Archiwum — formularze sprawozdawcze

Informacje

Do poprawnego przeglądania formularzy niezbędna jest najnowsza wersja programu Adobe Acrobat Reader - koniecznie wersja językowa opisana Central European.
Program można pobrać klikając tutaj.
Legenda:
Formularze elektroniczne - formularze do wypełnienia on-line przez Internet
Dla systemu Windows, Linux, Mac Aplikacja off-line, do pobrania i zainstalowania na komputerze
Dla systemu Windows
Dla systemu Linux
Wzór formularza, zawierający wymagany zakres danych. Można go wydrukować i w uzasadnionych przypadkach (wyłącznie braku możliwości skorzystania z formy elektronicznej) wypełnić w formie papierowej, a następnie przesłać drogą pocztową w terminie i na adres wskazany w formularzu lub objaśnieniach do formularza, po uprzednim uzgodnieniu z adresatem tej formy przekazania danych.
Wzór formularza w XML Schema

Formularze sprawozdawcze na rok 2010

On line Off line PDF Symbol formularza Nazwa formularza Symbol badania z PBSSP (rok) Często-
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Przewidywane terminy udostępnienia formularza elektronicznego w PS
AK-B/m
Ankieta koniunktury gospodarczej - budownictwo
1.61.10(2010) miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca 01.01.2010-11.01.2010
01.02.2010-10.02.2010
01.03.2010-10.03.2010
01.04.2010-12.04.2010
01.05.2010-10.05.2010
01.06.2010-10.06.2010
01.07.2010-12.07.2010
01.08.2010-10.08.2010
01.09.2010-10.09.2010
01.10.2010-11.10.2010
01.11.2010-10.11.2010
01.12.2010-10.12.2010
AK-H/m
Ankieta koniunktury gospodarczej - handel
1.61.10(2010) miesiąc do 10. dnia kalendarzowego 01.01.2010-11.01.2010
01.02.2010-10.02.2010
01.03.2010-10.03.2010
01.04.2010-12.04.2010
01.05.2010-10.05.2010
01.06.2010-10.06.2010
01.07.2010-12.07.2010
01.08.2010-10.08.2010
01.09.2010-10.09.2010
01.10.2010-11.10.2010
01.11.2010-10.11.2010
01.12.2010-10.12.2010
AK-I/p
Ankieta koniunktury gospodarczej - inwestycje (przemysł)
1.61.10(2010) półrocze dwa razy w roku: do 10 marca i 10 października 01.03.2010-10.03.2010
01.10.2010-11.10.2010

