Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2018
Zestawy danych GUS, Zestawy danych jednostki innej niż GUS

Symbol zestawu 
Nazwa zestawu 
Wersja graficzna zestawu Rodzaj zestawu Właściciel zestawu/Gestor Szczegółowy format przekazywanych danych
AK-B/m ankieta koniunktury gospodarczej - budownictwo Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
AK-H/m ankieta koniunktury gospodarczej - handel Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
AK-I/p ankieta koniunktury gospodarczej - inwestycje Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
AK-P ankieta koniunktury gospodarczej - przemysł Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
AK-R ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
AK-R ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
AK-U/m ankieta koniunktury gospodarczej - usługi Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
B-05 sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę i zgłoszeniach z projektem budowlanym budowy obiektów budowlanych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
B-06 meldunek o budownictwie mieszkaniowym Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
B-07 sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych oddanych do użytkowania Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
B-08 sprawozdanie o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz domach letnich oddanych do użytkowania Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
B-09 sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
BR-01 książeczka budżetu gospodarstwa domowego Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
BR-01a badanie budżetów gospodarstw domowych. Karta statystyczna gospodarstwa domowego Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
BR-01b badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacja o udziale w badaniu Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
BR-04 badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacje uzupełniające o gospodarstwie domowym Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
BRG badanie ruchu granicznego pojazdów i osób Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
BRGp badanie ruchu granicznego osób przekraczających granicę pieszo Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
BSS-1G badanie spójności społecznej - kwestionariusz gospodarstwa domowego Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
BSS-1G-RB badanie spójności społecznej - kwestionariusz gospodarstwa domowego. Ocena realizacji badania Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
BSS-1I badanie spójności społecznej - kwestionariusz indywidualny Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
C-01 sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
C-01b sprawozdanie o cenach producentów robót budowlano-montażowych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
C-02-1 notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych (z wyłączeniem grupy „owoce” i „warzywa”), napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
C-02-2 notowania cen detalicznych owoców i warzyw Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
C-02-3 notowania cen detalicznych pozostałych towarów nieżywnościowych i usług konsumpcyjnych Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
C-02-C notowania cen detalicznych jednolitych w kraju i zakupywanych przez Internet Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
C-03 sprawozdanie o cenach producentów wyrobów spożywczych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
C-04 sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowych realizowanych na drogach, ulicach i mostach Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
C-05 sprawozdanie o cenach towarów w handlu zagranicznym Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
C-06 sprawozdanie o cenach producentów usług Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
C-07-1 notowania cen detalicznych środków produkcji rolniczej Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
C-07-C notowania cen detalicznych środków produkcji rolniczej (ceny jednolite) Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
C-08-1 notowania cen detalicznych towarów i usług związanych z nabywaniem i posiadaniem mieszkań i domów Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
C-08-C notowania cen detalicznych jednolitych w kraju związanych z nabywaniem i posiadaniem mieszkań i domów Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
C-09 sprawozdanie o cenach producentów usług transportu, gospodarki magazynowej i telekomunikacji Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
DG-1 meldunek o działalności gospodarczej Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
DNU-K kwartalne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
EN-1 sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Szczegółowy format przekazywanych danych
EU-SILC-G europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz gospodarstwa domowego Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
EU-SILC-I europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz indywidualny Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
F-01/dk kwartalne sprawozdanie o finansach instytucji kultury Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
F-01/I-01 sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
G-02a sprawozdanie bilansowe nośników energii Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
G-09.1 sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
G-09.10 sprawozdanie o skutkach środowiskowych działalności górnictwa węgla kamiennego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
Symbol zestawu 
Nazwa zestawu 
Wersja graficzna zestawu Rodzaj zestawu Właściciel zestawu/Gestor Szczegółowy format przekazywanych danych
G-09.11 sprawozdanie o odmetanowywaniu i zagospodarowaniu metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
G-09.2 sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
G-09.3 sprawozdanie o wydobyciu i obrocie węglem brunatnym Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
G-09.4 sprawozdanie o imporcie i przywozie (nabyciu wewnątrzunijnym) węgla kamiennego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
G-09.5 sprawozdanie o przychodach, kosztach i wynikach z działalności w górnictwie węgla kamiennego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
G-09.6 sprawozdanie o zatrudnieniu, wydajności, płacach i przepracowanym czasie pracy w górnictwie węgla kamiennego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
G-09.7 sprawozdanie o inwestycjach w górnictwie węgla kamiennego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
