Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.62 Rynek finansowy

1. Symbol
1.62.07
2. Temat badania
Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o sytuacji finansowej spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych prowadzących działalność operacyjną.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
  • NBP,
  • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
  • media ogólnopolskie i terenowe,
  • odbiorcy indywidualni.

6. Zakres podmiotowy

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, prowadzące działalność operacyjną.

7. Zakres przedmiotowy

Działalność SKOK. Ogólny rachunek zysków i strat SKOK. Aktywa SKOK. Pasywa SKOK. Pracujący, w tym zatrudnieni.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba SKOK, liczba oddziałów i punktów kasowych, przeciętne zatrudnienie, członkowie, w przekrojach: kraj.
Wskaźniki makroekonomiczne, wybrane pozycje bilansu i rachunek zysków i strat, depozyty i pożyczki, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, w przekrojach: kraj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
  • Polska w liczbach 2020 (Maj 2020).
Informacje sygnalne
  • Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2019 r. (Październik 2020).