AK-I/p
Ankieta koniunktury gospodarczej - inwestycje (budownictwo)
1.61.10(2010) półrocze dwa razy w roku: do 10 marca i 10 października 01.03.2010-10.03.2010
01.10.2010-11.10.2010
AK-P/k
Ankieta koniunktury gospodarczej - przemysł
1.61.10(2010) kwartał raz w kwartale do 10. dnia pierwszego miesiąca kwartału 01.01.2010-11.01.2010
01.04.2010-12.04.2010
01.07.2010-12.07.2010
01.10.2010-11.10.2010
AK-P/m
Ankieta koniunktury gospodarczej - przemysł
1.61.10(2010) miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca 01.01.2010-11.01.2010
01.02.2010-10.02.2010
01.03.2010-10.03.2010
01.04.2010-12.04.2010
01.05.2010-10.05.2010
01.06.2010-10.06.2010
01.07.2010-12.07.2010
01.08.2010-10.08.2010
01.09.2010-10.09.2010
01.10.2010-11.10.2010
01.11.2010-10.11.2010
01.12.2010-10.12.2010
AK-U/m
Ankieta koniunktury gospodarczej - usługi
1.61.10(2010) miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca 01.01.2010-11.01.2010
01.02.2010-10.02.2010
01.03.2010-10.03.2010
01.04.2010-12.04.2010
01.05.2010-10.05.2010
01.06.2010-10.06.2010
01.07.2010-12.07.2010
01.08.2010-10.08.2010
01.09.2010-10.09.2010
01.10.2010-11.10.2010
01.11.2010-10.11.2010
01.12.2010-10.12.2010
AW-01
Statystyczna ankieta wyznaniowa
B-01
Sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych
1.47.01(2009) rok 24-02-2010 02.02.2010-24.02.2010
B-02
Sprawozdanie o produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych
1.47.01(2009) rok 24-02-2010 02.02.2010-24.02.2010
B-05
Sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę obiektów budowlanych
1.47.04(2010) kwartał do 10. dnia kalendarzowego po I, II,III i IV kwartale 01.04.2010-12.04.2010
01.07.2010-12.07.2010
01.10.2010-11.10.2010
03.01.2011-10.01.2011
B-06
Meldunek o budownictwie mieszkaniowym
1.47.04(2010) miesiąc do 3. dnia roboczego po miesiącu sprawozdawczym 01.02.2010-03.02.2010
01.03.2010-03.03.2010
01.04.2010-06.04.2010
04.05.2010-06.05.2010
01.06.2010-04.06.2010
01.07.2010-05.07.2010
02.08.2010-04.08.2010
01.09.2010-03.09.2010
01.10.2010-05.10.2010
02.11.2010-04.11.2010
01.12.2010-03.12.2010
03.01.2011-05.01.2011
B-07
Sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych oddanych do użytkowania
1.47.04(2010) kwartał do 20.dnia po kwartale z danymi za I, II, III, i IV kwartał 01.04.2010-20.04.2010
01.07.2010-20.07.2010
01.10.2010-20.10.2010
03.01.2011-20.01.2011
B-08
Sprawozdanie o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz domach letnich oddanych do użytkowania
1.47.04(2009) rok do 25 stycznia 2010 r. z danymi za rok 2009 04.01.2010-25.01.2010
B-09
Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania
1.47.04(2010) incydent w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu powiadomienia o obowiązku sprawozdawczym 12.02.2010-19.02.2010
12.03.2010-19.03.2010
14.04.2010-21.04.2010
14.05.2010-20.05.2010
15.06.2010-22.06.2010
13.07.2010-20.07.2010
12.08.2010-19.08.2010
13.09.2010-20.09.2010
13.10.2010-20.10.2010
15.11.2010-22.11.2010
13.12.2010-20.12.2010
13.01.2011-20.01.2011
BS-INF
Sprawozdanie ze sprzedaży usług informatycznych
1.49.08(2009) raz w roku do 30 kwietnia 2010 r. za rok 2009 01.04.2010-30.04.2010
BS-PRAW
Sprawozdanie ze sprzedaży usług prawniczych
1.49.08(2009) raz w roku do 30 kwietnia 2010 r. za rok 2009 01.04.2010-30.04.2010
BS-RACH
Sprawozdanie ze sprzedaży usług rachunkowo-księgowych
1.49.08(2009) raz w roku do 30 kwietnia 2010 r. za rok 2009 01.04.2010-30.04.2010
BS-RYN
Sprawozdanie ze sprzedaży usług badania rynku i opinii publicznej
1.49.08(2009) raz w roku do 30 kwietnia 2010 r. za rok 2009 01.04.2010-30.04.2010
BS-ZARZ
Sprawozdanie o sprzedaży usług doradztwa związanego z zarządzaniem
1.49.08(2009) raz w roku do 30 kwietnia 2010 r. za rok 2009 01.04.2010-30.04.2010
BS-ARCH
Sprawozdanie ze sprzedaży usług architektonicznych
1.49.08(2009) raz w roku do 30 kwietnia 2010 r. za rok 2009 01.04.2010-30.04.2010
BS-INZ
Sprawozdanie ze sprzedaży usług inżynierskich
1.49.08(2009) raz w roku do 30 kwietnia 2010 r. za rok 2009 01.04.2010-30.04.2010
BS-TECH
Sprawozdanie ze sprzedaży usług w zakresie badań i analiz technicznych
1.49.08(2009) raz w roku do 30 kwietnia 2010 r. za rok 2009 01.04.2010-30.04.2010
BS-REK
Sprawozdanie ze sprzedaży usług reklamowych
1.49.08(2009) raz w roku do 30 kwietnia 2010 r. za rok 2009 01.04.2010-30.04.2010
BS-PRAC
Sprawozdanie ze sprzedaży usług rekrutacji i udostępniania pracowników
1.49.08(2009) raz w roku do 30 kwietnia 2010 r. za rok 2009 01.04.2010-30.04.2010
C-01
Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług
1.64.03(2010) miesiąc do 14 dnia kalendarzowego po miesiącu sprawozdawczym 01.02.2010-16.02.2010
01.03.2010-15.03.2010
01.04.2010-14.04.2010
01.05.2010-14.05.2010
01.06.2010-14.06.2010
01.07.2010-14.07.2010
01.08.2010-16.08.2010
01.09.2010-14.09.2010
01.10.2010-14.10.2010
01.11.2010-15.11.2010
01.12.2010-14.12.2010
01.01.2011-14.01.2011
C-01b
Sprawozdanie o cenach producentów robót budowlano-montażowych
1.64.05(2010) miesiąc do 14 dnia kalendarzowego po miesiącu sprawozdawczym 01.02.2010-14.02.2010
01.03.2010-14.03.2010
01.04.2010-14.04.2010
01.05.2010-14.05.2010
01.06.2010-14.06.2010
01.07.2010-14.07.2010
01.08.2010-14.08.2010
01.09.2010-14.09.2010
01.10.2010-14.10.2010
01.11.2010-14.11.2010
01.12.2010-14.12.2010
01.01.2011-14.01.2011
C-03
Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów spożywczych
1.64.04(2010) miesiąc do 12 dnia kalendarzowego po miesiącu sprawozdawczym 01.02.2010-12.02.2010
01.03.2010-12.03.2010
01.04.2010-12.04.2010
01.05.2010-12.05.2010
01.06.2010-12.06.2010
01.07.2010-12.07.2010
01.08.2010-12.08.2010
01.09.2010-12.09.2010
01.10.2010-12.10.2010
01.11.2010-12.11.2010
01.12.2010-12.12.2010
01.01.2011-12.01.2011
C-04
Sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowych realizowanych na drogach, ulicach i mostach
1.64.06(2010) miesiąc do 20 dnia kalendarzowego po miesiącu sprawozdawczym 01.02.2010-20.02.2010
01.03.2010-20.03.2010
01.04.2010-20.04.2010
01.05.2010-20.05.2010
01.06.2010-20.06.2010
01.07.2010-20.07.2010
01.08.2010-20.08.2010
01.09.2010-20.09.2010
01.10.2010-20.10.2010
01.11.2010-20.11.2010
01.12.2010-20.12.2010
01.01.2011-20.01.2011
C-05
Sprawozdanie o cenach towarów w handlu zagranicznym (międzynarodowym)
  1. Lista towarów reprezentantów do badania cen w imporcie
  2. Lista towarów reprezentantów do badania cen w eksporcie
  3. Wykaz jednostek miar
1.64.15(2010) miesiąc do 16 dnia kalendarzowego po miesiącu sprawozdawczym 01.02.2010-16.02.2010
01.03.2010-16.03.2010
01.04.2010-16.04.2010
01.05.2010-16.05.2010
01.06.2010-16.06.2010
01.07.2010-16.07.2010
01.08.2010-16.08.2010
01.09.2010-16.09.2010
01.10.2010-16.10.2010
01.11.2010-16.11.2010
01.12.2010-16.12.2010
01.01.2011-16.01.2011
C-06
Sprawozdanie o cenach producentów usług
1.64.16(2010) kwartał do 25 dnia kalendarzowego po kwartale sprawozdawczym 01.04.2010-25.04.2010
01.07.2010-25.07.2010
01.10.2010-25.10.2010
01.01.2011-25.01.2011
C-06RU
Sprawozdanie o cenach producentów usług związanych z zatrudnieniem
1.64.16(2010) kwartał do 25 dnia kalendarzowego po kwartale sprawozdawczym 01.04.2010-25.04.2010
01.07.2010-25.07.2010
01.10.2010-25.10.2010
01.01.2011-25.01.2011
DG-1
1.61.04(2010) miesiąc raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po każdym miesiącu z danymi za miesiąc poprzedni 1.02.2010 - 5.02.2010
1.03.2010 - 5.03.2010
1.04.2010 - 8.04.2010
4.05.2010 - 10.05.2010
1.06.2010 - 8.06.2010
1.07.2010 - 7.07.2010
2.08.2010 - 6.08.2010
1.09.2010 - 7.09.2010
1.10.2010 - 7.10.2010
2.11.2010 - 8.11.2010
1.12.2010 - 7.12.2010
3.01.2011- 7.01.2011
Zał. DG-1
Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych
1.47.01(2010) kwartał do 5. dnia roboczego po każdym kwartale, z danymi od 1 stycznia do końca I, II, III i IV kwartału 1.04.2010 - 8.04.2010
1.07.2010 -7.07.2010
1.10.2010 - 7.10.2010
3.01.2011 - 7.01.2011
D-W1
Zestawienie zbiorcze danych:
- o ludności zameldowanej na pobyt czasowy ponad 3 miesiące;
- o ludności nieobecnej w związku z wyjazdem za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
wg stanu w dniu 31.12.2009 r.

