Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.48 Działalność transportowa, poczta i telekomunikacja

1. Symbol
1.48.15
2. Temat badania
Wypadki drogowe
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o liczbie wypadków drogowych i przyczynach oraz ofiarach wypadków.
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Strategia Rozwoju Transportu,
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja rządowa,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Wypadki drogowe.

7. Zakres przedmiotowy

Wypadki drogowe i ofiary wypadków.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba wypadków drogowych i ofiar wypadków (zabici i ranni), w przekrojach: lokalizacje wypadków (teren zabudowany, poza terenem zabudowanym), kraj, województwa, powiaty; wiek ofiar.
Liczba wypadków drogowych, w przekrojach: przyczyny i sprawcy wypadków, kraj, województwa, powiaty; pojazdy sprawców, kraj, województwa, powiaty.
Nietrzeźwi uczestnicy wypadków drogowych w podziale na kierujących pojazdem (według rodzajów pojazdów) i pieszych, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty.
Liczba wypadków drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych według pojazdów sprawców, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty.
Liczba wypadków drogowych i ofiar wypadków (zabici i ranni) z udziałem rowerzystów, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty.
Liczba wypadków drogowych, ofiar wypadków (zabici i ranni) oraz kolizji według miesięcy, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Transport – wyniki działalności 2019 r. (Sierpień 2020),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2020 (Grudzień 2020).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Transport i łączność - Wypadki drogowe (Listopad 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Transport i Łączność - Transport/Drogowy/Wypadki drogowe (Październik 2020).