Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.02 Organizacja państwa, samorząd terytorialny

1. Symbol
1.02.02
2. Temat badania
Organy samorządu terytorialnego
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczących zmian cech demograficznych i zawodowych radnych oraz wójtów (burmistrzów i prezydentów miast), członków zarządów dzielnic m. st. Warszawy, powiatów i województw oraz uzyskanie informacji o aktywności społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących życia publicznego w skali lokalnej i regionalnej.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
  • administracja rządowa,
  • administracja samorządowa - powiat,
  • administracja samorządowa - województwo,
  • administracja samorządowa - gmina, miasto,
  • odbiorcy indywidualni.

6. Zakres podmiotowy

Urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe, urzędy samorządu gminnego (gmin, miast, miast na prawach powiatu), urzędy dzielnic m. st. Warszawy.

7. Zakres przedmiotowy

Samorząd terytorialny.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Radni gmin i dzielnic m. st. Warszawy, w przekrojach: wiek, płeć, wykształcenie, grupy zawodów, kraj, makroregiony,województwa, regiony, podregiony, powiaty, gminy, dzielnice m. st. Warszawy.
Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast), w przekrojach: wiek, płeć, wykształcenie, kraj, makroregiony, województwa, regiony, podregiony, powiaty.
Referenda gminne i dzielnicowe, w przekrojach: przedmiot przeprowadzenia referendum, uprawnieni do głosowania, oddane głosy, głosy ważne, skuteczność referendum, kraj, makroregion, region, województwo, podregion, powiat, gmina, dzielnice m. st. Warszawy.
Sołectwa, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, regiony, podregiony, powiaty, gminy.
Sołtysi, w przekrojach: płeć, kraj, makroregiony, województwa, regiony, podregiony, powiaty, gminy.
Członkowie zarządów dzielnic m. st. Warszawy, w przekrojach: płeć, dzielnice m. st. Warszawy.
Radni powiatów, w przekrojach: wiek, płeć, wykształcenie, grupy zawodów, kraj, makroregiony, województwa, regiony, podregiony, powiaty.
Członkowie zarządów powiatów, w przekrojach: płeć, członkostwo w radzie, kraj, makroregiony, województwa, regiony, podregiony, powiaty.
Referenda powiatowe, w przekrojach: przedmiot przeprowadzenia referendum, uprawnieni do głosowania, oddane głosy, głosy ważne, skuteczność referendum, kraj, makroregiony, województwa, regiony, podregiony, powiaty.
Radni województw, w przekrojach: wiek, płeć, wykształcenie, grupy zawodów, kraj, makroregiony, województwa.
Członkowie zarządów województw, w przekrojach: płeć, członkostwo w radzie, kraj, makroregiony, województwa.
Referenda wojewódzkie, w przekrojach: przedmiot przeprowadzenia referendum, uprawnieni do głosowania, oddane głosy, głosy ważne, skuteczność referendum, kraj, makroregiony, województwa, regiony.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
  • Rocznik Statystyczny Województw 2020 (Grudzień 2020),
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020).
Internetowe bazy danych
  • Bank Danych Lokalnych - Samorząd terytorialny - Organy gminy, organy powiatu, organy województwa, organy dzielnic m.st. Warszawy, organy miast na prawach powiatu (Czerwiec 2020).