Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.51 Stosunki gospodarcze z zagranicą

1. Symbol
1.51.04
2. Temat badania
Badanie porównawcze ze statystykami międzynarodowymi
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o poprawie jakości danych poprzez wyjaśnienie różnic, jakie wynikają z porównania eksportu Polski z importem badanego kraju oraz importu Polski z eksportem badanego kraju.
Wyniki badania są wykorzystywane do poprawy jakości danych poprzez wyjaśnianie różnic w obrotach towarowych z krajami UE – tzw. badanie asymetrii i z krajami spoza UE – tzw. badanie statystyki lustrzanej.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, uczestniczące w międzynarodowej wymianie towarowej w wybranych krajach.

7. Zakres przedmiotowy

Międzynarodowa wymiana towarowa.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Obroty polskiego międzynarodowego handlu towarami z wybranymi krajami, w przekrojach: grupy towarów i towary według Nomenklatury Scalonej (CN): działy (2 znaki CN), pozycje (4 znaki CN), towary (8 znaków CN), wybrane kraje pochodzenia/przeznaczenia i wysyłki, rodzaje transakcji.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2020 (Październik 2020).