Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.48 Działalność transportowa, poczta i telekomunikacja

1. Symbol
1.48.06
2. Temat badania
Poczta
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o poziomie i strukturze usług pocztowych i infrastrukturze pocztowej.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
  • odbiorcy indywidualni.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty prowadzące działalność pocztową, objęte obowiązkiem przedłożenia Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej sprawozdania z działalności pocztowej.

7. Zakres przedmiotowy

Infrastruktura i usługi pocztowe. Wartość usług transportu, poczty i telekomunikacji.

8. Źródła danych

  • Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Komunikacji Elektronicznej (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba operatorów pocztowych, w przekrojach: obszar działania, kraj, województwa.
Liczba placówek pocztowych (operator wyznaczony oraz operatorzy pozostali) z wydzieleniem placówek w gminach miejskich i gminach miejsko-wiejskich, w przekrojach: kraj, województwa.
Liczba skrzynek pocztowych nadawczych.
Przesyłki listowe i paczki pocztowe w tym w ramach usług powszechnych i usług wchodzących w zakres usług powszechnych, przesyłki reklamowe, druki bezadresowe, przesyłki pocztowe przesyłane przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przekazy pocztowe, przesyłki kurierskie, w przekrojach: obrót krajowy i obrót zagraniczny.
Przychody ze sprzedaży usług pocztowych, w przekrojach: rodzaj usług.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Transport – wyniki działalności 2019 r. (Sierpień 2020),
  • Rocznik Statystyczny Województw 2020 (Grudzień 2020),
  • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020).
Internetowe bazy danych
  • Bank Danych Lokalnych - Transport i łączność - Łączność (Listopad 2020),
  • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Transport i Łączność - Łączność/Podstawowe dane o poczcie i telekomunikacji (Październik 2020).