.2020
PNT-05 Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie nanotechnologii 2019 1.43.17 1 raz w roku raz w roku do 14 kwietnia 2020 r. z danymi za rok 2019 16.03.2020 14.04.2020
PNT-06 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie nanotechnologii w przedsiębiorstwach 2019 1.43.17 1 raz w roku raz w roku do 14 kwietnia 2020 r. z danymi za rok 2019 16.03.2020 14.04.2020
PS-01 Sprawozdanie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego 2019 1.20.04 1 raz w roku raz w roku do 4 lutego 2020 r. według stanu na 31 grudnia 2019 r. 07.01.2020 04.02.2020
PS-02 Sprawozdanie rodzinnej pieczy zastępczej 2019 1.20.04 1 raz w roku raz w roku do 4 lutego 2020 r. według stanu na 31 grudnia 2019 r. 07.01.2020 04.02.2020
PS-03 Sprawozdanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej 2019 1.25.07 1 raz w roku raz w roku do 28 stycznia 2020 r. według stanu na 31 grudnia 2019 r. 07.01.2020 28.01.2020
PZP-1 Lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 2019 1.02.04 1 raz w roku ; Raz w roku do 29 kwietnia 2020 r. według stanu na 31 grudnia 2019 r. 15.04.2020 29.04.2020
R-04 Sprawozdanie o stanie upraw rolnych według oceny wiosennej 2020 1.45.06 1 raz w roku raz w roku do 15 maja 2020 r. według stanu w dniu 8 maja 2020 r. 30.04.2020 15.05.2020
R-05Sz Sprawozdanie o powierzchni upraw, plonach i zbiorach 2020 1.45.03 3 razy w roku 3 razy w roku: do 10 lipca 2020 r. według stanu na 30 czerwca 2020 r., do 27 sierpnia 2020 r. według stanu na 24 sierpnia 2020 r., do 26 października 2020 r. za rok zbiorów 2020 01.07.2020 11.08.2020 12.10.2020 10.07.2020 27.08.2020 26.10.2020
R-06 Sprawozdanie o powierzchni upraw i zbiorach roślin pastewnych i pozostałych według użytkowania 2020 1.45.05 1 raz w roku raz w roku do 26 października 2020 r. za rok zbiorów 2020 12.10.2020 26.10.2020
R-08 Sprawozdanie o wynikach produkcji ogrodniczej 2020 1.45.08 2 razy w roku 2 razy w roku: do 10 lipca 2020 r. według stanu na 30 czerwca 2020 r., do 6 listopada 2020 r. za okres zbiorów 2020 r. 01.07.2020 26.10.2020 10.07.2020 06.11.2020
Zał. nr 1 do R-08 Załącznik nr 1 do R-08 - sprawozdanie o powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami 2020 1.45.08 2 razy w roku 2 razy w roku: do 10 lipca 2020 r. za okres wiosenny 2020 r., do 6 listopada 2020 r. za okres jesienny 2020 r. 01.07.2020 26.10.2020 10.07.2020 06.11.2020
R-09U Sprawozdanie o wielkości ubojów zwierząt gospodarskich 2020 1.45.09;
1.45.10
miesiąc raz w miesiącu do 7. dnia po każdym miesiącu sprawozdawczym 01.02.2020 01.03.2020 01.04.2020 01.05.2020 01.06.2020 01.07.2020 01.08.2020 01.09.2020 01.10.2020 01.11.2020 01.12.2020 01.01.2021 07.02.2020 09.03.2020 07.04.2020 07.05.2020 08.06.2020 07.07.2020 07.08.2020 07.09.2020 07.10.2020 09.11.2020 07.12.2020 07.01.2021
R-09W Sprawozdanie o wylęgach drobiu i produkcji jaj konsumpcyjnych 2020 1.45.09 miesiąc,
kwartał
raz w miesiącu do 7. dnia po miesiącu sprawozdawczym;raz w kwartale do 15. dnia miesiąca po kwartale - dotyczy pakowania jaj konsumpcyjnych
01.02.2020 01.03.2020 01.04.2020 02.05.2020 01.06.2020 01.07.2020 01.08.2020 01.09.2020 01.10.2020 01.11.2020 01.12.2020 01.01.2021

01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 01.01.2021
07.02.2020 09.03.2020 07.04.2020 07.05.2020 08.06.2020 07.07.2020 07.08.2020 07.09.2020 07.10.2020 09.11.2020 07.12.2020 07.01.2021

