Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.30 Turystyka i sport

1. Symbol
1.30.01
2. Temat badania
Sport
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o stanie i działalności polskich związków sportowych, organizacji kultury fizycznej, medalistach mistrzostw świata i Europy oraz Igrzysk Olimpijskich w konkurencjach olimpijskich.
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

  • Program Rozwoju Sportu do roku 2020.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa.
Dane osobowe:

Pozyskanie informacji zawierających dane osobowe na temat medalistów mistrzostw świata i Europy w kategorii seniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich służy wzbogaceniu zawartości publikacji „Kultura fizyczna w latach..." o wykaz medalistów oraz pełni funkcję kontrolną w sprawozdaniu polskich związków sportowych.

6. Zakres podmiotowy

Osoby związane ze sportem. Polskie związki sportowe, kluby sportowe, organizacje kultury fizycznej.

7. Zakres przedmiotowy

Działalność organizacji kultury fizycznej. Działalność polskiego związku sportowego. Kadra medyczna. Medaliści Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich, Mistrzostw świata, Mistrzostw Europy. Pracujący, w tym zatrudnieni. Sportowa kadra szkoleniowa. Zawodnicy sportowi. Imprezy masowe.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.28.08 Masowe imprezy artystyczno-rozrywkowe oraz sportowe.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Organizacje kultury fizycznej, członkowie, ćwiczący, imprezy i ich uczestnicy, w przekrojach: kraj, województwa.
Zawodnicy, sędziowie, trenerzy, instruktorzy sportowi polskich związków sportowych, w przekrojach: województwa, polskie związki sportowe, sporty, płeć.
Zatrudnieni i kursy organizowane w polskich związkach sportowych, w przekrojach: polskie związki sportowe.
Medaliści mistrzostw świata i Europy w kategorii seniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, medale zdobyte przez sportowców niepełnosprawnych, w przekrojach: medale, sporty, kategorie wiekowe.
Uczestnictwo i miejsca medalowe w międzynarodowych imprezach sportowych rangi mistrzowskiej, w przekrojach: sporty, kategorie wiekowe.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
  • Rocznik Statystyczny Województw 2020 (Grudzień 2020),
  • Kultura fizyczna w latach 2019 i 2020 (Listopad 2021).