PRODPOL

PRODPOL — nomenklatra do badania wyrobów przemysłowych do sprawozdawczości rocznej

Nomenklatura PRODPOL jest wykazem pozycji objętych obserwacją statystyczną na formularzu P-01 o produkcji wyrobów przemysłowych i usług za 2017r.
Zakres przedmiotowy PRODPOL wynika z potrzeb informacyjnych rządu, resortów gospodarczych i organizacji międzynarodowych.
Niniejsze wydanie nomenklatury PRODPOL oparte jest na Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), która została wprowadzona 1 stycznia 2016 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (Dz.U. z 2015r., poz. 1676)

Nomenklatura PRODPOL zawiera powiązania z Nomenklaturą Scaloną CN. Większość pozycji PRODPOL określana jest przez jedną lub więcej pozycji CN, w związku z tym do interpretacji zakresu pozycji PRODPOL mogą być stosowane „Ogólne reguły interpretacyjne Nomenklatury scalonej” oraz opisowa wersja Nomenklatury Scalonej, dostępne pod adresem: http://www.stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/cn/index.html

Wykaz wyrobów wg Nomenklatury PRODPOL za 2017 r. w powiązaniu z pozycjami CN zawiera wykaz wyrobów lub grup asortymentowych z przypisanymi do pełnymi nazwami symboli CN określającymi zakres grupowań PRODPOL, co powinno ułatwiać producentom prawidłowe zaklasyfikowanie swoich wyrobów.