Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.29 Zdrowie i ochrona zdrowia

1. Symbol
1.29.05
2. Temat badania
Szczepienia ochronne
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw zdrowia

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji na temat bieżącej oceny stanu zaszczepienia ludności przeciw wybranym chorobom zakaźnym oraz monitorowanie realizacji Programu Szczepień Ochronnych.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa,
  • administracja samorządowa - województwo,
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne.

6. Zakres podmiotowy

Osoby zaszczepione przeciw wybranym chorobom zakaźnym.

7. Zakres przedmiotowy

Profilaktyka zdrowotna. Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Osoby zaszczepione przeciw wybranym chorobom zakaźnym, w przekrojach: rok urodzenia, grupy wieku, grupy ryzyka, stan zaszczepienia, makroregiony, województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje innych jednostek
  • Szczepienia ochronne w Polsce w 2019 roku (Wrzesień 2020).