Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.30 Turystyka i sport

1. Symbol
1.30.11
2. Temat badania
Ruch graniczny
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczących wielkości i struktury ruchu granicznego osób i środków transportu przez granice Polski będące jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej oraz strefy Schengen. Oszacowanie ruchu osobowego na granicach z sąsiednimi krajami UE na podstawie dostępnych źródeł danych.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
  • NBP,
  • administracja rządowa,
  • administracja samorządowa - województwo.

6. Zakres podmiotowy

Środki transportu. Obywatele Polski, cudzoziemcy.

7. Zakres przedmiotowy

Ruch graniczny.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Ruch pociągów operatorów zagranicznych, w przekrojach: przejścia graniczne i ich rodzaje, miesiące, pociągi osobowe, pociągi towarowe, odcinki granicy, wjazd, wyjazd.
Ruch pociągów operatorów krajowych, w przekrojach: przejścia graniczne i ich rodzaje, miesiące, pociągi osobowe, pociągi towarowe, odcinki granicy, wjazd, wyjazd.
Ruch samochodów ciężarowych cudzoziemców, w przekrojach: przejścia graniczne i ich rodzaje, miesiące, odcinki granicy, wjazd, wyjazd.
Ruch samochodów ciężarowych obywateli polskich, w przekrojach: przejścia graniczne i ich rodzaje, miesiące, odcinki granicy, wjazd, wyjazd.
Ruch autobusów cudzoziemców, w przekrojach: przejścia graniczne i ich rodzaje, miesiące, odcinki granicy, wjazd, wyjazd.
Ruch autobusów obywateli polskich, w przekrojach: przejścia graniczne i ich rodzaje, miesiące, odcinki granicy, wjazd, wyjazd.
Ruch samochodów osobowych cudzoziemców, w przekrojach: przejścia graniczne i ich rodzaje, miesiące, odcinki granicy, wjazd, wyjazd.
Ruch samochodów osobowych obywateli polskich, w przekrojach: przejścia graniczne i ich rodzaje, miesiące, odcinki granicy, wjazd, wyjazd.
Ruch osobowy cudzoziemców, w przekrojach: przejścia graniczne i ich rodzaje, województwa, obywatelstwo, odcinki granicy, wjazd, wyjazd.
Ruch osobowy obywateli polskich, w przekrojach: przejścia graniczne i ich rodzaje, województwa, odcinki granicy, wjazd, wyjazd.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
  • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
  • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 2019 (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
  • Turystyka w 2019 r. (Czerwiec 2020).