Archiwum — formularze sprawozdawcze

Informacje

Do poprawnego przeglądania formularzy niezbędna jest najnowsza wersja programu Adobe Acrobat Reader - koniecznie wersja językowa opisana Central European.
Program można pobrać klikając tutaj.
Legenda:
Formularze elektroniczne - formularze do wypełnienia on-line przez Internet
Dla systemu Windows, Linux, Mac Aplikacja off-line, do pobrania i zainstalowania na komputerze
Dla systemu Windows
Dla systemu Linux
Wzór formularza, zawierający wymagany zakres danych. Można go wydrukować i w uzasadnionych przypadkach (wyłącznie braku możliwości skorzystania z formy elektronicznej) wypełnić w formie papierowej, a następnie przesłać drogą pocztową w terminie i na adres wskazany w formularzu lub objaśnieniach do formularza, po uprzednim uzgodnieniu z adresatem tej formy przekazania danych.
Wzór formularza w XML Schema

Formularze sprawozdawcze na rok 2011

On line Off line PDF Symbol formularza Nazwa formularza Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
AK-B/m
Ankieta koniunktury gospodarczej - budownictwo
2011 1.61.10 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca 03-01-2011
01-02-2011
01-03-2011
01-04-2011
02-05-2011
01-06-2011
01-07-2011
01-08-2011
01-09-2011
03-10-2011
02-11-2011
01-12-2011
10-01-2011
10-02-2011
10-03-2011
11-04-2011
10-05-2011
10-06-2011
11-07-2011
10-08-2011
12-09-2011
10-10-2011
10-11-2011
12-12-2011
AK-H/m
Ankieta koniunktury gospodarczej - handel
2011 1.61.10 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca 03-01-2011
01-02-2011
01-03-2011
01-04-2011
02-05-2011
01-06-2011
01-07-2011
01-08-2011
01-09-2011
03-10-2011
02-11-2011
01-12-2011
10-01-2011
10-02-2011
10-03-2011
11-04-2011
10-05-2011
10-06-2011
11-07-2011
10-08-2011
12-09-2011
10-10-2011
10-11-2011
12-12-2011
AK-I/p
Ankieta koniunktury gospodarczej - inwestycje (Przemysł)
2011 1.61.10 2 razy w roku dwa razy w roku: do 10 marca i 10 października 01-03-2011
03-10-2011
10-03-2011
10-10-2011

AK-I/p
Ankieta koniunktury gospodarczej - inwestycje (Budownictwo)
2011 1.61.10 2 razy w roku dwa razy w roku: do 10 marca i 10 października 01-03-2011
03-10-2011
10-03-2011
10-10-2011
AK-P/k
Ankieta koniunktury gospodarczej - przemysł
2011 1.61.10 kwartał raz w kwartale do 10 dnia pierwszego miesiąca kwartału 03-01-2011
01-04-2011
01-07-2011
03-10-2011
10-01-2011
11-04-2011
11-07-2011
10-10-2011
AK-P/m
Ankieta koniunktury gospodarczej - przemysł
2011 1.61.10 miesiąc raz w miesiącu do 10 dnia każdego miesiąca 03-01-2011
01-02-2011
01-03-2011
01-04-2011
02-05-2011
01-06-2011
01-07-2011
01-08-2011
01-09-2011
03-10-2011
02-11-2011
01-12-2011
10-01-2011
10-02-2011
10-03-2011
11-04-2011
10-05-2011
10-06-2011
11-07-2011
10-08-2011
12-09-2011
10-10-2011
10-11-2011
12-12-2011
AK-U/m
Ankieta koniunktury gospodarczej - usługi
2011 1.61.10 miesiąc raz w miesiącu do 10 dnia każdego miesiąca 03-01-2011
01-02-2011
01-03-2011
01-04-2011
02-05-2011
01-06-2011
01-07-2011
01-08-2011
01-09-2011
03-10-2011
02-11-2011
01-12-2011
10-01-2011
10-02-2011
10-03-2011
11-04-2011
10-05-2011
10-06-2011
11-07-2011
10-08-2011
12-09-2011
10-10-2011
10-11-2011
12-12-2011
AW-01
Statystyczna ankieta wyznaniowa
2010 1.22.01 rok raz w roku do 31 marca 2011 za rok 2010 01-02-2011 31-03-2011
B-01
Sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych
2010 1.47.01 rok raz w roku do 24 lutego 2011r. z danymi za rok 2010 02-02-2011 24-02-2011
B-02
Sprawozdanie o produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych
2010 1.47.01 rok raz w roku do 24 lutego 2011r. z danymi za rok 2010 02-02-2011 24-02-2011
B-05
Sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę obiektów budowlanych
2011 1.47.04 kwartał do 10. dnia kalendarzowego po I, II, III i IV kwartale z danymi za okres od 1 stycznia do końca kwartału 01-04-2011
01-07-2011
03-10-2011
02-01-2012
11-04-2011
11-07-2011
10-10-2011
10-01-2012
B-06
Meldunek o budownictwie mieszkaniowym
2011 1.47.04 miesiąc do 3. dnia roboczego miesiąca z danymi od początku roku do końca poprzedniego miesiąca (sprawozdawczego) 01-02-2011
01-03-2011
01-04-2011
02-05-2011
01-06-2011
01-07-2011
01-08-2011
01-09-2011
03-10-2011
02-11-2011
01-12-2011
02-01-2012
03-02-2011
03-03-2011
05-04-2011
04-05-2011
03-06-2011
05-07-2011
03-08-2011
05-09-2011
05-10-2011
04-11-2011
05-12-2011
04-01-2012
B-07
Sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych oddanych do użytkowania
2011 1.47.04 kwartał do 14. dnia po kwartale z danymi za I, II, III i IV kwartał 2011 01-04-2011
01-07-2011
03-10-2011
02-01-2012
14-04-2011
14-07-2011
14-10-2011
16-01-2012
B-08
Sprawozdanie o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz domach letnich oddanych do użytkowania
2010 1.47.04 rok do 25 stycznia 2011 r. z danymi za rok 2010 04-01-2011 25-01-2011
Wykaz inwestorów
Wykaz inwestorów (innych niż indywidualni-reapizujący budynki mieszkalne na własne potrzeby - oraz kościoły i związki wyznaniowe), którzy oddali do użytkowania nowe budynki mieszkalne
2011 1.47.04 miesiąc do 5. dnia roboczego miesiąca z danymi za miesiąc poprzedni 01-02-2011
01-03-2011
01-04-2011
02-05-2011
01-06-2011
01-07-2011
01-08-2011
01-09-2011
03-10-2011
02-11-2011
01-12-2011
02-01-2012
07-02-2011
07-03-2011
07-04-2011
09-05-2011
07-06-2011
07-07-2011
05-08-2011
07-09-2011
07-10-2011
08-11-2011
07-12-2011
09-01-2012
B-09
Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania
2011 1.47.04 incydent w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu powiadomienia o obowiązku sprawozdawczym 14-02-2011
14-03-2011
14-04-2011
16-05-2011
14-06-2011
14-07-2011
12-08-2011
14-09-2011
13-10-2011
16-11-2011
14-12-2011
16-01-2012
21.02.2011
21-03-2011
21-04-2011
23-05-2011
21-06-2011
21-07-2011
22-08-2011
21-09-2011
20-10-2011
23-11-2011
21-12-2011
23-01-2012
BS
Sprawozdanie ze sprzedaży usług związanych z obsługą działalności gospodarczej
2010 1.49.08 rok raz w roku do 2 maja 2011 r. za rok 2010 04-04-2011 02-05-2011
C-01
Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług
2011 1.64.03 miesiąc raz w miesiącu do 14. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 01-02-2011
01-03-2011
01-04-2011
02-05-2011
01-06-2011
01-07-2011
01-08-2011
01-09-2011
03-10-2011
02-11-2011
01-12-2011
02-01-2012
14-02-2011
14-03-2011
14-04-2011
16-05-2011
14-06-2011
14-07-2011
16-08-2011
14-09-2011
14-10-2011
14-11-2011
14-12-2011
16-01-2012
C-01b
Sprawozdanie o cenach producentów robót budowlano-montażowych
2011 1.64.05 miesiąc raz w miesiącu do 14. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 01-02-2011
01-03-2011
01-04-2011
02-05-2011
01-06-2011
01-07-2011
01-08-2011
01-09-2011
03-10-2011
02-11-2011
01-12-2011
02-01-2012
14-02-2011
14-03-2011
14-04-2011
16-05-2011
14-06-2011
14-07-2011
16-08-2011
14-09-2011
14-10-2011
14-11-2011
14-12-2011
16-01-2012
C-03
Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów spożywczych
2011 1.64.04 miesiąc raz w miesiącu do 12. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 01-02-2011
01-03-2011
01-04-2011
02-05-2011
01-06-2011
01-07-2011
01-08-2011
01-09-2011
03-10-2011
02-11-2011
01-12-2011
02-01-2012
14-02-2011
14-03-2011
12-04-2011
12-05-2011
13-06-2011
12-07-2011
12-08-2011
12-09-2011
12-10-2011
14-11-2011
12-12-2011
12-01-2012
C-04
Sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowych realizowanych na drogach, ulicach i mostach
2011 1.64.06 miesiąc raz w miesiącu do 20. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 01-02-2011
01-03-2011
01-04-2011
02-05-2011
01-06-2011
01-07-2011
01-08-2011
01-09-2011
03-10-2011
02-11-2011
01-12-2011
02-01-2012
21-02-2011
21-03-2011
20-04-2011
20-05-2011
20-06-2011
20-07-2011
22-08-2011
20-09-2011
20-10-2011
21-11-2011
20-12-2011
20-01-2012
C-05
Sprawozdanie o cenach towarów w handlu zagranicznym (międzynarodowym)

