Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.62 Rynek finansowy

1. Symbol
1.62.16
2. Temat badania
Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o działalności i wynikach finansowych osiąganych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
  • media ogólnopolskie i terenowe,
  • odbiorcy indywidualni,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
  • NBP,
  • administracja rządowa.

6. Zakres podmiotowy

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

7. Zakres przedmiotowy

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Dane bilansowe. Kapitał zagraniczny w Polsce. Wynagrodzenia.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba TFI i ich placówek tworzących sieć dystrybucji jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, bilans, rachunek zysków i strat TFI, liczba pracujących w TFI, liczba funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI, w przekrojach: rodzaj, specjalizacja i typ funduszy inwestycyjnych .

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Polska w liczbach 2020 (Maj 2020).
Informacje sygnalne
  • Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2019 r. (Październik 2019, Czerwiec 2020).