Formularze sprawozdawcze

Informacje

Do poprawnego przeglądania formularzy niezbędna jest najnowsza wersja programu Adobe Acrobat Reader — koniecznie wersja językowa opisana Central European.
Program można pobrać klikając tutaj.

Legenda:

Formularze elektroniczne — formularze do wypełnienia on-line przez Internet
Dla systemu Windows, Linux, Mac Aplikacja off-line, do pobrania i zainstalowania na komputerze
Dla systemu Windows
Dla systemu Linux
Wzór formularza, zawierający wymagany zakres danych. Można go wydrukować i w uzasadnionych przypadkach (wyłącznie braku możliwości skorzystania z formy elektronicznej) wypełnić w formie papierowej, a następnie przesłać drogą pocztową w terminie i na adres wskazany w formularzu lub objaśnieniach do formularza, po uprzednim uzgodnieniu z adresatem tej formy przekazania danych.
Wzór formularza w XML Schema

Formularze sprawozdawcze na rok 2018

On line Off line PDF Symbol formularza Nazwa formularza Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
AK-B/m Ankieta koniunktury gospodarczej – budownictwo 2018 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca 01-01-2018
01-02-2018
01-03-2018
01-04-2018
01-05-2018
01-06-2018
01-07-2018
01-08-2018
01-09-2018
01-10-2018
01-11-2018
01-12-2018
10-01-2018
12-02-2018
12-03-2018
10-04-2018
10-05-2018
11-06-2018
10-07-2018
12-08-2018
10-09-2018
10-10-2018
12-11-2018
10-12-2018
AK-H/m Ankieta koniunktury gospodarczej – handel 2018 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca 01-01-2018
01-02-2018
01-03-2018
01-04-2018
01-05-2018
01-06-2018
01-07-2018
01-08-2018
01-09-2018
01-10-2018
01-11-2018
01-12-2018
10-01-2018
12-02-2018
12-03-2018
10-04-2018
10-05-2018
11-06-2018
10-07-2018
12-08-2018
10-09-2018
10-10-2018
12-11-2018
10-12-2018
AK-I/p Ankieta koniunktury gospodarczej – inwestycje 2018 2 razy w roku dwa razy w roku: do 12 marca 2018 r. i
10 października 2018 r.
01-03-2018
01-10-2018
12-03-2018
10-10-2018
AK-P Ankieta koniunktury gospodarczej – przemysł 2018 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca, raz w kwartale do 10. dnia pierwszego miesiąca kwartału 01-01-2018
01-02-2018
01-03-2018
01-04-2018
01-05-2018
01-06-2018
01-07-2018
01-08-2018
01-09-2018
01-10-2018
01-11-2018
01-12-2018
10-01-2018
12-02-2018
12-03-2018
10-04-2018
10-05-2018
11-06-2018
10-07-2018
12-08-2018
10-09-2018
10-10-2018
12-11-2018
10-12-2018
AK-R Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym 2018 2 razy w roku do 31 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r.
do 31 stycznia 2019 r. za II półrocze 2018r.
16-07-2018
15-01-2019
31-07-2018
31-01-2019
AK-U/m Ankieta koniunktury gospodarczej – usługi 2018 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca 01-01-2018
01-02-2018
01-03-2018
01-04-2018
01-05-2018
01-06-2018
01-07-2018
01-08-2018
01-09-2018
01-10-2018
01-11-2018
01-12-2018
10-01-2018
12-02-2018
12-03-2018
10-04-2018
10-05-2018
11-06-2018
10-07-2018
12-08-2018
10-09-2018
10-10-2018
12-11-2018
10-12-2018
AP-01 Statystyczna ankieta przedsiębiorstw z kapitałem publicznym 2017 1.65.19 1 raz w roku raz w roku do 18 maja 2018 r. z danymi za rok 2017 04-05-2018 18-05-2018
AW-01 Statystyczna ankieta wyznaniowa 2017 1.22.01 1 raz w roku raz w roku do 30 marca 2018 r. z danymi za rok 2017 16-03-2018 30-03-2018
B-01 Sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych 2017 1.47.01 1 raz w roku raz w roku do 24 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017 01-02-2018 26-02-2018
B-02 Sprawozdanie o produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych 2017 1.47.01 1 raz w roku raz w roku do 24 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017 01-02-2018 26-02-2018
B-05 Sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę i zgłoszeniach z projektem budowlanym budowy obiektów budowlanych 2018 kwartał do 15. dnia kalendarzowego po kwartale z danymi za I, II, III i IV kwartał 2018 r. 03-04-2018
02-07-2018
01-10-2018
02-01-2019
15-04-2018
15-07-2018
15-10-2018
15-01-2019
B-06 Meldunek o budownictwie mieszkaniowym 2018 miesiąc do 3. dnia roboczego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc 01-02-2018
01-03-2018
03-04-2018
02-05-2018
01-06-2018
02-07-2018
01-08-2018
03-09-2018
01-10-2018
02-11-2018
03-12-2018
02-01-2019
05-02-2018
05-03-2018
05-04-2018
07-05-2018
05-06-2018
04-07-2018
03-08-2018
05-09-2018
03-10-2018
06-11-2018
05-12-2018
04-01-2019
B-07 Sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych oddanych do użytkowania 2018 kwartał do 14. dnia kalendarzowego po kwartale z danymi za I, II, III i IV kwartał 2018 r.,
do 14 lipca 2018 r. za II kwartał 2018 r.,
do 14 października 2018 r. za III kwartał 2018 r.,
do 14 stycznia 2019 r. za IV kwartał 2018 r
03-04-2018

02-07-2018
01-10-2018

02-01-2018
16-04-2018

16-07-2018
15-10-2018

14-01-2019
B-08 Sprawozdanie o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz domach letnich oddanych do użytkowania 2018 kwartał do 25. dnia kalendarzowego po kwartale z danymi za I, II, III i IV kwartał 2018 r.,
do 25 lipca 2018 r. za II kwartał 2018 r.,
do 25 października 2018 r. za III kwartał 2018 r.,
do 25 stycznia 2019 r. za IV kwartał 2018 r.
03-04-2018

