PBSSP na 2022 - wersja interaktywna

PBSSP na 2022 rok – wersja interaktywna (zawiera zmiany wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 - Dz. U. poz. 1070, z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 - Dz. U. poz. 2018 oraz z rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 - Dz. U. poz. 436).