Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.48 Działalność transportowa, poczta i telekomunikacja

1. Symbol
1.48.10
2. Temat badania
Transport rurociągowy
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o poziomie usług transportowych (przetłoczenie ropy i produktów naftowych) oraz o długości rurociągów magistralnych dla celów kształtowania polityki gospodarczej.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • organizacje międzynarodowe,
  • administracja rządowa,
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej świadczące usługi w zakresie transportu rurociągowego ropy i produktów naftowych.

7. Zakres przedmiotowy

Infrastruktura transportu rurociągowego. Przewozy ładunków.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Długość budowlana i eksploatacyjna rurociągów do przetłaczania ropy i produktów naftowych (w km), zdolność przesyłowa rurociągów (w tys. t/dobę), w przekrojach: kraj.
Wielkość przetłoczonej ropy oraz produktów naftowych (w tonach i tonokilometrach), w przekrojach: kraj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Transport – wyniki działalności 2019 r. (Sierpień 2020),
  • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020).
Informacje sygnalne
  • Przewozy ładunków i pasażerów 2019 r. (Maj 2020).
Internetowe bazy danych
  • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Transport i Łączność - Transport/Ogółem/Przewozy ładunków i pasażerów (Październik 2020).