Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.62 Rynek finansowy

1. Symbol
1.62.04
2. Temat badania
Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń/reasekuracji
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o sytuacji finansowej krajowych zakładów ubezpieczeń/reasekuracji.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja rządowa,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • NBP,
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • odbiorcy indywidualni.

6. Zakres podmiotowy

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

7. Zakres przedmiotowy

Działalność zakładów ubezpieczeń. Aktywa zakłady ubezpieczeń. Ogólny rachunek zysków i strat zakłady ubezpieczeń. Pasywa zakłady ubezpieczeń. Rachunek przepływów pieniężnych zakłady ubezpieczeń. Techniczny rachunek ubezpieczeń zakłady ubezpieczeń. Ryzyko w ubezpieczeniach według linii biznesowych.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Bilans, ogólny rachunek ubezpieczeń, techniczny rachunek ubezpieczeń, w przekrojach: według działów ubezpieczeń.
Składki przypisane brutto oraz odszkodowania wypłacone brutto, w przekrojach: według działów ubezpieczeń i grup ryzyka.
Kapitał zagraniczny zakładów ubezpieczeń, w przekrojach: według krajów pochodzenia.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2020 (Grudzień 2020),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
 • Polska w liczbach 2020 (Maj 2020),
 • Sytuacja makroekonomiczna w Polsce na tle procesów w gospodarce światowej w 2019 r. (Październik 2020).
Informacje sygnalne
 • Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2019 r. (Czerwiec 2019, Wrzesień 2019, Grudzień 2019, Kwiecień 2020).