(objaśnienia do D-W1, D-W2, D-W3)
1.21.03(2009);
1.21.04(2009)
rok 22-01-2010
D-W2
Dane o ludności zameldowanej na pobyt czasowy ponad 3 miesiące według stanu w dniu 31.12.2009 r.

(objaśnienia do D-W1, D-W2, D-W3)
1.21.03(2009);
1.21.04(2009)
rok 22-01-2010
D-W3
Dane o ludności (stałych mieszkańcach gminy) nieobecnej w związku z wyjazdem za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące według stanu w dniu 31.12.2009 r.

(objaśnienia do D-W1, D-W2, D-W3)
1.21.04(2009) rok 22-01-2010
 
DN-1

LUHC

LZ
Karta statystyczna zawarcia małżeństwa

Format danych elektronicznych pobieranych do celów statystycznych z dokumentu administracyjnego "Pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka"

Format danych elektronicznych pobieranych do celów statystycznych z "Karty statystycznej do karty zgonu"
1.21.02(2010) bieżące 03-02-2010
03-03-2010
06-04-2010
04-05-2010
04-06-2010
05-07-2010
03-08-2010
03-09-2010
04-10-2010
03-11-2010
03-12-2010
04-01-2011
DNU-K
Sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług
1.51.09(2010) kwartał Raz na kwartał do 20 dnia kalendarzowego po kwartale sprawozdawczym z danymi za I, II i III kwartał i do 20.01.2011 r. za IV kwartał 2010 01.04.2010-20.04.2010
01.07.2010-20.07.2010
01.10.2010-20.10.2010
03.01.2011-20.01.2011
DNU-R
Sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług za rok 2009
1.51.09 (2009) rok Raz w roku do dnia 15 lutego 2010 za rok 2009 01.02.2010-15.02.2010
 
D-R1
Karta statystyczna dotycząca prawomocnego orzeczenia rozwodu
1.21.02(2010) bieżące 06-04-2010
05-07-2010
04-10-2010
04-01-2011
 
D-S1
Karta statystyczna dotycząca prawomocnego:
1. orzeczenia separacji
2. zniesienia separacji
1.21.02(2010) bieżące 06-04-2010
05-07-2010
04-10-2010
04-01-2011
DS-01
Sprawozdanie z przyjętych zamówień na towar o znaczeniu strategicznym i zrealizowanych dostaw
1.44.08 półroczne raz w półroczu do 20 lipca za I półroczne i do 25 stycznia 2011 r. z danymi za rok 2010
DS-01a
Załącznik do sprawozdania DS-01
1.44.08 rok raz w roku do 26 lutego 2010 r. z danymi za rok 2009
DS-01b
Zestawienie z zawartych umów i zrealizowanych transakcji w handlu zagranicznym towarem o znaczeniu strategicznym
1.44.08 półroczne raz w półroczu do 20 lipca za I półroczne i do 25 stycznia 2011 r. z danymi za rok 2010
F-01/I-01
Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe
1.61.01(2010) kwartał
kw./pół
kwartał
rok
do 20 dnia po kwartale i do 10 lutego 2011 z danymi za rok 2010 12.04.2010-20.04.2010
09.07.2010-20.07.2010
8.10.2010-20.10.2010
20.01.2011-10.02.2011
F-01/s
Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych
1.27.05(2009) rok 31.03.2010 16.03.2010-31.03.2010
F-02
Statystyczne sprawozdanie finansowe
1.61.05(2009) rok do 31.03.2010 08.03.2010-31.03.2010
F-02/dk
Sprawozdanie o finansach instytucji kultury
1.61.05(2009) rok do 31.03.2010 01.03.2010-31.03.2010
F-03
Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych
1.66.01(2009);
1.66.02(2009)
rok do 15.02.2010 01.02.2010-15.02.2010
FKT
Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw faktoringowych
1.62.12(2009) rok 02.04.2010 18.03.2010-02.04.2010
G-01
Sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów
1.44.05(2009) rok 02.03.2010 01.02.2010-02.03.2010
G-02a
Sprawozdanie bilansowe nośników energii
1.44.01(2010) kwartał raz w kwartale do 15. dnia kalendarzowego 25.03.2010-15.04.2010
28.06.2010-19.07.2010
27.09.2010-18.10.2010
G-02b
Sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej
1.44.01(2009) rok 15.02.2010 15.01.2010-15.02.2010
G-02g
Sprawozdanie o infrastrukturze, odbiorcach i sprzedaży gazu ziemnego
1.26.06(2009) rok 30.04.2010 01.04.2010-30.04.2010
G-02o
Sprawozdanie o cieple ze źródeł odnawialnych
1.44.01(2009) rok 15.02.2010 21.01.2010-15.02.2010