2011 1.64.15 miesiąc raz wmiesiącu do 16. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 01-02-2011
01-03-2011
01-04-2011
02-05-2011
01-06-2011
01-07-2011
01-08-2011
01-09-2011
03-10-2011
02-11-2011
01-12-2011
03-01-2012
16-02-2011
16-03-2011
18-04-2011
16-05-2011
16-06-2011
18-07-2011
16-08-2011
16-09-2011
17-10-2011
16-11-2011
16-12-2011
16-01-2012
C-06
Sprawozdanie o cenach producentów usług
2011 1.64.16 kwartał raz w kwartale do 25. dnia po zakończeniu kwartału sprawozdawczego 01-04-2011
01-07-2011
03-10-2011
02-01-2012
26-04-2011
25-07-2011
25-10-2011
25-01-2012
C-06/RU
Sprawozdanie o cenach producentów usług związanych z zatrudnieniem
2011 1.64.16 kwartał raz w kwartale do 25. dnia po zakończeniu kwartału sprawozdawczego 01-04-2011
01-07-2011
03-10-2011
02-01-2012
26-04-2011
25-07-2011
25-10-2011
25-01-2012
DG-1
2011 1.61.04 miesiąc raz w miesiącu do 5 dnia roboczego po każdym miesiącu z danymi za miesiąc poprzedni 01-02-2011
01-03-2011
01-04-2011
02-05-2011
01-06-2011
01-07-2011
01-08-2011
01-09-2011
03-10-2011
02-11-2011
01-12-2011
02-01-2012
07-02-2011
07-03-2011
07-04-2011
09-05-2011
07-06-2011
07-07-2011
05-08-2011
07-09-2011
07-10-2011
08-11-2011
07-12-2011
09-01-2012
Zał. do DG-1
Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych
2011 1.47.01 kwartał do 5 dnia roboczego po każdym kwartale, z danymi od 1 stycznia do końca I, II, III i IV kwartału 01-04-2011
01-07-2011
03-10-2011
02-01-2012
07-04-2011
07-07-2011
07-10-2011
09-01-2012
 
Format danych elektronicznych pobieranych do celów statystycznych z Karty statystycznej zawarcia małżeństwa
Format danych elektronicznych pobieranych do celów statystycznych z Pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka
Format danych elektronicznych pobieranych do celów statystycznych z Karty statystycznej do karty zgonu
2011
1.21.02
1.21.01
1.21.09
bieżące Sukcesywnie do 3.dnia m-ca za miesiąc poprzedni 03-02-2011
03-03-2011
04-04-2011
04-05-2011
03-06-2011
04-07-2011
03-08-2011
05-09-2011
03-10-2011
03-11-2011
05-12-2011
04-01-2012
DNU-K
Sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług za ... kwartał 2011

Opis usług badanych w DNU-K i DNU-R
2011 1.51.09 kwartał raz na kwartał, do 20. dnia kalendarzowego po kwartale sprawozdawczym z danymi za I, II i III kwartał i do 20 stycznia 2012 za IV kwartał 2011r. 01-04-2011
01-07-2011
03-10-2011
02-01-2012
20-04-2011
20-07-2011
20-10-2011
20-01-2012
DNU-R
Sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług za rok 2010