15.04.2020 15.07.2020 15.10.2020 15.01.2021
R-10S Sprawozdanie o skupie produktów rolnych i leśnych 2020 1.45.12 półrocze raz w półroczu do 10 lipca 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 13 stycznia 2021 r. za II półrocze 2020 r.; raz w roku do 13 stycznia 2020 r. za rok 2020 26.06.2020 23.12.2020 10.07.2020 13.01.2021
R-10M Meldunek o skupie ważniejszych produktów rolnych 2020 1.45.12 miesiąc raz w miesiącu do 3. dnia roboczego po każdym miesiącu z danymi za miesiąc poprzedni 03.02.2020 02.03.2020 01.04.2020 04.05.2020 01.06.2020 01.07.2020 03.08.2020 01.09.2020 01.10.2020 02.11.2020 01.12.2020 04.01.2021 05.02.2020 04.03.2020 03.04.2020 06.05.2020 03.06.2020 03.07.2020 05.08.2020 03.09.2020 05.10.2020 04.11.2020 03.12.2020 07.01.2021
R-10Ma Meldunek o skupie niektórych gatunków owoców 2020 1.45.12 6 razy w roku raz w miesiącu do 3 czerwca 2020 r. za maj 2020 r., do 3 lipca 2020 r. za czerwiec 2020 r., do 5 sierpnia 2020 r. za lipiec 2020 r., do 3 września 2020 r. za sierpień 2020 r., do 5 października 2020 r. za wrzesień 2020 r., do 4 listopada 2020 r. za październik 2020 r. 01.06.2020 01.07.2020 03.08.2020 01.09.2020 01.10.2020 01.11.2020 03.06.2020 03.07.2020 05.08.2020 03.09.2020 05.10.2020 04.11.2020
RF-01 Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych 2020 1.61.01 kwartał raz w kwartale: do 30 kwietnia 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 30 lipca 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 30 października 2020 r. za trzy kwartały 2020 r., do 22 lutego 2021 r. za rok 2020 16.04.2020 16.07.2020 16.10.2020 04.02.2021 30.04.2020 30.07.2020 30.10.2020 22.02.2021
RF-02 Sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań 2019 1.65.21 kwartał raz w kwartale do 30 kwietnia 2020 r. według stanu na 31 marca 2020 r., do 30 lipca 2020 r. według stanu na 30 czerwca 2020 r., do 30 października 2020 r. według stanu na 30 września 2020 r., do 19 lutego 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r. 16.04.2020 16.07.2020 15.10.2020 03.02.2021 30.04.2020 30.07.2020 30.10.2020 19.02.2021
RF-03 Sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych 2019 1.65.19 1 raz w roku raz w roku do 30 czerwca 2020 r. za rok 2019 16.06.2020 30.06.2020
RRW-26 Sprawozdanie miesięczne ze skupu mleka oraz produkcji przetworów mlecznych 2020 1.46.12 miesiąc Raz w miesiącu do 8. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc i do 14 stycznia 2021 r. za grudzień 2020 r. 03.02.2020 02.03.2020 01.04.2020 04.05.2020 01.06.2020 01.07.2020 03.08.2020 01.09.2020 01.10.2020 02.11.2020 01.12.2020 04.01.2021 12.02.2020 11.03.2020 10.04.2020 13.05.2020 10.06.2020 10.07.2020 12.08.2020 10.09.2020 12.10.2020 12.11.2020 10.12.2020 14.01.2021
RRW-27 Sprawozdanie ze skupu surowców oraz produkcji przetworów mlecznych 2019 1.46.12 1 raz w roku raz w roku do 31 marca 2020 r. z danymi za rok 2019 13.03.2020 31.03.2020
R-ZW-B Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej 2020 1.45.09 2 razy w roku 2 razy w roku: do 26 czerwca 2020 r. według stanu na 1 czerwca 2020 r. i do 23 grudnia 2020 r. według stanu na 1 grudnia 2020 r. 01.06.2020 15.06.2020 01.12.2020 17.12.2020 12.06.2020 26.06.2020 16.12.2020 23.12.2020