G-03
Sprawozdanie o zużyciu paliw i energii
1.44.01(2009) rok 16.02.2010 15.01.2010-16.02.2010
G-04
Sprawozdanie o obrocie środkami ochrony roślin

Wykaz środków ochrony roślin do formularza G-04
1.45.15(2009) rok 09.02.2010 27.01.2010-09.02.2010
G-06
Sprawozdanie o obrocie surowcami wtórnymi
1.44.05(2009) rok 16.02.2010 28.01.2010-16.02.2010
GP
Sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiębiorstw
1.61.12(2009) rok 30.07.2010 01.06.2010-30.07.2010
H-01/k
Kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych
1.49.02(2010) kwartał raz w kwartale do 15. dnia roboczego po kwatrale 01.04.2010-22.04.2010
01.07.2010-21.07.2010
01-10.2010-21.10.2010
03.01.2011-21.01.2011
H-01a
Sprawozdanie o działalności sklepów detalicznych i stacji paliw
1.49.02(2009) rok raz w roku do 21 lutego 2010 r. z danymi za rok 2009 08.02.2010-22.02.1010
H-01g
Sprawozdanie o sieci placówek gastronomicznych
1.49.05(2009) rok raz w roku do 21 lutego 2010 r. z danymi za rok 2009 08.02.2010-22.02.2010
H-01s
Sprawozdanie o sprzedaży detalicznej i hurtowej
1.49.02(2009) rok raz w roku do 21 lutego 2010 r. z danymi za rok 2009 08.02.2010-22.02.2010
H-01w
Sprawozdanie o sieci handlowej
1.49.02(2009) rok raz w roku do 21 lutego 2010 r. z danymi za rok 2009 08.02.2010-22.02.2010
H-02n
Sprawozdanie o dostawach nawozów dla rolnictwa przez jednostki produkcyjne oraz importerów
1.45.13(2010) półrocze 20.07.2010
18.01.2011
02.07.2010-20.07.2010
04.01.2011-18.01.2011
H-02p
Sprawozdanie o dostawach pasz dla zwierząt przez jednostki produkcyjne oraz importerów
1.45.13(2010) półrocze 20.07.2010
18.01.2011
02.07.2010-20.07.2010
04.01.2011-18.01.2011
I-01
Sprawozdanie o nakładach na środki trwałe
1.66.02(2010) kwartał


rok
do 20 dnia po kwartale i do 10 lutego 2011 z danymi za rok 2010 8.04.2010-20.04.2010
8.07.2010-20.07.2010
8.10.2010-20.10.2010
20.01.2011-11.02.2011
IF
Instrumenty finansowe
1.61.13 (184a) do 50 dni po zakończeniu 2009 roku 02.02.2010-19.02.2010
K-01
Sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej
1.28.01(2009) rok 12.01.2010 04.01.2010-12.01.2010
K-02
Sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej
1.28.01(2009) rok 12.01.2010 04.01.2010-12.01.2010
K-03
Sprawozdanie biblioteki publicznej
1.28.01(2009) rok 28.01.2010 14.01.2010-28.01.2010
K-04
Sprawozdanie biblioteki: naukowej, fachowej, fachowo-beletrystycznej, pedagogicznej, towarzystwa naukowego, ośrodka informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej
1.28.01(2009) co 2 lata 08.02.2010 25.01.2010-08.02.2010
K-05
Sprawozdanie z działalności wystawienniczej
1.28.01(2009) rok 12.01.2010 04.01.2010-12.01.2010
K-06
Sprawozdanie z produkcji i usług filmowych
1.28.02(2009) rok 02.02.2010 21.01.2010-02.02.2010
K-07
Sprawozdanie z działalności domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy
1.28.01(2009) co 2 lata 17.02.2010 01.02.2010-17.02.2010
K-08
Sprawozdanie kina
1.28.02(2009) rok 12.01.2010 04.01.2010-12.01.2010
KFT-2
Sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego
1.30.01(2009) rok 25.01.2010 12.01.2010-25.01.2010
KT-1
Sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu zbiorowego zakwaterowania
1.30.03(2010) miesiąc do 10 dnia po miesiącu sprawozdawczym 01.02.2010-10.02.2010
01.03.2010-10.03.2010
01.04.2010-10.04.2010
04.05.2010-14.05.2010
01.06.2010-10.06.2010
01.04.2010-12.07.2010
02.08.2010-11.08.2010
01.09.2010-10.09.2010
01.10.2010-11.10.2010
02.11.2010-12.11.2010
01.12.2010-10.12.2010
03.01.2011-12.01.2011

KZ
Sprawozdanie dla podmiotów z kapitałem zagranicznym
1.42.03(2009) rok do 30.04.2010 22.03.2010-30.04.2010

KZZ
Sprawozdanie podmiotów posiadających za granicą udziały, oddziały lub zakłady
1.42.05(2009) rok do 30.09.2010 07.09.2010-30.09.2010

L-01
Sprawozdanie o lasach Skarbu Państwa
1.01.03(2009) rok 05-02-2009 15.01.2010-05.02.2010