Opis usług badanych w DNU-K i DNU-R
2010 1.51.09 rok raz w roku, do 31 marca 2011 za rok 2010 01-03-2011 31-03-2011
DS-01
Sprawozdanie z przyjętych zamówień na towary o znaczeniu strategicznym i zrealizowanych dostaw
2011 1.44.08 półrocze dwa razy w roku, do 20 lipca 2011 r. z danymi za I półrocze i do 25 stycznia 2012 r. z danymi za rok 2011
DS-01a
Załącznik do sprawozdania DS-01
2010 1.44.08 rok raz w roku do 25 lutego 2011 r. z danymi za rok 2010
DS-01b
Zestawienie z zawartych umów i zrealizowanych transakcji w handlu zagranicznym towarami o znaczeniu strategicznym
2011 1.44.08 półrocze dwa razy w roku, do 20 lipca 2011 r. z danymi za I półrocze i do 25 stycznia 2012 r. z danymi za rok 2011
F-01/I-01
Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe
2011 1.61.01 kwartał/ półrocze do 20. dnia po kwartale z danymi za okres od początku roku do końca I, II, III kwartału i do 10 lutego 2012 r. z danymi za rok 2011 (liczba pracujących ≥ 50); dwa razy w roku: do 20 lipca z danymi za I półrocze i do 10 lutego 2012 r. z danymi za rok 2011 (liczba pracujących <50) 08-04-2011
08-07-2012
07-10-2011
20-01-2012
20-04-2011
20-07-2011
20-10-2011
10-02-2012
F-01/s
Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych
2010 1.27.05 rok raz w roku do 31marca 2011 r. z danymi według stanu w dniu 31 grudnia 2010 r 16-03-2011 31-03-2011
F-02
Statystyczne sprawozdanie finansowe
2010 1.61.05 rok raz w roku do 31.03.2011 r. z danymi za rok 2010 07-03-2011 31-03-2011
F-02/dk
Sprawozdanie o finansach instytucji kultury
2010 1.61.05 rok raz w roku do 31.03.2011 r. z danymi za rok 2010 14-03-2011 31-03-2011
F-03
Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych
2010 1.66.01 rok raz w roku do 15.02.2011 r. z danymi za rok 2010 01-02-2011 15-02-2011
FKT
Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw faktoringowych
2010 1.62.12 rok raz w roku 90 dni po zakończeniu roku z danymi za rok 2010 14-03-2011 31-03-2011
G-01
Sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów
2010 1.44.05 rok raz w roku do 2 marca 2011 r. z danymi za rok 2010 01-02-2011 02-03-2011
G-02a
Sprawozdanie bilansowe nośników energii
2011 1.44.01 kwartał raz w kwartale do 15 dnia kalendarzowego po kwartale 30-03-2011
01-07-2011
01-10-2011
15-04-2011
15-07-2011
17-10-2011
G-02b
Sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej
2010 1.44.01 rok raz w roku do 14 lutego 2011 r. z danymi za rok 2010 17-01-2011 14-02-2011
G-02g
Sprawozdanie o infrastrukturze, odbiorcach i sprzedaży gazu ziemnego
2010 1.26.06 rok raz w roku do końca kwietnia 2011 r. za rok 2010 01-04-2011 30-04-2011
G-02o
Sprawozdanie o cieple ze źródeł odnawialnych
2010 1.44.01 rok raz w roku do 14 lutego 2011 r. z danymi za rok 2010 21-01-2011 14-02-2011

G-03
Sprawozdanie o zużyciu paliw i energii
2010 1.44.01 rok raz w roku do 16 lutego 2011 r. z danymi za rok 2010 17-01-2011 16-02-2011
G-04
Sprawozdanie o obrocie środkami ochrony roślin

Wykaz środków ochrony roślin do formularza G-04
2010 1.45.13 rok raz w roku do 9 lutego 2011 r. z danymi za rok 2010 27-01-2011 09-02-2011
G-05
Sprawozdanie o wartości zużytych materiałów, energii i usług obcych oraz zapasów materiałów
2010 1.44.15 co 5 lat cyklicznie co pięć lat do 10 maja 2011 r. z danymi za rok 2010 11-04-2011 10-05-2011
G-06
Sprawozdanie o obrocie surowcami wtórnymi
2010 1.44.05 rok raz w roku do 16 lutego 2011 r. z danymi za rok 2010 25-01-2011 16-02-2011
GP
Sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiębiorstw
2010 1.61.12 rok raz w roku do 29 lipca 2011 r. z danymi za rok 2010 01-06-2011 29-07-2011
H-01/k
Kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych
2011 1.49.02 kwartał raz w kwartale do 15. dnia roboczego po kwartale 01-04-2011
01-07-2011
03-10-2011
02-01-2012
21-04-2011
21-07-2011
21-10-2011
23-01-2012
H-01a
Sprawozdanie o działalności sklepów detalicznych i stacji paliw
2010 1.49.02 rok raz w roku do 21 lutego 2011 r. z danymi za rok 2010 08-02-2011 21-02-2011
H-01g
Sprawozdanie o sieci placówek gastronomicznych
2010 1.49.05 rok raz w roku do 22 lutego 2011 r. z danymi za rok 2010 01-02-2011 22-02-2011
H-01s
Sprawozdanie o sprzedaży detalicznej i hurtowej
2010 1.49.02 rok raz w roku do 22 lutego 2011 r. z danymi za rok 2010 01-02-2011 22-02-2011
H-01w
Sprawozdanie o sieci handlowej
2010 1.49.02 rok raz w roku do 21 lutego 2011 r. z danymi za rok 2010 02-02-2011 21-02-2011
H-02n
Sprawozdanie o dostawach nawozów dla rolnictwa przez jednostki produkcyjne oraz importerów
2011 1.45.13 półrocze do 20 lipca 2011 r. z danymi za I półrocze, do 18 stycznia 2012 r. za rok 2011 05-07-2011
04-01-2012
20-07-2011
18-01-2012
H-02p
Sprawozdanie o dostawach pasz dla zwierząt przez jednostki produkcyjne oraz importerów
2011 1.45.13 półrocze do 20 lipca 2011 r. z danymi za I półrocze, do 18 stycznia 2012 r. za rok 2011 05-07-2011
04-01-2012
20-07-2011
18-01-2012
I-01
Sprawozdanie o nakładach na środki trwałe
2011 1.66.02 kwartał do 20. dnia po kwartale z danymi od początku roku do końca I, II i III kwartału i do 10 lutego 2012 r. z danymi za rok 2011 08-04-2011
08-07-2011
07-10-2011
20-01-2012
20-04-2011
20-07-2011
20-10-2011
10-02-2012
K-01
Sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej
2010 1.28.01 rok raz w roku do 13 stycznia 2011r. z danymi za rok 2010 03-01-2011 13-01-2011
K-02
Sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej
2010 1.28.01 rok raz w roku do 13 stycznia 2011r. z danymi za rok 2010 04-01-2011 13-01-2011
K-03
Sprawozdanie biblioteki publicznej
2010 1.28.01 rok raz w roku do 26 stycznia 2011 r. z danymi za rok 2010 12-01-2011 26-01-2011
K-05
Sprawozdanie z działalności wystawienniczej
2010 1.28.01 rok raz w roku do 13 stycznia 2011r. z danymi za rok 2010 04-01-2011 13-01-2011
K-06
Sprawozdanie z produkcji i usług filmowych
2010 1.28.02 rok raz w roku do 2 lutego 2011r. z danymi za rok 2010 21-01-2011 02-02-2011
K-08
Sprawozdanie kina
2010 1.28.02 rok raz w roku do 13 stycznia 2011r. z danymi za rok 201 04-01-2011 13-01-2011
KFT-1
'Sprawozdanie z działalności klubu sportowego
2010 1.30.01 co 2 lata cyklicznie co dwa lata do 25 stycznia 2011 r. z danymi za rok 2010 11-01-2011 25-01-2011
KFT-2
Sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego
2010 1.30.01 rok raz w roku do 25 stycznia 2011 r. z danymi za rok 2010 12-01-2011 25-01-2011
KFT-OB/a
Sprawozdanie o gminnych obiektach sportowych
2010 1.30.01 co 4 lata cyklicznie co 4 lata do 15 lutego 2011 r. z danymi za rok 2010 01-02-2011 15-02-2011
KFT-OB/b
Sprawozdanie o obiektach sportowych
2010 1.30.01 co 4 lata cyklicznie co 4 lata do 15 kwietnia 2011 r. z danymi za rok 2010 01-04-2011 15-04-2011
KT-1
Sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu zbiorowego zakwaterowania
2011 1.30.03 miesiąc raz w miesiącu do 10 dnia po miesiącu sprawozdawczym 01-02-2011
01-03-2011
01-04-2011
02-05-2011
01-06-2011
01-07-2011
01-08-2011
01-09-2011
03-10-2011
02-11-2011
01-12-2011
03-01-2012
10-02-2011
10-03-2011
11-04-2011
10-05-2011
10-06-2011
11-07-2011
10-08-2011
12-09-2011
10-10-2011
10-11-2011
12-12-2011
12-01-2012
KT-2
Wykorzystanie turystycznego obiektu noclegowego
2010 1.30.03 rok raz do roku do 20 stycznia z danymi za rok poprzedni 05-01-2011 20-01-2011