G-09.8 sprawozdanie o płatnościach publicznoprawnych i cywilnoprawnych realizowanych przez górnictwo węgla kamiennego oraz o strukturze zobowiązań i należności górnictwa węgla kamiennego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
G-10.1(w)k sprawozdanie o działalności elektrowni wodnej/elektrowni wiatrowej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
G-10.1k sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
G-10.4(D)k sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
G-10.4(Ob)k sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
G-10.4(P)k sprawozdanie o działalności operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
G-10.m miesięczne dane o energii elektrycznej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
G-11e sprawozdanie o cenach energii elektrycznej według kategorii standardowych odbiorców końcowych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
G-11g sprawozdanie o cenach gazu ziemnego według kategorii standardowych odbiorców końcowych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
G-11n sprawozdanie o cenach produktów naftowych i biopaliw Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
GAZ-1 sprawozdanie o obrocie gazem koksowniczym Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
GAZ-2 sprawozdanie o obrocie gazem ziemnym z odmetanowania kopalń Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
GAZ-3 sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
GUNB-1 obiekty budowlane oddane do użytkowania Zestawy jednostki innej niż GUS Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Szczegółowy format przekazywanych danych
GUNB-2 nakazy rozbiórki obiektów budowlanych Zestawy jednostki innej niż GUS Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Szczegółowy format przekazywanych danych
H-01/k kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
H-02n sprawozdanie o dostawach nawozów dla rolnictwa przez jednostki produkcyjne oraz importerów Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
H-02p sprawozdanie o dostawach pasz dla zwierząt przez jednostki produkcyjne oraz importerów Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
I-01 sprawozdanie o nakładach na środki trwałe Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
KGD kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów). Kwestionariusz respondenta Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
KNF-02 sprawozdanie statystyczne o działalności ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń/reasekuracji Zestawy jednostki innej niż GUS Komisja Nadzoru Finansowego Szczegółowy format przekazywanych danych
KNF-03 sprawozdanie statystyczne powszechnych towarzystw emerytalnych Zestawy jednostki innej niż GUS Komisja Nadzoru Finansowego Szczegółowy format przekazywanych danych
KT-1 sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
M-05 wykaz wspólnot mieszkaniowych obsługiwanych przez zarządcę Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
MG-15 produkcja i sprzedaż w koksownictwie Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
MG-19 zatrudnienie i czas pracy w koksownictwie Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
MG-21 import węgla koksowego do produkcji koksu Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
MG/NZ sprawozdanie o nowych zamówieniach Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Szczegółowy format przekazywanych danych
MG/NZ/D sprawozdanie o nowych zamówieniach Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Szczegółowy format przekazywanych danych
MG/PZ sprawozdanie o portfelu zamówień Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Szczegółowy format przekazywanych danych
MG/PZ/D sprawozdanie o portfelu zamówień Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Szczegółowy format przekazywanych danych
MG/PZR sprawozdanie o portfelu zamówień na remonty statków Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Szczegółowy format przekazywanych danych
MG/RS sprawozdanie z remontów statków Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Szczegółowy format przekazywanych danych
MG/SZ sprawozdanie z budowy statków Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRPiPS-01 sprawozdanie o rynku pracy Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRPiPS-02 sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRPiPS-03 sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRPiPS-04 sprawozdanie o wydawanych zezwoleniach na pracę cudzoziemców w RP Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRPiPS-07 sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
Symbol zestawu 
Nazwa zestawu 
Wersja graficzna zestawu Rodzaj zestawu Właściciel zestawu/Gestor Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-DB1 sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach sądownictwa powszechnego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-DB1 sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach sądownictwa powszechnego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-DB1 sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach sądownictwa powszechnego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-DB3 sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w instytutach naukowych resortu sprawiedliwości Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-DB5 sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w zakładach dla nieletnich Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-DB6 sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń Ministerstwa Sprawiedliwości Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-DB7 sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-Not24 sprawozdanie notariusza z czynności notarialnych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-OZSS-25 sprawozdanie z działalności Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S10g wojsk. sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S10o sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S10o wojsk. sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S10r sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S11/12a sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S11/12o sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S11/12r sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S16/18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S19k sprawozdanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S19o sprawozdanie w sprawach gospodarczych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S19r sprawozdanie w sprawach gospodarczych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S19z sprawozdanie w sprawach