02-07-2018
01-10-2018

02-01-2019
25-04-2018

25-07-2018
25-10-2018

25-01-2019
WINS Wykaz inwestorów (innych niż indywidualni – realizujący budynki mieszkalne na własne potrzeby – oraz fundacje, kościoły i związki wyznaniowe), którzy oddali do użytkowania nowe budynki mieszkalne 2018 miesiąc do 5. dnia roboczego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc 01-02-2018
01-03-2018
03-04-2018
02-05-2018
01-06-2018
02-07-2018
01-08-2018
03-09-2018
01-10-2018
02-11-2018
03-12-2018
02-01-2019
07-02-2018
07-03-2018
09-04-2018
09-05-2018
07-06-2018
08-07-2018
07-08-2018
09-09-2018
07-10-2018
08-11-2018
09-12-2018
08-01-2019
B-09 Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania 2018 miesiąc w ciągu 6 dni roboczych po otrzymaniu powiadomienia o obowiązku sprawozdawczym 14-02-2018
14-03-2018
16-04-2018
16-05-2018
14-06-2018
13-07-2018
14-08-2018
14-09-2018
12-10-2018
15-11-2018
14-12-2018
15-01-2019
21-02-2018
21-03-2018
23-04-2018
23-05-2018
21-06-2018
20-07-2018
22-08-2018
21-09-2018
19-10-2018
22-11-2018
21-12-2018
22-01-2019
BS Sprawozdanie ze sprzedaży usług związanych z obsługą działalności gospodarczej 2017 1.49.08 1 raz w roku raz w roku do 31 maja 2018 r., z danymi za rok 2017 07-05-2018 01-06-2018
C-01 Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług 2018 miesiąc raz w miesiącu do 14. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 01-02-2018
01-03-2018
03-04-2018
02-05-2018
01-06-2018
02-07-2018
01-08-2018
03-09-2018
01-10-2018
02-11-2018
03-12-2018
02-01-2019
14-02-2018
14-03-2018
13-04-2018
14-05-2018
14-06-2018
13-07-2018
14-08-2018
14-09-2018
15-10-2018
14-11-2018
14-12-2018
14-01-2019
C-01b Sprawozdanie o cenach producentów robót budowlano-montażowych 2018 miesiąc raz w miesiącu do 14. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 01-02-2018
01-03-2018
03-04-2018
02-05-2018
01-06-2018
02-07-2018
01-08-2018
03-09-2018
01-10-2018
02-11-2018
03-12-2018
02-01-2019
14-02-2018
14-03-2018
13-04-2018
14-05-2018
14-06-2018
13-07-2018
14-08-2018
14-09-2018
15-10-2018
14-11-2018
14-12-2018
14-01-2019
C-03 Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów spożywczych 2018 miesiąc raz w miesiącu do 12. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 01-02-2018
01-03-2018
03-04-2018
02-05-2018
01-06-2018
02-07-2018
01-08-2018
03-09-2018
01-10-2018
02-11-2018
03-12-2018
02-01-2019
12-02-2018
12-03-2018
12-04-2018
11-05-2018
12-06-2018
12-07-2018
13-08-2018
12-09-2018
12-10-2018
12-11-2018
12-12-2018
11-01-2019
C-04 Sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowych realizowanych na drogach, ulicach i mostach 2018 miesiąc raz w miesiącu do 20. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 01-02-2018
01-03-2018
03-04-2018
02-05-2018
01-06-2018
02-07-2018
01-08-2018
03-09-2018
01-10-2018
02-11-2018
03-12-2018
02-01-2019
20-02-2018
20-03-2018
20-04-2018
21-05-2018
20-06-2018
20-07-2018
20-08-2018
20-09-2018
19-10-2018
20-11-2018
20-12-2018
21-01-2019
C-05 Sprawozdanie o cenach towarów w handlu zagranicznym

2018 miesiąc raz w miesiącu do 16. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 01-02-2018
01-03-2018
03-04-2018
02-05-2018
01-06-2018
02-07-2018
01-08-2018
03-09-2018
01-10-2018
02-11-2018
03-12-2018
02-01-2019
16-02-2018
16-03-2018
16-04-2018
16-05-2018
15-06-2018
16-07-2018
16-08-2018
17-09-2018
16-10-2018
16-11-2018
17-12-2018
16-01-2019
C-06 Sprawozdanie o cenach producentów usług 2018 kwartał raz w kwartale do: 16 kwietnia 2018 r. z danymi za I kw.2018 r.;
16 lipca 2018 r. z danymi za II kw. 2018 r.;
15 października 2018 r. za III kw. 2018r.;
15 stycznia 2019 r. za IV kw. 2018 r.
03-04-2018

02-07-2018
01-10-2018
02-01-2019
16-04-2018

16-07-2018
15-10-2018
15-01-2019
C-09 Sprawozdanie o cenach producentów uslugtransportu, gospodarki magazynowej i telekomunikacji 2018 miesiąc raz w miesiącu do 14.dnia po miesiącu za miesiąc poprzedni 01-02-2018
01-03-2018
03-04-2018
02-05-2018
01-06-2018
02-07-2018
01-08-2018
03-09-2018
01-10-2018
02-11-2018
03-12-2018
02-01-2019
14-02-2018
14-03-2018
16-04-2018
14-05-2018
14-06-2018
16-07-2018
14-08-2018
14-09-2018
15-10-2018
14-11-2018
14-12-2018
14-01-2019
CBSG/01 Badanie podmiotów małych 2017 1.67.08 1 raz w roku raz w roku do 3 września 2018 r. z danymi za rok 2017 10-08-2018 03-09-2018
On line Off line PDF Symbol formularza Nazwa formularza Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
DG-1 Meldunek o działalności gospodarczej 2018 miesiąc raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po każdym miesiącu z danymi za miesiąc poprzedni 01-02-2018
01-03-2018
03-04-2018
02-05-2018
01-06-2018
02-07-2018
01-08-2018
03-09-2018
01-10-2018
02-11-2018
03-12-2018
02-01-2019
07-02-2018
07-03-2018
09-04-2018
09-05-2018
07-06-2018
08-07-2018
07-08-2018
09-09-2018
07-10-2018
08-11-2018
09-12-2018
08-01-2019
Załącznik
do DG-1
Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych 2018 kwartał raz w kwartale do 9 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r.,
do 6 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r.,
do 5 października 2018 r. za trzy kwartały 2018 r.,
do 8 stycznia 2019 r. za rok 2018
03-04-2018

02-07-2018
01-10-2018

02-01-2019
09-04-2018

08-07-2018
07-10-2018

08-01-2019
DNU-K Kwartalne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług 2018 kwartał raz w kwartale do 20 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r.,
do 20 lipca 2018 r. za II kwartał 2018 r.,
do 22 października 2018 r. za III kwartał 2018 r.,
do 21 stycznia 2019 r. za IV kwartał 2018 r
03-04-2018