KZ
Sprawozdanie podmiotów z kapitałem zagranicznym
2010 1.42.03 rok raz w roku do 29 kwietnia 2011 r. z danymi za rok 2010 22-03-2011 29-04-2011

KZZ
Sprawozdanie podmiotów posiadających za granicą udziały, oddziały lub zakłady
2010 1.42.05 rok raz w roku do 30 września 2011 r. z danymi za rok 2010 07-09-2011 30-09-2011

L-01
Sprawozdanie o lasach Skarbu Państwa
2010 1.01.03 rok raz w roku do 5 lutego 2011 r. za rok 2010 14-01-2011 07-02-2011

Zał. do L-01
Załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-01 o lasach Skarbu Państwa
2010 1.01.03 rok 14-01-2011 07-02-2011
L-01/a
Sprawozdanie o lasach wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
2010 1.01.03 rok raz w roku do 31 stycznia 2011 r. za rok 2010 14-01-2011 31-01-2011
Zał. do L-01/a
Załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-01/a o lasach wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
2010 1.01.03 rok 14-01-2011 31-01-2011
L-02
Sprawozdanie o zadrzewieniach
2010 1.45.23 rok raz w roku do 31 stycznia 2011 r. za rok 2010 14-01-2011 31-01-2011
L-03
Sprawozdanie o lasach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych (bez Skarbu Państwa)
2010 1.01.03 rok raz w roku do 20 lutego 2011 za rok 2010 04-02-2011 21-02-2011
Zał. do L-03
Załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-03 o lasach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych (bez Skarbu Państwa)
2010 1.01.03 rok 04-02-2011 21-02-2011
LOT-1
Zestawienie tabelaryczne z danymi o transporcie lotniczym
2010 1.48.08 rok raz w roku do 4 marca 2011 r. z danymi za rok 2010
ŁP-1
Zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie poczty i o usługach pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
2010 1.48.06 rok raz w roku do 15 marca 2011 r. z danymi za rok 2010
ŁP-2
Zestawienie tabelaryczne z danymi o usługach pocztowych i o liczbie placówek pocztowych
2010 1.48.06 rok raz w roku do 15 marca 2011 r. z danymi za rok 2010
ŁP-3
Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie abonentów radia i telewizji
2010 1.48.06 rok raz w roku do 15 marca 2011 r. z danymi za rok 2010
ŁP-4
Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie operatorów pocztowych, usługach pocztowych i placówkach operatorów poza Pocztą Polską
2010 1.48.06 rok raz w roku do 31 maja 2011 r. z danymi za rok 2010
ŁT-1
Zestawienie tabelaryczne z danymi o usługach telekomunikacyjnych
2010 1.48.06 rok raz w roku do 15 marca 2011 r. z danymi za rok 2010
ŁT-2
Zestawienie tabelaryczne z danymi o łączach głównych i abonentach
2010 1.48.06 rok raz w roku do 21 marca 2011 r. z danymi za rok 2010
ŁT-5
Zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie radiodyfuzji
2010 1.48.06 rok raz w roku do 15 marca 2011 r. z danymi za rok 2010
ŁT-6
Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz o usługach dostępu do sieci Internet
2010 1.48.06 rok dwa razy w roku z danymi za rok 2010: dane wstępne do 29 kwietnia 2011 r., dane ostateczne do 12 sierpnia 2011 r.
ŁT-7
Zeztawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie radiodyfuzji oraz o abonentach telewizji kablowej
2010 1.48.06 rok dwa razy w roku z danymi za rok 2010: dane wstępne do 29 kwietnia 2011 r., dane ostateczne do 12 sierpnia 2011 r.
ŁT-10
Zeztawienie tabelaryczne z danymi o ruchomej publicznej sieci telefonicznej
2010 1.48.06 rok raz w roku do 15 marca 2011 r. z danymi za rok 2010
ŁT-1kkp
Zestawienie tabelaryczne z danymi o abonentach ruchomej publicznej sieci telefonicznej i o telefonii stacjonarnej
2011 1.48.06 kwartał do 10 dnia kalendarzowego po każdym kwartale 01-04-2011
01-07-2011
03-10-2011
02-01-2012
11-04-2011
11-07-2011
10-10-2011
10-01-2012
M-03
Sprawozdanie o kosztach utrzymania zasobów lokalowych oraz stawkach opłat w budynkach z lokalami mieszkalnymi
2010 1.26.01 co 2 lata co dwa lata do 30 marca 2011 r. z danymi za rok 2010 16-03-2011 30-03-2011
M-06
Sprawozdanie o wodociągach i kanalizacji i wywozie nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych
2010 1.26.06 rok raz w roku do 2 lutego 2011r. za rok 2010 20-01-2011 02-02-2011
M-09
Sprawozdanie o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych
2010 1.26.08 rok raz w roku do 20 lutego 2011 r. za rok 2010 07-02-2011 20-02-2011
MT-1
Zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności metra
2010 1.48.01 rok raz w roku do 31 marca 2011 r. z danymi za rok 2010
OB-01
Sprawozdanie z gromadzenia państwowych rezerw mobilizacyjnych
2010 1.44.07 rok raz w roku do 15 stycznia 2011 r. z danymi za rok 2010
OS-1
Sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających
2010 1.01.06 rok raz w roku do 31 stycznia 2011 r. za rok 2010 11-01-2011 31-01-2011
OS-3
Sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń
2010 1.01.05 rok raz w roku do 31 stycznia 2011 r. za rok 2010 11-01-2011 31-01-2011
OS-4
Sprawozdanie o poborze wody do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz o napełnianiu stawów rybnych
2010 1.01.05 rok raz w roku do 14 stycznia 2011 r. za rok 2010 04-01-2011 14-01-2011
OS-5
Sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich
2010 1.01.05 rok raz w roku do 31 stycznia 2011 r. za rok 2010 11-01-2011 31-01-2011
OS-6
Sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych)
2010 1.01.08 rok raz w roku do 31 stycznia 2011 r. za rok 2010 11-01-2011 31-01-2011
OS-7
Sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu
2010 1.01.07 rok raz w roku do 10 lutego 2011 r. za rok 2010 20-01-2011 10-02-2011
Zał. nr 1 do OS-7
Załącznik nr 1 do działu 1 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu
2010 1.01.07 rok raz w roku do 10 lutego 2011 r. za rok 2010 20-01-2011 10-02-2011
Zał. nr 2a do OS-7
Załącznik nr 2a do działów 2 i 5 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu
2010 1.01.07 rok raz w roku do 10 lutego 2011 r. za rok 2010 20-01-2011 10-02-2011
Zał. nr 2b do OS-7
Załącznik nr 2b do działów 3 i 4 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu
2010 1.01.07 rok raz w roku do 10 lutego 2011 r. za rok 2010 20-01-2011 10-02-2011