Zał. do L-01
Załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-01 o lasach Skarbu Państwa
1.01.03(2009) rok 1.01.03(2009) 15.01.2010-05.02.2010
L-01/a
Sprawozdanie o lasach wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
1.01.03(2009) rok 31-01-2010 15.01.2010-31.01.2010
Zał. do L-01/a
Załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-01/a o lasach wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
1.01.03(2009) rok 31-01-2010 15.01.2010-31.01.2010
L-02
Sprawozdanie o zadrzewieniach
1.45.23(2009) rok 31-01-2010 15.01.2010-31.01.2010
L-03
Sprawozdanie o lasach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych (bez Skarbu Państwa)
1.01.03(2009) rok 20-02-2010 04.02.2010-20.02.2010
Zał. do L-03
Załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-03 o lasach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych (bez Skarbu Państwa)
1.01.03(2009) rok 20-02-2010 04.02.2010-20.02.2010
LOT-1
Zestawienie tabelaryczne z danymi o transporcie lotniczym
1.48.08(2009) rok 2010-03-05
ŁP-1
Zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie poczty i o usługach pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
1.48.06(2009) rok 2010-03-15
ŁP-2
Zestawienie tabelaryczne z danymi o usługach pocztowych i o liczbie placówek pocztowych
1.48.06(2009) rok 2010-03-15
ŁP-3
Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie abonentów radia i telewizji
1.48.06(2009) rok 2010-03-15
ŁP-4
Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie operatorów pocztowych, usługach pocztowych i placówkach operatorów poza Pocztą Polską
1.48.06(2009) rok 2010-05-31
ŁT-1
Zestawienie tabelaryczne z danymi o usługach telekomunikacyjnych
1.48.06(2009) rok 2010-03-15
ŁT-1kp
Zestawienie tabelaryczne z danymi o telefonii stacjonarnej-łączach głównych
1.48.06(2010) kwartał 10. dnia kalendarzowego po każdym kwartale
ŁT-2
Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie łączy głównych
1.48.06(2009) rok 2010-03-21
ŁT-5
Zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie radiodyfuzji
1.48.06(2009) rok 2010-03-15
ŁT-6
Zestawienie tabelaryczne z danymi o telefonii stacjonarnej
1.48.06(2009) rok 30.04.2010 12.08.2010
ŁT-7
Zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie radiodyfuzji oraz o abonentach telewizji kablowej
1.48.06(2009) rok 30.04.2010 12.08.2010
ŁT-10
Zestawienie tabelaryczne z danymi o ruchomej publicznej sieci telefonicznej
1.48.06(2009) rok 2010-03-15
ŁT-1kk
Zestawienie tabelaryczne z danymi o abonentach ruchomej publicznej sieci telefonicznej
1.48.06(2010) kwartał raz w kwartale do 10.dnia kalendarzowego po każdym kwartale 01.04.2010-12.04.2010
01.07.2010-12.07.2010
01.10.2010-11.10.2010
03.01.2011-11.01.2011
M-01
Sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych w 2009 r.
1.26.01(2009) co 2 lata 30.01.2010 11.01.2010-30.01 2010
M-06
Sprawozdanie o wodociągach i kanalizacji i wywozie nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych
1.26.06(2009) rok 02.02.2010 20.01.2010-02.02.2010
M-09
Sprawozdanie o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych
1.26.08(2009) rok 22.02.2010 04.02.2010-22.02.2010
MT-1
Zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności metra
1.48.01(2009) rok 2010-03-31
OB-01
Sprawozdanie z gromadzenia państwowych rezerw mobilizacyjnych
1.44.07(2009) rok 2010-01-15
OS-1
Sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających
1.01.06(2009) rok 31-01-2010 11.01.2010-31.01.2010
OS-3
Sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń
1.01.05(2009) rok 31-01-2010 11.01.2010-31.01.2010
OS-4
Sprawozdanie o poborze wody do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz o napełnianiu stawów rybnych
1.01.05(2009) rok 14-01-2010 01.01.2010-14.01.2010
OS-5
Sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich
1.01.05(2009) rok 31-01-2010 11.01.2010-31.01.2010
OS-6
Sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych)
1.01.08(2009) rok 31-01-2010 11.01.2010-31.01.2010
OS-7
Sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu
1.01.07(2009) rok 10-02-2010 15.01.2010-10.02.2010
Zał. nr 1 do OS-7
Załącznik nr 1 do działu 1 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu
1.01.07(2009) rok 10-02-2010 15.01.2010-10.02.2010
Zał. nr 2a do OS-7
Załącznik nr 2a do działów 2 i 5 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu
1.01.07(2009) rok 10-02-2010 15.01.2010-10.02.2010
Zał. nr 2b do OS-7
Załącznik nr 2b do działów 3 i 4 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu
1.01.07(2009) rok 10-02-2010 15.01.2010-10.02.2010

P-01
Sprawozdanie o produkcji
(PRODPOL za 2009 rok)
1.46.04(2009) rok 12-02-2010 03.02.2010-12.02.2010

P-02
Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach
1.46.04(2010) miesiąc raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po miesiącu sprawozdawczym 1.02.2010 - 5.02.2010
1.03.2010 - 5.03.2010
1.04.2010 - 8.04.2010
4.05.2010 - 10.05.2010
1.06.2010 - 8.06.2010
1.07.2010 - 7.07.2010
2.08.2010 - 6.08.2010
1.09.2010 - 7.09.2010
1.10.2010 - 7.10.2010
2.11.2010 - 8.11.2010
1.12.2010 - 7.12.2010
3.01.2011- 7.01.2011
P-LS
Sprawozdanie dotyczące działalności przedsiębiorstw leasingowych
1.62.13(2009) rok 31.03.2010 1.03.2010-31.03.2010
PERN-1
Zestawienie tabelaryczne z danymi o długości rurociągów i przetłaczaniu ropy i produktów naftowych
1.48.10(2009) rok 2010-02-28

PK
Sprawozdanie dotyczące działalności przedsiębiorstw finansowych prowadzących działalność pośrednictwa kredytowego oraz przedsiębiorstw udzielających pożyczek ze środków własnych
1.62.11(2009) rok 31.03.2010 15.03.2010-31.03.2010