02-07-2018
01-10-2018

02-01-2019
20-04-2018

20-07-2018
22-10-2018

21-01-2019
DNU-R Roczne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług 2017 1.51.09 1 raz w roku raz w roku do 3 kwietnia 2018 r. z danymi za rok 2017 01-03-2018 03-04-2018
F-01/I-01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe 2018 kwartał/
półrocze
raz w kwartale: do 20 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r.,
do 20 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r.,
do 22 października 2018 r. za trzy kwartały 2018 r.,
do 11 lutego 2019 r. za rok 2018; (liczba pracujących ≥ 50);

raz w półroczu: do 20 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r.,
do 11 lutego 2019 r. za rok 2018; (liczba pracujących 10-49)
04-04-2018

05-07-2018
05-10-2018

18-01-2019
20-04-2018

20-07-2018
22-10-2018

11-02-2019
F-01/o Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół i innych placówek oświatowych 2017 1.27.04 1 raz w roku raz w roku do 30 kwietnia 2018 r. z danymi za rok 2017 16-04-2018 30-04-2018
F-01/s Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych 2017 1.27.05 1 raz w roku raz w roku do 30 marca 2018 r. z danymi według stanu w dniu 31 grudnia 2017 r. 16-03-2018 30-03-2018
F-01/dk Kwartalne sprawozdanie o finansach instytucji kultury 2018 kwartał raz w kwartale: do 30 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r.,
do 30 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r.,
do 30 października 2018 r. za trzy kwartały 2018 r.,
do 30 stycznia 2019 r. za rok 2018
16-04-2018

16-07-2018
15-10-2018

15-01-2019
30-04-2018

30-07-2018
30-10-2018

30-01-2019
F-02/dk Roczne sprawozdanie o finansach instytucji kultury 2017 1.28.10 1 raz w roku raz w roku do 31 marca 2018 r. z danymi za rok 2017 16-03-2018 03-04-2018
F-03 Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych 2017 1.66.01 1 raz w roku raz w roku do 15 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017 01-02-2018 15-02-2018
FDF Formularz działalności finansowej 2017 1.62.11;
1.62.12;
1.62.13;
1.62.20
1 raz w roku raz w roku 90 dni po zakończeniu roku z danymi za rok 2017 12-03-2018 03-04-2018
G-01 Sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów 2017 1.44.05 1 raz w roku raz w roku do 6 marca 2018 r. z danymi za rok 2017 13-02-2018 06-03-2018
G-02a Sprawozdanie bilansowe nośników energii 2018 kwartał raz w kwartale do 16 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r.,
do 16 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r.,
do 15 października 2018 r. za trzy kwartały 2018 r.
03-04-2018

02-07-2018
01-10-2018
16-04-2018

16-07-2018
15-10-2018
G-02b Sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej 2017 1.44.01 1 raz w roku raz w roku do 16 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017 29-01-2018 16-02-2018
G-02g Sprawozdanie o infrastrukturze, odbiorcach i sprzedaży gazu z sieci 2017 1.26.06 1 raz w roku raz w roku do 30kwietnia 2018 r. z danymi za rok 2017 16-04-2018 30-04-2018
G-02o Sprawozdanie o cieple ze źródeł odnawialnych 2017 1.44.01 1 raz w roku raz w roku do 16 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017 29-01-2018 16-02-2018
G-03 Sprawozdanie o zużyciu nośników i energii 2017 1.44.01 1 raz w roku raz w roku do 16 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017 29-01-2018 16-02-2018
G-04 Sprawozdanie o obrocie środkami ochrony roślin 2017 1.45.13 1 raz w roku raz w roku do 12 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017 30-01-2018 12-02-2018
G-06 Sprawozdanie o odpadach nadających się do recyklingu 2017 1.44.05 1 raz w roku raz w roku do 27 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017 01-02-2018 27-02-2018
GP Sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiębiorstw 2017 1.61.12 1 raz w roku raz w roku do 31 lipca 2018 r. z danymi za rok 2017 01-06-2018 31-07-2018
H-01/k Kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych 2018 kwartał raz w kwartale do 23 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r.,
do 20 lipca 2018 r. za II kwartał 2018 r.,
do 19 października 2018 r. za III kwartał 2018 r.,
do 22 stycznia 2019 r. za IV kwartał 2018 r.
03-04-2018

02-07-2018
01-10-2018

02-01-2019
23-04-2018

20-07-2018
19-10-2018

22-01-2019
H-01a Sprawozdanie o działalności sklepów, aptek i stacji paliw 2017 1.49.02 1 raz w roku raz w roku do 27 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017 05-02-2018 27-02-2018
H-01g Sprawozdanie o sieci placówek gastronomicznych 2017 1.49.05 1 raz w roku raz w roku do 27 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017 06-02-2018 27-02-2018
H-01s Sprawozdanie o sprzedaży detalicznej i hurtowej 2017 1.49.02 1 raz w roku raz w roku do 27 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017 05-02-2018 27-02-2018
H-01w Sprawozdanie o sieci handlowej 2017 1.49.02 1 raz w roku raz w roku do 27 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017 05-02-2018 27-02-2018
H-02n Sprawozdanie o dostawach nawozów dla rolnictwa przez jednostki produkcyjne oraz importerów 2018 półrocze 2 razy w roku: do 20 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r.;
do 22 stycznia 2019 r. za rok 2018
06-07-2018

04-01-2019
20-07-2018

22-01-2019
H-02p Sprawozdanie o dostawach pasz dla zwierząt przez jednostki produkcyjne oraz importerów 2018 półrocze 2 razy w roku: do 20 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r.;
do 22 stycznia 2019 r. za rok 2018
06-07-2018

04-01-2019
20-07-2018

22-01-2019
I-01 Sprawozdanie o nakładach na środki trwałe 2018 kwartał raz w kwartale do 20 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r.,
do 20 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r.,
do 19 października 2018 r. za trzy kwartały 2018 r.,
do 8 lutego 2019 r. za rok 2018
06-04-2018

06-07-2018
05-10-2018

18-01-2019
20-04-2018

20-07-2018
19-10-2018

08-02-2019
IF Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych 2017 1.61.13 1 raz w roku do 1 sierpnia 2018 r. z danymi za rok 2017 02-07-2018 01-08-2018
On line Off line PDF Symbol formularza Nazwa formularza Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
K-01 Sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej 2017 1.28.01 1 raz w roku raz w roku do 23 stycznia 2018 r. z danymi za rok 2017 08-01-2018 23-01-2018
K-02 Sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej 2017 1.28.01 1 raz w roku raz w roku do 23 stycznia 2018 r. z danymi za rok 2017 08-01-2018 23-01-2018
K-03 Sprawozdanie biblioteki 2017 1.28.01 1 raz w roku raz w roku do 9 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017 25-01-2018 09-02-2018
K-05 Sprawozdanie z działalności wystawienniczej 2017 1.28.01 1 raz w roku raz w roku do 23 stycznia 2018 r. z danymi za rok 2017 08-01-2018 23-01-2018
K-06 Sprawozdanie z produkcji filmowej 2017 1.28.02 1 raz w roku raz w roku do 23 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017 09-02-2018 23-02-2018
K-07 Sprawozdanie z działalności centrum kultury, domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy 2017 1.28.01 1 raz w roku raz w roku do 23 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017 09-02-2018 23-02-2018
K-08 Sprawozdanie kina 2017 1.28.02 1 raz w roku raz w roku do 23 stycznia 2018 r. z danymi za rok 2017 08-01-2018 23-01-2018
K-09 Sprawozdanie z organizacji imprez masowych 2017 1.28.08 1 raz w roku raz w roku do 21 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017 08-02-2018 21-02-2018
K-10 Sprawozdanie z działalności na rynku dzieł sztuki i antyków 2017 1.28.09 1 raz w roku raz w roku do 5 marca 2018 r. z danymi za rok 2017 20-02-2018 05-03-2018
KFT-2 Sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego 2017 1.30.01 1 raz w roku raz w roku do 25 stycznia 2018 r. z danymi za rok 2017 09-01-2018 25-01-2018
KT-1 Sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego 2018 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia po miesiącu sprawozdawczym 01-02-2018
01-03-2018
03-04-2018
02-05-2018
01-06-2018
02-07-2018
01-08-2018
03-09-2018
01-10-2018
02-11-2018
03-12-2018
02-01-2019
10-02-2018
10-03-2018
10-04-2018
10-05-2018
10-06-2018
10-07-2018
10-08-2018
10-09-2018
10-10-2018
10-11-2018
10-12-2018
10-01-2019
KT-2 Wykorzystanie turystycznego obiektu noclegowego 2017 1.30.03 1 raz w roku raz do roku do 20 stycznia z danymi za rok poprzedni 02-01-2018 20-01-2018
KZ Sprawozdanie podmiotów z kapitałem zagranicznym 2017 1.61.15 1 raz w roku raz do roku do 20 stycznia z danymi za rok poprzedni 14-03-2018 30-04-2018
KZZ Sprawozdanie podmiotów posiadających jednostki zagraniczne 2017 1.61.16 1 raz w roku raz w roku do 28 września 2018 r. z danymi za rok 2017 10-09-2018 28-09-2018
L-01 Sprawozdanie o lasach publicznych (bez lasów gminnych i wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa) 2017 1.01.03 1 raz w roku raz w roku do 6 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017 24-01-2018 06-02-2018
Załącznik
do L-01
Załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-01 2017 1.01.03 1 raz w roku raz w roku do 6 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017 24-01-2018 06-02-2018
L-02 Sprawozdanie o zadrzewieniach 2017 1.45.23 1 raz w roku raz w roku do 30 stycznia 2018 r. z danymi za rok 2017 17-01-2018 30-01-2018
L-03 Sprawozdanie o lasach prywatnych (osób fizycznych i prawnych) 2017 1.01.03 1 raz w roku raz w roku do 20 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017 07-02-2018 20-02-2018
Załącznik
do L-03
załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-03 2017 1.01.03 1 raz w roku raz w roku do 20 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017 07-02-2019 20-02-2019
LOT-1 Sprawozdanie o transporcie lotniczym 2017 1.48.08 1 raz w roku raz w roku do 7 marca 2018 r. z danymi za rok 2017
ŁP-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie poczty i o usługach pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 2017 1.48.06 1 raz w roku raz w roku do 19 marca 2018 r. z danymi za rok 2017
ŁP-2 Zestawienie tabelaryczne z danymi o usługach pocztowych i o liczbie placówek pocztowych 2017 1.48.06 1 raz w roku raz w roku do 19 marca 2018 r. z danymi za rok 2017
ŁP-3 Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie abonentów radia i telewizji 2017 1.48.06 1 raz w roku raz w roku do 19 marca 2018 r. z danymi za rok 2017
ŁP-4 Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie operatorów pocztowych, usługach i placówkach pocztowych, operatorów poza operatorem wyznaczonym 2017 1.48.06 1 raz w roku raz w roku do 30 maja 2018 r. z danymi za rok 2017
ŁT-5 Sprawozdanie o środkach technicznych w zakresie radiodyfuzji i abonentach platform cyfrowych 2017 1.48.06 1 raz w roku raz w roku do 22 marca 2018 r. z danymi za rok 2017
ŁT-6 Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz o usługach dostępu do sieci Internet 2017 1.48.06 2 razy w roku wa razy w roku z danymi za rok 2017:
  • -dane wstępne do 30 kwietnia 2018 r.
  • -dane ostateczne do 16 sierpnia 2018 r.
ŁT-7 Zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie radiokomunikacji oraz o abonentach w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego (w sieciach kablowych) 2017 1.48.06 2 razy w roku dwa razy w roku z danymi za rok 2017:
  • -dane wstępne do 30 kwietnia 2018 r.
  • -dane ostateczne do 16 sierpnia 2018 r.
ŁT-10 Sprawozdanie o ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej 2017 1.48.06 1 raz w roku raz w roku do 22 marca 2018 r. z danymi za rok 2017
M-05 Wykaz wspólnot mieszkaniowych obsługiwanych przez zarządcę 2018 co 2 lata do 31 maja 2018 r. według stanu na 31 marca 2018 r. 31-05-2018
M-06 Sprawozdanie o wodociągach, kanalizacji i wywozie nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych 2017 1.26.06 1 raz w roku raz w roku do 2 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017 22-01-2018 02-02-2018
M-09 Sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych 2017 1.26.08 1 raz w roku raz w roku do 22 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017 2018-02-08 2018-02-22
MN-01 Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie biotechnologii 2017 1.43.12 1 raz w roku raz w roku do 30 kwietnia 2018 r. z danymi za rok 2017 02-04-2018 30-04-2018
MN-02 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach 2017 1.43.12 1 raz w roku raz w roku do 30 kwietnia 2018 r. z danymi za rok 2017 02-04-2018 30-04-2018
MT-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności metra 2017 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 4 kwietnia 2018 r. z danymi za rok 2017
OD-1 Żłobki i kluby dziecięce 2017 1.20.05 1 raz w roku raz w roku do 1 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017 05-01-2018 01-02-2018
OS-1 Sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających 2017 1.01.06 1 raz w roku raz w roku do 28 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017 12-02-2018 28-02-2018
OS-3 Sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń 2017 1.01.05 1 raz w roku raz w roku do 31 stycznia 2018 r. z danymi za rok 2017 15-01-2018 31-01-2018
OS-4 Sprawozdanie o poborze wody do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz o napełnianiu stawów rybnych 2017 1.01.05 1 raz w roku raz w roku do 31 stycznia 2018 r. z danymi za rok 2017 15-01-2018 31-01-2018
OS-5 Sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich 2017 1.01.05 1 raz w roku raz w roku do 31 stycznia 2018 r. z danymi za rok 2017 15-01-2018 31-01-2018
OS-6 Sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych) 2017 1.01.08 1 raz w roku raz w roku do 29 stycznia 2018 r. z danymi za rok 2017 12-01-2018 29-01-2018
OS-29/k Kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska 2017 1.01.12 1 raz w roku raz w roku do 1 czerwca 2018 r. z danymi za rok 2017 17-05-2018 01-06-2018
OS-7 Sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu 2017 1.01.07 1 raz w roku raz w roku do 9 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017 22-01-2018 09-02-2018
Zał. nr 1 do OS-7 Załącznik nr 1 do działu 1 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu 2017 1.01.07 1 raz w roku raz w roku do 9 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017 22-01-2019 09-02-2019
Zał. nr 2a do OS-7 Załącznik nr 2a do działu 2 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu 2017 1.01.07 1 raz w roku raz w roku do 9 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017 22-01-2018 09-02-2018
Zał. nr 2b do OS-7 Załącznik nr 2b do działów 3 i 4 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu 2017 1.01.07 1 raz w roku raz w roku do 9 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017 22-01-2018 09-02-2018
On line Off line PDF Symbol formularza Nazwa formularza Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
P-01 Sprawozdanie o produkcji