P-01
Sprawozdanie o produkcji
(PRODPOL za 2010 rok)
2010 1.46.04 rok raz w roku do 14 lutego 2011r. z danymi za rok 2010 01-02-2011 14-02-2011

P-02
Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach
(PRODPOL za 2011 rok)
2011 1.46.04 miesiąc raz w miesiącu do 5 dnia roboczego po miesiącu sprawozdawczym 01-02-2011
01-03-2011
01-04-2011
02-05-2011
01-06-2011
01-07-2011
01-08-2011
01-09-2011
03-10-2011
02-11-2011
01-12-2011
02-01-2012
07-02-2011
07-03-2011
07-04-2011
09-05-2011
07-06-2011
07-07-2011
05-08-2011
07-09-2011
07-10-2011
08-11-2011
07-12-2011
09-01-2012
PERN-1
Zestawienie tabelaryczne z danymi o długości rurociągów i przetłaczaniu ropy i produktów naftowych
2010 1.48.10 rok raz w roku do 28 lutego 2011 r. z danymi za rok 2010

PK
Sprawozdanie dotyczące działalności przedsiębiorstw finansowych prowadzących działalność pośrednictwa kredytowego oraz przedsiębiorstw udzielających pożyczek ze środków własnych
2010 1.62.11 rok raz w roku 90 dni po zakończeniu roku z danymi za rok 2010 14-03-2011 31-03-2011