PL 1
Panelowe badanie przedsiębiorstw
1.61.08(2010) rok 31-10-2010 04.10.2010-31.10.2010
PL 2
Panelowe badanie przedsiębiorstw
1.61.08(2010) rok 31-10-2010 04.10.2010-31.10.2010
PL-1
Zestawienie tabelaryczne z danymi o ruchu samolotów, pasażerów i ładunków w porcie lotniczym
1.48.08(2009) rok 2010-03-25
PNT-01
Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R)
1.43.01(2009) rok Raz w roku do 19 lutego 2010 z danymi za rok 2009 25.01.2010-19.02.2010
PNT-01/s
Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w szkołach wyższych
1.43.01(2009) rok Raz w roku do 24 marca 2010 r. z danymi za rok 2009 r. 24.02.2010-24.03.2010
PNT-02
Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle
1.43.02(2009) rok Raz w roku do 14 lutego 2010 z danymi za rok 2009 20.01.2010-14.02.2010
PNT-02/u
Sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług
1.43.13(2009) co 2 lata raz w roku do 4 marca 2010 r. z danymi za rok 2009 15.02.2010-04.03.2010
PP-1
Planowanie przestrzenne w gminie
1.02.04(16) rok do 30 kwietnia 2010r 15-30.04.2010
PS-01
Sprawozdanie placówki opiekuńczo-wychowawczej
1.25.07(2009) rok 05.02.2010 18.01.2010-05.02.2010
PS-02
Sprawozdanie rodzin zastępczych
1.25.07(2009) rok 05.02.2010 18.01.2010-05.02.2010
PS-03
Sprawozdanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej
1.25.07(2009) rok raz w roku do 29 stycznia 2010 11.01-29.01.2010
R-04
Sprawozdanie o stanie upraw rolnych według oceny wiosennej
1.45.06 (2010) rok do 12 maja 2010 28.04.2010-12.05.2010
R-05
Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach
1.45.05 (2010) 3x/rok do 2 lipca 2010r
do 25 sierpnia 2010r
do 25 października 2010r
22.06.2010-02.07.2010
13.08.2010-25.08.2010
12.10.2010-25.10.2010
R-06
Sprawozdanie o powierzchni i zbiorach roślin pastewnych i pozostałych według użytkowania
1.45.05 (2010) rok do 25 października 2010 12.10.2010-25.10.2010
R-08
Sprawozdanie o wynikach produkcji ogrodniczej
1.45.08 (2010) 2x/rok do 02 lipca 2010 i
03 listopada 2010
22.06.2010-02.07.2010
21.10.2010-03.11.2010
Zał. nr 1 do R-08
Sprawozdanie o powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami
1.45.08 (2010) 2x/rok do 02 lipca 2010
do 25 października 2010
18.06.2010-02.07.2010
13.10.2010-25.10.2010
R-09A
Sprawozdanie o stanie pogłowia bydła, owiec, kóz, koni i drobiu (1 czerwca, 1 grudnia) oraz produkcji zwierzęcej w okresie sprawozdawczym
1.45.09 (2010) 2x/rok do 7. dnia roboczego czerwca i grudnia 2010 r. 02.06.2010-10.06.2010
01.12.2010-10.12.2010
R-09B
Sprawozdanie o stanie pogłowia trzody chlewnej (1kwietnia, 1 sierpnia, 1grudnia) oraz produkcji żywca wieprzowego w okresie sprawozdawczym
1.45.10 (2010) 3x/rok do 7. dnia roboczego kwietnia, sierpnia i grudnia 2010 r. 01.04.2010-09.04.2010
03.08.2010-13.08.2010
01.12.2010-09.12.2010
R-09U
Sprawozdanie o wielkości ubojów zwierząt gospodarskich
1.45.09 (2010) miesiąc do 7. dnia roboczego po każdym miesiącu sprawozdawczym 01.02.2010-09.02.2010
01.03.2010-09.03.2010
01.04.2010-12.04.2010
04.05.2010-12.05.2010
01.06.2010-10.06.2010
01.07.2010-09.07.2010
02.08.2010-10.08.2010
01.09.2010-09.09.2010
01.10.2010-11.10.2010
02.11.2010-10.11.2010
01.12.2010-09.12.2010
03.01.2011-11.01.2011
R-09W
Sprawozdanie o wylęgach drobiu
1.45.09 (2010) miesiąc do 7. dnia roboczego po każdym miesiącu sprawozdawczym 01.02.2010-09.02.2010
01.03.2010-09.03.2010
01.04.2010-12.04.2010
04.05.2010-12.05.2010
01.06.2010-10.06.2010
01.07.2010-09.07.2010
02.08.2010-10.08.2010
01.09.2010-09.09.2010
01.10.2010-11.10.2010
02.11.2010-10.11.2010
01.12.2010-09.12.2010
03.01.2011-11.01.2011
R-10
Sprawozdanie o skupie produktów rolnych i leśnych
1.45.12 (2010) półrocze do 9 lipca z danymi za I półrocze 2010 r., do 11 stycznia 2011 r. z danymi za II półrocze 2010 r.2010 01.07.2010-09.07.2010
04.01.2011-11.01.2011
R-10
Meldunek o skupie ważniejszych produktów rolnych
1.45.12 (2010) miesiąc do 3. dnia roboczego po każdym miesiącu z danymi za miesiąc poprzedni 01.02.2010-03.02.2010
01.03.2010-03.03.2010
01.04.2010-06.04.2010
04.05.2010-06.05.2010
01.06.2010-04.06.2010
01.07.2010-05.07.2010
02.08.2010-04.08.2010
01.09.2010-03.09.2010
01.10.2010-05.10.2010
02.11.2010-04.11.2010
01.12.2010-03.12.2010
03.01.2011-05.01.2011
R-r-oz
Badania plonów zbóż ozimych
1.45.07 (2010) rok do 2 lipca 2010 r.
R-r-zb
Badania plonów zbóż ozimych
1.45.07 (2010) rok do 25 sierpnia 2010 r.
R-r-pw
Badania plonów niektórych ziemiopłodów
1.45.07 (2010) rok do 8 października 2010 r.
R-KSRA
Badania pogłowia bydła, owiec i drobiu (1 czerwca, 1 grudnia) oraz produkcji zwierzęcej
1.45.09 (2010) 2x rok do 6 lipca 2010 r. i do 14 grudnia 2010 r.
R-KSRB
Badania pogłowia trzody chlewnej (31 marca, 31 lipca, 30 listopada) oraz produkcji żywca wieprzowego
1.45.10 (2010) 3x rok do 14 kwietnia, do 12 sierpnia i do 14 grudnia 2010 r.
RF-01
Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych
1.67.15(2010) kwartał


