Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.28 Kultura

1. Symbol
1.28.09
2. Temat badania
Rynek dzieł sztuki
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o wybranych aspektach funkcjonowania rynku dzieł sztuki i antyków w Polsce.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa,
  • administracja samorządowa - gmina, miasto,
  • administracja samorządowa - powiat,
  • administracja samorządowa - województwo,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
  • odbiorcy indywidualni,
  • media ogólnopolskie i terenowe.

6. Zakres podmiotowy

Jednostki prowadzące działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą dzieł sztuki i antyków.

7. Zakres przedmiotowy

Działalność podmiotów na rynku dzieł sztuki i antyków. Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej. Rodzaj prowadzonej działalności. Cechy organizacyjno-prawne. W oparciu o dane pozyskane w Systemie Jednostek Statystycznych tworzone są zharmonizowane operaty do badań statystycznych będące narzędziem do przygotowania i koordynacji badań statystyki publicznej. Operat obejmuje między innymi dane identyfikacyjne, adresowe, prawno-organizacyjne, określające przedmiot działalności. Poziom wynagrodzeń ogółem i ich struktura oraz przeciętne wynagrodzenie.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.80.01 System Jednostek Statystycznych - operaty.
1.24.01 Wynagrodzenia w gospodarce narodowej,

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Sprzedaż dzieł sztuki i antyków, w przekrojach: rodzaj, makroregiony, województwa.
Sprzedaż dzieł sztuki i antyków, w przekrojach: kanały dystrybucji, makroregiony, województwa.
Formy prowadzonej działalności jednostek na rynku dzieł sztuki i współpracy z innymi podmiotami, w przekrojach: makroregiony, województwa.
Wybrane dane finansowe jednostek działających na rynku dzieł sztuki, w przekrojach: makroregiony, województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Kultura w 2019 r. (Wrzesień 2020).