Zestawy danych (formularze)

Informacje

Do poprawnego przeglądania formularzy niezbędna jest najnowsza wersja programu Adobe Acrobat Reader — koniecznie wersja językowa opisana Central European.
Program można pobrać klikając tutaj.

Legenda:

Zestawy danych (formularze) elektroniczne — zestawy danych (formularze) do wypełnienia on-line przez Internet
Dla systemu Windows, Linux, Mac Aplikacja off-line, do pobrania i zainstalowania na komputerze
Dla systemu Windows
Dla systemu Linux
Zestawy danych (formularze), zawierające wymagany zakres danych. Można je wydrukować i w uzasadnionych przypadkach (wyłącznie braku możliwości skorzystania z formy elektronicznej) wypełnić w formie papierowej, a następnie przesłać drogą pocztową w terminie i na adres wskazany w formularzu lub objaśnieniach do formularza, po uprzednim uzgodnieniu z adresatem tej formy przekazania danych.
Wzór zestawu danych (formularza) w XML Schema

Zestawy danych (formularze) na rok 2021

On line Off line PDF Symbol zestawu danych Nazwa zestawu danych Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
AK-B/m Ankieta koniunktury gospodarczej – budownictwo 2021 1.61.10 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca 01.01.2021 01.02.2021 01.03.2021 01.04.2021 01.05.2021 01.06.2021 01.07.2021 01.08.2021 01.09.2021 01.10.2021 01.11.2021 01.12.2021 11.01.2021 10.02.2021 10.03.2021 12.04.2021 10.05.2021 10.06.2021 12.07.2021 10.08.2021 10.09.2021 11.10.2021 10.11.2021 10.12.2021
AK-H/m Ankieta koniunktury gospodarczej – handel 2021 1.61.10 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca 01.01.2021 01.02.2021 01.03.2021 01.04.2021 01.05.2021 01.06.2021 01.07.2021 01.08.2021 01.09.2021 01.10.2021 01.11.2021 01.12.2021 11.01.2021 10.02.2021 10.03.2021 12.04.2021 10.05.2021 10.06.2021 12.07.2021 10.08.2021 10.09.2021 11.10.2021 10.11.2021 10.12.2021
AK-P Ankieta koniunktury gospodarczej – przemysł 2021 1.61.10 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca,
raz w kwartale do 10. dnia pierwszego miesiąca kwartału
01.01.2021 01.02.2021 01.03.2021 01.04.2021 01.05.2021 01.06.2021 01.07.2021 01.08.2021 01.09.2021 01.10.2021 01.11.2021 01.12.2021 11.01.2021 10.02.2021 10.03.2021 12.04.2021 10.05.2021 10.06.2021 12.07.2021 10.08.2021 10.09.2021 11.10.2021 10.11.2021 10.12.2021
AK-R Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym 2021 1.45.38 2 razy w roku do 26 lipca 2021 r. za I półrocze 2021 r.
do 25 stycznia 2022 r. za II półrocze 2021 r.
15.07.2021 14.01.2022 26.07.2021 25.01.2022
AK-U/m Ankieta koniunktury gospodarczej – usługi 2021 1.61.10 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca 01.01.2021 01.02.2021 01.03.2021 01.04.2021 01.05.2021 01.06.2021 01.07.2021 01.08.2021 01.09.2021 01.10.2021 01.11.2021 01.12.2021 11.01.2021 10.02.2021 10.03.2021 12.04.2021 10.05.2021 10.06.2021 12.07.2021 10.08.2021 10.09.2021 11.10.2021 10.11.2021 10.12.2021
AP-01 Statystyczna ankieta przedsiębiorstw z kapitałem publicznym 2020 1.65.19 1 raz w roku raz w roku do 18 maja 2021 r. z danymi za rok 2020 04.05.2021 18.05.2021
AW-01 Statystyczna ankieta wyznaniowa 2020 1.22.01 1 raz w roku raz w roku do 31 marca 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r. 17.03.2021 31.03.2021
B-01 Sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych 2020 1.47.01 1 raz w roku raz w roku do 24 lutego 2021 r. z danymi za rok 2020 01.02.2021 24.02.2021
B-02 Sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych 2020 1.47.01 1 raz w roku raz w roku do 24 lutego 2021 r. z danymi za rok 2020 01.02.2021 24.02.2021
B-05 Sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę i zgłoszeniach z projektem budowlanym budowy obiektów budowlanych 2021 1.47.04 kwartał raz w kwartale do 15 kwietnia 2021 r. za I kwartał 2021 r., do 15 lipca 2021 r. za II kwartał 2021 r., do 15 października 2021 r. za III kwartał 2021 r. i do 17 stycznia 2022 r. za IV kwartał 2021 r. 01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021 03.01.2022 15.04.2021 15.07.2021 15.10.2021 17.01.2022
B-06 Meldunek o budownictwie mieszkaniowym 2021 1.47.04 miesiąc raz w miesiącu do 3. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc i do 5 stycznia 2022 r. za grudzień 2021 r. 01.02.2021 01.03.2021 01.04.2021 04.05.2021 01.06.2021 01.07.2021 02.08.2021 01.09.2021 01.10.2021 02.11.2021 01.12.2021 03.01.2022 03.02.2021 03.03.2021 06.04.2021 06.05.2021 04.06.2021 05.07.2021 04.08.2021 03.09.2021 05.10.2021 04.11.2021 03.12.2021 05.01.2022
B-07 Sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych oddanych do użytkowania 2021 1.47.04 kwartał raz w kwartale do 14 kwietnia 2021 r. za I kwartał 2021 r., do 14 lipca 2021 r. za II kwartał 2021 r., do 14 października 2021 r. za III kwartał 2021 r., do 14 stycznia 2022 r. za IV kwartał 2021 r 01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021 03.01.2022 14.04.2021 14.07.2021 14.10.2021 14.01.2022
B-08 Sprawozdanie o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz domach letnich oddanych do użytkowania 2021 1.47.04 kwartał raz w kwartale do 25 kwietnia 2021 r. za I kwartał 2021 r., do 25 lipca 2021 r. za II kwartał 2021 r., do 25 października 2021 r. za III kwartał 2021 r., do 25 stycznia 2022 r. za IV kwartał 2021 r. 01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021 03.01.2022 26.04.2021 26.07.2021 25.10.2021 25.01.2022
WINS Wykaz inwestorów (innych niż indywidualni – realizujący budynki mieszkalne na własne potrzeby – oraz fundacje, kościoły i związki wyznaniowe), którzy oddali do użytkowania nowe budynki mieszkalne 2021 miesiąc raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc i do 10 stycznia 2022r., za grudzień 2021r. 01.02.2021 01.03.2021 01.04.2021 04.05.2021 01.06.2021 01.07.2021 02.08.2021 01.09.2021 01.10.2021 02.11.2021 01.12.2021 03.01.2022 05.02.2021 05.03.2021 08.04.2021 10.05.2021 08.06.2021 07.07.2021 06.08.2021 07.09.2021 07.10.2021 08.11.2021 07.12.2021 10.01.2022
B-09 Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania 2021 1.47.04 kwartał raz w kwartale do do 22 kwietnia 2021 r. za I kwartał 2021, do 21 lipca 2021 r. za II kwartał 2021 r., do 21 października 2021 r. za III kwartał 2021 i do 24 stycznia 2022 za IV kwartał 2021r. 12.02.2021 17.05.2021 13.08.2021 16.11.2021 22.04.2021 21.07.2021 21.10.2021 24.01.2022
BS Sprawozdanie ze sprzedaży usług związanych z obsługą działalności gospodarczej 2020 1.49.08 1 raz w roku raz w roku do 1 czerwca 2021 r., z danymi za rok 2020 10.05.2021 01.06.2021
C-01 Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług 2021 1.64.03 miesiąc raz w miesiącu do 14. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 01.02.2021 01.03.2021 01.04.2021 04.05.2021 01.06.2021 01.07.2021 02.08.2021 01.09.2021 01.10.2021 02.11.2021 01.12.2021 03.01.2022 15.02.2021 15.03.2021 14.04.2021 14.05.2021 14.06.2021 14.07.2021 16.08.2021 14.09.2021 14.10.2021 15.11.2021 14.12.2021 14.01.2022
C-01b Sprawozdanie o cenach producentów robót budowlano-montażowych 2021 1.64.05 miesiąc raz w miesiącu do 14. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 01.02.2021 01.03.2021 01.04.2021 04.05.2021 01.06.2021 01.07.2021 02.08.2021 01.09.2021 01.10.2021 02.11.2021 01.12.2021 03.01.2022 15.02.2021 15.03.2021 14.04.2021 14.05.2021 14.06.2021 14.07.2021 16.08.2021 14.09.2021 14.10.2021 15.11.2021 14.12.2021 14.01.2022
C-03 Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów spożywczych 2020 1.64.04 miesiąc raz w miesiącu do 12. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 01.02.2021 01.03.2021 01.04.2021 04.05.2021 01.06.2021 01.07.2021 02.08.2021 01.09.2021 01.10.2021 02.11.2021 01.12.2021 03.01.2022 12.02.2021 12.03.2021 12.04.2021 12.05.2021 12.06.2021 12.07.2021 12.08.2021 12.09.2021 12.10.2021 12.11.2021 12.12.2021 12.01.2022
C-04 Sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowych realizowanych na drogach, ulicach i mostach 2021 1.64.06 miesiąc raz w miesiącu do 20. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 01.02.2021 01.03.2021 01.04.2021 03.05.2021 01.06.2021 01.07.2021 02.08.2021 01.09.2021 01.10.2021 02.11.2021 01.12.2021 03.01.2022 22.02.2021 22.03.2021 20.04.2021 20.05.2021 21.06.2021 20.07.2021 20.08.2021 21.09.2021 20.10.2021 20.11.2021 21.12.2021 20.01.2022
C-05 Sprawozdanie o cenach towarów w handlu zagranicznym

