Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.30 Turystyka i sport

1. Symbol
1.30.03
2. Temat badania
Baza noclegowa turystyki i jej wykorzystanie
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczących stanu i wykorzystania turystycznej bazy noclegowej.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 692/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie europejskiej statystyki w dziedzinie turystyki i uchylające dyrektywę Rady 95/57/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 192 z 22.07.2011, str. 17, z późn. zm.).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Program Rozwoju Turystyki do 2020 roku,
 • Strategie rozwoju województw,
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • administracja rządowa,
 • odbiorcy indywidualni,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne.

6. Zakres podmiotowy

Turyści korzystający z turystycznej bazy noclegowej. Podmioty gospodarki narodowej, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do grupy 55.1, 55.2, 55.3.

7. Zakres przedmiotowy

Turystyczna baza noclegowa. Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Turystyczna baza noclegowa (obiekty, miejsca noclegowe, pokoje), w przekrojach: rodzaj obiektu, kategoria obiektu; województwa, powiaty, gminy; makroregiony, regiony, podregiony.
Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej (turyści, udzielone noclegi, wynajęte pokoje, stopień wykorzystania miejsc noclegowych), w przekrojach: województwa, powiaty; makroregiony, regiony, podregiony; miesiące.
Stan i wykorzystanie pokoi gościnnych oraz kwater agroturystycznych posiadających 9 lub mniej miejsc noclegowych, w przekrojach: kraj.
Turyści zagraniczni korzystający z turystycznych obiektów noclegowych i udzielone im noclegi, w przekrojach: kraj zamieszkania, miesiące.
Placówki gastronomiczne w turystycznych obiektach noclegowych, w przekrojach: rodzaj obiektu, rodzaj placówki; województwa, powiaty, gminy, makroregiony, regiony, podregiony.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Turystyka w 2019 r. (Czerwiec 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2020 (Grudzień 2020),
 • Biuletyn statystyczny 2019 (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
 • Regiony Polski 2020 (Sierpień 2020),
 • Polska w liczbach 2020 (Maj 2020),
 • Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2020 (Grudzień 2020).
Informacje sygnalne
 • Turystyka w Unii Europejskiej - dane za 2019 r. (Luty 2021),
 • Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w I kwartale 2019 r. (Czerwiec 2019),
 • Turystyczne obiekty noclegowe na obszarach nadmorskich w lipcu i sierpniu 2019 r. (Listopad 2019),
 • Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w 2019 r. (Kwiecień 2020),
 • Baza noclegowa według stanu w dniu 31 lipca 2019 r. i jej wykorzystanie w I półroczu 2019 r. (Październik 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Turystyka - Turystyczne obiekty noclegowe (dane miesięczne) (Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020, Luty 2020),
 • Bank Danych Lokalnych - Turystyka - Turystyczne obiekty noclegowe i ich wykorzystanie. Stopień wykorzystania turystycznych obiektów noclegowych (Maj 2020),
 • Bank Danych Lokalnych - Turystyka - Turystyczne obiekty noclegowe (stan w dniu 31 lipca). Placówki gastronomiczne w turystycznych obiektach noclegowych (Wrzesień 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Turystyka (Listopad 2020),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Turystyka (Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020, Luty 2020, Marzec 2020).
Tablice publikacyjne
 • Turyści (krajowi i zagraniczni) korzystający z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych w 2019 r. (Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020, Luty 2020),
 • Noclegi udzielone turystom (krajowym i zagranicznym) w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych w 2019 r. (Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020, Luty 2020).