z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S1a sprawozdanie w sprawach cywilnych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S1e sprawozdanie w sprawach cywilnych, prawa pracy i gospodarczych w elektronicznych postępowaniach upominawczych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S1o sprawozdanie w sprawach cywilnych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S1r sprawozdanie w sprawach cywilnych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S20KRS sprawozdanie w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S20KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S20UN sprawozdanie w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (według właściwości rzeczowej) Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S20z sprawozdanie w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów (według właściwości rzeczowych) Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S28 karta statystyczna w sprawie karnej z oskarżenia publicznego z orzeczenia prawomocnego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S40o sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S40r sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S5a sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S5g wojsk. sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S5o sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S5o wojsk. sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S5r sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S6 wojsk. sprawozdanie w sprawie osób prawomocnie osądzonych (według właściwości rzeczowej) Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S6o sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S6r sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S7 wojsk. sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-ZK-2 miesięczne sprawozdanie o zatrudnieniu tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-ZK-6 sprawozdanie o nauczaniu skazanych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-ZN26p sprawozdanie z ewidencji wychowanków w zakładzie poprawczym Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
Symbol zestawu 
Nazwa zestawu 
Wersja graficzna zestawu Rodzaj zestawu Właściciel zestawu/Gestor Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-ZN26s sprawozdanie z ewidencji wychowanków w schronisku dla nieletnich Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-ZN27p sprawozdanie z zakresu nauki wychowanków w zakładzie poprawczym Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-ZN27s sprawozdanie z zakresu nauki wychowanków w schronisku dla nieletnich Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-03 sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-35B sprawozdanie z działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą realizującego świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-55 okresowy, dzienny meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-56 dwutygodniowe, kwartalne, roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach, zgłoszonych w okresie sprawozdawczym Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ/N-1a karta zgłoszenia nowotworu złośliwego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ/Szp-11 karta statystyczna szpitalna ogólna Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ/Szp-11 karta statystyczna szpitalna ogólna Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP-NK/B ankieta dotycząca nieruchomości komercyjnych - biur Zestawy jednostki innej niż GUS Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP-NK/H ankieta dotycząca nieruchomości komercyjnych - handlowych Zestawy jednostki innej niż GUS Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP-NK/M ankieta dotycząca nieruchomości komercyjnych - magazynów Zestawy jednostki innej niż GUS Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP-NM/RP ankieta dotycząca nieruchomości mieszkaniowych i gruntowych - rynek pierwotny Zestawy jednostki innej niż GUS Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP-NM/RW ankieta dotycząca nieruchomości mieszkaniowych i gruntowych - rynek wtórny Zestawy jednostki innej niż GUS Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
OŚ-2b sprawozdanie z działalności kontrolnej wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
OŚ-4/r roczne sprawozdanie z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz z redystrybucji tych wpływów Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
OŚ-4g sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
OŚ-4p sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
OŚ-4w sprawozdanie z gospodarowania wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
OŚ-4w/n sprawozdanie z gospodarowania wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej/Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
P-02 meldunek o produkcji wyrobów i zapasach Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PDP podróż do Polski Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PK-DB4 sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury Zestawy jednostki innej niż GUS Prokuratura Krajowa Szczegółowy format przekazywanych danych
PK-P1CA sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach cywilnych i administracyjnych Zestawy jednostki innej niż GUS Prokuratura Krajowa Szczegółowy format przekazywanych danych
PK-P1K sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych Zestawy jednostki innej niż GUS Prokuratura Krajowa Szczegółowy format przekazywanych danych
PK-P1N sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie zwierzchniego nadzoru służbowego sprawowanego przez prokuratora nadrzędnego w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych Zestawy jednostki innej niż GUS Prokuratura Krajowa Szczegółowy format przekazywanych danych
PKZ uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PM-1 roczne sprawozdanie o pojazdach i maszynach Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Obrony Narodowej Szczegółowy format przekazywanych danych
PPP Budownictwo badanie cen w budownictwie Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PPP Czynsze najmu badanie cen czynszów najmu w Warszawie Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PPP E-1 Badanie cen artykułów konsumpcyjnych "Żywność, napoje, tytoń" Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PPP E-2 Badanie cen artykułów konsumpcyjnych "Artykuły użytku osobistego" Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
R-04 sprawozdanie o stanie upraw rolnych według oceny wiosennej Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
R-05Sz sprawozdanie o powierzchni upraw, plonach i zbiorach Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