2017 1.46.04 1 raz w roku raz w roku do 28 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017 12-02-2018 28-02-2018
P-02 Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach

2018 miesiąc raz w miesiącu do 5 dnia roboczego po miesiącu za miesiąc 01-02-2018
01-03-2018
03-04-2018
02-05-2018
01-06-2018
02-07-2018
01-08-2018
03-09-2018
01-10-2018
02-11-2018
03-12-2018
02-01-2019
07-02-2018
07-03-2018
09-04-2018
09-05-2018
07-06-2018
06-07-2018
07-08-2018
07-09-2018
05-10-2018
08-11-2018
07-12-2018
08-01-2019
PERN-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o długości rurociągów i przetłaczaniu ropy i produktów naftowych 2017 1.48.10 1 raz w roku raz w roku do 6 marca 2018 r. z danymi za rok 2017
PL-1 Sprawozdanie o ruchu samolotów, pasażerów i ładunków w porcie lotniczym 2017 1.48.08 1 raz w roku raz w roku do 27 marca 2018 r. z danymi za rok 2017
PNT-01 Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) 2017 1.43.01 1 raz w roku raz w roku do 20 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017 22-01-2018 20-02-2018
PNT-01/a Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) oraz o środkach asygnowanych na prace badawcze i rozwojowe w jednostkach rządowych i samorządowych 2017 1.43.01 1 raz w roku raz w roku do 23 marca 2018 r. z danymi za rok 2017 20-02-2018 23-03-2018
PNT-01/s Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) w szkołach wyższych 2017 1.43.01 1 raz w roku raz w roku do 23 marca 2018 r. z danymi za rok 2017 20-02-2018 23-03-2018
PNT-02 Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle 2017 1.43.02 1 raz w roku raz w roku do 14 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017 20-01-2018 14-02-2018
PNT-02/u Sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług 2017 1.43.13 1 raz w roku raz w roku do 5 marca 2018 r. z danymi za rok 2017 20-02-2018 05-03-2018
PNT-05 Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie nanotechnologii 2017 1.43.17 1 raz w roku raz w roku do 11 kwietnia 2018 r. z danymi za rok 2017 15-03-2018 11-04-2018
PNT-06 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie nanotechnologii w przedsiębiorstwach 2017 1.43.17 1 raz w roku raz w roku do 11 kwietnia 2018 r. z danymi za rok 2017 15-03-2018 11-04-2018
PS-01 Sprawozdanie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego 2017 1.20.04 1 raz w roku raz w roku do 6 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017 05-01-2018 06-02-2018
PS-02 Sprawozdanie rodzinnej pieczy zastępczej 2017 1.20.04 1 raz w roku raz w roku do 6 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017 05-01-2018 06-02-2018
PS-03 Sprawozdanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej 2017 1.25.07 1 raz w roku raz w roku do 30 stycznia 2018 r. z danymi za rok 2017 05-01-2018 30-01-2018
PZP-1 Lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 2017 1.02.04 1 raz w roku raz w roku do 29 kwietnia 2018 r. według stanu na 31 grudnia 2017 r. 16-04-2018 30-04-2018
R-04 Sprawozdanie o stanie upraw rolnych według oceny wiosennej 2018 1 raz w roku raz w roku do 15 maja 2018 r. według stanu w dniu 8 maja 2018 r. 30-04-2018 15-05-2018
R-05Sz Sprawozdanie o powierzchni upraw, plonach i zbiorach 2018 3 razy w roku 3 razy w roku: do 11 lipca 2018 r. według stanu na 30 czerwca 2018 r.,
do 27 sierpnia 2018 r. według stanu na 24 sierpnia 2018 r.,
do 26 października 2018 r. za rok zbiorów 2018
29-06-2018

10-08-2018

12-10-2018
11-07-2018

27-08-2018

26-10-2018
R-06 Sprawozdanie o powierzchni upraw i zbiorach roślin pastewnych i pozostałych według użytkowania 2018 1 raz w roku raz w roku do 26 października 2018 r. za rok zbiorów 2018 12-10-2018 26-10-2018
R-08 Sprawozdanie o wynikach produkcji ogrodniczej 2018 2 razy w roku 2 razy w roku: do 11 lipca 2018 r. według stanu na 30 czerwca 2018 r.,
do 7 listopada 2018 r. za okres zbiorów 2018 r.
28-06-2018

25-10-2018
11-07-2018

07-11-2018
Zał. nr 1 do R-08 Załącznik nr 1 do R-08 - sprawozdanie o powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami 2018 2 razy w roku do 11 lipca 2018 r. za okres wiosenny 2018 r.,
do 7 listopada 2018 r. za okres jesienny 2018 r.
28-06-2018