R-ZW-S Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego 2020 1.45.10 2 razy w roku 2 razy w roku: do 26 czerwca 2020 r. według stanu na 1 czerwca 2020 r. i do 23 grudnia 2020 r. według stanu na 1 grudnia 2020 r. 01.06.2020 15.06.2020 01.12.2020 17.12.2020 12.06.2020 26.06.2020 16.12.2020 23.12.2020
S-10 Sprawozdanie o studiach wyższych 2019 1.27.05 1 raz w roku raz w roku do 20 stycznia 2020 r. wg stanu na 31 grudnia 2019 r. 03.01.2020 20.01.2020
S-11 Sprawozdanie o pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w uczelniach kościelnych 2019 1.27.05 1 raz w roku raz w roku do 20 stycznia 2020 r. według stanu na 31 grudnia 2019 r. 07.01.2020 20.01.2020
S-12 Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych, kształceniu specjalistycznym, osobach ubiegających się o stopień doktora oraz zatrudnieniu w uczelniach kościelnych 2019 1.27.05 1 raz w roku raz w roku do 16 stycznia 2020 r. według stanu na 31 grudnia 2019 r. 03.01.2020 16.01.2020
SFU-OZ Sprawozdanie statystyczne oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń działających w Polsce 2020 1.67.03 4 razy w roku 4 razy w roku do 15 maja 2020 r. według stanu na 31 marca 2020 r., do 14 sierpnia 2020 r. według stanu na 30 czerwca 2020 r., do 13 listopada 2020 r. według stanu na 30 września 2020 r., do 15 lutego 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r. 30.04.2020 03.08.2020 02.11.2020 01.02.2021 15.05.2020 14.08.2020 13.11.2020 15.02.2021
SG-01 Statystyka gminy: leśnictwo i ochrona środowiska 2019 1.01.03
1.01.07
1 raz w roku raz w roku do 24 lutego 2020 r. z danymi za rok 2019 07.02.2020 24.02.2020
SG-01 Statystyka gminy: środki trwałe 2019 1.66.01
1.66.02
1 raz w roku Raz w roku do 17 lutego 2020r. według stanu na 31 grudnia 2019 r. 04.02.2020 17.02.2020
SG-01 Statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna 2019 1.26.01 1 raz w roku raz w roku do 24 lutego 2020 r. z danymi za rok 2019 07.02.2020 24.02.2020
SG-01 Statystyka gminy: samorząd i transport 2019 1.02.02
1.48.01
1.48.02
1 raz w roku raz w roku do 24 lutego 2020 r. z danymi za rok 2019 07.02.2020 24.02.2020
Załącznik
do SG-01
Załącznik do sprawozdania SG-01 - statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna 2019 1.26.08 1 raz w roku raz w roku do 15 kwietnia 2020 r. z danymi za rok 2019 27.03.2020 15.04.2020
SOF-5 Sprawozdanie o współpracy, zarządzaniu i działalności informacyjnej wybranych organizacji non-profit 2019 1.04.01 co 2 lata co 2 lata do 29 kwietnia 2020 r. za rok 2019 30.03.2020 29.04.2020
SOF-5ES Załącznik do sprawozdania SOF-5 na potrzeby monitorowania rozwoju sektora ekonomii społecznej 1.04.01 30.03.2020 29.04.2020
SOF-5SN Załącznik do sprawozdania SOF-5 dla stowarzyszeń zrzeszających przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych lub cudzoziemców 2019 1.04.01 co 2 lata Co 2 lata do 29 kwietnia 2020 r. za rok 2019 30-03-2020 29-04-2020
SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa 2019 1.61.05 1 raz w roku raz w roku do 4 maja 2020 r. z danymi za rok 2019 13.03.2020 04.05.2020
SP-3 Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw 2019 1.61.05 1 raz w roku raz w roku do 16 marca 2020 r. z danymi za rok 2019 02.03.2020 16.03.2020
SSI-01 Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach 2020 1.43.14 1 raz w roku raz w roku do 8 maja 2020 r. z danymi za rok 2020 15.04.2020 08.05.2020
