Aplikacje do systemów informatycznych przekazywania danych

Aplikacje do systemów informatycznych przekazywania danych w 2022r. (dla Sądów, USC, samorządu itp.)

Aplikacja Wytyczne Nazwa formularza Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do

(APSAD)

Format danych elektronicznych pobieranych do celów statystycznych z Karty statystycznej dotyczącej prawomocnego orzeczenia rozwodu 2022 1.21.02
Format danych elektronicznych pobieranych do celów statystycznych z Karty statystycznej dotyczącej prawomocnego:
  1. orzeczenia separacji
  2. zniesienia separacji
2022 1.21.02
  • — aplikacja do pobrania i zainstalowania na komputerze, plik w formacie zip
  • — shematy xsd, plik w formacie zip
  • — plik w formacie pdf