25-10-2018
11-07-2018

07-11-2018
R-ZW-B Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej 2018 2 razy w roku 2 razy w roku: do 10 lipca 2018 r. według stanu na 1 czerwca 2018 r. i

do 21 grudnia 2018 r. według stanu na 1 grudnia 2018 r.
01-06-2018
27-06-2018

30-11-2018
15-12-2018
26-06-2018
10-07-2018

14-12-2018
21-12-2018
R-ZW-S Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego 2018 3 razy w roku 3 razy w roku: do 17 marca 2018 r. według stanu na 1 marca,

do 10 lipca 2018 r. według stanu na 1 czerwca i

do 21 grudnia 2018 r. według stanu na 1 grudnia
01-03-2018
12-03-2018

01-06-2018
27-06-2018

30-11-2018
15-12-2018
09-03-2018
17-03-2018

26-06-2018
10-07-2018

14-12-2018
21-12-2018
R-09U Sprawozdanie o wielkości ubojów zwierząt gospodarskich 2018 miesiąc raz w miesiącu do 7. dnia roboczego po każdym miesiącu sprawozdawczym 01-02-2018
01-03-2018
03-04-2018
02-05-2018
01-06-2018
02-07-2018
01-08-2018
03-09-2018
01-10-2018
02-11-2018
03-12-2018
02-01-2019
09-02-2018
09-03-2018
11-04-2018
11-05-2018
11-06-2018
10-07-2018
09-08-2018
11-09-2018
09-10-2018
12-11-2018
11-12-2018
10-01-2019
R-09W Sprawozdanie o wylęgach drobiu 2018 miesiąc raz w miesiącu do 7. dnia roboczego po miesiącu sprawozdawczym 01-02-2018
01-03-2018
03-04-2018
02-05-2018
01-06-2018
02-07-2018
01-08-2018
03-09-2018
01-10-2018
02-11-2018
03-12-2018
02-01-2019
09-02-2018
09-03-2018
11-04-2018
11-05-2018
11-06-2018
10-07-2018
09-08-2018
11-09-2018
09-10-2018
12-11-2018
11-12-2018
10-01-2019
R-10S Sprawozdanie o skupie produktów rolnych i leśnych 2018 półrocze raz w półroczu do 11 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r.,
do 11 stycznia 2019 r. za II półrocze 2018 r.;
raz w roku do 11 stycznia 2019 r. za rok 2018
27-06-2018

21-12-2018
11-07-2018

11-01-2019
R-10M Meldunek o skupie ważniejszych produktów rolnych 2018 miesiąc raz w miesiącu do 3. dnia roboczego po każdym miesiącu z danymi za miesiąc poprzedni 01-02-2018
01-03-2018
03-04-2018
02-05-2018
01-06-2018
02-07-2018
01-08-2018
03-09-2018
01-10-2018
02-11-2018
03-12-2018
02-01-2019
05-02-2019
05-03-2018
05-04-2018
07-05-2018
05-06-2018
04-07-2018
03-08-2018
05-09-2018
03-10-2018
06-11-2018
05-12-2018
04-01-2019
R-10Ma Meldunek o skupie niektórych gatunków owoców 2018 6 razy w roku raz w miesiącu do 5 czerwca 2018 r. za maj 2018 r.,
do 4 lipca 2018 r. za czerwiec 2018 r.,
do 3 sierpnia 2018 r. za lipiec 2018 r.,
do 5 września 2018 r. za sierpień 2018 r.,
do 3 października 2018 r. za wrzesień 2018 r.,
do 6 listopada 2018 r. za październik 2018 r.
01-06-2018

02-07-2018
01-08-2018
03-09-2018
01-10-2018

02-11-2018
05-06-2018

04-07-2018
03-08-2018
05-09-2018
03-10-2018

06-11-2018
R-CzBR Czerwcowe badanie rolnicze 2018 1 raz w roku raz w roku do 10 lipca 2018 r. według stanu w dniu 1 czerwca 2018 r. 01-06-2018
27-06-2018
26-06-2018
10-07-2018
RF-01 Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych 2018 kwartał raz w kwartale: do 30 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r.,
do 30 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r.,
do 30 października 2018 r. za trzy kwartały 2018 r.,
do 22 lutego 2019 r. za rok 2018
16-04-2018

06-07-2018
15-10-2018

04-02-2019
30-04-2018

30-07-2018
30-10-2018

22-02-2019
RF-02 Sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań 2018 kwartał raz w kwartale do 30 kwietnia 2018 r. według stanu na 31 marca 2018 r.,
do 30 lipca 2018 r. według stanu na 30 czerwca 2018 r.,
do 30 października 2018 r. według stanu na 30 września 2018 r.,
do 20 lutego 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.
16-04-2018

16-07-2018

15-10-2018

04-02-2019
30-04-2018

30-07-2018

30-10-2018

20-02-2019
RF-03 Sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych 2017 1.65.19 1 raz w roku raz w roku do 30 czerwca 2018 r. za rok 2017 11-06-2018 02-07-2018
RRW-26 Sprawozdanie miesięczne ze skupu mleka oraz produkcji przetworów mlecznych 2018 miesiąc raz w miesiącu do 8. dnia roboczego po miesiącu sprawozdawczym 01-02-2018
01-03-2018
03-04-2018
02-05-2018
01-06-2018
02-07-2018
01-08-2018
03-09-2018
01-10-2018
02-11-2018
03-12-2018
02-01-2019
12-02-2018
12-03-2018
12-04-2018
14-05-2018
12-06-2018
11-07-2018
10-08-2018
12-09-2018
10-10-2018
13-11-2018
12-12-2018
11-01-2019
RRW-27 Sprawozdanie ze skupu surowców oraz produkcji przetworów mlecznych 2017 1.46.12 1 raz w roku raz w roku do 30 marca 2018 r. z danymi za rok 2017 13-03-2018 30-03-2018
S-10 Sprawozdanie o studiach wyższych 2018 1 raz w roku raz w roku do 18 stycznia 2019r. według stanu na 31 grudnia 2018r. 04-01-2019 18-01-2019
S-11 Sprawozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów i doktorantów 2018 1 raz w roku raz w roku do 18 stycznia 2019r. według stanu na 31 grudnia 2018r. 04-01-2019 18-01-2019
S-12 Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich, doktoratach oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych, instytutach naukowych i badawczych 2017 1.27.05 1 raz w roku raz w roku do 16 stycznia 2018 r. z danymi według stanu w dniu 31 grudnia 2017 r. 09-01-2018 16-01-2018
SFU-OZ Sprawozdanie statystyczne oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń działających w Polsce 2018 5 razy w roku do 15 maja 2018 r. według stanu na 31 marca 2018 r.,
do 14 sierpnia 2018 r. według stanu na 30 czerwca 2018 r.,
do 14 listopada 2018 r. według stanu na 30 września 2018 r.,
do 14 lutego 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.,
do 31 lipca 2019 r. za rok 2018
27-04-2018