SSI-02 Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora finansowego 2020 1.43.14 1 raz w roku raz w roku do 7 maja 2020 r. z danymi za rok 2020 15.04.2020 07.05.2020
SSI-03 Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej 2019 1.43.14 1 raz w roku raz w roku do 31 stycznia 2020 r. z danymi za rok 2019 07.01.2020 31.01.2020
ST-P Statystyka powiatu: samorząd i transport 2019 1.02.02
1.48.02
1 raz w roku raz w roku do 24 lutego 2020 r. według stanu na 31 grudnia 2019 r. 07.02.2020 24.02.2020
ST-W Statystyka województwa: samorząd i transport 2019 1.02.02
1.48.01
1.48.02
1 raz w roku raz w roku do 24 lutego 2020 r. według stanu na 31 grudnia 2019 r. 07.02.2020 24.02.2020
On line Off line PDF Symbol zestawu danych Nazwa zestawu danych Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
T-02 Sprawozdanie o usługach w transporcie, poczcie i telekomunikacji 2019 1.48.11 1 raz w roku raz w roku do 14 kwietnia 2020 r. z danymi za rok 2019 01.04.2020 14.04.2020
T-04 Sprawozdanie o towarowym transporcie drogowym zarobkowym 2019 1.48.02 1 raz w roku raz w roku do 19 lutego 2020 r. z danymi za rok 2019 29.01.2020 19.02.2020
T-06 Sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym 2019 1.48.02 1 raz w roku raz w roku do 14 lutego 2020 r . z danymi za rok 2019 24.01.2020 14.02.2020
T-08 Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową 2019 1.50.01 1 raz w roku raz w roku do 4 lutego 2020 r. z danymi za rok 2019 22.01.2020 04.02.2020
T-09 Sprawozdanie o morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej 2019 1.50.01 1 raz w roku raz w roku do 4 lutego 2020 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. 21.01.2020 04.02.2020
T-10 Sprawozdanie o obrotach ładunkowych oraz długości nabrzeży w portach morskich 2019 1.50.01 1 raz w roku raz w roku do 5 lutego 2020 r. z danymi za rok 2019 22.01.2020 05.02.2020
T-11/k Sprawozdanie o taborze i przewozach w żegludze śródlądowej 2020 1.44.01,
1.50.09
kwartał raz w kwartale do 24 kwietnia 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 24 lipca 2020 r. za II kwartał 2020 r., do 26 października 2020 r. za III kwartał 2020 r., do 25 stycznia 2021 r. za IV kwartał 2020 r. 10.04.2020 13.07.2020 12.10.2020 12.01.2021 24.04.2020 24.07.2020 26.10.2020 25.01.2021
T-11/u Sprawozdanie o taborze żeglugi śródlądowej 2019 1.50.09 1 raz w roku raz w roku do 12 lutego 2020 r. z danymi za rok 2019 30.01.2020 12.02.2020
TD-E Kwestionariusz tygodniowy o przewozach ładunków pojazdem samochodowym 2020 tyg tygodniowo do 8. dnia po tygodniu za tydzień
TFI Sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych 2020 półrocze raz w półroczu do 31 lipca 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 31 marca 2021 r. za rok 2020 15.07.2020 16.03.2021 31.07.2020 31.03.2021
TK-1 Sprawozdanie o działalności eksploatacyjnej transportu kolejowego 2020 1.48.01 miesiąc raz w miesiącu do 6. dnia roboczego po miesiącu sprawozdawczym za miesiąc, za okres od początku roku do końca miesiąca i do 11 stycznia 2021 r. za grudzień 2020 r. 03.02.2020 02.03.2020 01.04.2020 04.05.2020 01.06.2020 01.07.2020 03.08.2020 01.09.2020 01.10.2020 02.11.2020 01.12.2020 04.01.2021 10.02.2020 09.03.2020 08.04.2020 11.05.2020 08.06.2020 08.07.2020 10.08.2020 08.09.2020 08.10.2020 09.11.2020 08.12.2020 12.01.2021
