Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.62 Rynek finansowy

1. Symbol
1.62.12
2. Temat badania
Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o działalności i sytuacji finansowej przedsiębiorstw finansowych prowadzących działalność faktoringową.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
  • NBP,
  • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
  • media ogólnopolskie i terenowe,
  • odbiorcy indywidualni.

6. Zakres podmiotowy

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność faktoringową.

7. Zakres przedmiotowy

Faktoring. Cechy organizacyjno-prawne. Cechy grup przedsiębiorstw. Dane bilansowe. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Usługi związane z obsługą działalności gospodarczej. Rodzaj prowadzonej działalności. Pracujący, w tym zatrudnieni.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Funkcje usługowe podmiotów prowadzących faktoring.
Faktoring w bankach i przedsiębiorstwach faktoringowych niebankowych, liczba klientów, faktur, wartość wykupionych wierzytelności, wartość zaangażowanych środków finansowych, w przekrojach: rodzaj faktoringu; województwa; klasy wielkości mierzone liczbą pracujących.
Wybrane elementy bilansu i rachunku zysków i strat podmiotów prowadzących wyspecjalizowaną działalność faktoringową, w przekrojach: kraj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2019 (Grudzień 2020).
Informacje sygnalne
  • Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2019 r. (Czerwiec 2020).