2021 1.64.15 miesiąc raz w miesiącu do 16. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 01.02.2021 01.03.2021 01.04.2021 04.05.2021 01.06.2021 01.07.2021 02.08.2021 01.09.2021 01.10.2021 02.11.2021 01.12.2021 03.01.2022 16.02.2021 16.03.2021 16.04.2021 17.05.2021 16.06.2021 16.07.2021 16.08.2021 16.09.2021 18.10.2021 16.11.2021 16.12.2021 17.01.2022
C-06 Sprawozdanie o cenach producentów usług

2021 1.64.16 kwartał raz w kwartale do: 15 kwietnia 2021 r. z danymi za I kw.2021 r.; 15 lipca 2021 r. z danymi za II kw. 2021 r.; 15 października 2021 r. za III kw. 20201 r.; 15 stycznia 2022 r. za IV kw. 2021 r. 01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021 03.01.2022 15.04.2021 15.07.2021 15.10.2021 17.01.2022
C-09 Sprawozdanie o cenach producentów uslug transportu, gospodarki magazynowej i telekomunikacji 2021 1.64.16 kwartał raz w kwartale do 15 kwietnia 2021 r. za I kwartał 2021 r., do 15 lipca 2021 r. za II kwartał 2021 r., do 15 października 2021 r. za III kwartał 2021 r., do 15 stycznia 2022 r. za IV kwartał 2021 r. 01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021 03.01.2022 15.04.2021 15.07.2021 15.10.2021 17.01.2022
CBSG/01 Badanie podmiotów o liczbie pracujących do 49 osób 2020 1.67.08 1 raz w roku raz w roku do 3 września 2021 r. z danymi za rok 2020 06.08.2021 03.09.2021
On line Off line PDF Symbol zestawu danych Nazwa zestawu danych Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
DG-1 Meldunek o działalności gospodarczej 2021 1.61.04 miesiąc raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po każdym miesiącu z danymi za miesiąc poprzedni 01.02.2021 01.03.2021 01.04.2021 04.05.2021 01.06.2021 01.07.2021 02.08.2021 01.09.2021 01.10.2021 02.11.2021 01.12.2021 03.01.2022 07.02.2021 07.03.2021 08.04.2021 10.05.2021 08.06.2021 07.07.2021 08.08.2021 07.09.2021 07.10.2021 08.11.2021 07.12.2021 10.01.2022
Załącznik
do DG-1
Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych 2021 1.47.01 kwartał raz w kwartale do 8 kwietnia 2021 r. za I kwartał 2021 r., do 7 lipca 2021 r. za I półrocze 2021 r., do 7 października 2021 r. za trzy kwartały 2021 r., do 10 stycznia 2022 r. za rok 2021 01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021 03.01.2022 08.04.2021 07.07.2021 07.10.2021 10.01.2022
DNU-K Kwartalne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług 2021 1.51.09 kwartał raz w kwartale do 20 kwietnia 2021 r. za I kwartał 2021 r., do 20 lipca 2021 r. za II kwartał 2021 r., do 20 października 2021 r. za III kwartał 2021 r., do 20 stycznia 2022 r. za IV kwartał 2021 r. 01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021 03.01.2022 20.04.2021 20.07.2021 20.10.2021 20.01.2022
DNU-R Roczne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług 2020 1.51.09 1 raz w roku raz w roku do 31 marca 2021 r. z danymi za rok 2020 04.03.2021 31.03.2021
F-01/I-01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe 2021 1.46.01 kwartał/
półrocze
raz w kwartale: do 20 kwietnia 2021 r. za I kwartał 2021 r., do 20 lipca 2021 r. za I półrocze 2021 r., do 20 października 2021 r. za trzy kwartały 2021 r., do 10 lutego 2022 r. za rok 2021; (liczba pracujących ≥ 50); raz w półroczu: do 20 lipca 2021 r. za I półrocze 2021 r., do 10 lutego 2022 r. za rok 2021; (liczba pracujących 10-49) 06.04.2021 06.07.2021 06.10.2021 18.01.2022 20.04.2021 20.07.2021 20.10.2021 10.02.2022
F-01/o Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół i innych placówek oświatowych 2020 1.27.04 1 raz w roku raz w roku do 30 kwietnia 2021 r. z danymi za rok 2020 15.04.2021 30.04.2021
F-01/s Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych 2020 1.27.05 1 raz w roku raz w roku do 31 marca 2021 r. z danymi za rok 2020 15.03.2021 31.03.2021
F-01/dk Kwartalne sprawozdanie o finansach instytucji kultury 2021 1.28.10 kwartał raz w kwartale: do 30 kwietnia 2021 r. za I kwartał 2021 r., do 30 lipca 2021 r. za I półrocze 2021 r., do 30 października 2021 r. za trzy kwartały 2021 r., do 30 stycznia 2022 r. za rok 2021 15.04.2021 15.07.2021 15.10.2021 14.01.2022 30.04.2021 30.07.2021 02.11.2021 31.01.2022
F-02/dk Roczne sprawozdanie o finansach instytucji kultury 2020 1.28.10 1 raz w roku raz w roku do 31 marca 2021 r. z danymi za rok 2020 15.03.2021 31.03.2021
F-03 Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych 2020 1.66.01 1 raz w roku raz w roku do 15 lutego 2021 r. z danymi za rok 2020 01.02.2021 15.02.2021
FDF Działalność finansowa przedsiębiorstwa 2020 1.62.11;
1.62.12;
1.62.13;
1.62.20
1 raz w roku raz w roku do 1 kwietnia 2021 r. z danymi za rok 2020 12.03.2021 01.04.2021
G-01 Sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów 2020 1.44.05 1 raz w roku raz w roku do 8 marca 2021 r. z danymi za rok 2020 15.02.2021 08.03.2021
G-02a Sprawozdanie bilansowe nośników energii 2021 1.44.01 kwartał raz w kwartale do 15 kwietnia 2021 r. za I kwartał 2021 r., do 15 lipca 2021 r. za I półrocze 2021 r., do 15 października 2021 r. za trzy kwartały 2021 r. 01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021 15.04.2021 15.07.2021 15.10.2021
G-02b Sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej 2020 1.44.01 1 raz w roku raz w roku do 17 lutego 2021 r. z danymi za rok 2020 18.01.2021 17.02.2021
