Archiwum — PRODPOL

PRODPOL — nomenklatura do badania wyrobów przemysłowych do sprawozdawczości rocznej

Nomenklatura PRODPOL jest wykazem pozycji objętych obserwacją statystyczną na formularzu P- 01 o produkcji wyrobów przemysłowych i usług za 2009r.
Zakres przedmiotowy PRODPOL wynika z potrzeb informacyjnych rządu, resortów gospodarczych i organizacji międzynarodowych.
Niniejsze wydanie nomenklatury PRODPOL oparte jest na Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r., Dz. U. Nr 207, poz. 1293).

Uwaga:
Pliki w formacie MS Excel umożliwiają wyszukanie/wybranie wyrobów np. za pomocą funkcji Autofiltr (widoczne w nagłówku tabeli małe strzałki w dół). Przykładowo:
— po kliknięciu strzałki w wybranej kolumnie można wybrać opcję Niestandardowy, następnie w okienku, które się ukaże, wybrać funkcję Zawiera i wpisać słowo lub fragment słowa: wyświetlone zostaną tylko wiersze zawierające dane słowo (lub fragment) w wybranej kolumnie
— w ten sam sposób w Autofiltrze Niestandardowym można wybrać dla pierwszej kolumny funkcję Zaczyna się od i podać np. dwie cyfry: wyświetlone zostaną tylko wiersze wyrobów, których kody PRODPOL zaczynają się od podanych cyfr