Archiwum — PRODPOL

PRODPOL — nomenklatura do badania wyrobów przemysłowych do sprawozdawczości rocznej

Nomenklatura PRODPOL jest wykazem pozycji objętych obserwacją statystyczną na formularzu P- 01 o produkcji wyrobów przemysłowych i usług za 2014r.
Zakres przedmiotowy PRODPOL wynika z potrzeb informacyjnych rządu, resortów gospodarczych i organizacji międzynarodowych.
Niniejsze wydanie nomenklatury PRODPOL oparte jest na Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r., Dz. U. Nr 207, poz. 1293).

Nomenklatura PRODPOL zawiera powiązania z Nomenklaturą Scaloną CN. Większość pozycji PRODPOL określana jest przez jedną lub więcej pozycji CN, w związku z tym do interpretacji zakresu pozycji PRODPOL mogą być stosowane "Ogólne reguły interpretacyjne Nomenklatury scalonej" oraz opisowa wersja Nomenklatury Scalonej, dostępne pod adresem: http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/cn/index.html

Po raz pierwszy wystawiona jest Nomenklatura PRODPOL do badania wyrobów przemysłowych do sprawozdawczości rocznej za 2014 rok w formacie pdf (plik Wykaz wyrobów wg Nomenklatury PRODPOL za 2014 r. w powiązaniu z pozycjami CN.pdf) – zawiera tylko wykaz wyrobów lub grup asortymentowych z przypisanymi do nich komentarzami oraz pełne nazwy symboli CN określające zakres grupowań PRODPOL, co powinno ułatwić producentom prawidłowe zaklasyfikowanie swoich wyrobów.