Informacja dla dostawców usług telekomunikacyjnych

Informacja dla dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. 2019 poz. 1728) przypominamy, że 28 lutego br. mija termin przekazania do GUS danych o abonentach będących osobami fizycznymi (według stanu na 31 grudnia 2019 r.)

Przekazywanie danych, określonych w ustawie, odbywa się bezpiecznym kanałem według ustalonych procedur.

W celu uzyskania uprawnień należy skontaktować się z GUS (adres e-mail: operatorzy@stat.gov.pl)

Karolina Banaszek
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS