Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.64 Ceny

1. Symbol
1.64.04
2. Temat badania
Krajowe średnie ceny producentów wyrobów spożywczych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o średnich poziomach cen producenta wybranych wyrobów spożywczych na rynku krajowym jako podstawy do dokonywania analizy zróżnicowania poziomów i dynamiki cen podstawowych produktów spożywczych w sferze produkcji i konsumpcji.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
  • administracja rządowa,
  • inny użytkownik.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, charakteryzującą się największym udziałem w produkcji danej grupy wyrobów w skali kraju, w których liczba zatrudnionych wynosi 10 osób i więcej, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do działu 10 produkcja artykułów spożywczych.

7. Zakres przedmiotowy

Ceny producentów wyrobów.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Średnie poziomy cen (łącznie z podatkiem VAT i z wyłączeniem podatku VAT) w zakresie zgodnym z przepisami o tajemnicy statystycznej, w przekrojach: kraj, województwa.
Wskaźniki cen wybranych wyrobów spożywczych w zakresie zgodnym z przepisami o tajemnicy statystycznej, w przekrojach: kraj, województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Ceny w gospodarce narodowej 2019 (Grudzień 2020).
Internetowe bazy danych
  • Bank Danych Lokalnych - Ceny - Przeciętne ceny producentów niektórych wyrobów spożywczych na rynku krajowym (Maj 2020),
  • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Ceny producentów niektórych wyrobów spożywczych - miesięcznie (Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020, Luty 2020).