G-02g Sprawozdanie o infrastrukturze, odbiorcach i sprzedaży gazu z sieci 2020 1.26.06 1 raz w roku raz w roku do 30 kwietnia 2021 r. z danymi za rok 2020 12.04.2021 30.04.2021
G-02o Sprawozdanie o cieple ze źródeł odnawialnych 2020 1.44.01 1 raz w roku raz w roku do 17 lutego 2021 r. z danymi za rok 2020 18.01.2021 17.02.2021
G-03 Sprawozdanie o zużyciu nośników i energii 2020 1.44.01 1 raz w roku raz w roku do 17 lutego 2021 r. z danymi za rok 2020 18.01.2021 17.02.2021
G-04 Sprawozdanie o obrocie środkami ochrony roślin 2020 1.45.13 1 raz w roku raz w roku do 11 marca 2021 r. z danymi za rok 2020 29.01.2021 11.03.2021
G-05 Sprawozdanie o kosztach zużycia materiałów, energii i usług obcych oraz wartości zapasów materiałów 2020 1.44.15 co 5 lat co 5 lat do 10 maja 2021 r. za rok 2020 12.04.2021 10.05.2021
G-06 Sprawozdanie o odpadach nadających się do recyklingu 2020 1.44.05 1 raz w roku raz w roku do 26 lutego 2021 r. z danymi za rok 2020 01.02.2021 26.02.2021
GP Sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiębiorstw 2020 1.61.12 1 raz w roku raz w roku do 31 lipca 2021 r. z danymi za rok 2020 01.06.2021 31.07.2021
H-01/k Kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych 2021 1.49.02 kwartał raz w kwartale do 22 kwietnia 2021 r. za I kwartał 2021 r., do 21 lipca 2021 r. za II kwartał 2021 r., do 21 października 2021 r. za III kwartał 2021 r., do 24 stycznia 2022 r. za IV kwartał 2021 r. 01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021 03.01.2022 22.04.2021 21.07.2021 21.10.2021 24.01.2022
H-01a Sprawozdanie o działalności sklepów, aptek i stacji paliw 2020 1.49.02 1 raz w roku raz w roku do 1 marca 2021 r. z danymi za rok 2020 03.02.2021 01.03.2021
H-01g Sprawozdanie o sieci placówek gastronomicznych 2020 1.49.05 1 raz w roku raz w roku do 1 marca 2021 r. z danymi za rok 2020 03.02.2021 01.03.2021
H-01s Sprawozdanie o sprzedaży detalicznej i hurtowej 2020 1.49.02 1 raz w roku raz w roku do 1 marca 2021 r. z danymi za rok 2020 03.02.2021 01.03.2021
H-01w Sprawozdanie o sieci handlowej 2020 1.49.02 1 raz w roku raz w roku do 1 marca 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r. 03.02.2021 01.03.2021
H-02n Sprawozdanie o dostawach nawozów dla rolnictwa przez jednostki produkcyjne oraz importerów 2021 1.45.13 półrocze 2 razy w roku: do 22 lipca 2021 r. za I półrocze 2021 r.; do 21 stycznia 2022 r. za rok 2021 02.07.2021 04.01.2022 22.07.2021 21.01.2022
H-02p Sprawozdanie o dostawach pasz dla zwierząt przez jednostki produkcyjne oraz importerów 2021 1.45.13 półrocze 2 razy w roku: do 22 lipca 2021 r. za I półrocze 2021 r.; do 21 stycznia 2022 r. za rok 2021 02.07.2021 04.01.2022 22.07.2021 21.01.2022
I-01 Sprawozdanie o nakładach na środki trwałe 2021 1.66.02 kwartał raz w kwartale do 20 kwietnia 2021 r. za I kwartał 2021 r., do 20 lipca 2021 r. za I półrocze 2021 r., do 20 października 2021 r. za trzy kwartały 2021 r., do10 lutego 2022 r. za rok 2021 07.04.2021 07.07.2021 07.10.2021 13.01.2022 20.04.2021 20.07.2021 20.10.2021 10.02.2022
IF Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych 2020 1.61.13 1 raz w roku raz w roku do 31 lipca 2021 r. z danymi za rok 2020 01.07.2021 31.07.2021
On line Off line PDF Symbol zestawu danych Nazwa zestawu danych Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
K-01 Sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej 2020 1.28.01 1 raz w roku raz w roku do 22 stycznia 2021 r. z danymi za rok 2020 11.01.2021 22.01.2021
K-02 Sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej 2020 1.28.01 1 raz w roku raz w roku do 22 stycznia 2021 r. z danymi za rok 2020 11.01.2021 22.01.2021
K-03 Sprawozdanie biblioteki 2020 1.28.01 1 raz w roku raz w roku do 8 lutego 2021 r. z danymi za rok 2020 25.01.2021 08.02.2021
K-05 Sprawozdanie z działalności wystawienniczej 2020 1.28.01 1 raz w roku raz w roku do 25 stycznia 2021 r. z danymi za rok 2020 12.01.2021 25.01.2021
K-06 Sprawozdanie z produkcji filmowej 2020 1.28.02 1 raz w roku raz w roku do 22 lutego 2021 r. z danymi za rok 2020 10.02.2021 22.02.2021
K-07 Sprawozdanie z działalności centrum kultury, domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy 2020 1.28.01 1 raz w roku raz w roku do 24 lutego 2021 r. z danymi za rok 2020 11.02.2021 24.02.2021
K-08 Sprawozdanie kina 2020 1.28.02 1 raz w roku raz w roku do 25 stycznia 2021 r. z danymi za rok 2020 12.01.2021 25.01.2021
K-09 Sprawozdanie z organizacji imprez masowych 2020 1.28.08 1 raz w roku raz w roku do 22 lutego 2021 r. z danymi za rok 2020 09.02.2021 22.02.2021
K-10 Sprawozdanie z działalności na rynku dzieł sztuki i antyków 2020 1.28.09 1 raz w roku raz w roku do 5 marca 2021 r. z danymi za rok 2020 22.02.2021 05.03.2021
KFT-1 Sprawozdanie z działalności klubu sportowego 2020 1.30.01 co 2 lata Co 2 lata do 25 stycznia 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r 11.01.2021 25.01.2021
KFT-2 Sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego 2020 1.30.01 1 raz w roku raz w roku do 25 stycznia 2021 r. z danymi za rok 2020 11.01.2021 25.01.2021
KT-1 Sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego 2021 1.30.03 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia po miesiącu sprawozdawczym 01.02.2021 01.03.2021 01.04.2021 01.05.2021 01.06.2021 01.07.2021 01.08.2021 01.09.2021 01.10.2021 01.11.2021 01.12.2021 01.01.2022 10.02.2021 10.03.2021 12.04.2021 10.05.2021 10.06.2021 12.07.2021 10.08.2021 10.09.2021 11.10.2021 11.11.2021 13.12.2021 10.01.2022
KT-2 Wykorzystanie turystycznego obiektu noclegowego 2020 1.30.03 1 raz w roku raz do roku do 20 stycznia 2021 z danymi za rok 2020 01.01.2021 20.01.2021
KZZ Sprawozdanie podmiotów posiadających jednostki zagraniczne 2020 1.61.16 1 raz w roku raz w roku do 30 września 2021 r. z danymi za rok 2020 10.09.2021 30.09.2021
L-01 Sprawozdanie o lasach publicznych (bez lasów gminnych i wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa) 2020 1.52.01 1 raz w roku raz w roku do 5 lutego 2021 r. z danymi za rok 2020 25.01.2021 05.02.2021
Załącznik
do L-01
Załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-01 2020 1.52.01 1 raz w roku raz w roku do 5 lutego 2021 r. z danymi za rok 2020 25.01.2021 05.02.2021
L-02 Sprawozdanie o zadrzewieniach 2020 1.52.02 1 raz w roku raz w roku do 1 lutego 2021 r. z danymi za rok 2020 20.01.2021 01.02.2021
L-03 Sprawozdanie o lasach prywatnych (osób fizycznych i prawnych) 2020 1.52.03 1 raz w roku raz w roku do 19 lutego 2021 r. z danymi za rok 2020 08.02.2021 19.02.2021
Załącznik
do L-03
załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-03 2020 1.52.03 1 raz w roku raz w roku do 19 lutego 2021 r. z danymi za rok 2020 08.02.2021 19.02.2021
LOT-1 Sprawozdanie o transporcie lotniczym 2020 1.48.08 1 raz w roku raz w roku do 5 marca 2021 r. z danymi za rok 2020 19.02.2021 05.03.2021
ŁP-3 Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie abonentów radia i telewizji 2020 1.28.03;
1.48.06
1 raz w roku raz w roku do 18 marca 2021 r. z danymi za rok 2020 01.03.2021 18.03.2021
M-01 Sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych 2020 1.26.01 1 raz w roku co 2 lata do 30 września 2021 r.za rok 2020 01.09.2021 30.09.2021
Zał. do M-01 Załącznik do sprawozdania M-01 - zasoby mieszkaniowe, zieleń osiedlowa 2020 1.01.07 1 raz w roku co 2 lata do 30 września 2021 r. za rok 2020 01.09.2021 30.09.2021
M-06 Sprawozdanie o wodociągach i kanalizacji 2020 1.26.06
1.01.05
1 raz w roku raz w roku do 2 lutego 2021 r. z danymi za rok 2020 20.01.2021 02.02.2021
M-09 Sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych 2020 1.01.08 1 raz w roku raz w roku do 22 lutego 2021 r. z danymi za rok 2020 08.02.2021 22.02.2021
MN-01 Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie biotechnologii 2020 1.43.12 1 raz w roku raz w roku do 29 kwietnia 2021 r. z danymi za rok 2020 02.04.2021 29.04.2021
MN-02 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach 2020 1.43.12 1 raz w roku raz w roku do 29 kwietnia 2021 r. z danymi za rok 2020 02.04.2021 29.04.2021
MT-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności metra 2020 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 7 kwietnia 2021 r. z danymi za rok 2020
OD-1 Żłobki i kluby dziecięce 2020 1.20.05 1 raz w roku raz w roku do 3 lutego 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r 07.01.2021 03.02.2021
OS-1 Sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających 2020 1.01.06 1 raz w roku raz w roku do 26 lutego 2021 r. z danymi za rok 2020 09.02.2021 26.02.2021
OS-3 Sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń 2020 1.01.05 1 raz w roku raz w roku do 29 stycznia 2021 r. z danymi za rok 2020 14.01.2021 29.01.2021
OS-4 Sprawozdanie o poborze wody do napełniania stawów rybnych. 2020 1.01.05 1 raz w roku raz w roku do 29 stycznia 2021 r. z danymi za rok 2020 15.01.2021 29.01.2021
OS-5 Sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich 2020 1.01.05 1 raz w roku raz w roku do 29 stycznia 2021 r. z danymi za rok 2020 15.01.2021 29.01.2021
OS-6 Sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych) 2020 1.01.08 1 raz w roku raz w roku do 29 stycznia 2021 r. z danymi za rok 2020 14.01.2021 29.01.2021
OS-29/k Kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną 2020 1.01.12 raz w roku do 31 maja 2021 r. z danymi za rok 2020 17.05.2021 31.05.2021
OS-7 Sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu 2020 1.01.07 1 raz w roku raz w roku do 10 lutego 2021 r. z danymi za rok 2020 22.01.2021 10.02.2021
Zał. nr 1 do OS-7 Załącznik nr 1 do działu 1 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu 2020 1.01.07 1 raz w roku raz w roku do 10 lutego 2021 r. z danymi za rok 2020 22.01.2021 10.02.2021
Zał. nr 2a do OS-7 Załącznik nr 2a do działu 2 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu 2020 1.01.07 1 raz w roku raz w roku do 10 lutego 2021 r. z danymi za rok 2020 22.01.2021 10.02.2021
Zał. nr 2b do OS-7 Załącznik nr 2b do działów 3 i 4 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu 2020 1.01.07 1 raz w roku raz w roku do 10 lutego 2021 r. z danymi za rok 2020 22.01.2021 10.02.2021
On line Off line PDF Symbol zestawu danych Nazwa zestawu danych Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
P-01 Sprawozdanie o produkcji