rok
do 30. dnia po kwartale i do 20 lutego 2011 r. z danymi za rok 2010 14.04.2010-30.04.2010
14.07.2010-30.07.2010
14.10.2010-30.10.2010
20.01.2011-21.02.2011
RRW-26
Sprawozdanie miesięczne ze skupu mleka oraz produkcji przetworów mlecznych
1.46.12(2010) miesiąc raz w miesiącu do 8. dnia roboczego po miesiącu sprawozdawczym 1.02.2010 - 10.02.2010
1.03.2010 - 10.03.2010
1.04.2010 - 13.04.2010
4.05.2010 - 13.05.2010
1.06.2010 - 11.06.2010
1.07.2010 - 12.07.2010
2.08.2010 - 11.08.2010
1.09.2010 - 10.09.2010
1.10.2010 - 12.10.2010
2.11.2010 - 12.11.2010
1.12.2010 -10.12.2010
3.01.2011- 12.01.2011
RRW-27
Sprawozdanie ze skupu surowców oraz produkcji przetworów mlecznych
1.46.12(2009) rok 31-03-2010 15.03.2010-31.03.2010
S-10
Sprawozdanie o studiach wyższych
1.27.05(2010) rok 17.12.2010 03.12.2010-17.12.2010
S-11
Sprawozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów i doktorantów
1.27.04(2010) rok 17.12.2010 03.12.2010-17.12.2010
S-12
Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych
1.27.05(2010) rok 19.01.2010 07.01.2010-19.01.2010
SG-01
Statystyka Gminy Część 1 - Samorząd/transport
1.02.02(2009);
1.02.03(2009);
1.48.02(2009)
rok 22.02.2010 01.02.2010-22.02.2010
SG-01
Statystyka Gminy . Część 2 - Leśnictwo i ochrona środowiska
1.01.03(2009);
1.01.07(2009)
rok 20-02-2010 01.02.2010-22.02.2010
SG-01
Statystyka Gminy. Część 3 - gospodarka mieszkaniowa i komunalna
1.26.06(2009);
1.26.01(2009)
rok 20.02.2010 01.02.2010-22.02.2010
Zał. do SG-01 część 3
Załącznik do sprawozdania SG-01 część 3
1.26.08(2009) rok 15.04.2010 01.04.2010-15.04.2010
SG-01 wraz z załączni
kiem
Statystyka gminy Część 4 - Środki trwałe wraz z załącznikiem
1.66.01(2009); 1.66.02(2009) rok 15-02-2010 01.02.2010-15.02.2010
SN-01
Statystyczna ankieta stowarzyszeń narodowościowych

SP
1.61.05(2009) rok do 05.05.2010 22.03.2010-05.05.2010
SP-3
1.61.05(2009) rok 16-03-2010 02.03.2010-16.03.2010
SSI-01
Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno- telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach
1.43.14(2010) rok 28-04-2010 15.04.2010-28.04.2010
SSI-02
Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno- telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora finansowego
1.43.14(2010) rok 28-04-2010 15.04.2010-28.04.2010
ST-P
Statystyka powiatu - Samorząd/transport
1.48.02(2009);
1.02.02(2009)
rok 22.02.2010 01.02.2010-22.02.2010
ST-W
Statystyka województwa - Samorząd/transport
1.48.02(2009);
1.02.02(2009)
rok 22.02.2010 01.02.2010-22.02.2010
T-02
Sprawozdanie o usługach w transporcie i łączności
1.48.11(163) rok 11.03.2010 11.02.2010-11.03.2010
T-03r
Sprawozdanie o zarejestrowanych pojazdach samochodowych, ciągnikach rolniczych, przyczepach i naczepach
1.48.02(2009) rok 2010-01-28
T-04
Sprawozdanie o stanie i pracy taboru samochodowego ciężarowego w transporcie samochodowym zarobkowym
1.48.02(157) rok 16.02.2010 20.01.2010-16.02.2010
T-06
Sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym
1.48.02(157) rok 23.02.2010 26.01.2010-23.02.2010
T-08
Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową
1.48.05(158) rok 02.02.2010 25.01.2010-02.02.2010
T-09
Sprawozdanie o morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej
1.48.05(158) rok 02.02.2010 26.01.2010-02.02.2010
T-10
Sprawozdanie o obrotach ładunkowych oraz długości nabrzeży w portach morskich
1.48.05(158) rok 05.02.2010 25.01.2010-05.02.2010


T-11/k
Sprawozdanie o taborze i przewozach w żegludze śródlądowej
1.48.09(2010) kwartał raz w kwartale, do 25. dnia po każdym kwartale 21.04.2010-26.04.2010
20.07.2010-26.07.2010
19.10.2010-25.10.2010
19.01.2011-25.01.2011
T-11/u
Sprawozdanie o taborze żeglugi śródlądowej
1.48.09(2009) rok 10-02-2009 26.01.2010-10.02.2010
TFI
Sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych
1.62.16(2010) półrocze
rok
30.07.2010
31.03.2011
16.07.2010-30.07.2010
16.03.2011-31.03.2011
TD-E
Kwestionariusz tygodniowy o przewozach ładunków pojazdem samochodowym
TK-1
Zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności eksploatacyjnej transportu kolejowego
1.48.01(2010) miesiąc 01.02.2010-08.02.2010
01.03.2010-08.03.2010
01.04.2010-09.04.2010
04.05.2010-11.05.2010
01.06.2010-09.06.2010
01.07.2010-08.07.2010
02.08.2010-09.08.2010
01.09.2010-08.09.2010
01.10.2010-08.10.2010
02.11.2010-09.11.2010
01.12.2010-08.12.2010
03.01.2011-11.01.2011
TK-2
Zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach ładunków transportem kolejowym
1.48.01(2010) kwartał raz w kwartale do 35.dnia kalendarzowego po kwartale 01.04.2010-05.05.2010
01.07.2010-04.08.2010
01.10.2010-04.11.2010
03.01.2011-04.02.2011
 
