PRODPOL

PRODPOL — nomenklatura do badania wyrobów przemysłowych do sprawozdawczości miesięcznej w 2018r

Nomenklatura PRODPOL do badań miesięcznych jest wykazem pozycji objętych obserwacją statystyczną na formularzu P-02 „Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach” w okresach miesięcznych w 2018 r. Nie należy utożsamiać jej z klasyfikacją, ponieważ zawiera ona jedynie wybrane wyroby klasyfikowane według PKWiU do działów: 01, 05-32.
Zakres przedmiotowy PRODPOL wynika z potrzeb informacyjnych rządu, resortów gospodarczych i organizacji międzynarodowych.
Niniejsze wydanie nomenklatury PRODPOL oparte jest na Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015), która została wprowadzona 1 stycznia 2016 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (Dz.U. z 2015r., poz. 1676).

Nomenklatura PRODPOL obowiązuje w miesięcznych badaniach produkcji i zapasów wyrobów gotowych począwszy od stycznia 2018 r.