2020 1.46.04 1 raz w roku raz w roku do 26 lutego 2021 r. z danymi za rok 2020 15.02.2021 26.02.2021
P-02 Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach

2021 1.46.04
1.49.01
miesiąc raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc i do10 stycznia 2022 r. za grudzień 2021 r. 01.02.2021 01.03.2021 01.04.2021 04.05.2021 01.06.2021 01.07.2021 02.08.2021 01.09.2021 01.10.2021 02.11.2021 01.12.2021 03.01.2022 05.02.2021 05.03.2021 08.04.2021 10.05.2021 08.06.2021 07.07.2021 06.08.2021 07.09.2021 07.10.2021 08.11.2021 07.12.2021 10.01.2022
PERN-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o długości rurociągów i przetłaczaniu ropy i produktów naftowych 2020 1.48.10 1 raz w roku raz w roku do 5 marca 2021 r. z danymi za rok 2020
PL-1 Sprawozdanie o ruchu samolotów, pasażerów i ładunków w porcie lotniczym 2020 1.48.08 1 raz w roku raz w roku do 25 marca 2021 r. z danymi za rok 2020 10.03.2021 25.03.2021
PNT-01 Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) 2020 1.43.01 1 raz w roku raz w roku do 31 marca 2021 r. z danymi za rok 2020 01.02.2021 31.03.2021
PNT-01/a Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) oraz o środkach asygnowanych na prace badawcze i rozwojowe w jednostkach rządowych i samorządowych 2020 1.43.01 1 raz w roku raz w roku do 19 marca 2021 r. z danymi za rok 2020 17.02.2021 19.03.2021
PNT-01/s Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) w szkołach wyższych 2020 1.43.01 1 raz w roku raz w roku do 19 marca 2021 r. z danymi za rok 2020 17.02.2021 19.03.2021
PNT-02 Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle 2020 1.43.02 1 raz w roku raz w roku do 15 lutego 2021 r. z danymi za rok 2020 27.01.2021 15.02.2021
PNT-02/u Sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług 2020 1.43.13 1 raz w roku raz w roku do 5 marca 2021 r. z danymi za rok 2020 16.02.2021 05.03.2021
PNT-05 Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie nanotechnologii 2020 1.43.17 1 raz w roku raz w roku do 14 kwietnia 2021 r. z danymi za rok 2020 15.03.2021 14.04.2021
PNT-06 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie nanotechnologii w przedsiębiorstwach 2020 1.43.17 1 raz w roku raz w roku do 14 kwietnia 2021 r. z danymi za rok 2020 15.03.2021 14.04.2021
PS-01 Sprawozdanie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego 2020 1.20.04 1 raz w roku raz w roku do 4 lutego 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r. 07.01.2021 04.02.2021
PS-02 Sprawozdanie rodzinnej pieczy zastępczej 2020 1.20.04 1 raz w roku raz w roku do 4 lutego 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r. 07.01.2021 04.02.2021
PS-03 Sprawozdanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej 2020 1.25.07 1 raz w roku raz w roku do 28 stycznia 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r. 07.01.2021 28.01.2021
PU Popyt na usługi 2020 1.49.10 1 raz w roku co 5 lat do 30 września 2021 za 2020 r. 01.09.2021 30.09.2021
PZP-1 Lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 2020 1.02.04 1 raz w roku Raz w roku do 29 kwietnia 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r. 15.04.2021 29.04.2021
R-09U Sprawozdanie o wielkości ubojów zwierząt gospodarskich 2021 1.45.09;
1.45.10
miesiąc raz w miesiącu do 7. dnia po każdym miesiącu sprawozdawczym 01.02.2021 01.03.2021 01.04.2021 01.05.2021 01.06.2021 01.07.2021 01.08.2021 01.09.2021 01.10.2021 01.11.2021 01.12.2021 01.01.2022 08.02.2021 08.03.2021 07.04.2021 07.05.2021 08.06.2021 07.07.2021 09.08.2021 07.09.2021 07.10.2021 08.11.2021 07.12.2021 07.01.2022
R-09W Sprawozdanie o wylęgach drobiu i produkcji jaj konsumpcyjnych 2021 1.45.09 miesiąc,
kwartał
Raz w miesiącu do 7. dnia po miesiącu za miesiąc i do 7 stycznia 2022 r. za grudzień 2021 r

