Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.64 Ceny

1. Symbol
1.64.05
2. Temat badania
Badanie cen producentów robót i obiektów budowlanych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o dynamice cen produkcji budowlano-montażowej umożliwiającej przeliczenie wartości produkcji budowlano-montażowej wyrażonej w cenach bieżących na ceny stałe i obliczanie wolumenu produkcji budowlano-montażowej; prowadzenie cząstkowych rachunków w systemie rachunków narodowych według zasad ESA; waloryzację wartości robót budowlano-montażowych w umowach zawieranych pomiędzy inwestorem i wykonawcą; uzyskanie informacji o ruchu cen różnych rodzajów robót i obiektów budowlanych, służących do waloryzacji kosztów inwestycji, przeliczenia wartości kosztorysowej robót, weryfikacji cen ofertowych w przeprowadzanych przez inwestorów przetargach na roboty budowlane.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 z dnia 19 maja 1998 r. dotyczące krótkoterminowych statystyk.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • NBP,
 • administracja rządowa,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
 • odbiorcy indywidualni,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • inny użytkownik.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji F budownictwo.

7. Zakres przedmiotowy

Ceny producentów robót budowlanych. Sprzedaż produkcji budowlano montażowej dla przedsiębiorstw budowlanych, dynamika produkcji budowlano montażowej w cenach stałych.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.61.04 Ocena bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstw.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Miesięczne wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej, w przekrojach: kraj, PKD: sekcje, działy i grupy .
Miesięczne wskaźniki cen robót oraz rodzajów robót budowlano-montażowych, miesięczne wskaźniki cen grup robót budowlano-montażowych, w przekrojach: Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR), Katalogów Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR).
Miesięczne wskaźniki cen obiektów budowlanych, w przekrojach: Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB).

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Komunikaty i obwieszczenia
 • Komunikat Prezesa GUS w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w 2019 (Maj 2019, Sierpień 2019, Listopad 2019, Luty 2020).
Publikacje GUS
 • Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych w 2019 r. (Styczeń 2019, Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019),
 • Ceny w gospodarce narodowej 2019 (Grudzień 2020),
 • Biuletyn statystyczny 2019 (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020).
Informacje sygnalne
 • Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w 2019 r. (Styczeń 2019, Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Budownictwo - Wskaźnik cen w budownictwie (miesiąc); Produkcja budowlano-montażowa (miesiąc) (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej - miesięcznie (Kwiecień 2019, Marzec 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Luty 2020, Styczeń 2020),
 • Bank Danych Makroekonomicznych - Wskaźniki cen - Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020).