Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.62 Rynek finansowy

1. Symbol
1.62.13
2. Temat badania
Działalność przedsiębiorstw leasingowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o przedsiębiorstwach (leasingodawcach), które prowadzą działalność leasingową, tj. wynajem środków (przedmiotów), zwiększającą majątek przedsiębiorstw (leasingobiorców).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
  • NBP,
  • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
  • media ogólnopolskie i terenowe,
  • odbiorcy indywidualni.

6. Zakres podmiotowy

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność leasingową.

7. Zakres przedmiotowy

Leasing. Cechy organizacyjno-prawne. Cechy grup przedsiębiorstw. Rodzaj prowadzonej działalności. Dane bilansowe. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Usługi związane z obsługą działalności gospodarczej. Pracujący, w tym zatrudnieni. Wskaźniki ekonomiczno-finansowe.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Środki oddane w leasing, w przekrojach: według rodzajów.
Wartość środków przekazanych w leasing, w przekrojach: źródła finansowania środków leasingu; źródła pochodzenia środków leasingu.
Wartość umów leasingu, w przekrojach: według rodzaju leasingu, waluty.
Liczba i rodzaje umów leasingu.
Liczba leasingobiorców i wartość umów leasingu, w przekrojach: rodzaj przeważającej działalności według sekcji PKD; kraj, województwo siedziby; rodzaj leasingu.
Wybrane elementy bilansu i rachunku zysków i strat przedsiębiorstw leasingowych, w przekrojach: kraj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2019 (Grudzień 2020).
Informacje sygnalne
  • Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2019 r. (Sierpień 2020).