Raz w kwartale do 15 kwietnia 2021 r. za I kwartał 2021 r., do 15 lipca 2021 r. za II kwartał 2021 r., do 15 października 2021 r. za III kwartał 2021 r., do 15 stycznia 2022 r. za IV kwartał 2021 
01.02.2021 01.03.2021 01.04.2021 04.05.2021 01.06.2021 01.07.2021 02.08.2021 01.09.2021 01.10.2021 01.11.2021 01.12.2021 03.01.2022 01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021 03.01.2022 08.02.2021 08.03.2021 07.04.2021 07.05.2021 07.06.2021 07.07.2021 09.08.2021 07.09.2021 07.10.2021 08.11.2021 07.12.2021 07.01.2022 15.04.2021 15.07.2021 15.10.2021 17.01.2022
R-10S Sprawozdanie o skupie produktów rolnych i leśnych 2021 1.45.12 półrocze Raz w półroczu do 9 lipca 2021 r. za I półrocze 2021 r., do 13 stycznia 2022 r. za II półrocze 2021 r., raz w roku do 13 stycznia 2022 r. za rok 2021 25.06.2021 23.12.2021 09.07.2021 13.01.2022
R-10M Meldunek o skupie ważniejszych produktów rolnych 2021 1.45.12 miesiąc Raz w miesiącu do 3. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc i do 5 stycznia 2022 r. za grudzień 2021 r 01.02.2021 01.03.2021 01.04.2021 04.05.2021 01.06.2021 01.07.2021 02.08.2021 01.09.2021 01.10.2021 02.11.2021 01.12.2021 03.01.2022 03.02.2021 03.03.2021 06.04.2021 06.05.2021 04.06.2021 05.07.2021 04.08.2021 03.09.2021 05.10.2021 04.11.2021 03.12.2021 05.01.2022
R-10Ma Meldunek o skupie niektórych gatunków owoców 2021 1.45.12 6 razy w roku Raz w miesiącu do 4 czerwca 2021 r. za maj 2021 r., do 5 lipca 2021 r. za czerwiec 2021 r., do 4 sierpnia 2021 r. za lipiec 2021 r., do 3 września 2021 r. za sierpień 2021 r., do 5 października 2021 r. za wrzesień 2021 r., do 4 listopada 2021 r. za październik 2021 r. 01.06.2021 01.07.2021 02.08.2021 01.09.2021 01.10.2021 01.11.2021 04.06.2021 05.07.2021 04.08.2021 03.09.2021 05.10.2021 04.11.2021
RF-01 Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych 2021 1.61.01 kwartał raz w kwartale: do 04 maja 2021 r. za I kwartał 2021 r., do 02 sierpnia 2021 r. za I półrocze 2021 r., do 02 listopada 2021 r. za trzy kwartały 2021 r., do 22 lutego 2022 r. za rok 2021 16.04.2021 16.07.2021 15.10.2021 04.02.2022 04.05.2021 02.08.2021 02.11.2021 22.02.2022
RF-02 Sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań 2020 1.65.21 kwartał raz w kwartale do 30 kwietnia 2021 r. według stanu na 31 marca 2021 r., do 30 lipca 2021 r. według stanu na 30 czerwca 2021 r., do 30 października 2021 r. według stanu na 30 września 2021 r., do 19 lutego 2022 r. według stanu na 31 grudnia 2021 r. 16.04.2021 16.07.2021 15.10.2021 03.02.2022 30.04.2021 30.07.2021 02.11.2021 22.02.2022
RF-03 Sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych 2020 1.65.19 1 raz w roku raz w roku do 30 czerwca 2021 r. za rok 2020 16.06.2021 30.06.2021
RRW-26 Sprawozdanie miesięczne ze skupu mleka oraz produkcji przetworów mlecznych 2021 1.46.12 miesiąc Raz w miesiącu do 8. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc i do 13 stycznia 2022 r. za grudzień 2021 r. 01.02.2021 01.03.2021 01.04.2021 04.05.2021 01.06.2021 01.07.2021 02.08.2021 01.09.2021 01.10.2021 02.11.2021 01.12.2021 03.01.2022 10.02.2021 10.03.2021 13.04.2021 13.05.2021 11.06.2021 12.07.2021 11.08.2021 10.09.2021 12.10.2021 12.11.2021 16.12.2021 13.01.2022
RRW-27 Sprawozdanie ze skupu surowców oraz produkcji przetworów mlecznych 2020 1.46.12 1 raz w roku raz w roku do 31 marca 2021 r. z danymi za rok 2020 15.03.2021 31.03.2021
R-ZW-B Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej 2021 1.45.09 2 razy w roku 2 razy w roku: do 28 czerwca 2021 r. według stanu na 1 czerwca 2020 r. i do 23 grudnia 2021 r. według stanu na 1 grudnia 2021 r. 01.06.2021 15.06.2021 01.12.2021 17.12.2021 14.06.2021 28.06.2021 16.12.2021 23.12.2021
R-ZW-S Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego 2021 1.45.10 2 razy w roku 2 razy w roku: do 28 czerwca 2021 r. według stanu na 1 czerwca 2020 r. i do 23 grudnia 2021 r. według stanu na 1 grudnia 2021 r. 01.06.2021 15.06.2021 01.12.2021 17.12.2021 14.06.2021 28.06.2021 16.12.2021 23.12.2021
S-10 Sprawozdanie o studiach wyższych w uczelniach kościelnych 2020 1.27.05 1 raz w roku raz w roku do 18 stycznia 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r. 07.01.2021 18.01.2021
S-11 Sprawozdanie o pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w uczelniach kościelnych 2020 1.27.05 1 raz w roku raz w roku do 15 stycznia 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r. 07.01.2021 15.01.2021
S-12 Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych, kształceniu specjalistycznym, osobach ubiegających się o stopień doktora oraz zatrudnieniu w uczelniach kościelnych 2020 1.27.05 1 raz w roku raz w roku do 15 stycznia 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r. 07.01.2021 15.01.2021
SFU-OZ Sprawozdanie statystyczne oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń działających w Polsce 2021 1.67.03 4 razy w roku 4 razy w roku do 14 maja 2021 r. według stanu na 31 marca 2021 r., do 13 sierpnia 2021 r. według stanu na 30 czerwca 2021 r., do 12 listopada 2021 r. według stanu na 30 września 2021 r., do 15 lutego 2022 r. według stanu na 31 grudnia 2021 r. 28.04.2021 03.08.2021 02.11.2021 01.02.2022 14.05.2021 13.08.2021 12.11.2021 15.02.2022
SG-01 Statystyka gminy: leśnictwo i ochrona środowiska 2020 1.01.03
1.01.07
1 raz w roku raz w roku do 22 lutego 2021 r. z danymi za rok 2020 08.02.2020 22.02.2021
SG-01 Statystyka gminy: środki trwałe 2020 1.66.01
1.66.02
1 raz w roku Raz w roku do 15 lutego 2021r. według stanu na 31 grudnia 2020 r. 01.02.2021 15.02.2021
SG-01 Statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna 2020 1.26.01 1 raz w roku raz w roku do 05 lutego 2021 r. z danymi za rok 2020 26.01.2021 05.02.2021
SG-01 Statystyka gminy: rewitalizacja 2020 1.02.02 1 raz w roku raz w roku do 24 maja 2021 r. z danymi za rok 2020 10.05.2021 24.05.2021
SG-01 Statystyka gminy: współdziałanie w mieszkańcami 2020 1.02.02 1 raz w roku raz w roku do 28 maja 2021 r. z danymi za rok 2020 14.05.2021 28.05.2021
SG-01 Statystyka gminy: samorząd i transport 2020 1.02.02
1.48.01
1.48.02
1 raz w roku raz w roku do 22 lutego 2021 r. z danymi za rok 2020 08.02.2021 22.02.2021
Załącznik
do SG-01
Załącznik do sprawozdania SG-01 - statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna 2020 1.01.05
1.01.08
1 raz w roku raz w roku do 15 kwietnia 2021 r. z danymi za rok 2020 29.03.2021 15.04.2021