TK-2 Sprawozdanie o przewozach ładunków transportem kolejowym 2020 1.48.01 kwartał raz w kwartale do 6 maja 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 5 sierpnia 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 4 listopada 2020 r. za trzy kwartały 2020 r., do 2 marca 2021 r. za rok 2020 20.04.2020 10.07.2020 23.10.2020 19.02.2021 06.05.2020 05.08.2020 04.11.2020 02.03.2021
TK-2a Sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym 2019 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 17 marca 2020 r. z danymi za rok 2019 02.03.2020 17.03.2020
TK-3 Sprawozdanie o przewozach pasażerów transportem kolejowym 2019 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 17 kwietnia 2020 r. z danymi za rok 2019 03.04.2020 17.04.2020
TK-3a Sprawozdanie o przewozach pasażerów w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym 2019 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 26 czerwca 2020 r. z danymi za rok 2019
TK-4 Sprawozdanie o pracy taboru kolejowego 2019 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 27 kwietnia 2020 r. z danymi za rok 2019 06.04.2020 27.04.2020
TK-5 Sprawozdanie o sieci kolejowej i dworcach kolejowych 2019 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 15 kwietnia 2020 r. z danymi za rok 2019
TK-6 Sprawozdanie o taborze kolejowym 2019 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 15 kwietnia 2020 r. z danymi za rok 2019 31.03.2020 15.04.2020
TDI Sprawozdanie o transporcie drogowym intermodalnym 2019 1.48.16 1 raz w roku Raz w roku do 4 maja 2020 r. za rok 2019 14.04.2020 04.05.2020
TTI Sprawozdanie o terminalach transportu intermodalnego 2019 1.48.16 1 raz w roku raz w roku do 4 maja 2020 r. z danymi za rok 2019 14.04.2020 04.05.2020
TWA Wykaz armatorów, którzy posiadają tabor żeglugi śródlądowej 2020 1.50.09 1 raz w roku raz w roku do 16 listopada 2020 r. z danymi wg stanu na 31 października 2020 r. 05.11.2020 16.11.2020
TWS-1 Sprawozdanie o długości dróg wodnych śródlądowych i liczbie śluzowań 2019 1.50.09 1 raz w roku raz w roku do 2 marca 2020 r. z danymi za rok 2019 17.02.2020 02.03.2020
Z-03 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

2020 1.23.02 kwartał raz w kwartale do 11 kwietnia 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 11 lipca 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 11 października 2020 r. za trzy kwartały 2020 r. 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 14.04.2020 13.07.2020 12.10.2020
Z-05 Badanie popytu na pracę 2020 1.23.07 kwartał raz w kwartale do 8 kwietnia 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 8 lipca 2020 r. za II kwartał 2020 r., do 8 października 2020 r. za III kwartał 2020 r., do 11 stycznia 2021 r. za IV kwartał 2020 r. 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 04.01.2021 08.04.2020 08.07.2020 08.10.2020 12.01.2021
Z-06 Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy

2019 1.23.02 1 raz w roku raz w roku do 20 stycznia 2020 r. z danymi za rok 2019

Z-06a
Sporządzają jednostki, które w 2019 r. były zobowiązane do przekazywania kwartalnych sprawozdań Z-03
02.01.2020 20.01.2020
raz w roku do 3 lutego 2020 r. z danymi za rok 2019

Z-06b
Sporządzają jednostki należące do sektora przedsiębiorstw
02.01.2020 03.02.2020
Z-10 Sprawozdanie o warunkach pracy 2019 1.23.09 1 raz w roku raz w roku do 15 lutego 2020 r. z danymi za rok 2019 01.02.2020 17.02.2020