31-07-2018

30-10-2018

31-01-2019

16-07-2019
15-05-2018

14-08-2018

14-11-2018

14-02-2019

31-07-2019
SG-01 Statystyka gminy: leśnictwo i ochrona środowiska 2017 1.01.03
1.01.07
1 raz w roku raz w roku do 22 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017 09-02-2018 2018-02-22
SG-01 Statystyka gminy: środki trwałe 2017 1.66.01 1 raz w roku raz w roku do 15 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017 02-02-2018 15-02-2018
SG-01 Statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna 2017 1.26.01 1 raz w roku raz w roku do 22 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017 06-02-2018 22-02-2018
SG-01 Statystyka gminy: samorząd i transport 2017 1.02.02
1.48.01
1.48.02
1 raz w roku raz w roku do 22 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017 09-02-2018 22-02-2018
Załącznik
do SG-01
Załącznik do sprawozdania SG-01 - statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna 2017 1.26.08 1 raz w roku raz w roku do 15 kwietnia 2018 r. z danymi za rok 2017 27-03-2018 16-04-2018
SOF-2 Sprawozdanie o działalności związków zawodowych 2018 1.04.08 co 4 lata raz w roku do 30 października 2018 r. według stanu na 30 września 2018 01-10-2018 30-10-2018
SOF-5 Sprawozdanie o współpracy, zarządzaniu i działalności informacyjnej wybranych organizacji non profit 2017 1.04.01 co 2 lata raz w roku do 29 kwietnia 2018 r. z danymi za rok 2017 30-03-2018 30-04-2018
SOF-5ES Załącznik do sprawozdania SOF-5 na potrzeby monitorowania rozwoju sektora ekonomii społecznej 2017 1.04.01 30-03-2018 30-04-2018
SOF-5SN Załącznik do sprawozdania SOF-5 dla stowarzyszeń zrzeszających przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych lub cudzoziemców 2017 1.04.01 co 2 lata raz w roku do 29 kwietnia 2018 r. z danymi za rok 2017 30-03-2018 30-04-2018
SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa 2017 1.61.05 1 raz w roku raz w roku do 30 kwietnia 2018 r. z danymi za rok 2017 14-03-2018 30-04-2018
SP-3 Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw 2017 1.61.05 1 raz w roku raz w roku do 15 marca 2018 r. z danymi za rok 2017 01-03-2018 15-03-2018
SSI-01 Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach 2018 1 raz w roku raz w roku do 7 maja 2018 r. z danymi za rok 2018 2018-04-20 2018-05-07
SSI-02 Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora finansowego 2018 1 raz w roku raz w roku do 7 maja 2018 r. z danymi za rok 2018 2018-04-20 2018-05-07
SSI-03 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej w 2018 roku 2018 Wpływ zgodnie z PBSSP: Przekazać w terminie zgodnie z PBSSP 2018 r. 2018-04-20 2018-05-07
ST-P Statystyka powiatu: samorząd i transport 2017 1.02.02
1.48.02
1 raz w roku raz w roku do 22 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017 09-02-2018 22-02-2018
ST-W Statystyka województwa: samorząd i transport 2017 1.02.02
1.48.01
1.48.02
1 raz w roku raz w roku do 22 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017 09-02-2018 22-02-2018
On line Off line PDF Symbol formularza Nazwa formularza Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
T-02 Sprawozdanie o usługach w transporcie, poczcie i telekomunikacji 2017 1.48.11 1 raz w roku raz w roku do 14 marca 2018 r. z danymi za rok 2017 16-02-2018 14-03-2018
T-04 Sprawozdanie o towarowym transporcie drogowym zarobkowym 2017 1.48.02 1 raz w roku raz w roku do 19 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017 29-01-2018 19-02-2018
T-06 Sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym 2017 1.48.02 1 raz w roku raz w roku do 23 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017 02-02-2018 23-02-2018
T-08 Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową 2017 1.48.05 1 raz w roku raz w roku do 2 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017 22-01-2018 02-02-2018
T-09 Sprawozdanie o morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej 2017 1.48.05 1 raz w roku raz w roku do 2 lutego 2018 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. 22-01-2018 02-02-2018
T-10 Sprawozdanie o obrotach ładunkowych oraz długości nabrzeży w portach morskich 2017 1.48.05 1 raz w roku raz w roku do 6 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017 22-01-2018 06-02-2018
T-11/k Sprawozdanie o taborze i przewozach w żegludze śródlądowej 2018 kwartał raz w kwartale do 25 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r.,
do 25 lipca 2018 r. za II kwartał 2018 r.,
do 25 października 2018 r. za III kwartał 2018 r.,
do 25 stycznia 2019 r. za IV kwartał 2018 r.
11-04-2018

11-07-2018
11-10-2018

11-01-2019
25-04-2018

25-07-2018
25-10-2018

25-01-2019
T-11/u Sprawozdanie o taborze żeglugi śródlądowej 2017 1.48.09 1 raz w roku raz w roku do 12 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017 30-01-2018 12-02-2018
TD-E Kwestionariusz tygodniowy o przewozach ładunków pojazdem samochodowym 2018 tyg do 8. dnia po tygodniu za tydzień
TFI Sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych 2018 półrocze raz w półroczu do 30 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r.,
do 29 marca 2019 r. za rok 2018
16-07-2018