PL1
Panelowe badanie przedsiębiorstw
2011 1.61.08 rok raz w roku do 30 września, z danymi według stanu z 31 sierpnia 2011r. 01-09-2011 30-09-2011
PL2
Panelowe badanie przedsiębiorstw
2011 1.61.08 rok raz w roku do 30 września, z danymi według stanu z 31 sierpnia 2011r. 01-09-2011 30-09-2011
P-LS
Sprawozdanie dotyczące działalności leasingowej
2010 1.62.13 rok raz w roku 90 dni po zakończeniu roku z danymi za rok 2010 11-03-2011 31-03-2011
PNT-01
Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R)
2010 1.43.01 rok raz w roku do 18 lutego 2011 r., z danymi za rok 2010 25-01-2011 18-02-2011
PNT-01/s
Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w szkołach wyższych
2010 1.43.01 rok raz w roku do 24 marca 2011 r., z danymi za rok 2010 24-02-2011 24-03-2011
PNT-02
Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle
2010 1.43.02 rok raz w roku do 14 lutego 2011 r., z danymi za rok 2010 20-01-2011 14-02-2011
PNT-02/u
Sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług
2010 1.43.13 rok raz w roku do 4 marca 2011 r., z danymi za rok 2010 15-02-2011 04-03-2011
PP-1
Planowanie przestrzenne w gminie
2010 01.02.04 rok raz w roku do 30 kwietnia 2011r. z danymi za rok 2010 według stanu na 31 grudnia 2010r. 15-04-2011 02-05-2011
PS-01
Sprawozdanie placówki opiekuńczo-wychowawczej
2010 1.25.07 rok raz w roku do 4lutego 2011 r. za rok 2010 11-01-2011 04-02-2011
PS-02
Sprawozdanie rodzin zastępczych
2010 1.25.07 rok raz w roku do 4 lutego 2011 r. za rok 2010 12-01-2011 04-02-2011
PS-03
Sprawozdanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej
2010 1.25.07 rok raz w roku do 28 stycznia 2011 r. za rok 2010 10-01-2011 28-01-2011
PU
Sprawozdanie o zakupie usług
2010 1.49.10 co 5 lat raz w roku do 02 maja 2011 r. za rok 2010 01-04-2011 02-05-2011
R-03
Sprawozdanie o zużyciu nawozów mineralnych, wapniowych i naturalnych
2011 1.45.13 inna raz w roku do 4 lipca 2011 r. za rok gospodarczy od 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r. 29-06-2011 04-07-2011
R-04
Sprawozdanie o stanie upraw rolnych według oceny wiosennej
2011 1.45.06 rok raz w roku, do 12 maja 2011 r. według stanu na dzień 9 maja 2011 r. 2011-04-28 2011-05-12
R-05
Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach
2011 1.45.03 3 razy w roku trzy razy w roku: do 4 lipca 2011 r. plony i zbiory według stanu na dzień 30 czerwca 2011 r., do 25 sierpnia 2011 r. plony i zbiory według stanu na dzień 23 sierpnia 2011 r., do 25 października 2011 r. ostateczne dane o plonach i zbiorach 22-06-2011
16-08-2011
12-10-2011
04-07-2011
25-08-2011
25-10-2011
R-06
Sprawozdanie o powierzchni i zbiorach roślin pastewnych i pozostałych według użytkowania
2011 1.45.05 rok raz w roku, do 25 października z danymi za rok 2011 12-10-2011 25-10-2011
R-08
Sprawozdanie o wynikach produkcji ogrodniczej
2011 1.45.08 2 razy w roku dwa razy w roku do 4 lipca 2011 r. z danymi według stanu na dzień 30 czerwca 2011 r. i do 3 listopada 2011 r. dane ostateczne 22-06-2011
21-10-2011
04-07-2011
03-11-2011
Zał. nr 1 do R-08
Sprawozdanie o powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami
2011 1.45.08 2 razy w roku do 4 lipca 2011 r., do 25 października 2011 r. 22-06-2011
13-10-2011
04-07-2011
25-10-2011
R-09A
Sprawozdanie o stanie pogłowia bydła, owiec, kóz, koni i drobiu (1 czerwca, 1 grudnia) oraz produkcji zwierzęcej w okresie sprawozdawczym
2011 1.45.09 półrocze dwa razy w roku do 7. dnia roboczego czerwca i grudnia 2011 r. 01-06-2011
01-12-2011
09-06-2011
09-12-2011
R-09B
Sprawozdanie o stanie pogłowia trzody chlewnej (1kwietnia, 1 sierpnia, 1grudnia) oraz produkcji żywca wieprzowego w okresie sprawozdawczym
2011 1.45.10 3 razy w roku trzy razy w roku: do 7. dnia roboczego kwietnia, sierpnia i grudnia 2011 r. 01-04-2011
01-08-2011
01-12-2011
11-04-2011
09-08-2011
09-12-2011
R-09U
Sprawozdanie o wielkości ubojów zwierząt gospodarskich
2011 1.45.09 miesiąc raz w miesiącu do 7. dnia roboczego po każdym miesiącu sprawozdawczym 01-02-2011
01-03-2011
01-04-2011
02-05-2011
01-06-2011
01-07-2011
01-08-2011
01-09-2011
03-10-2011
02-11-2011
01-12-2011
02-01-2012
09-02-2011
09-03-2011
11-04-2011
11-05-2011
09-06-2011
11-07-2011
09-08-2011
09-09-2011
11-10-2011
10-11-2011
09-12-2011
10-01-2012
R-09W
Sprawozdanie o wylęgach drobiu
2011 1.45.09 miesiąc raz w miesiącu do 7. dnia roboczego po miesiącu sprawozdawczym 01-02-2011
01-03-2011
01-04-2011
02-05-2011
01-06-2011
01-07-2011
01-08-2011
01-09-2011
03-10-2011
02-11-2011
01-12-2011
02-01-2012
09-02-2011
09-03-2011
11-04-2011
11-05-2011
09-06-2011
11-07-2011
09-08-2011
09-09-2011
11-10-2011
10-11-2011
09-12-2011
10-01-2012
R-10
Sprawozdanie o skupie produktów rolnych i leśnych
2011 1.45.12 półrocze dwa razy w roku: do 8 lipca z danymi za I półrocze 2011 r., do 11 stycznia 2012 r. z danymi za II półrocze 2011 r. 27-06-2011
28-12-2011
08-07-2011
11-01-2012
R-10
Meldunek o skupie ważniejszych produktów rolnych
2011 1.45.12 miesiąc raz w miesiącu do 3. dnia roboczego po każdym miesiącu z danymi za miesiąc poprzedni 01-02-2011
01-03-2011
01-04-2011
02-05-2011
01-06-2011
01-07-2011
01-08-2011
01-09-2011
03-10-2011
02-11-2011
01-12-2011
02-01-2012
03-02-2011
03-03-2011
05-04-2011
04-05-2011
03-06-2011
05-07-2011
03-08-2011
05-09-2011
05-10-2011
04-11-2011
05-12-2011
04-01-2012
R-CzSR
Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich
2011 1.45.03 rok raz w roku do 4 lipca 2011 r. według stanu z 15 czerwca 2011 r.
R-r-zb
Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku
2011 1.45.07 rok raz w roku do 25 sierpnia 2011 r. z danymi za rok 2011
R-r-pw
Badania plonów niektórych ziemiopłodów
2011 1.45.07 rok raz w roku do 10 października 2011 r. z danymi za rok 2011
R-KSRA
Badania pogłowia bydła, owiec i drobiu (1 czerwca, 1 grudnia) oraz produkcji zwierzęcej
2011 1.45.09 półrocze dwa razy w roku, do 6 lipca 2011 r. z danymi za I półrocze i do 14 grudnia 2011 r. z danymi za II półrocze
R-KSRB
Badania pogłowia trzody chlewnej (31 marca, 31 lipca, 30 listopada) oraz produkcji żywca wieprzowego
2011 1.45.10 3 razy w roku trzy razy w roku: do 14 kwietnia, do 12 sierpnia i do 14 grudnia 2011 r.
RF-01
Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych
2011 1.67.15 kwartał do 30. dnia po kwartale z danymi na koniec I, II, III kwartału i do 20 lutego 2012 r. z danymi za rok 2011 14-04-2011
14-07-2011
14-10-2011
27-01-2012
02-05-2011
01-08-2011
31-10-2011
20-02-2012
RRW-26
Sprawozdanie miesięczne ze skupu mleka oraz produkcji przetworów mlecznych
2011 1.46.12 miesiąc raz w miesiącu do 8 dnia roboczego po miesiącu sprawozdawczym 01-02-2011
01-03-2011
01-04-2011
02-05-2011
01-06-2011
01-07-2011
01-08-2011
01-09-2011
03-10-2011
02-11-2011
01-12-2011
02-01-2012
10-02-2011
10-03-2011
12-04-2011
12-05-2011
10-06-2011
12-07-2011
10-08-2011
12-09-2011
12-10-2011
14-11-2011
12-12-2011
12-01-2012
RRW-27
Sprawozdanie ze skupu surowców oraz produkcji przetworów mlecznych
2010 1.46.12 rok raz w roku do 31 marca 2011r. z danymi za rok 2010 15-03-2011 31-03-2011
S-10
Sprawozdanie o studiach wyższych
2011 1.27.05 rok raz w roku do 16 grudnia 2011r. Z danymi według stanu w dniu 30 listopada 2011 r. 01-12-2011 16-12-2011
S-11
Sprawozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów i doktorantów
2011 1.27.04 rok raz w roku do 16 grudnia 2011r. Z danymi według stanu w dniu 30 listopada 2011 r. 01-12-2011 16-12-2011
S-12
Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych
2011 1.27.05 rok raz w roku do 19 stycznia 2011r. z danymi według stanu w dniu 31 grudnia 2010 r 03-01-2011 19-01-2011
SG-01
Statystyka Gminy: Leśnictwo i ochrona środowiska
2010 1.01.03
1.01.07
rok raz w roku do 20 lutego 2011 r. za rok 2010 01-02-2011 21-02-2011
SG-01
Statystyka gminy: środki trwałe
2010 1.66.01 rok raz w roku do 15 lutego 2011 r. z danymi za rok 2010 01-02-2011 15-02-2011
SG-01
Statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna
2010 1.26.01 rok raz w roku do 20 lutego 2011 r. z danymi za rok 2010 01-02-2011 21-02-2011
SG-01
Statystyka Gminy: samorząd/transport
2010 1.48.02
1.02.02
1.02.03
rok raz w roku do 21 lutego 2011 r., z danymi za rok 2010 01-02-2011 21-02-2011
zał. do SG-01
Załącznik do sprawozdania SG-01 część 3B - statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna
2010 1.26.08 rok raz w roku do 15 kwietnia 2011 r. za rok 2010 01-04-2011 15-04-2011
SN-01
Statystyczna ankieta stowarzyszeń narodowościowych
2010 1.22.02 rok raz w roku do 31 marca 2011 za rok 2010 24-01-2011 31-03-2011
SOF-4
Sprawozdanie z działalności samorządu gospodarczego i zawodowego oraz organizacji pracodawców
2010 1.04.02 co 2 lata raz w roku do 17 października 2011 r. za 2010 r. 19-09-2011 17-10-2011
SOF-1
Sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych
2010 1.04.01 rok raz w roku do 15 kwietnia 2011 r. z danymi za rok 2010