SOF-1 Sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych 2020 1.04.01 co 2 lata co 2 lata do 30 kwietnia 2021 r. za rok 2020 29.03.2021 30.04.2021
SOF-3 Sprawozdanie z działalności partii politycznych 2020 1.04.06 co 2 lata co 2 lata do 30 kwietnia 2021 r. za rok 2020; 30.03.2021 30.04.2021
SOF-4s Sprawozdanie z działalności samorządu gospodarczego i zawodowego 2020 1.04.01 co 2 lata co 2 lata do 30 kwietnia 2021 r. za rok 2020 29.03.2021 30.04.2021
SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa 2020 1.61.05 1 raz w roku raz w roku do 4 maja 2021 r. z danymi za rok 2020 12.03.2021 04.05.2021
SP-3 Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw 2020 1.61.05 1 raz w roku raz w roku do 15 marca 2021 r. z danymi za rok 2020 01.03.2021 15.03.2021
SSI-01 Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach 2021 1.43.14 1 raz w roku raz w roku do 8 maja 2021 r. z danymi za rok 2021 15.04.2021 08.05.2021
SSI-03 Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej 2020 1.43.14 1 raz w roku raz w roku do 31 stycznia 2021 r. z danymi za rok 2020 07.01.2021 31.01.2021
ST-P Statystyka powiatu: samorząd i transport 2020 1.02.02
1.48.02
1 raz w roku raz w roku do 22 lutego 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r. 08.02.2021 22.02.2021
ST-W Statystyka województwa: samorząd i transport 2020 1.02.02
1.48.01
1.48.02
1 raz w roku raz w roku do 22 lutego 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r. 08.02.2021 22.02.2021
SU-2 Sprawozdanie o ustawicznym szkoleniu zawodowym w przedsiębiorstwach 2020 1.27.11 1 raz w roku co 5 lat do 26 kwietnia 2021 r. 12.04.2021 26.04.2021
On line Off line PDF Symbol zestawu danych Nazwa zestawu danych Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
T-02 Sprawozdanie o usługach w transporcie, poczcie i telekomunikacji 2020 1.48.11 1 raz w roku raz w roku do 14 kwietnia 2021 r. z danymi za rok 2020 01.04.2021 14.04.2021
T-04 Sprawozdanie o towarowym transporcie drogowym zarobkowym 2020 1.48.02 1 raz w roku raz w roku do 19 lutego 2021 r. z danymi za rok 2020 29.01.2021 19.02.2021
T-06 Sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym 2020 1.48.02 1 raz w roku raz w roku do 15 lutego 2021 r. z danymi za rok 2020 29.01.2021 15.02.2021
T-08 Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową 2020 1.50.01 1 raz w roku raz w roku do 4 lutego 2021 r. z danymi za rok 2020 20.01.2021 04.02.2021
T-09 Sprawozdanie o morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej 2020 1.50.01 1 raz w roku raz w roku do 4 lutego 2021 r. z danymi za rok 2020 20.01.2021 04.02.2021
T-10 Sprawozdanie o obrotach ładunkowych oraz długości nabrzeży w portach morskich 2020 1.50.01 1 raz w roku raz w roku do 5 lutego 2021 r. z danymi za rok 2020 22.01.2021 05.02.2021
T-11/k Sprawozdanie o taborze i przewozach w żegludze śródlądowej 2021 1.44.01,
1.50.09
kwartał raz w kwartale do 26 kwietnia 2021 r. za I kwartał 2021 r., do 26 lipca 2021 r. za II kwartał 2021 r., do 25 października 2021 r. za III kwartał 2021 r., do 25 stycznia 2022 r. za IV kwartał 2021 r. 09.04.2021 13.07.2021 12.10.2021 12.01.2022 26.04.2021 26.07.2021 25.10.2021 25.01.2022
T-11/u Sprawozdanie o taborze żeglugi śródlądowej 2020 1.50.09 1 raz w roku raz w roku do 12 lutego 2021 r. z danymi za rok 2020 01.02.2021 12.02.2021
TD-E Kwestionariusz tygodniowy o przewozach ładunków pojazdem samochodowym 2021 tyg tygodniowo do 8. dnia po tygodniu za tydzień
TFI Sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych 2021 półrocze raz w półroczu do 30 lipca 2021 r. za I półrocze 2021 r., do 31 marca 2022 r. za rok 2021 15.07.2021 16.03.2022 30.07.2021 31.03.2022
TK-1 Sprawozdanie o działalności eksploatacyjnej transportu kolejowego 2021 1.48.01 miesiąc raz w miesiącu do 6. dnia roboczego po miesiącu sprawozdawczym za miesiąc, za okres od początku roku do końca miesiąca i do 11 stycznia 2022 r. za grudzień 2021 r. 01.02.2021 01.03.2021 01.04.2021 04.05.2021 01.06.2021 01.07.2021 02.08.2021 01.09.2021 01.10.2021 02.11.2021 01.12.2021 03.01.2022 08.02.2021 08.03.2021 09.04.2021 11.05.2021 09.06.2021 08.07.2021 09.08.2021 08.09.2021 08.10.2021 09.11.2021 08.12.2021 11.01.2022
TK-2 Sprawozdanie o przewozach ładunków transportem kolejowym 2021 1.48.01 kwartał raz w kwartale do 5 maja 2021 r. za I kwartał 2021 r., do 4 sierpnia 2021 r. za I półrocze 2021 r., do 4 listopada 2021 r. za trzy kwartały 2021 r., do 2 marca 2022 r. za rok 2021 20.04.2021 09.07.2021 22.10.2021 18.02.2022 05.05.2021 04.08.2021 04.11.2021 02.03.2022
TK-2a Sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym 2020 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 17 marca 2021 r. z danymi za rok 2020 01.03.2021 17.03.2021
TK-3 Sprawozdanie o przewozach pasażerów transportem kolejowym 2020 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 16 kwietnia 2021 r. z danymi za rok 2020 29.03.2021 16.04.2021
TK-3a Sprawozdanie o przewozach pasażerów w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym 2020 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 25 czerwca 2021 r. z danymi za rok 2020
TK-4 Sprawozdanie o pracy taboru kolejowego 2020 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 27 kwietnia 2021 r. z danymi za rok 2020 06.04.2021 27.04.2021
TK-5 Sprawozdanie o sieci kolejowej i dworcach kolejowych 2020 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 15 kwietnia 2021 r. z danymi za rok 2020 29.03.2021 15.04.2021
TK-6 Sprawozdanie o taborze kolejowym 2020 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 15 kwietnia 2021 r. z danymi za rok 2020 29.03.2021 15.04.2021
TDI Sprawozdanie o transporcie drogowym intermodalnym 2020 1.48.16 1 raz w roku raz w roku do 4 maja 2021 r. z danymi za rok 2020 13.04.2021 04.05.2021
TTI Sprawozdanie o terminalach transportu intermodalnego 2020 1.48.16 1 raz w roku raz w roku do 4 maja 2021 r. z danymi za rok 2020 13.04.2021 04.05.2021
TWA Wykaz armatorów, którzy posiadają tabor żeglugi śródlądowej 2021 1.50.09 1 raz w roku raz w roku do 16 listopada 2021 r. z danymi wg stanu na 31 października 2021 r. 05.11.2021 16.11.2021
TWS-1 Sprawozdanie o długości dróg wodnych śródlądowych i liczbie śluzowań 2020 1.50.09 1 raz w roku raz w roku do 2 marca 2021 r. z danymi za rok 2020 17.02.2021 02.03.2021
Z-02 Badanie kosztów pracy 2020 1.24.10 co 4 lata co 4 lata do 16 kwietnia 2021 r. za rok 2020 24.03.2021 16.04.2021
Z-03 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