15-03-2019
30-07-2018

29-03-2019
TK-1 Sprawozdanie o działalności eksploatacyjnej transportu kolejowego 2018 miesiąc raz w miesiącu do 6. dnia roboczego po miesiącu sprawozdawczym za miesiąc, za okres od początku roku do końca miesiąca 01-02-2018
01-03-2018
03-04-2018
02-05-2018
01-06-2018
02-07-2018
01-08-2018
03-09-2018
01-10-2018
02-11-2018
03-12-2018
02-01-2019
08-02-2018
08-03-2018
10-04-2018
10-05-2018
08-06-2018
09-07-2018
08-08-2018
10-09-2018
08-10-2018
09-11-2018
10-12-2018
09-01-2019
TK-2 Sprawozdanie o przewozach ładunków transportem kolejowym 2018 kwartał raz w kwartale do 7 maja 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 6 sierpnia 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 5 listopada 2018 r. za trzy kwartały 2018 r., do 4 marca 2019 r. za rok 2018 20-04-2018
10-07-2018
23-10-2018
20-02-2019
07-05-2018
06-08-2018
05-11-2018
04-03-2019
TK-2a Sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym 2017 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 14 marca 2018 r. z danymi za rok 2017 01-03-2018 14-03-2018
TK-3 Sprawozdanie o przewozach pasażerów transportem kolejowym 2017 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 18 kwietnia 2018 r. z danymi za rok 2017 03-04-2018 18-04-2018
TK-3a Sprawozdanie o przewozach pasażerów w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym 2017 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 26 czerwca 2018 r. z danymi za rok 2017
TK-4 Sprawozdanie o pracy taboru kolejowego 2017 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 14 marca 2018 r. z danymi za rok 2017 01-03-2018 14-03-2018
TK-5 Sprawozdanie o sieci kolejowej i dworcach kolejowych 2017 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 30 marca 2018 r. z danymi za rok 2017
TK-6 Sprawozdanie o taborze kolejowym 2017 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 30 marca 2018 r. z danymi za rok 2017 20-03-2018 30-03-2018
TK-7 Sprawozdanie o wypadkach kolejowych 2017 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 9 kwietnia 2018 r. z danymi za rok 2017
TL-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie zarejestrowanych statków powietrznych w ULC 2017 1.48.08 1 raz w roku raz w roku do 28 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017
TDI Sprawozdanie o transporcie drogowym intermodalnym 2017 1.48.16 1 raz w roku raz w roku do 30 kwietnia 2018 r. z danymi za rok 2017 16-04-2018 30-04-2018
TTI Sprawozdanie o terminalach transportu intermodalnego 2018 1.48.16 1 raz w roku raz w roku do 30 kwietnia 2018 r. z danymi za rok 2017 16-04-2018 30-04-2018
TWA Wykaz armatorów, którzy posiadają tabor żeglugi śródlądowej 2018 1.48.09 1 raz w roku raz w roku do 16 listopada 2018 r. z danymi wg stanu na 31 października 2018 r. 05-11-2018 16-11-2018
TWS-1 Sprawozdanie o długości dróg wodnych śródlądowych i liczbie śluzowań 2017 1.48.09 1 raz w roku raz w roku do 2 marca 2018 r. z danymi za rok 2017 16-02-2018 02-03-2018
UTW-1 Sprawozdanie z działalności uniwersytetów trzeciego wieku 2018 1 raz w roku co 3 lata do 31 października 2018 r. za rok akademicki 2017/2018 15-10-2018 31-10-2018
Z-03 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

2018 kwartał raz w kwartale do 11 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r.,
do 11 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r.,
do 11 października 2018 r. za trzy kwartały 2018 r
03-04-2018

02-07-2018
01-10-2018
11-04-2018

11-07-2018
11-10-2018
Z-05 Badanie popytu na pracę 2018 kwartał raz w kwartale do 10 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r.,
do 9 lipca 2018 r. za II kwartał 2018 r.,
do 8 października 2018 r. za III kwartał 2018 r.,
do 9 stycznia 2019 r. za IV kwartał 2018 r.
03-04-2018

03-07-2018
02-10-2018

02-01-2019
10-04-2018

09-07-2018
08-10-2018

09-01-2019
Z-06 Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy

2017 1.23.02 1 raz w roku raz w roku do 18 stycznia 2018 r. z danymi za rok 2017
Z-06a
Sporządzają jednostki, które w 2017 r. były zobowiązane do przekazywania kwartalnych sprawozdań Z-03
02-01-2018 18-01-2018
raz w roku do 2 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017

Z-06b
Sporządzają jednostki należące do sektora przedsiębiorstw
02-01-2018 02-02-2018
Z-10 Sprawozdanie o warunkach pracy 2017 1.23.09 1 raz w roku raz w roku do 15 stycznia 2018 r. z danymi za rok 2017 01-01-2018 15-01-2018
ZD-2 Sprawozdanie z działalności leczniczej zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej 2017 1.29.07 1 raz w roku raz w roku do 27 stycznia 2018 r. z danymi za rok 2017 15-01-2018 29-01-2018
ZD-3 Sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 2017 1.29.07 1 raz w roku raz w roku do 27 stycznia 2018 r. z danymi za rok 2017 05-01-2018 29-01-2018
ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego 2017 1.29.07 1 raz w roku raz w roku do 27 stycznia 2018 r. z danymi za rok 2017 08-01-2018 29-01-2018
ZD-5 Sprawozdanie apteki i punktu aptecznego 2017 1.29.09 1 raz w roku raz w roku do 31 stycznia 2018 r. z danymi za rok 2017 08-01-2018 31-01-2018
Z-KS Karta statystyczna strajku 2018 incydent do 3. dnia roboczego po zakończeniu strajku 01-01-2018 09-01-2019
Z-KW Zestaw danych o wypadkach przy pracy, 2018 incydent po zatwierdzeniu protokołu powypadkowego lub sporządzeniu karty wypadku: część I karty, nie później niż w terminie 14 dni roboczych; część II karty, nie później niż z upływem 6 miesięcy 19-01-2018 01-07-2019
Zał. do F-03, SP, SG-01 środki trwałe Załącznik do sprawozdań: F-03, SP i SG-01 - środki trwałe, dotyczący nakładów na środki trwałe służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych 2017 1.01.12 1 raz w roku raz w roku do 15 lutego 2018 r. za rok 2017
raz w roku do 30 kwietnia 2018 r. za rok 2017
01-02-2018

19-04-2018
15-02-2018

30-04-2018
Z.2.
GRIJHARS
Dane zbiorcze powierzchni i zbiorach chmielu, odmianach, liczbie plantacji i plantatorów 2017 1.45.07 1 raz w roku raz w roku do 30 marca 2018 r. (powierzchnia) i do 28 kwietnia 2018 r. (zbiory) z danymi za rok 2017
Z.3.ARR Dane zbiorcze o powierzchni i zbiorach buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru 2017 1.45.07 1 raz w roku raz w roku do 30 marca 2018 r. z danymi za rok 2017
Formularz ewidencyjny w transporcie morskim
Dane o statkach


W tabeli znajdują się wzory formularzy sprawozdawczych na rok 2018. Formularze umieszczone zostały w zakładkach, w kolejności alfabetycznej, z wyjątkiem: formularz WINS znajduje się w zakładce A – B, Załącznik do DG-1 w zakładce D – I, Załącznik do L-01, Załącznik do L-03, Załączniki do OS-7 znajdują się w zakładce K-O, Załączniki do R-08, Załącznik do SG-01 znajduje się w zakładce P – S.

Aplikacje off-line, które pozostały w 2017 r., będą zamieszczane sukcesywnie w miarę zbliżania się terminu ich składania.

Równocześnie prosimy o niewykorzystywanie aplikacji off-line z roku 2017 (za wyjątkiem aplikacji, które dotyczą sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i półrocznych kończących rok 2016), ponieważ są one nieaktualne dla sprawozdań obowiązujących w roku 2018.

Uprzejmie informujemy, że w przypadku korzystania z innych przeglądarek niż Internet Explorer wersja: 8, 9, 10 oraz Mozilla Firefox wersja 10, w celu poprawnego wydruku sprawozdań w formacie .pdf bezpośrednio ze strony internetowej, niezbędne jest wcześniejsze pobranie wybranego pliku i zapisanie go na dysku.