ZD-2 Sprawozdanie z działalności leczniczej zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej 2019 1.29.07 1 raz w roku raz w roku do 27 stycznia 2020 r. z danymi za rok 2019 17.01.2020 27.01.2020
ZD-3 Sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 2019 1.29.07 1 raz w roku raz w roku do 28 stycznia 2020 r. z danymi za rok 2019 10.01.2020 28.01.2020
ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego 2019 1.29.07 1 raz w roku raz w roku do 27 stycznia 2020 r. z danymi za rok 2019 08.01.2020 27.01.2020
ZD-5 Sprawozdanie apteki i punktu aptecznego 2019 1.29.09 1 raz w roku raz w roku do 31 stycznia 2020r. z danymi za rok 2019 08.01.2020 31.01.2020
Z-KS Karta statystyczna strajku 2020 1.23.11 incydent do 3. dnia roboczego po zakończeniu strajku 01.01.2020 08.01.2021
Z-KW Statystyczna karta wypadku 2020 1.23.10 incydent po zatwierdzeniu protokołu powypadkowego lub sporządzeniu karty wypadku: część I karty, nie później niż w terminie 14 dni roboczych; część II karty, nie później niż z upływem 6 miesięcy 19.01.2020 30.06.2021
Zał. do F-03, SP, SG-01 środki trwałe Załącznik do sprawozdań: F-03, SP i SG-01 - środki trwałe, dotyczący nakładów na środki trwałe służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych 2019 1.01.12 1 raz w roku raz w roku do 17 lutego 2020 r. za rok 2019
raz w roku do 30 kwietnia 2020 r. za rok 2019
03.02.2020
16.04.2020
17.02.2020
30.04.2020
Z.1.
MRiRW
Dopłaty dla rolników z tytułu płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego 2020 1.45.37 miesiąc raz w miesiącu do 15. dnia miesiąca według stanu na ostatni dzień miesiąca
Z.2.
GRIJHARS
Dane zbiorcze powierzchni i zbiorach chmielu, odmianach, liczbie plantacji i plantatorów 2019 1.45.07 1 raz w roku raz w roku do 30 kwietnia 2020 r. z danymi za rok 2019
Z.3.
KOWR
Dane zbiorcze o powierzchni i zbiorach buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru 2019 1.45.07 1 raz w roku raz w roku do 31 marca 2020 r. z danymi za rok 2019
Z.4.
IERiGZ-
PIB
Bilans ryb i owoców morza 2020 1.45.19 1 raz w roku raz w roku do 31 października 2020 r. za rok 2020 - szacunki
Formularz ewidencyjny w transporcie morskim
Dane o statkach


W tabeli znajdują się zestawy danych (formularze) na rok 2020. Zestawy danych (formularze) umieszczone zostały w zakładkach, w kolejności alfabetycznej, z wyjątkiem: zestaw danych WINS znajduje się w zakładce A – B, Załącznik do DG-1 w zakładce D – I, Załącznik do L-01, Załącznik do L-03, Załączniki do OS-7 znajdują się w zakładce K-O, Załączniki do R-08, Załącznik do SG-01 znajduje się w zakładce P – S.

Aplikacje off-line, które pozostały w 2020 r., będą zamieszczane sukcesywnie w miarę zbliżania się terminu ich składania.

Równocześnie prosimy o niewykorzystywanie aplikacji off-line z roku 2019 (za wyjątkiem aplikacji, które dotyczą sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i półrocznych kończących rok 2019), ponieważ są one nieaktualne dla sprawozdań obowiązujących w roku 2020.

Uprzejmie informujemy, że w przypadku korzystania z innych przeglądarek niż Internet Explorer wersja: 8, 9, 10 oraz Mozilla Firefox wersja 10, w celu poprawnego wydruku sprawozdań w formacie .pdf bezpośrednio ze strony internetowej, niezbędne jest wcześniejsze pobranie wybranego pliku i zapisanie go na dysku.