Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.62 Rynek finansowy

1. Symbol
1.62.11
2. Temat badania
Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o działalności i sytuacji finansowej przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa kredytowego (z wyłączeniem instytucji monetarnych), doradztwa finansowego oraz przedsiębiorstw udzielających pożyczek ze środków własnych.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
  • NBP,
  • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
  • media ogólnopolskie i terenowe,
  • odbiorcy indywidualni.

6. Zakres podmiotowy

Przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego.

7. Zakres przedmiotowy

Cechy organizacyjno-prawne. Cechy grup przedsiębiorstw. Rodzaj prowadzonej działalności. Pracujący, w tym zatrudnieni. Dane bilansowe. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Kredyt / pożyczka. Usługi związane z obsługą działalności gospodarczej.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba i wartość kredytów/pożyczek udzielonych przez przedsiębiorstwa współpracujące z bankami i udzielające pożyczek ze środków własnych, w przekrojach: rodzaj kredytu/pożyczki, rodzaj kredytobiorcy.
Średni okres spłaty kredytu/pożyczki w przedsiębiorstwach pośrednictwa kredytowego, w przekrojach: kraj.
Monitoring i windykacja udzielonych kredytów/pożyczek, kanały pozyskiwania klientów, sieć dystrybucji, wybrane elementy bilansu i rachunku zysków i strat przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego, w przekrojach: kraj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2019 (Grudzień 2020).
Informacje sygnalne
  • Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2019 r. (Czerwiec 2020).