Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.48 Działalność transportowa, poczta i telekomunikacja

1. Symbol
1.48.13
2. Temat badania
Pojazdy samochodowe i maszyny do wykorzystania na cele obronne
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw obrony narodowej

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji na temat środków transportowych i maszyn oraz powierzchni hal naprawczych możliwych do wykorzystania na cele obronne oraz na cele reagowania kryzysowego.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa.
Dane osobowe:

Wykorzystywane w badaniu dane osobowe są niezbędne do zidentyfikowania posiadacza środków transportowych lub maszyn, planowanych do wykorzystania na cele obronne w ramach obowiązku świadczeń rzeczowych na rzecz obrony.

6. Zakres podmiotowy

Osoby fizyczne. Podmioty gospodarki narodowej.

7. Zakres przedmiotowy

Nieruchomości, pojazdy i maszyny na cele obronne. Cechy nieruchomości. Eksploatacja pojazdów drogowych.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Środki transportowe i maszyny do wykorzystania na cele obronne, w przekrojach: rodzaje.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Pozostałe
  • Badanie służy przygotowaniu danych dla Ministerstwa Obrony Narodowej na potrzeby obronne państwa.