TK-2a
Zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym
1.48.01(2009) rok 2010-03-26
TK-3
Zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach pasażerów transportem kolejowym
1.48.01(2009) rok 26.03.2010
30.06.2010
TK-3a
Zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach pasażerów w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym
1.48.01(2009) rok 2010-06-30
TK-4
Zestawienie tabelaryczne z danymi o pracy taboru kolejowego
1.48.01(2009) rok 2010-03-17
TK-5
Zestawienie tabelaryczne z danymi o sieci kolejowej
1.48.01(2009) rok 2010-04-20
TK-6
Zestawienie tabelaryczne z danymi o taborze kolejowym
1.48.01(2009) rok 2010-04-20
TK-7
Zestawienie tabelaryczne z danymi o wypadkach kolejowych
1.48.01(2009) rok 2010-03-31
TL-1
Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie zarejestrowanej floty lotniczej w ULC
1.48.08(2009) rok 2010-02-25
TWS-1
Sprawozdanie o długości dróg wodnych śródlądowych i liczbie śluzowań
1.48.09(2009) rok 01-03-2010 22.02.2010-01.03.2010
Z-03
1.23.02(2010);
1.23.13(2010);
1.24.01(2010);
1.24.04(2010)
1.23.02(2010)
kwartał 06.04.2010-12.04.2010
05.07.2010-12.07.2010


04.10.2010-11.10.2010
Z-05
Badanie popytu na pracę
1.23.07(2010) kwartał 08-04-2010
08-07-2010
08-10-2010
10-01-2011
01.04.2010 - 08.04.2010
01.07.2010 - 08.07.2010
01.10.2010 - 08.10.2010
03.01.2011 - 10.01.2011
Z-06
1.23.02(2009) rok 18-01-2010

Z-06a
Sporządzają jednostki, które w 2009r. były zobowiązane do przekazywania kwartalnych sprawozdań Z-03
04.01.2010-18.01.2010
02-02-2010

Z-06b
Sporządzają jednostki należące do sektora przedsiębiorstw
04.01.2010-02.02.2010
Zał. do Z-06
Załącznik do Z-06 - sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach nauczycieli i nauczycieli akademickich.
1.23.02(2009);
1.24.01(2009)
rok 18-01-2010 04.01.2010-18.01.2010
Z-10
Sprawozdanie o warunkach pracy
1.23.09(2009) rok 15-01-2010 04.01.2010-15.01.2010
Z-KS
1.23.11(2010) incydent 07.mc.2010 od 04.01.2010
Z-KW
1.23.10(2009);
1.23.10(2010)
incydent 15.mr.2010 od 19.01.2010
ZD-2
Sprawozdanie z lecznictwa uzdrowiskowego, sanatorium rehabilitacyjnego
1.29.07(2009) rok raz w roku do 22 stycznia 2010 r. 07.01-22.01.2010
ZD-3
Sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej
1.29.07(2009) rok raz w roku do 29 stycznia 2010 r. 07.01-29.01.2010
ZD-4
Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego
1.29.07(2009) rok raz w roku do 22 stycznia 2010 r. 07.01-22.01.2010
ZD-5
Sprawozdanie apteki i punktu aptecznego
1.29.09.(2009) rok raz w roku do 26 stycznia 2010 r. 07.01.2010-26.01.2010
ZD-6
Sprawozdanie żłobka
1.29.08(2009) rok raz w roku do 22 stycznia 2010 r. 07.01.2010-22.01.2010
Zał. do F-03, SP, SG-01 środki trwałe
Załącznik do sprawozdań F-03, SP, SG-01 - środki trwałe, dotyczący nakładów na środki trwałe służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych

Formularze off-line:
Załącznik do F-03 off-line
Załącznik do SP off-line
Załącznik do SG-01 środki trwałe off-line
1.01.12(2009)
1.01.12(2009)
rok raz w roku do 15.02.2010 r. (F-03 i SG-01 cz.4)
raz w roku do 30.04.2010 r. (SP)

Formularze on-line obsługują aplikacje:
SG-01/ZOS dla SG-01 - środki trwałe
F-03/ZOS dla F-03
01.02.2010-15.02.2010

08.03.2010-30.04.2010
Wykaz armatorów
Wykaz armatorów, którzy posiadają tabor żeglugi śródlądowej
1.48.09(2010) rok 16-11-2010 02.11.2010-16.11.2010
Wykaz inwestorów
Wykaz inwestorów, (innych niż indywidualni - realizujący budynki mieszkalne na własne potrzeby-oraz kościoły i związki wyznaniowe), którzy oddali do użytkowania nowe budynki mieszkalne
1.47.04(2010) rok do 5. dnia roboczego miesiąca z danymi za miesiąc poprzedni 01.02.2010-05.02.2010
01.03.2010-05.03.2010
01.04.2010-08.04.2010
04.04.2010-10.05.2010
01.06.2010-08.06.2010
01.07.2010-07.07.2010
02.08.2010-06.08.2010
01.09.2010-07.09.2010
01.10.2010-07.10.2010
02.11.2010-08.11.2010
01.12.2010-07.12.2010
03.01.2011-07.01.2011
Formularz ewidencyjny w transporcie morskim

- dla Kapitanatów: -dla Agentów: