Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.45 Działalność rolnicza i leśna

1. Symbol
1.45.12
2. Temat badania
Skup ważniejszych produktów rolnych i leśnych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o ilości i wartości skupionych bezpośrednio od producentów rolnych lub leśnych produktów roślinnych i zwierzęcych, co stanowi podstawę do bieżącej oceny poziomu skupu, kierunków zmian, sezonowości, terytorialnego zróżnicowania w obrocie produktami rolnymi, ponadto stanowi element niezbędny do rozliczenia produkcji rolniczej i określenia tendencji rozwojowych rolnictwa.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • administracja rządowa,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • administracja samorządowa - województwo.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty skupujące produkty rolne lub leśne.

7. Zakres przedmiotowy

Skup produktów rolnych lub leśnych.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Ilość i wartość skupionych produktów rolnych i leśnych, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Skup i ceny produktów rolnych w 2019 r. (Maj 2020),
 • Rolnictwo w 2019 r. (Czerwiec 2020),
 • Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2019 (Listopad 2020),
 • Biuletyn statystyczny 2019 (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2020 (Grudzień 2020),
 • Rocznik Statystyczny Leśnictwa 2020 (Listopad 2020).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo - Zwierzęta łowne (Wrzesień 2020),
 • Bank Danych Lokalnych - Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo - Skup ważniejszych produktów rolnych (Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020, Luty 2020),
 • Bank Danych Lokalnych - Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo - Skup ważniejszych produktów rolnych (Maj 2019, Sierpień 2019, Listopad 2019, Luty 2020),
 • Bank Danych Lokalnych - Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo - Skup ważniejszych produktów rolnych (Październik 2019, Czerwiec 2020),
 • Bank Danych Lokalnych - Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo - Skup i ceny produktów rolnych (Czerwiec 2020),
 • Bank Danych Lokalnych - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo - Gospodarcze wykorzystanie lasu (Maj 2020).