PBSSP na 2020 - wersja interaktywna

PBSSP na 2020 rok - wersja interaktywna (zawiera zmiany wynikające z rozporządzenia RM z dnia 23 kwietnia 2020 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie Pbssp na rok 2020 – Dz. U. poz. 743, rozporządzenia RM z dnia 25 listopada 2020 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie Pbssp na rok 2020 – Dz. U. poz. 2107, rozporządzenia RM z dnia 25 marca 2021 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie Pbssp na rok 2020 – Dz.U. poz. 698)