Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.28 Kultura

1. Symbol
1.28.08
2. Temat badania
Masowe imprezy artystyczno-rozrywkowe oraz sportowe
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji na temat masowych imprez artystyczno-rozrywkowych i sportowych oraz ich uczestników.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa,
  • media ogólnopolskie i terenowe,
  • administracja samorządowa - powiat,
  • administracja samorządowa - województwo,
  • administracja samorządowa - gmina, miasto,
  • odbiorcy indywidualni,
  • inny użytkownik.

6. Zakres podmiotowy

Jednostki administracji samorządowej.

7. Zakres przedmiotowy

Działalność kulturalno-edukacyjna. Działalność artystyczna i rozrywkowa.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Imprezy masowe, w przekrojach: województwa, podregiony, powiaty; rodzaj imprezy, rodzaj obiektu, rodzaj organizatora; liczba uczestników imprez.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Kultura w 2019 r. (Wrzesień 2020).
Internetowe bazy danych
  • Bank Danych Lokalnych - Kultura i Sztuka - Organizacja imprez masowych (Maj 2020).