Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.62 Rynek finansowy

1. Symbol
1.62.17
2. Temat badania
Pieniądz i zorganizowany rynek instrumentów finansowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o rynku pieniężnym, regulowanym rynku papierów wartościowych oraz Rynku Instrumentów Finansowych.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja rządowa,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • NBP,
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • odbiorcy indywidualni.

6. Zakres podmiotowy

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Towarowa Giełda Energii, Narodowy Bank Polski.

7. Zakres przedmiotowy

Aktywa NBP. Pasywa NBP. Giełda Papierów Wartościowych. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie. Podaż pieniądza. Bilans płatniczy Polski. Finansowe aktywa i pasywa.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Informacje dotyczące statystyki monetarnej i płatniczej Narodowego Banku Polskiego: bilans płatniczy Polski, podaż pieniądza, kursy walut, stopy procentowe, bilans NBP (ujęcie monetarne), bilans skonsolidowany monetarnych instytucji finansowych.
Statystyki rynku głównego GPW w Warszawie S.A. (obroty, akcje i prawa do akcji, kontrakty terminowe, indeksy), New Connect, Rynek Skarbowych Papierów Wartościowych, Catalyst, w przekrojach: kasowy i terminowy rynek główny GPW w Warszawie.
Statystyki Rynku Towarowej Giełdy Energii S.A. (Rynek Instrumentów Finansowych).

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 2019 (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
 • Biuletyn statystyczny 2019 (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020),
 • Polska w liczbach 2020 (Maj 2020),
 • Sytuacja makroekonomiczna w Polsce na tle procesów w gospodarce światowej w 2019 r. (Październik 2020).