R-06 sprawozdanie o powierzchni i zbiorach roślin pastewnych i pozostałych według użytkowania Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
R-08 sprawozdanie o wynikach produkcji ogrodniczej Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
R-09U sprawozdanie o wielkości ubojów zwierząt gospodarskich Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
R-09W sprawozdanie o wylęgach drobiu Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
R-10M meldunek o skupie ważniejszych produktów rolnych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
R-10Ma meldunek o skupie niektórych gatunków owoców Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
R-10S sprawozdanie o skupie produktów rolnych i leśnych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
R-CT notowania cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
R-CzBR czerwcowe badanie rolnicze Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
R-CzBR czerwcowe badanie rolnicze Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
R-r-oz badanie plonów zbóż ozimych Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
Symbol zestawu 
Nazwa zestawu 
Wersja graficzna zestawu Rodzaj zestawu Właściciel zestawu/Gestor Szczegółowy format przekazywanych danych
R-r-pw badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych; Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
R-r-z badanie plonów ziemniaków; Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
R-r-zb badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku; Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
R-ZW-B badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej; Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
R-ZW-B badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
R-ZW-S badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
R-ZW-S badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego; Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
RAF-1 sprawozdanie z rozliczenia procesu przemiany w przedsiębiorstwach wytwarzających i przerabiających produkty rafinacji ropy naftowej; Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
RAF-2 sprawozdanie o produkcji, obrocie, zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i przesyłowej ropy naftowej, produktów naftowych i biopaliw; Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
RF-01 kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
RF-02 sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
RF-03 sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-17 sprawozdanie z inseminacji krów i jałowic; Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-18 sprawozdanie o liczbie porcji nasienia knurów wprowadzonych do obrotu; Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-26 sprawozdanie miesięczne ze skupu mleka oraz produkcji przetworów mlecznych; Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
SFU-OZ sprawozdanie statystyczne oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń działających w Polsce; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
SOF-2 sprawozdanie o działalności związków zawodowych; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
SSI-01 sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
SSI-02 sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora finansowego; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
SSI-10G wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych; Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
SSI-10I Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych. Kwestionariusz indywidualny; Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
T-11/k sprawozdanie o taborze i przewozach w żegludze śródlądowej; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
TD-E kwestionariusz tygodniowy o przewozach ładunków pojazdem samochodowym; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
TFI sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
TK-1 sprawozdanie o działalności eksploatacyjnej transportu kolejowego; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
TK-2 sprawozdanie o przewozach ładunków transportem kolejowym; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
TWA wykaz armatorów, którzy posiadają tabor żeglugi śródlądowej; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
UTW-1 sprawozdanie z działalności uniwersytetów trzeciego wieku; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
WINS wykaz inwestorów (innych niż indywidualni; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
Z-03 sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
Z-05 badanie popytu na pracę; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
Z-KS karta statystyczna strajku; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
Z-KW Statystyczna karta wypadku; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
Z-KW zestaw danych o wypadkach przy pracy; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
Z.1.MRiRW dopłaty dla rolników z tytułu Jednolitej Płatności Obszarowej, Uzupełniającej Płatności Obszarowej, Przejściowej Płatności Uzupełniającej; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
Z.4.IERiGZ-PIB bilans ryb i owoców morza; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
zał. DG-1 załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
załącznik nr 1 do R-08 sprawozdanie o powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
załącznik nr 1 do sprawozdania MRPiPS-01 bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy; Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
załącznik nr 2 do sprawozdania MRPiPS-01 bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy, poszukujący pracy oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej; Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
załącznik nr 3 do sprawozdania MRPiPS-01 bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności; Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
załącznik nr 7 do sprawozdania MRPiPS-01 bezrobotni według gmin; Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
ZD badanie aktywności ekonomicznej ludności; Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
ZD-A praca nierejestrowana - ankieta modułowa BAEL; Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
ZD-E praca a obowiązki rodzinne - ankieta modułowa BAEL; Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
ZG kartoteka gospodarstwa domowego, badanie aktywności ekonomicznej ludności; Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
  •   rok PBSSP 2023
  •   rok PBSSP 2022
  •   rok PBSSP 2021
  •   rok PBSSP 2020
  •   rok PBSSP 2019
  •   rok PBSSP 2018