Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.47 Działalność budowlana

1. Symbol
1.47.06
2. Temat badania
Nakazy rozbiórki obiektów budowlanych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o liczbie wydanych decyzji dotyczących rozbiórki obiektów budowlanych oraz przebiegu wykonania tych decyzji.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa.

6. Zakres podmiotowy

Terenowe organy administracji rządowej realizujące powierzone im zadania z zakresu nadzoru budowlanego.

7. Zakres przedmiotowy

Nakazy rozbiórki obiektów budowlanych.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba wydanych decyzji ostatecznych dotyczących rozbiórki obiektów budowlanych oraz przebieg (stopień) wykonania tych decyzji, a także odpowiednich procedur postępowania, według rodzajów tych obiektów, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Tablice publikacyjne
  • Nakazy rozbiórki obiektów budowlanych (Sierpień 2019, Luty 2020).