SOF-1
Sporządzają jednostki prowadzące w 2010 r. działalność gospodarczą.
08-03-2011 15-04-2011
raz w roku do 17 października 2011 r. z danymi za rok 2010

SOF-1b
Sporządzają jednostki nieprowadzące w 2010 r. działalności gospodarczej. (metoda pełna dla organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego (OPP), reprezentacyjna dla organizacji nieposiadających statusu OPP)
19-09-2011 17-10-2011
SOF-1/p
Podstawowe informacje o fundacjach, stowarzyszeniach i innych organizacjach społecznych
2010 1.04.01 incydent raz w roku do 31 października 2011 r. za 2010 r.

Sporządzają organizacje nieobjęte obowiązkiem sporządzenia sprawozdania SOF-1
03-10-2011 31-10-2011

SP
2010 1.61.05 rok raz w roku do 29 kwietnia 2011 r. za 2010 r. 07-03-2011 29-04-2011
SP-3
2010 1.61.05 rok raz w roku do 16 marca 2011 r. za 2010 r. 01-03-2011 16-03-2011
SSI-01
Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno- telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach
2011 1.43.14 rok raz w roku do 29 kwietnia 2011 r. 15-04-2011 29-04-2011
SSI-02
Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno- telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora finansowego
2011 1.43.14 rok raz w roku do 29 kwietnia 2011 r. 15-04-2011 29-04-2011
ST-P
Statystyka powiatu - Samorząd/transport
2010 1.48.02
1.02.02
rok raz w roku do 21 lutego 2011 r. z danymi za rok 2010 01-02-2011 21-02-2011
ST-W
Statystyka województwa - Samorząd
2010 1.02.02 rok raz w roku do 21 lutego 2011 r. z danymi za rok 2010 01-02-2011 21-02-2011
SU-2
Sprawozdanie o ustawicznym szkoleniu zawodowym w przedsiębiorstwach
2010 1.27.11 co 5 lat cyklicznie co 5 lat do 26 kwietnia 2011 r. z danymi za rok 2010 12-04-2011 26-04-2011
T-02
Sprawozdanie o usługach w transporcie i łączności
2010 1.48.11 rok raz w roku do 11 marca 2011 r. z danymi za rok 2010 11-02-2011 11-03-2011
T-04
Sprawozdanie o stanie i pracy taboru samochodowego ciężarowego w transporcie samochodowym zarobkowym
2010 1.48.02 rok raz w roku do 16 lutego 2011 r. z danymi za rok 2010 26-01-2011 16-02-2011
T-06
Sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym
2010 1.48.02 rok raz w roku do 23 lutego 2011 r. z danymi za rok 2010 26-01-2011 23-02-2011
T-08
Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową
2010 1.48.05 rok raz w roku do 2 lutego 2011 r. z danymi za rok 2010 25-01-2011 02-02-2011
T-09
Sprawozdanie o morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej
2010 1.48.05 rok raz w roku do 2 lutego 2011 r. z danymi za rok 2010 24-01-2011 02-02-2011
T-10
Sprawozdanie o obrotach ładunkowych oraz długości nabrzeży w portach morskich
2010 1.48.05 rok raz w roku do 5 lutego 2011 r. z danymi za rok 2010 25-01-2011 05-02-2011


T-11/k
Sprawozdanie o taborze i przewozach w żegludze śródlądowej
2011 1.48.09 kwartał raz w kwartale do 25 dnia po każdym kwartale z danymi za ostatni kwartał 20-04-2011
20-07-2011
20-10-2011
19-01-2012
26-04-2011
25-07-2011
25-10-2011
25-01-2012
T-11/u
Sprawozdanie o taborze żeglugi śródlądowej
2010 1.48.09 rok raz w roku do 10 lutego 2011 r. z danymi za rok 2010 26-01-2011 10-02-2011
TD-E
Kwestionariusz tygodniowy o przewozach ładunków pojazdem samochodowym.
2011 1.48.02
TFI
Sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych
2011 1.62.16 półrocze raz w półroczu, 30 dni po zakończeniu I półrocza i 90 dni po zakończeniu II półrocza z danymi za rok 2011 15-07-2011
16-03-2012
29-07-2011
30-03-2012
TK-1
Zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności eksploatacyjnej transportu kolejowego
2011 1.48.01 miesiąc do 6 dnia roboczego po miesiącu sprawozdawczym 01-02-2011
01-03-2011
01-04-2011
02-05-2011
01-06-2011
01-07-2011
01-08-2011
01-09-2011
03-10-2011
02-11-2011
01-12-2011
02-01-2012
08-02-2011
08-03-2011
08-04-2011
10-05-2011
08-06-2011
08-07-2011
08-08-2011
08-09-2011
10-10-2011
09-11-2011
08-12-2011
09-01-2012
TK-2
Zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach ładunków transportem kolejowym
2011 1.48.01 kwartał do 35 dnia kalendarzowego po każdym kwartale 01-04-2011
01-07-2011
03-10-2011
02-01-2012
05-05-2011
04-08-2011
07-11-2011
06-02-2012
 
