Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.47 Działalność budowlana

1. Symbol
1.47.05
2. Temat badania
Obiekty budowlane oddane do użytkowania
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o liczbie wydanych pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych oraz przyjętych zawiadomień o zakończeniu budowy obiektów.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa.

6. Zakres podmiotowy

Terenowe organy administracji rządowej realizujące powierzone im zadania z zakresu nadzoru budowlanego.

7. Zakres przedmiotowy

Efekty budownictwa.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba wydanych pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych oraz przyjętych zawiadomień o zakończeniu budowy obiektów według rodzaju tych obiektów, w przekrojach: pozwolenia na użytkowanie pod względem postępowań legalizacyjnych w poszczególnych kategoriach; obiekty oddane do użytkowania w poszczególnych kategoriach; kraj, makroregiony, województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Tablice publikacyjne
  • Obiekty budowlane oddane do użytkowania (Sierpień 2019, Luty 2020).