Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.30 Turystyka i sport

1. Symbol
1.30.16
2. Temat badania
Działalność wybranych organizacji powiązanych z turystyką
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o stanie i działalności wybranych organizacji, podmiotów powiązanych z turystyką służących do oceny rozwoju krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej, a także do oceny realizacji zadań wynikających z określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających i kąpiących się.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
  • administracja samorządowa - powiat,
  • administracja samorządowa - województwo,
  • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
  • administracja rządowa,
  • administracja samorządowa - gmina, miasto.

6. Zakres podmiotowy

Organizacje non-profit powiązane z turystyką.

7. Zakres przedmiotowy

Działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Działalność Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (GOPR i TOPR).

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Ratownicy etatowi, ratownicy ochotnicy, interwencje i akcje ratunkowe, wypadki śmiertelne, wyprawy ratunkowe, w przekrojach: organizacje ratunkowe TOPR i GOPR.
Uczestnicy wycieczek PTTK w turystyce zwykłej.
Uprawnienia pilotów wycieczek PTTK w tym ze znajomością języków obcych.
Uprawnienia przewodników turystycznych PTTK, w tym ze znajomością języków obcych, w przekrojach: według kategorii: miejscy, terenowi, górscy.
Uczestnicy wycieczek PTTK w turystyce kwalifikowanej, w tym młodzież szkolna, w przekrojach: rodzaj wycieczek: województwa, piesze nizinne, piesze górskie, narciarskie, kolarskie, motorowe, żeglarskie, kajakowe, speleologiczne, płetwonurkowe, na orientację, jeździeckie nizinne, jeździeckie górskie, inne.
Instruktorzy PTTK, w przekrojach: według kategorii: narciarstwo, nurkowanie swobodne, krajoznawstwo, fotografia krajoznawcza, opieka nad zabytkami, ochrona przyrody, przewodnictwo, turystyka żeglarska.
Przodownicy PTTK, w przekrojach: według kategorii: turystyka piesza, turystyka górska, turystyka narciarska, turystyka motorowa, turystyka żeglarska, turystyka kajakowa, turystyka kolarska, turystyka jeździecka, imprezy na orientację.
Długość szlaków turystycznych PTTK, w przekrojach: według kategorii: województwa, piesze górskie, piesze nizinne, piesze dydaktyczne, piesze spacerowe, narciarskie, rowerowe, konne, kajakowe, inne.
Odznaki PTTK, w przekrojach: według rodzajów: Odznaka Turystyki Pieszej, Górska Odznaka Turystyczna, Nizinna Odznaka Narciarska, Kolarska Odznaka Turystyczna, Motorowodna Odznaka Turystyczna, Żeglarska Odznaka Turystyczna, Turystyczna Odznaka Kajakowa, Turystyczna Odznaka Podwodna, Odznaka Imprez na Orientację, Odznaka Krajoznawcza, Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza, Regionalne Odznaki.
Kluby turystyczno-krajoznawcze PTTK oraz ich członkowie, w przekrojach: według rodzaju: piesze, górskie, narciarskie, kolarskie, motorowe, kajakowe, żeglarskie, podwodne, speleologiczne.
Kluby i koła PTTK oraz ich członkowie, w przekrojach: według miejsca i kategorii: w zakładach pracy, terenowe, w szkołach, na uczelniach, emerytów i rencistów oraz inwalidów.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
  • Turystyka w 2019 r. (Czerwiec 2020).