TK-2a
Zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym
2010 1.48.01 rok raz w roku do 28 marca 2011 r. z danymi za rok 2010
TK-3
Zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach pasażerów transportem kolejowym
2010 1.48.01 rok raz w roku do 15 kwietnia 2011 r. z danymi za rok 2010
TK-3a
Zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach pasażerów w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym
2010 1.48.01 rok raz w roku do 30 czerwca 2011 r. z danymi za rok 2010
TK-4
Zestawienie tabelaryczne z danymi o pracy taboru kolejowego
2010 1.48.01 rok raz w roku do 17 marca 2011 r. z danymi za rok 2010
TK-5
Zestawienie tabelaryczne z danymi o sieci kolejowej
2010 1.48.01 rok raz w roku do 20 kwietnia 2011 r.
TK-6
Zestawienie tabelaryczne z danymi o taborze kolejowym
2010 1.48.01 rok raz w roku do 20 kwietnia 2011 r. z danymi za rok 2010
TK-7
Zestawienie tabelaryczne z danymi o wypadkach kolejowych
2010 1.48.01 rok raz w roku do 31 marca 2011 r. z danymi za rok 2010
TL-1
Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie zarejestrowanej floty lotniczej w ULC
2010 1.48.08 rok raz w roku do 25 lutego 2011 r. z danymi za rok 2010
TWA
wykaz armatorów, którzy posiadają tabor żeglugi śródlądowej
2011 1.48.09 rok raz w roku do 16 listopada 2011 r. 02-11-2011 16-11-2010
TWS-1
Sprawozdanie o długości dróg wodnych śródlądowych i liczbie śluzowań
2010 1.48.09 rok raz w roku do 1 marca 2011 r. z danymi za rok 2010 22-02-2011 01-03-2011
Z-03
2011 1.23.02 kwartał raz w kwartale do 11 dnia kalendarzowego po I, II, i III kwartale 2011 r. z danymi za okres od poczatku roku do końca I, II, i III kwartału 2011 r. 01-04-2011
01-07-2011
03-10-2011
11-04-2011
11-07-2011
11-10-2011
Z-05
Badanie popytu na pracę
2011 1.23.07 kwartał raz w kwartale do 8. dnia kalendarzowego po kwartale sprawozdawczym 01-04-2011
01-07-2011
03-10-2011
02-01-2012
08-04-2011
08-07-2011
08-10-2011
08-01-2012
Z-06
2010 1.23.02 rok raz w roku do 18 stycznia 2011 r. z danymi za rok 2010

Z-06a
Sporządzają jednostki, które w 2010r. były zobowiązane do przekazywania kwartalnych sprawozdań Z-03
03-01-2011 18-01-2011
raz w roku do 2 lutego 2011 z danymi za rok 2010

Z-06b
Sporządzają jednostki należące do sektora przedsiębiorstw
03-01-2011 02-02-2011
Zał. do Z-06
Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu nauczycieli akademickich

(Sporządzją tylko szkoły wyższe o PKD 2007=85.42B)
2010 1.23.02 rok raz w roku do 18 stycznia 2011 r. z danymi za rok 2010 03-01-2011 18-01-2011
Z-10
Sprawozdanie o warunkach pracy
2010 1.23.09 rok raz w roku do 14 stycznia 2011 r. z danymi za rok 2010 03-01-2011 14-01-2011
Z-12
Sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń według zawodów
2010 1.24.02 co 2 lata do dnia 31 marca 2011 r. z danymi za 2010 r. 01-03-2011 31-03-2011
Z-14
Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w administracji publicznej i innych jednostkach w 2010 r.
Objaśnienia
2010 1.24.05 rok do dnia 10 kwietnia 2011 r. 01-04-2011 11-04-2011
ZD-2
Sprawozdanie z lecznictwa uzdrowiskowego, stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej
2010 1.29.07 rok raz w roku do 28 stycznia 2011 r. za rok 2010 07-01-2011 28-01-2011
ZD-3
Sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej
2010 1.29.07 rok raz w roku do 28 stycznia 2011 r. za rok 2010 07-01-2011 28-01-2011
ZD-4
Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego
2010 1.29.07 rok raz w roku do 22 stycznia 2011 r. za rok 2010 07-01-2011 22-01-2011
ZD-5
Sprawozdanie apteki i punktu aptecznego
2010 1.29.09 rok raz w roku do 25 stycznia 2011 r. za rok 2010 07-01-2011 25-01-2011
ZD-6
Sprawozdanie żłobka
2010 1.29.08 rok raz w roku do 21 stycznia 2011 r. za rok 2010 07-01-2011 21-01-2011
Z-KS
2011 1.23.11 incydent do 3. dnia roboczego po zakończeniu strajku 03-01-2011 16-01-2012
Z-KW
2011 1.23.10 incydent po zatwierdzeniu protokółu powypadkowego lub sporządzeniu karty wypadku: część I karty, nie później niż w terminie 14 dni roboczych, część III karty uzupełniająca, nie później niż z upływem 6 miesięcy 19-01-2011 29-06-2012
Zał. do F-03, SP, SG-01 środki trwałe
Załącznik do sprawozdań F-03, SP, SG-01 - środki trwałe, dotyczący nakładów na środki trwałe służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych

Formularze off-line:
Załącznik do F-03 off-line
Załącznik do SP off-line
Załącznik do SG-01 środki trwałe off-line

2010
2010
1.01.12
1.01.12
rok raz w roku do 15 lutego 2011 r. za rok 2010
raz w roku do 29 kwietnia 2011 r. za rok 2010

Formularze on-line obsługują aplikacje:
SG-01/ZOS dla SG-01 - środki trwałe
SP/ZOS dla SP
F-03/ZOS dla F-03
01-02-2011
08-03-2011
15-02-2011
29-04-2011
Formularz ewidencyjny w transporcie morskim

- dla Kapitanatów: -dla Agentów: