Archiwum — PRODPOL

PRODPOL — nomenklatura do badania wyrobów przemysłowych do sprawozdawczości rocznej

Nomenklatura PRODPOL jest wykazem pozycji objętych obserwacją statystyczną na formularzu P- 01 o produkcji wyrobów przemysłowych i usług za 2013r.
Zakres przedmiotowy PRODPOL wynika z potrzeb informacyjnych rządu, resortów gospodarczych i organizacji międzynarodowych.
Niniejsze wydanie nomenklatury PRODPOL oparte jest na Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r., Dz. U. Nr 207, poz. 1293).

Nomenklatura PRODPOL zawiera powiązania z Nomenklaturą Scaloną CN. Większość pozycji PRODPOL określana jest przez jedną lub więcej pozycji CN, w związku z tym do interpretacji zakresu pozycji PRODPOL mogą być stosowane "Ogólne reguły interpretacyjne Nomenklatury scalonej" oraz opisowa wersja Nomenklatury Scalonej, dostępne pod adresem: http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/cn/index.html