2021 1.23.02 kwartał raz w kwartale do 12 kwietnia 2021 r. za I kwartał 2021 r., do 12 lipca 2021 r. za I półrocze 2021 r., do 12 października 2021 r. za trzy kwartały 2021 r. 01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021 12.04.2021 12.07.2021 12.10.2021
Z-05 Badanie popytu na pracę 2021 1.23.07 kwartał raz w kwartale do 9 kwietnia 2021 r. za I kwartał 2021 r., do 8 lipca 2021 r. za II kwartał 2021 r., do 8 października 2021 r. za III kwartał 2021 r., do 11 stycznia 2022 r. za IV kwartał 2021 r. 01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021 03.01.2022 09.04.2021 08.07.2021 08.10.2021 11.01.2022
Z-06 Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy

2020 1.23.02 1 raz w roku raz w roku do 20 stycznia 2021 r. z danymi za rok 2020

Z-06a
Sporządzają jednostki, które w 2020 r. były zobowiązane do przekazywania kwartalnych sprawozdań Z-03
02.01.2021 20.01.2021
raz w roku do 3 lutego 2021 r. z danymi za rok 2020

Z-06b
Sporządzają jednostki należące do sektora przedsiębiorstw
02.01.2021 03.02.2021
Z-10 Sprawozdanie o warunkach pracy 2020 1.23.09 1 raz w roku raz w roku do 15 lutego 2021 r. z danymi za rok 2020 01.02.2021 15.02.2021
Z-12 Sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń według zawodów 2020 1.24.02 co 2 lata co 2 lata do 31 marca 2021 r. za rok 2020; 01.03.2021 31.03.2021
Z-14 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w administracji publicznej 2020 1.24.05 Co 2 lata Co 2 lata do 12 kwietnia 2021 r. z danymi za rok 2020 01.04.2021 12.04.2021
Z-15 Badanie zapotrzebowania rynku pracy na pracowników według zawodów 2021 1.23.30 co 3 lata co 3 lata do 14 maja 2021 r. za okres od początku roku do końca grudnia 2021 r. 04.05.2021 14.05.2021
ZD-2 Sprawozdanie z działalności leczniczej zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej 2020 1.29.07 1 raz w roku raz w roku do 26 lutego 2021 r. z danymi za rok 2020 15.02.2021 26.02.2021
ZD-3 Sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 2020 1.29.07 1 raz w roku raz w roku do 28 stycznia 2021 r. z danymi za rok 2020 11.01.2021 28.01.2021
ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego 2020 1.29.07 1 raz w roku raz w roku do 27 stycznia 2021 r. z danymi za rok 2020 08.01.2021 27.01.2021
ZD-5 Sprawozdanie apteki i punktu aptecznego 2020 1.29.09 1 raz w roku raz w roku do 29 stycznia 2021r 08.01.2021 29.01.2021
Z-KS Karta statystyczna strajku 2021 1.23.11 incydent do 3. dnia roboczego po zakończeniu strajku 01.01.2021 10.01.2022
Z-KW Statystyczna karta wypadku 2021 1.23.10 incydent po zatwierdzeniu protokołu powypadkowego lub sporządzeniu karty wypadku: część I karty, nie później niż w terminie 14 dni roboczych; część II karty, nie później niż z upływem 6 miesięcy 19.01.2021 30.06.2022
Zał. do F-03, SP, SG-01 środki trwałe Załącznik do sprawozdań: F-03, SP i SG-01 - środki trwałe, dotyczący nakładów na środki trwałe służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych 2020 1.01.12 1 raz w roku raz w roku do 15 lutego 2021 r. za rok 2020
raz w roku do 4 maja 2021 r. za rok 2020
01.02.2021 16.04.2021 15.02.2021 04.05.2021
Z.1.
MRiRW
Dopłaty dla rolników z tytułu płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego 2021 1.45.37 miesiąc Raz w miesiącu do 15. dnia miesiąca według stanu na ostatni dzień miesiąca i do 17 stycznia 2022 r. za grudzień 2021 r.
Z.2.
GRIJHARS
Dane zbiorcze powierzchni i zbiorach chmielu, odmianach, liczbie plantacji i plantatorów 2020 1.45.07 1 raz w roku raz w roku do 30 kwietnia 2021 r. z danymi za rok 2020
Z.3.
KOWR
Dane zbiorcze o powierzchni i zbiorach buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru 2020 1.45.07 1 raz w roku raz w roku do 31 marca 2021 r. z danymi za rok 2020
Z.4.
IERiGZ-
PIB
Bilans ryb i owoców morza 2021 1.45.19 1 raz w roku Raz w roku do 29 października 2021 r. za rok 2021 - szacunki


W tabeli znajdują się zestawy danych (formularze) na rok 2021. Zestawy danych (formularze) umieszczone zostały w zakładkach, w kolejności alfabetycznej, z wyjątkiem: zestaw danych WINS znajduje się w zakładce A – B, Załącznik do DG-1 w zakładce D – I, Załącznik do L-01, Załącznik do L-03, Załączniki do OS-7 znajdują się w zakładce K-O, Załączniki do R-08, Załącznik do SG-01 znajduje się w zakładce P – S.

Aplikacje off-line, które pozostały w 2021 r., będą zamieszczane sukcesywnie w miarę zbliżania się terminu ich składania.

Równocześnie prosimy o niewykorzystywanie aplikacji off-line z roku 2020 (za wyjątkiem aplikacji, które dotyczą sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i półrocznych kończących rok 2020), ponieważ są one nieaktualne dla sprawozdań obowiązujących w roku 2021.

Uprzejmie informujemy, że w przypadku korzystania z innych przeglądarek niż Internet Explorer wersja: 8, 9, 10 oraz Mozilla Firefox wersja 10, w celu poprawnego wydruku sprawozdań w formacie .pdf bezpośrednio ze strony internetowej, niezbędne jest wcześniejsze pobranie wybranego pliku i zapisanie go na dysku.