Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.01 Stan i ochrona środowiska

1. Symbol
1.01.01
2. Temat badania
Warunki naturalne (geografia, hydrografia, meteorologia)
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o zróżnicowaniu przestrzennym środowiska przyrodniczego (elementy morfologiczne, hydrograficzne, meteorologiczne) i położenia geopolitycznego kraju.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • Sejm, Senat,
 • administracja rządowa,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • odbiorcy indywidualni,
 • organizacje międzynarodowe,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Rzeźba powierzchni, klimat, położenie geograficzne kraju.

7. Zakres przedmiotowy

Meteorologia. Sztuczne zbiorniki wodne. Jaskinie. Naturalne obiekty geograficzne. Hydrologia. Położenie, terytorium i granice kraju.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Ważniejsze charakterystyki kartograficzno-topograficzne kraju: położenie geograficzne, rozciągłość południkowa i równoleżnikowa, terytorium, długość granic (lądowych, z poszczególnymi sąsiadami i morskich), długość linii brzegowej, w przekrojach: kraj.
Wybrane elementy morfologiczne: układ pionowy powierzchni, najwyżej oraz najniżej położone punkty i miejscowości, największe głębokości na wodach wewnętrznych, wyższe szczyty górskie, najgłębsze i najdłuższe jaskinie, ważniejsze przełęcze i kulminacje na drogach kołowych, w przekrojach: imiennie.
Wybrane elementy hydrograficzne: powierzchnie zlewisk i dorzeczy, większe rzeki i ich średnie przepływy (roczne i z wielolecia), większe i głębsze jeziora, ważniejsze kanały, większe sztuczne zbiorniki i stopnie wodne, w przekrojach: według nazw.
Wybrane charakterystyki meteorologiczne: temperatury powietrza, opady atmosferyczne, zachmurzenie i usłonecznienie, prędkość wiatru (średnie z wielolecia i roczne); temperatury powietrza, miesięczne sumy opadów atmosferycznych i zachmurzenie (średnie miesięczne), w przekrojach: imiennie stacje.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Ochrona środowiska 2020 (Listopad 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2020 (Grudzień 2020),
 • Biuletyn statystyczny 2019 (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020).